De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Protestactie tegen het EU-Mercosur akkoord

Protestactie tegen het EU-Mercosur akkoord

dinsdag 25 mei 2021 10:19
Spread the love

Dit ontwerp alliantie akkoord (dus veel meer dan een vrijhandel- en investeringsakkoord) bedreigt het leefmilieu, de sociale en mensenrechten, de kleinschalige landbouw en de inheemse volkeren  Het Belgische middenveld, verenigd in de Mercosurcoalitie verzet zich tegen ontwerp en voerde er op 20 mei j.l. actie aan de Europese gebouwen in de Wetstraat.

Rekening houdend met de sanitaire restricties werd de actie beperkt tot 50 deelnemers. LEF dat  lid is van de Mercosurcoalitie, was erbij. Marie Jeanne Vanmol maakte volgend beeldverslag van deze schitterende actie. https://vimeo.com/channels/leffge

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!