De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Protest in Kortrijk tegen het rooien van het Kennedybos
Kortrijk, Kennedybos -

Protest in Kortrijk tegen het rooien van het Kennedybos

zaterdag 6 oktober 2012 20:09
Spread the love

Zaterdagnamiddag, 6 oktober, verzamelden zich zo’n 300 à 400 mensen in Kortrijk, ter hoogte van het Kenndeybos (14 ha), om er te protesteren tegen het hakken van het bedreigde bos. De burgers vormden een dubbele mensenhaag als symbolische dam tussen het mastodont-ziekenhuis AZ Groeninge aan de ene kant en het belaagde bos aan de andere kant.  Het ziekenhuis wil een deel van het bos laten omhakken om er parkeerplaatsen te voorzien.

Een week voor de gemeenteraadsverkiezingen wil Natuurpunt met deze actie een duidelijk signaal naar de beleidsvoerders geven. Op de betoging waren ook militanten van SPA, Groen, NVA en PVDA+ aanwezig. De afgevaardigden van de meerheidspartijen CD&V en Open VLD blonken uit door hun afwezigheid.   Beide partijen gaven hiermee een duidelijk signaal naar de Kortrijkse kiezer. De anders zo spraakzame kandidaat-burgemeesters Stefaan De Clerck en Vincent Van Quickenborne houden wat betreft het kappen van het bos de lippen stijf op elkaar. Tegen de moderne trend in, investeerde Kortrijk jarenlang in het auto-vriendelijk maken van de stad. In 2010 vielen nergens meer doden en zwaargewonden in het verkeer dan in Kortrijk (8,8 slachtoffers per 10.000 inwoners) (Cfr. DeMorgen, 27 september2012: Hoe minder openbaar vervoer, hoe meer verkeersslachtoffers). Cynici merken op dat het mastodont-ziekenhuis wel degelijk nodig is, gezien de bos-arme streek en het hoog aantal verkeersslachtoffers.

Het ziekenhuis  AZ Groeninge wil een hectare van het bos laten kappen om er een parkeergarage te laten inplanten. In het oorspronkelijk uitrustingsplan  werden nochtans een parkeergebouw en/of een ondergrondse parkeerplaatsen op de site zelf voorzien. In het goedgekeurde RUP nr 5 AZ Groeninge (april 2009) wordt verondersteld dat het parkeren maximaal onder de grond gebeurt. Een saillant detail bij de mobiliteitsproblemen die nu opduiken (dichtslibben van de R8 en de Kennedylaan op de piekuren) is dat voor de keuze van de inplanting van het mastodont-ziekenhuis geen mobiliteitsstudie gemaakt werd. Gezien de intenties van het huidige bestuur om de stad zo auto-vriendelijk als mogelijk te maken, hoeft het dan ook niet verbazen dat het ziekenhuis nauwelijks te voet vanuit het centrum van de stad bereikbaar is. Opmerking is ook de ruimteverkwisting op de site AZ Groenige. Op enkele honderd meters van de Expo-hallen bouwt men zelf een conferentie-hal.

Het Kennedybos werd 40 jaren geleden aangeplant. Het volwassen bos is biologisch zeer waardevol   want het bestaat uit meerdere biotopen: bos, bosrand, vijver, grasland.  De biodiversiteit van het bos is hoog. Het bos maakt deel uit van een regionale groenstructuur (“Groene Sporen van Leiedal  – 2009-2010”) en de plannen  om een groene zuidelijke gordel te realiseren. Eind december 2009 erkende de Vlaamse Regering de Regionale groenstructuur Zuid-West-Vlaanderen en de Leievallei tussen Wervik en Waregem als strategisch project in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Dit project werd door de provincie West-Vlaanderen en Leiedal ingediend, samen met dertien gemeenten en met diverse administraties (VLM, ANB, W&Z, Westtoer). In het BPA 85 “Groen Lint Zuid” werd een groene verbinding voorzien tussen het Kennedybos en het Preshoekbos.  Dit groen lint kreeg in de loop van het proces de benaming ‘Stadsgroen Marionetten’ en werd deels aangelegd op de eerste verworven percelen. Van deze plannen werd, ondanks het feit dat de middelen aanwezig waren, zeer weinig substantieel geconcretiseerd.

In het Texas van Vlaanderen is groen een verf waarmee betonnen muren en kaaien geschilderd kunnen worden. Verder heeft het geen noemenswaardige betekenis.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!