De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Produktiviteit en de welzijnsfactor

Produktiviteit en de welzijnsfactor

zaterdag 21 oktober 2017 13:47
Spread the love

De produktiviteit werd destijds ingevoerd als een meetinstrument om tot een gezonde verhouding te komen tussen de gepresteerde uren en het gepresteerde omzetcijfer.
Doch het instrument zelf is dringend aan een herziening toe

.Ik pleit voor de toevoeging van een derde factor namelijk de menselijke welzijnsfactor die eigenlijk reeds van bij het begin aanwezig diende te zijn.Waarschijnlijk heeft de toenmalige bevoegde commisie bestaande uit notabelen en industrielen hier per abuus overgekeken?

Hedendaags wordt het menselijk kapitaal je weet wel de massa van mensen die elke dag weer opnieuw zich in het zweet werkt voor het winstbejag van de nooit tevreden aandeelhouders, schromelijk verwaarloosd waardoor we eigenlijk voorbijschieten aan het werkelijke belangrijke doel:

“Een economie die werkt voor elk mens,zijn gezin,gezondheid en algemeen welzijn.”

(Eerst de mens niet de winst)

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!