De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Produceert de wereld genoeg voedsel?

Produceert de wereld genoeg voedsel?

woensdag 27 april 2011 21:58
Spread the love

Als we een antwoord op deze vraag willen geven dan moeten we weten hoeveel mensen er op deze wereld leven en wanneer hebben ze genoeg voedsel?

Hoeveel mensen op de wereld leven is eindelijk niet bekend. Er zijn nogal wat landen, en daarbij zijn er ook hele grote bij  zoals India en China, waar er niet geweten is hoeveel inwoners ze hebben. Toch is er een algemene consensus dat we met bijna 7 miljard mensen zijn (6,914,881,125 mensen op 27 april 2011 om 19h27 volgens de wereldklok (http://www.census.gov/main/www/popclock.html )

Hoeveel moeten we nu produceren om al deze mensen te voeden? Om dit te kunnen beantwoorden moeten we weten hoeveel een mens moet eten om niet ondervoed te zijn. En wanneer is een mens ondervoed? Deze vraag blijkt niet zo eenvoudig te beantwoorden te zijn. Alles hangt natuurlijk af van de leeftijd van die persoon, of hij een vrouw of een man is, of hij een actief of zittend levend lijd enz. Algemeen kan men stellen dat iemand ondervoed is wanneer hij te weinig voedingsmiddelen en eiwitten binnen neemt. Ook een eenzijdige voeding kan tot ondervoeding leiden. We hebben niet enkel behoefte aan calorieën maar ook aan eiwitten, vitamines en mineralen en dit in een voldoende en goede verhouding.
In het westen wordt aangenomen dat een vrouw gemiddeld 2,000 kcal en een man gemiddeld 2,500 kcal per dag tot zich moet nemen. De FAO (http://www.fao.org/economic/ess/food-security-statistics/en/)  stelt dat de minimale energie behoefte per persoon per dag, gemiddelde voor de hele wereld, 1824 Kcal bedraagt. Omdat we het ons zelf wat gemakkelijk willen maken ronden we af naar 2,000 kcal per dag en per persoon. Als we dus enkel de energie behoeftig bekijken van alle mensen die op aarde leven dan komt men aan een enorm cijfer van 5 met daar achter 15 nullen of 5 triljoen kcal die de aarde per jaar moet produceren. (als we dit vertalen in suikerklontjes en we stapelen die suikerklontjes op elkaar dan reikt de top van onze stapel suikerklontjes tot aan saturnus)

Produceert de wereldlandbouw dit enorm getal aan energie? Om dat te weten moeten we nagaan wat de mensen per jaar produceren.
De FAO, de wereld voedsel organisatie publiceert ieder jaar cijfers met van wat er in de wereld geproduceerd wordt aan landbouwgewassen. De laatst beschikbare cijfers zijn die van het productie jaar 2008. In de laatste kolom hebben we de energie waarde van de producten bij geschreven. Het gaat hier natuurlijk om gemiddelde cijfers.

Artikel Production (MT) Energie kcal     per 100 gr
Suikerriet                 1.736.271.147          390
Maïs                          826.224.247          354
Rijst                          685.874.696          355
Tarwe                        683.406.527          329
Koemelk, geheel, vers 578.695.787           62
Aardappelen              325.558.724            85
Groenten vers neg      248.028.013          110
Maniok                     232.462.874           141
Sojabonen                230.581.106           428
Suikerbiet                222.022.704           298*
Gerst                      155.053.722           333
Tomaten                  136.229.711            19
Zoete aardappelen    106.501.450            96
Inheemse varkensvlees 103.929.770       111
Watermeloenen          98.439.589            37
Bananen                    93.390.721            86
Buffelmelk, geheel, vers 89.598.942
Inheemse kippenvlees  77.618.840          165
Uien, droge                 72.348.213          274
Appels                       69.819.324            54

Tabel 1: De 20 meest geproduceerde producten in de wereld in 2008 met hun energie waarde (bron: http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx en http://www.voedingswaardetabel.nl/voedingswaarde/voedingsmiddel/?id=250
* bron: http://www.eaap.org/docs/HSAP_abstracts_no.32.pdf

Het eerste wat opvalt in deze tabel is dat de lijst niet aangevoerd wordt door een voedingsgewas zoals rijst of graan, maar door een industriegewas. Weliswaar een industriegewas die een bepaalde voedingswaarde levert, namelijk suiker, maar toch. Dit is toch opmerkelijk.

We kunnen nu gemakkelijk de productie aan energie berekenen door de getallen in kolom 2 te vermenigvuldigen met die in kolom 3. We moeten echter een paar getallen uitsluiten: energie afkomstig van dieren kunnen we niet berekenen, want anders tellen we dubbel. De dieren eten bijvoorbeeld tarwe of rijst om aan hun voedingswaarde te komen en zijn dus secundaire producenten en die tellen hier niet mee.
Alle primaire producties samengeteld komen we aan een getal met 16 nullen of 17,9 triljoen kcal. We produceren dus met z’n allen meer dan 3 maal de energiehoeveelheid die nodig is om de mensen te voeden. En dan houden we nog maar enkel rekening met de twintig meest geproduceerde producten. De werkelijke hoeveelheid moet dus nog een stuk hoger liggen. En zoals reeds gemeld een deel van deze energie zit in industriegewassen.

Dit laat toch wel een heel ander licht schijnen op de zogenaamde voedselcrisis. Er wordt dus voor het ogenblik meer dan drie keer zoveel voedselenergie geproduceerd dan nodig is om de volledige wereldbevolking  te voeden. En toch zijn er dagelijks hongerdoden: 16,000 per dag. http://www.fao.org/docrep/008/a0200e/a0200e00.htm
 

take down
the paywall
steun ons nu!