De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Problemen met een migratieachtergrond

Problemen met een migratieachtergrond

“Elke dag maak ik me druk over kranten die altijd maar negatief over die mensen schrijven”, zei Daniël Termont na afloop van de Bulgarengekte. De migratiegolf die in de pers dreigende vormen aangenomen had, lijkt met een sisser afgelopen te zijn. Toch blijft haast iedere maand in het nieuws komen dat er in Gent migranten onder erbarmelijke omstandigheden leven.

woensdag 2 april 2014 21:23
Spread the love

Een burgervader kan van zijn hart geen moordkuil maken. “Als jullie nu
eens zouden schrijven dat ik altijd mijn verhaal begin met de duizenden
mensen van Roemeense, Bulgaarse, Slowaakse en andere achtergronden die
hier in stilte bezig zijn? En dat wij, als het erop aan komt, maar met
enkele families problemen hebben?”  Het journaille lijkt inderdaad veel negatiefs de schrijven over de
migratie naar Gent, en steevast bellen zij de burgemeester om
commentaar. De pers zegt dan weer dat een politicus als de burgemeester
om die aandacht vraagt.

De stad Gent heeft mede daarom onlangs een
symbolische, positieve geste gedaan. Allochtoon en autochtoon, al een
jaar waren het begraven begrippen uit de officiële communicatie van de
stad. Nu spreekt de stad over “personen met migratieachtergrond”, dat
was een leuk nieuwtje. Maar leuke nieuwtjes beheersen de publieke opinie
niet. Hardnekkig is de associatie tussen sociale problemen en migratie.
Zodanig dat zij in de mond van menig rechtse populist, maar ook in de
schrijfsels van menig slordige journalist, bijna synoniemen zijn. Er
lijkt daarmee minder begrip voor migratie, ook in Gent. De strenge
aanpak onder Staatssecretaris voor Migratie Maggie De Block zal er niet
vreemd aan zijn.

Nochtans zal de migratie naar Gent alleen maar
toenemen. “De situatie die ons confronteert, is dat de woonvoorzieningen
absoluut niet aangepast zijn”. Termont doelt op huisjesmelkers die soms
tientallen migranten in een klein huisje vestigen. De burgemeester
raakt daarmee aan een groter fenomeen: we moeten steeds meer met steeds
minder doen, en dat komt niet alleen door sjoemelaars. Doe een greep uit
het lokale nieuws van het laatste kwartaal. GAS-boetes voor bedelaars,
onder wie relatief veel met Roemeense achtergrond; leerkrachten uit het
bijzonder onderwijs die, zonder ervoor opgeleid te zijn, les geven aan
heel wat Romakinderen; de 19de-eeuwse gordel die verkrot,
maar de aankomstplaats voor veel migranten blijft; een daling van de
werkgelegenheid, net nu veel Bulgaren zich als werkzoekend hebben
ingeschreven.

Het zijn de gevolgen van zes jaar crisisbeleid. Of
het nu actief of passief is. Of het bezuinigingen of repressieve
maatregelen zijn. Welke rol het stadsbestuur exact speelt, laat ik hier
open voor debat. Wie kortzichtig is, die geeft algauw de migrant de
schuld, maar wie goed kijkt, die ziet dat migranten de sociale problemen
vooral alleen maar blootleggen. Zij hebben het meestal niet gewild of
ze doen er alles aan de problemen op te knappen. Ja, veel sociale
problemen stapelden zich al langer op vooraleer de migrant in kwestie er
was. Het is een gemeenplaats te moeten stellen dat problemen aan de
oppervlakte komen als situaties grondig wijzigen. Migratie bij de
honderden naar Gent is zo’n grondige wijziging.

Gent kampt met problemen met migratieachtergrond.  Hoewel Gent inderdaad sociale accenten
heeft, is de stad niet immuun voor de trage maar gestage aantasting van
het sociale weefsel die crisis heet. Door het voor zich uitschuiven van
sociale tekorten, krijgen we het fenomeen van de zich verplaatsende
sociale problemen. Het zijn niet de Roma noch de Turken. Niet de
West-Vlamingen noch de Bulgaren. Zij kunnen er vaak weinig aan doen. Het
zijn de tekorten die migreren. Zolang zij zich opstapelen en
overlappen, zal een significante instroom van migranten deze problemen
een acuut karakter bezorgen. Het vergt weinig moeite om een negatieve
associatie te leggen: de context achterhouden. Is dat nu net niet wat
pers en politici, ook elkaar, verweten wordt?

take down
the paywall
steun ons nu!