De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Primeur in Europa: constructie appartementsgebouw voor chemisch en elektrogevoelige personen in Zurich

Primeur in Europa: constructie appartementsgebouw voor chemisch en elektrogevoelige personen in Zurich

In december 2013 werd in de rand van Zurich de constructie voltooid van een appartementsgebouw speciaal ontworpen voor mensen die lijden aan meervoudige chemische sensitiviteit (MCS) en elektrohypersensitiviteit (EHS). Er werden materialen gebruikt die zo weinig mogelijk chemische stoffen en geuren uitstoten en het gebouw werd ook afgeschermd voor elektromagnetische straling.

maandag 7 april 2014 15:29
Spread the love

Binnenin het gebouw is het gebruik van chemische producten verboden,
alsook het gebruik van gsm’s en draadloze apparatuur. Er zijn vaste
telefoon- en internetverbindingen. 

Het gaat om een initiatief van de ‘Healthy Life and Living
Foundation’, dat werd gerealiseerd met de samenwerking en financiële
steun van de dienst huisvesting van de stad Zurich. Het kostenplaatje
van het project bedroeg 5 miljoen euro. De stad Zurich stelde de grond
beschikbaar en zorgde voor een interestvrije lening. 

John Van Limburg Stirum, een internist gespecialiseerd in
milieugeneeskunde stelt dat aan milieufactoren overgevoelige personen
enkel geholpen kunnen worden door de blootstelling aan deze factoren te
reduceren.
 

De stad Zurich meent dat het gaat om een ernstig probleem en wil deze
mensen een huisvesting bieden waar zich niet ziek hoeven te voelen en
waar ze kunnen recupereren. 

Eerder werd ook in Canada een dergelijk project gelanceerd (zie het artikel ‘Oasis en vue pour les hypersensibles‘)
en in Nederland construeerde de overheid reeds allergeenarme woningen
voor mensen met allergieën. In Duitsland nam de eigenaar van een
appartementsgebouw het initiatief om het gebouw af te schermen tegen de
straling van zendmasten, dit om zijn huurders een stralingsarm appartement te kunnen aanbieden. Binnenshuis werden draadloze technologieën geweerd. 

Ook in Vlaanderen/België komen steeds meer personen tot de
vaststelling dat ze elektrogevoelig zijn. Veel mensen vinden geen plek
meer waar ze op een normale manier kunnen wonen of werken. De nood aan
stralingsarme huisvesting is dus reëel.

Bronnen:

http://www.sudouest.fr/2014/04/06/le-premier-immeuble-pour-personnes-hypersensibles-voit-le-jour-en-suisse-1517443-4696.php

http://www.themalaymailonline.com/features/article/swiss-building-provides-refuge-for-the-hypersensitive

take down
the paywall
steun ons nu!