De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Preventie en samenwerken met de Leuvense nachtwinkels

Preventie en samenwerken met de Leuvense nachtwinkels

zaterdag 28 april 2012 11:31
Spread the love

Ik vind de beschuldigingen van overlast tegen de nachtwinkels onjuist en onrechtvaardig, zeker in vergelijking met de veel ergere overlast in en rond de cafés op de Oude Markt.

De eigenaren van de nachtwinkels zijn vooral mensen uit Nepal en India, ze zijn vriendelijk, vreedzaam, goed geïntegreerd, graag gezien, hardwerkende, eerlijke mensen.
In godsnaam waarom blijft de burgemeester op zo een hardnekkige manier zo’n prachtige mensen vervolgen?

Preventie is de oplossing
samenwerken met de nachtwinkels 

Het stadsbestuur moet stoppen met haar repressieve, vijandige strategie en beginnen met een preventieve, vriendelijke aanpak van de problematiek.
Het stadsbestuur moet gewoon een straatwerker of een preventiewerker inzetten van 22 tot 02 uur tijdens het weekend en op dagen met grote toevloed van feestvierders. 
Deze persoon moet een vreedzame, zachtmoedige mens met en een bepaalde mensenkennis zijn.
Iemand die gewoon rondwandelt langs de nachtwinkels in het centrum en een opvoedende taak uitoefent, die kijkt of minderjarigen rondhangen in de uitgaansbuurt en de minderjarigen informeert dat het niet wettelijk toegelaten is om alcohol te kopen en te drinken. Gewoon op een vriendelijk, vreedzame manier de boel in de gaten houden.
Deze persoon zou  alleen de politie bellen als het nodig zou zijn. Zo kan de politie haar stoere en boos kijkende manschappen inzetten om de stijgende echte misdrijven te bestrijden.

De nachtwinkels zijn geen mobiele winkels die achter de minderjarigen rijden. De minderjarigen zoeken en hangen rond in de uitgangsbuurt, ze kunnen liegen over hun leeftijd, volwassenen kunnen alcohol kopen en drinken samen met minderjarigen.
Als een minderjarige echt alcohol wil drinken kan hij overal drinken, zelfs thuis.

Ik vind dat het stadsbestuur, in plaats van de nachtwinkels met alle zonden van de wereld op te zadelen, haar verantwoordelijkheid zou moeten nemen, samen met de ouders, en zich ontfermen over de minderjarigen die na 24 uur nog rondhangen in het uitgangscentrum van Leuven. 

Van vijandelijke repressie naar vriendelijk samenwerken

Ik vind dat gedoe van undercover agenten sturen om de nachtwinkels in het geniep te  betrappen een vijandige, repressieve politiek  Als ze toch in de buurt zijn waarom oefenen deze politiemensen dan geen preventieve opvoedende taak uit tegenover de minderjarigen zodat ze de aankoop en consumptie van alcohol kunnen voorkomen?
Ik vind het een hoogst eigenaardige strategie van de politie om de minderjarigen alcohol te laten kopen om daarna de nachtwinkels te kunnen beboeten.
Het lijkt of het stadsbestuur het probleem niet wil oplossen maar wel de nachtwinkels wil beboeten om een reden te hebben om ze straffen op te leggen.
Ik vind dat de burgemeester dringend naar buiten moet komen met een mededeling waarin hij uitvoerig tegenover de bevolking uitlegt welke dan de misdaden en zonden van de nachtwinkels zijn.

Iedereen gelijk voor de wet. Ik vind dat Leuven geen reglement aan de nachtwinkels kan opleggen zonder ook een gelijkaardig reglement op te leggen aan de cafés van de Oude Markt.

“Wildgroei” is een argument dat alleen machthebbers kunnen gebruiken

De onderdrukten leven al 500 jaar onder de wildgroei en overlast van de kolonialisten.
België is rijk door de uitbuitingsmacht van de ‘wildgroei’ van Belgische bedrijven in de wereld.

Het argument van de “wildgroei” houdt geen steek. Leuven moet de regels van de vrije markt respecteren. Elke poging om obstakels en hindernissen te leggen op vrij ondernemen is een ernstige schendig van het handelsrecht van de vrije markt.

Ik hoop dat India en Nepal vergeldingsmaatregelen zullen nemen en hun import vanuit België met een derde verminderen.
Ik citeer een Spaanse minister “als iemand in de wereld schade brengt aan de belangen van onze landgenoten, zal de regering deze daad  beschouwen als vijandigheid tegenover Spanje”  want “onrechtvaardig, discriminerend en onwettig” (uit Le Monde van 27 april 2012)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!