De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

praktijktesten, laat ons eindelijk de ogen openen!

praktijktesten, laat ons eindelijk de ogen openen!

vrijdag 12 juni 2020 16:41
Spread the love

Praktijktesten om discriminatie aan te pakken zijn gedurende decennia een wederkerend onderwerp in het Vlaams parlement. Telkens wordt met veel bravoure bekendgemaakt dat politici van goede wil zijn, maar dat discriminatie volgens hen eerst degelijk in kaart moet gebracht worden. Telkens komt er daarna ook een storm van wetenschappelijk onderzoek, met daarin eigenlijk maar één kristalheldere conclusie: Praktijktesten zijn hét middel om de koe eindelijk bij de hoorns te vatten en een zevenmijlsstap te zetten in de weg naar een harmonieuzere samenleving.

Mijn hart maakte dan ook een vreugdesprongetje wanneer ik de tweets van Open Vld parlementslid  Sihame El Kaouakibi erop nakeek. Na wat ontledingswerk, in goede banen geleid door mevrouw El Kaouakibi, ontdekte ik het kenbaar heuglijke nieuws: Praktijktesten werden gisteren de facto goedgekeurd, zij het dan onder een andere naam. De vork zit als volgt in de steel. Onder het mom van onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek zullen praktijktesten op Vlaams niveau doorgevoerd worden. Daarna zullen de sectoren nogmaals, en eigenlijk tegen beter weten in, gesensibiliseerd worden. Dit om via een vervolgmeting het effect van desbetreffende sensibilisering in kaart te brengen.

Wat mevrouw El Kaouakibi er, eerlijkheidshalve, bij tokkelde is dat dit voorstel niet perfect is. Neen, het vervolgen en sanctioneren van het haatmisdrijf in kwestie wordt over het hoofd gezien. Maar wat onderscheidt dit voorstel dan van de bergen wetenschappelijk onderzoek en de stapels sensibiliseringsplannen die er reeds liggen? Wat moet ons doen geloven dat de sectoren in kwestie het deze keer wel begrepen zullen hebben?

Met een al wat minder vreugdevol slaand hart, besloot ik gisterenavond om toch nog even naar Terzake te kijken. Te gast: Matthias Diependaele, Vlaams minister van wonen. Meneer Diependaele weerlegde gisteren namelijk de stelling van zijn collega dat praktijktesten doorgevoerd zullen worden. Meneer de minister had het over het voorliegen van werkgevers en makelaars en dat kan je volgens hem als overheid niet maken. Wat je blijkbaar wel kan maken is jarenlang een discriminatoir systeem in stand houden en een aanzienlijk deel van de bevolking hun onderwijs, tewerkstellings- en huisvestingskansen hypothekeren. Om nog maar te zwijgen van de mentale en fysieke klachten die met discriminatie gepaard gaan.

Meneer Diependaele had het daarna over een -zucht- monitoringsysteem waar slachtoffers kennis kunnen geven van discriminatie, wanneer zij nog maar eens racistisch bejegend zijn geworden. Bij mijn weten bestaat dat reeds. Rechtshandhaving noemt men dat. Tevens bestaan er instanties als Unia met als doel ‘het melden van discriminatie’. Ieder weldenkend mens vraagt zich natuurlijk af wat dan de meerwaarde is van zo’n monitoringsysteem.

Het is voor mij, en ik denk voor velen, zo klaar als een klontje dat haatmisdrijven eindelijk aangepakt dienen te worden. Niet via wetenschappelijk onderzoek. Wel via een actieve opsporing van discriminatie gebruik makend van praktijktesten. Via verbalisering en vervolging van het misdrijf. Indien niet, dan voeren we binnen afzienbare tijd nog maar eens dezelfde discussie.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!