De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Post election perspectives Human Rights Philippines
Filippijnen, Conferentie -

Post election perspectives Human Rights Philippines

woensdag 2 juni 2010 10:04
Spread the love

intal en Stop the Killings nodigen een delegatie Filippijnse mensenrechtenactivisten uit op maandag 14 juni om 19u30 in de lokalen van intal voor een conferentie over de perspectieven voor mensenrechten nu na de verkiezingen. De zaak van de Morong 43 zal zeker ook uitgebreid aan bod komen.

Vorige maand werd een nieuwe president verkozen in de Filippijnen. “Nonoy” Aquino zal worden ingezworen op 30 juni. Het Arroyo regime heeft een wrange nasmaak nagelaten op verschillende vlakken. Zal de situatie veranderen onder zijn bewind? Deze maand trekt een vijfkoppige delegatie van Filippijnse ngo’s naar de 14e zitting van de VN-mensenrechtenraad die momenteel plaatsvindt in Genève. Ze zullen er een oproep doen aan de internationale gemeenschap om druk uit te oefenen op de nieuwe Filippijnse regering om komaf te maken met de straffeloosheid en een VN-monitoringsorgaan in te stellen dat mensenrechtenschendingen in de toekomst moet voorkomen.

intal en Stop the Killings nodigen de delegatie uit op maandag 14 juni om 19u30 in de lokalen van intal voor een conferentie over de perspectieven voor mensenrechten nu na de verkiezingen. De zaak van de Morong 43 zal zeker ook uitgebreid aan bod komen. De delegatie bestaat uit:

  • Marie Hilao Enriquez, voorzitster Filippijnse mensenrechtenorganisatie Karapatan
  • Roneo “Jigs” Clamor, echtgenoot van dokter Merry Mia (Morong 43)
  • Atty. Edre Olalia, een van de advocaten voor de Morong 43
  • Atty. Carlos Zarate, een van de advocaten van de Ampatuan zaak

Bron : Intal/Vero

Luc Schrijvers is lid van Intal.

take down
the paywall
steun ons nu!