De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Screenshot 'Positieve Acties', YouTube, Minderhedenforum
Opinie - Minderhedenforum

Positieve acties op arbeidsmarkt nodig om nieuwe Europese blaam te vermijden

donderdag 6 juni 2019 15:41
Spread the love

Ons land oogstte gisteren weer kritiek in de landenaanbeveling van de Europese Commissie voor de zwakke arbeidsmarktpositie van kansengroepen en personen met migratieachtergrond. Voor Europa is een effectiever en actiever arbeidsmarktbeleid voor kansengroepen en personen met migratieachtergrond 1 van de 4 topprioriteiten voor ons land. Het Minderhedenforum duidt waarom.

“Het huidige kleurenblinde activeringsbeleid is weinig doeltreffend voor onze achterban. In plaats van te dalen, steeg de etnische kloof tussen 2013 en 2017 van 26,4 naar 30 procentpunt”, stelt Landry Mawungu, directeur van Minderhedenforum. “Een doelgroepenbeleid mét positieve acties is nodig om de feitelijke ongelijkheid en hardnekkige etnische kloof weg te werken, zo niet blijven we de hekkensluiter van Europa.”

Eurostatcijfers tonen ook dat in 2018 de werkzaamheidsgraad voor deze groep opnieuw de allerlaagste was van alle EU-lidstaten. Ons land bengelt al meer dan 10 jaar achteraan het Europese peloton en wordt hiervoor jaar na jaar op de vingers getikt. Ook volgens Europa is het activeringsbeleid minder effectief voor deze groep. De tewerkstellingsmaatregelen bereiken nog onvoldoende de doelgroep.

“In de individuele beroepsopleiding bijvoorbeeld, nochtans één van de meest effectieve inschakelingsmaatregelen, heeft 14,1 procent een migratieachtergrond terwijl onder de werkzoekenden hun aandeel oploopt tot 26,9 procent’, stelt Mawungu. “Ook de VDAB slaagt er moeilijk in om meer personen met een migratieachtergrond te bereiken. De VDAB focust voornamelijk op uitkeringsgerechtigden terwijl maar liefst 56 procent van de niet-EU werkzoekenden geen werkloosheidsuitkering krijgt”, verklaart Mawungu.

Positieve acties moeten kijken tij keren op de arbeidsmarkt

Volgens het Minderhedenforum is het tijd om nieuwe recepten naar voren te schuiven. ‘Om uit de impasse te geraken, moet de nieuwe regering resoluut de kaart trekken van een doelgroepenbeleid mét positieve acties’ stelt Mawungu. Positieve acties zijn tijdelijke maatregelen bedoeld om de feitelijke ongelijkheid van een achtergestelde groep weg te werken.

‘Concreet is er in het activeringsbeleid van VDAB nood aan streefcijfers en voorbehouden plaatsen in opleidingsprogramma’s, stages en werkplekleren. Zoals in Zweden en Duitsland, moet de overheid ook specifieke tewerkstellingsmaatregelen durven treffen voor personen met migratieachtergrond’ stelt Mawungu.

Ook de overheid als werkgever moet volgens het Minderhedenforum positieve acties treffen met sollicitantenquota in de verschillende fases van de aanwervingsprocedure, voorrang bij gelijke geschiktheid, voorbehouden betrekkingen en specifieke wervingsreserves.

 

Het Minderhedenforum lanceert vandaag, 6 juni, een animatievideo, waarin ze oproept om werk te maken van positieve acties:

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!