De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Populisme. Welk popullsme?

Populisme. Welk popullsme?

donderdag 24 januari 2013 15:52
Spread the love

Al;weer een hetse rond pomulisme.

Wat is populisme eigenlijk? Volgens van Dale is dat een populaire, oppervlakkige, (enigszins) demagogische betoogtrant. Voor mij is het heel simpel de mensen blaaskes wijs maken om ze mee te krijgen in een bepaald politiek discours.

Maar dan is er veel populisme. Voor mij is reclame populisme. Het zet ons aan om mee te hollen in de carrousel om steeds meer te consumeren. Als je naar de Nederlandse TV kijkt en die berg reclame over je heen krijgt voor je aan het programma toe bent dat je wil zien, is dat geen populisme? Onze openbare zender doet daar niet aan mee zogezegd, maar als je na een boodschap van openbaar nut de zekerheid verwerft dat je best overal naar toe rijdt met een rode Mercedes, wat is dat dan?

Bestaat er echt gevaarlijk populisme? Populisme dus dat ons in gevaar brengt? Ik vrees van wel. Politici op alle niveaus bezondigen zich daaraan als ze ons het discours voorhouden dat we absoluut economische groei nodig hebben om uit de crisis te geraken. Is dat wel zo? En welke economische groei dan? Zij weten toch ook, of dienen te weten dat we niet kunnen voortgaan zoals we bezig waren. Levensgevaarlijk. En onrechtvaardig. Waarom zeggen ze dat dan niet? Waarom handelen ze niet navenant?

Met ander woorden: heel onze samenleving, heel ons ‘systeem’ steunt op momulisme.

Ward  Bosmans

take down
the paywall
steun ons nu!