De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Poppen zonder gezicht, herrie zonder grond… De aftakeling van de godsdienstvrijheid (en van de hersens) in Frankrijk.

Poppen zonder gezicht, herrie zonder grond… De aftakeling van de godsdienstvrijheid (en van de hersens) in Frankrijk.

vrijdag 25 februari 2022 00:00
Spread the love

 

Onlangs was er een geruchtmakende documentaire op de Franse televisie. Daarin werd de islamitische gemeenschap van enkele steden, op de eerste plaats van de armlastige stad Roubaix, kritisch bekeken. Versta: met veel vooroordelen. Een item speelde zich af in een winkel met speelgoed en ging over poppen zonder gezicht. De uitbaatster legde uit hoe die beantwoorden aan een islamitische visie op de afbeelding van de mens. De reacties op dit item in de media waren onbegrijpend, spottend en bitsig. Kort daarna bleek dat ook de politie van Roubaix op haar website gebruik maakt van poppen zonder gezicht. Zonder dat dit een gevolg is van “entrisme” of “noyautering” van de politie door obscure, fundamentalistische en separatistische godsdienstfanaten…

De kinderpoppen zonder gezicht zijn een recente ontwikkeling, zo’n acht jaar geleden in Engeland gestart. De gewezen islamlerares Idhwana B. bedacht ze als antwoord op het probleem dat moslimouders hadden met gewone poppen. Ze konden de poppen ’s nachts niet bij hun kinderen laten omdat het niet toegestaan is dat er vreemde ogen zijn in de slaapkamer, zo legde de lerares uit. Daarnaast verwees ze naar het al vermelde taboe op het afbeelden van mensen. De poppen verkopen goed, het assortiment is al uitgebreid.

Extreemrechts gebruikte de poppen al meteen als spot met of aanklacht tegen de islam. De afbeelding van de eerste pop hierboven werd overgenomen op een website van het Front National (inmiddels Rassemblement National), met toevoeging van een bebloede, onthoofde pop, met een groot mes erbij.

Het televisiekanaal C-new van Vincent Bolloré, dat de grote promotor van Zemmour is, gebruikte de poppen zonder gezicht als alarmroep tegen de islam:

De uitbeelding van het menselijk lichaam zonder gezicht dook daarna weer op in een wat andere context. Op 17 februari werd bekend dat een koranschool in Bobigny (in het sterk islamitische Seine-Saint-Denis) zou worden gesloten voor activiteiten met minderjarigen. De school werd verdacht van “communautarisme”: “de agenten die controleerden ‘hebben kunnen vaststellen dat de activiteiten uitgeoefend binnen de organisatie duidelijk vielen onder communautaristische praktijken’.

In dit verband heeft een bron bij de politie die bevraagd was door Agence France Presse ‘de kleding van de jongens en van de kleine meisjes’ aangehaald en ook ‘tekeningen zonder gezicht’.  Zo hebben de controlerende agenten vastgesteld dat de activiteiten van de organisatie ‘strijdig waren met de waarden van de Republiek’ ondersteund door de wet van 24 augustus 2021, ook genoemd de wet tegen het separatisme.” (France3)

De wazige waarden van de Republiek

Zijn poppen of afbeeldingen van mensen zonder gezicht strijdig met de waarden van de Republiek? Is er een nationaal kledingvoorschrift voor kinderkleding? Er wordt niet gepreciseerd wat er mis (verdacht, crimineel?) was aan de kleding van de jongens en de kleine meisjes. We mogen vermoeden dat de meisjes een hoofddoek droegen? Wat is daar fout aan? In een staatsschool mag het niet, maar in een Koranschool is dat toch niet verboden?

En wat voor dwaze onlogica is er aan het werk als het dragen van een hoofddoek door jonge meisjes afgedaan wordt als een overtreding, of zoals een fanatieke islambestrijder van Arabische afkomst, Naëm  Bestandji, beweert, kindermishandeling? Als kleine meisjes een bikini dragen en zo hun borsten, die ze nog niet hebben, leren te bedekken, en zo voorbereid worden op hun leven als volwassen vrouw, wordt dat normaal gevonden, maar als kleine meisjes een hoofddoek dragen en zo voorbereid worden op hun leven als volwassen vrouw, is dat “indoctrinatie” en “mishandeling”?

Het gaat nochtans in beide gevallen om zedigheid, een niet te verachten deugd. En is het niet het volste recht van de ouders (en hun religieuze plicht) hun kinderen van kleinsaf aan vertrouwd te maken met de godsdienst en zijn vereisten, en valt dat niet duidelijk onder de godsdienstvrijheid?

Overigens zijn er honderdduizenden poppen in omloop die geen geslachtsdelen vertonen. Een pedagogisch mankement, vind ik. Maar daar wordt geen kabaal over gemaakt. Zijn geslachtsdelen minder interessant dan neus, mond en ogen?

Moslims pesten

De Koranschool voor kinderen werd gesloten om  technische redenen (brandveiligheid, evacuatievoorzieningen…) en administratieve tekortkomingen: de lessen waren niet aangemeld, de begeleiders niet adequaat gevormd (hoezo?),  het pedagogisch project niet voldoende verwoord, de omkadering te gering enz. Je schrikt van de inperking van de godsdienstvrijheid en van de vrijheid van vergadering die gecreëerd is door een berg administratieve obstakels, en van het misbruik dat van allerlei regeltjes gemaakt wordt om een islamofobe actie te voeren. De school bestaat al jaren, er wordt nergens melding gemaakt van klachten, dit ruikt naar pestgedrag van de overheid.

Dat pestgedrag kennen we al. In de vermelde documentaire over Roubaix en andere steden met een sterke moslimaanwezigheid werd een restaurant verdacht gemaakt. Er zouden aparte hoekjes zijn voor vrouwen met hoofddoek (als het waar zou zijn, wat is daar dan mis mee?) –  maar het restaurant kreeg na de uitzending een controle en werd om “hygiënische redenen” gesloten.

Natuurlijk moeten islamitische restaurants en islamitische scholen zich houden aan de voorschriften, zoals inzake hygiëne, veiligheid e.d., maar telkens weer zie je dat die criteria gebruikt worden om ideologisch gemotiveerde sluitingen mee door te voeren. Is het de taak van de overheid moslims te pesten?

 

 

 

https://www.lavoixdunord.fr/1131215/article/2022-01-23/zone-interdite-de-vives-reactions-sur-les-poupees-sans-visage-de-roubaix

 

https://www.20minutes.fr/societe/3225179-20220128-roubaix-poupees-visage-police-municipale-font-reagir

 

https://www.public.fr/News/Zone-Interdite-ces-poupees-sans-yeux-devoilees-dans-le-reportage-qui-font-jaser-1697413

 

https://www.annahar.com/arabic/article/199067-new-islamic-doll-reaches-uk-shops-after-british-muslims-said-they-were-concerned

 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/paris-ile-de-france/seine-saint-denis/bobigny-un-etablissement-religieux-soupconne-de-communautarisme-ferme-2466355.html

 

https://www.naembestandji.fr/actualite/lonu-valide-la-maltraitance-infantile-pour-la-journee-des-droits-humains

 

https://www.mediacites.fr/vous-dit-pourquoi/lille/2022/02/23/poupees-sans-visage-a-roubaix-apres-la-polemique-lenvolee-des-commandes/

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!