De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Politiek; kan het iets eenvoudiger?

Politiek; kan het iets eenvoudiger?

woensdag 9 juni 2010 21:03
Spread the love

Kijk,

We laten het volledige land besturen door 10 à 15 managers die -gebonden aan een deontologische code- instaan voor het dagdagelijks bestuur.

Deze ploeg wordt gecontroleerd door enkele kamerleden van divers pluimage.

Op een twee wekelijkse zitting brengen deze managers verslag uit voor de kamer en ontvangen daar de nodige bijsturing en richtlijnen voor het oplossen van recente problemen.

Maandelijks kunnen alle burgers van het land die het wensen, deelnemen aan eenvoudige (ja/nee/onthouding) maar bindende referenda. Te stemmen op een doordeweekse avond, op het stadhuis of online.

Het spreekt voor zich dat dit erg simpel is voorgesteld, maar de huidige gang van zaken, dat gaat mijn petje te boven.

Een drie-tal protocolaire functies (zonder al te veel inhoud) om het land hier en daar te vertegenwoordigen kunnen er wel bij; een Duits- Frans- en Nederlandstalige deken bvb?

Beter simpel van geest dan verward (v)(d)oor het leven.

take down
the paywall
steun ons nu!