De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Politiek!
Tijdingen, Politiek! -

Politiek!

zaterdag 27 november 2010 17:00
Spread the love

In een democratie kiezen we onze hoogste organen. Omwille van het gemak gebeurt dit langs partijen die min of meer onze wensen tot uitdrukking brengen. De verkozen meerderheid vormt dan een regering. In dit land met twee democratieën schijnt een meerderheid vormen om te regeren, zeer moeilijk. Men is reeds 165 dagen aan het onderhandelen. En er dreigen nieuwe verkiezingen te komen. Het land – de bevolking – heeft echter een vaste regering nodig. Nu is de zoveelste in de rij, de koninklijk bemiddelaar Johan Vande Lanotte, bezig… De partijen schijnen bezig te zijn om een regering te vormen. Dat uit zich in een klimaat van wantrouwen en achterdocht. Johan Vande Lanotte doet enorme (slimme) pogingen maar om partijpolitieke redenen doen de partijen moeilijk. Het is ronduit een beschamend gebeuren. Wij weten nochtans dat Elio Di Rupo permier moet worden en dat de PS en de N-VA moeten samenwerken om een regering te vormen.

De bevolking – het land – kijkt toe. Het wordt dringend want de problemen stapelen zich op. Er moet bespaard worden: 22 miljard zegt men.

De Staatsschuld is opgelopen tot 100% van het BBP enz. Wie de bevolking wil dienen (daarvoor is men verkozen) moet binnen de maand een regering vormen.

Het lijkt vast te staan dat de meerderheid van de Vlamingen, Brusselaars en Walen het land niet wil splitsen. Men kan en mag niet langer wachten. Dat zou de problemen alleen maar groter maken.

take down
the paywall
steun ons nu!