De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Politiebrutaliteit tegen Antwerpse daklozen

Politiebrutaliteit tegen Antwerpse daklozen

maandag 10 januari 2011 18:30
Spread the love

Een overmacht van politie werd maandagochtend 10 januari 2011 ingezet tegen enkele krakers van de leegstaande rijkswachtkazerne in de wijk Sint-Andries in Antwerpen. Zuivere provocatie onder de politieke verantwoordelijkheid van burgemeester Patrick Janssens (SP.A). In één woord: politieterreur.

Tégen de armsten

Het Belgische voorzitterschap van het Europees Jaar tegen de Armoede was amper feestelijk bijgezet bij de geldverslindende non-evenementen, of in Antwerpen toonde de ‘gewapende arm’ van de wet wat de overheden werkelijk bedoelen met hun strijd tegen de armoede. Geen aanpak van de oorzaken van armoede (1), maar een strijd tegen de armsten zelf.

Hou je vast: 150 politie-agenten werden ingezet, alsook een bijzonder bijstandsteam, een politiehelikopter en een waterkanon. Doel was het ontzetten van een tiental krakers die verbleven in de al jaren verkrottende rijkswachtkazerne aan de Korte Vlierstraat in de wijk Sint-Andries.

De groep bestond vooral uit daklozen die zich in het verleden altijd vredelievend hadden opgesteld. Zij organiseerden meerdere culturele activiteiten en leefden op goede voet met de buren.

En zij deden vooral wat onder meer het OCMW sinds lang nalaat: in deze, soms ijskoude winter mensen van de vriesdood redden met hun kleine vzw Collectief ‘t Duivenkot (2).

Politiestad?

Johan Cabello is één van de actievoerders. Hij moest in de naburige Steenbergstraat zijn woning verlaten toen deze te duur werd na renovatie.

In dat pand had de vijftien jaar oude VZW ‘Daklozen Aktie Komitee’ (DAK) lange tijd een inloophuis voor de allerarmsten. Toen het DAK daar verhuisde namen Johan en zijn zoon er hun intrek en kwamen als ervaringsdeskundigen op voor de sociaal uitgeslotenen. Hij verhuisde naar de nabijgelegen ex-rijkswachtkazerne en verzamelde mensen om hem heen.

De onwaarschijnlijke brutaliteit van de politie, die “op vraag van een deurwaarder” handelde, toont de minachting van het stadsbestuur en van burgemeester Janssens – verantwoordelijk voor openbare orde – voor de armsten.

Die minachting, die gepaard gaat met brutaal politieoptreden, bestaat ook op andere plaatsen van ‘t stad. Antwerpen-Noord, ‘den 2060’, het De Coninckplein. Antwerpen politiestad. De gewapende interventie van maandagochtend tegen enkele daklozen wijst er op.

Onbetaalbaare huurprijzen

De krakers moesten al enkele dagen geleden het pand, eigendom van de Regie der Gebouwen, verlaten hebben . Een projectontwikkelaar zou bereid zijn er 1,75 miljoen euro voor te betalen.

Het plaatselijk bewonerscomité – de Stuurgroep Sint-Andries – eiste al jaren geleden dat het project voldoende betaalbare sociale woningen zou omvatten.

Dat is niet het geval. Net als andere wijken wordt Sint-Andries ‘gerenoveerd’. Als gevolg stijgen de huurprijzen tot onbetaalbare hoogten voor de gewone mensen. Sint-Andries was ooit de volkswijk, “de parochie van miserie’.

Het optreden buiten proportie van de politie was bedoeld “voor alle zekerheid” zoals politiewoordvoerder Fons Bastiaanssens uitdrukte. Hij beweerde: “We hadden geen zware confrontatie verwacht, maar mocht het zover komen dan hadden we een slag om de arm …”.

Uiteindelijk pakte een politiemacht van 150 agenten … 9 krakers op. Iedereen wist, onder andere via de media, dat het om een klein aantal ging van totaal geweldloze mensen.

Hulpverlening of repressie?

Bastiaenssens beweert dat die politieovermacht ook nodig was om de rijkswachtkazerne (citaat) “die bijzonder complex ineen zit met heel wat kleine ruimtes en een kelder die als een doolhof in elkaar zit” te doorzoeken. Hoe onnozel kan een woordvoerder zijn?

Duidelijk is dat deze provocatie, onder verantwoordelijkheid van burgemeester Janssens dringend op de agenda van de volgende gemeenteraad moet worden gezet.

Dit vraagt om een krachtig standpunt van alle organisaties uit het middenveld, uit de welzijnssector en andere. Van politieke partijen en politici. Wie nog gelooft dat Antwerpen ‘van iedereen’ is, is niet goed bij zijn hoofd.

Antwerpen kent de stedelijke organisatie ‘Samen Leven’, vroeger ‘Integrale Veiligheid’ geheten. Een typisch voorbeeld van een overkoepelende overheidsinstantie die repressie en zogenaamde hulpverlening onder één noemer zet.

De laatste politieprovocatie is, naast een belediging voor de democratie, een mooi voorbeeld tot wat deze combinatie leidt.

Terreur beantwoorden

Toen maandagochtend 10 januari de krakers het pand moesten verlaten, trokken ze naïef naar het stadhuis om de burgemeester te spreken. Burgemeester Janssens weigerde hen te ontvangen.

Volgens de politie zijn dan ‘enkele krakers’ opnieuw naar de kazerne getrokken ‘met minder goede intenties’. Daarom trad de politieovermacht op, en kon dus 9 mensen aanhouden.

De krakers moeten nu op zoek naar onderdak. Volgens de woordvoerder van het kabinet van de burgemeester zorgde het OCMW voor een oplossing … Niemand die dat echter gelooft.

Tot zover het Europees jaar tegen Armoede

‘t Duivenkot klaagt vooral het toenemend gebrek aan betaalbare woningen aan. Daarom werd zes maanden geleden de rijkswachtkazerne gekraakt. Deze kazerne wordt een gebouw met dure lofts. Aan de vraag van de buurtbewoners naar voldoende betaalbare sociale woningen wordt niet voldaan. Het is de eervolle prestatie van de krakers / daklozen dit in de aandacht gebracht te hebben. Als “marginalen” steken ze hun nek uit voor de ganse niet rijke Antwerpse bevolking.

Ook vele gewone mensen, bewoners van Sint-Andries steunen deze actie. Zo was er ook reeds grote steun vijftien jaar geleden voor de eerste kraak van een hele blok sociale woningen door het DAK in de nabijgelegen Pachtstraat. Ook hier vonden gewone mensen en rebelse activisten mekaar.

De massale inzet van de ‘gewapende arm’ tegen enkele geëngageerde burgers heeft een naam: politieterreur in opdracht van de politieke overheid. Het met veel show opgevoerde Jaar tegen de Armoede krijgt hier, in Antwerpen, een wrang smaakje. Dit is méér dan een stap te ver, en vraagt een dringend antwoord.

(1) “Armen als honden” https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2010/12/14/europa-behandelt-armen-als-honden

(2) “Fotos – van Raymond Clement) https://www.dewereldmorgen.be/foto/2010/08/16/rijkswachtkazerne-antwerpse-binnenstad-gekraakt
 

take down
the paywall
steun ons nu!