De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Politie schiet  Navaho vrouw dood, heeft vijf schoten nodig.

Politie schiet Navaho vrouw dood, heeft vijf schoten nodig.

donderdag 28 april 2016 02:30
Spread the loveLoreal Tsingine and her daughter Tiffany

Originally Published in English at Fusion.net by Jorge Rivas, translated by Marinus Kruissen

Amerikaanse Oorspronkeijke bewoners, Native Americans die in of in de buurt van het Navajo reservaat in Arizona leven vragen zich af waarom een “Grote Blanke Mannelijke” politieman een “petite Oorspronkelijke Amerikaanse vrouw” tot vijf keer moest neerschieten. Oorspronkelijke Amerikaanse leiders in de stad Winslow zeggen dat de politie het lijk van Loreal Tsingine urenlang op straat liet liggen met kogelwonden in een arm, hand en hals en met uitslagwonden in haar rug.
De politie van het stadje Winslow zegt dat de 27 jarige moeder die op 27 maart werd doodgeschoen, tegenstand bood bij de arrestatie en de politiemannen bedreigde met een schaar. Getuigen vertellen een andere verhaal.
Mensen die bij het gebeuren aanwezig waren bij een supermarkt van de keten Circle K zeggen dat ze dachten een normale arrestatie te zien bij een geval van winkeldiefstal. We liepen er langs en ik zei:”Kijk, ze gaan haar arresteren.” zo verteld de plaatselijke bewoner Ryanle Benally aan een TV zender. “Maar dat was niet wat er gebeurde.”
De politieman uit Winslow, Austin Shipley vuurde vijf schoten af en doodde Tsingine, volgen het Arizona Department of Public Safety het Departement voor Openbare Veiligheid van de Staat Arizona. De politie verklaarde dat Tsingine pastte bij de beschrijving van een winkeldievegge waar ze naar op zoek waren: een Oorspronkelijke Amerikaanse vrouw met een grijze sportbroek en een witte top. De Politie van Winslow heeft ook verklaard dat de schaar die Tsingine bij zich had een “wezenlijke bedreiging vormde voor de politieman,” maar getuigen hebben plaatselijke verslachgevers verteld dat ze niet gezien hebben dat de vrouw ook maar een hand ophief tegen de politieman.
“Het pure geweld- een grote, blanke man die een kleine Oorspronkelijke Amerikaanse vrouw neerschiet en doodt, vijf keer op haar schiet. Dat maakte ons wakker,” zei Andrew Curley, een lid van The Red Nation, een samenwerkingsverband van Oorspronkelijke Amerikaanse activisten tegen Fusion.
De dood vanTsingine heeft Oorspronkelijke Amerikaanse leiders vanuit heel Arizona samengebracht in de zoektocht naar een onafhankelijk onderzoek naar haar dood. Ze eisen ook van het Departement van Justitie, de Openbaar Aanklager binnen het justitiele systeem van de Verenigde Staten, dat die onderzoek doet naar het persistente raciaal profileren, zoals zij het beschrijven, van de politie die Oorspronkelijke Amerikaanse bewoners als doelwit hebben gekozen in de grenssteden rond de Navajo Nation. Dat is een semi-autonoom gebied, ongeveer 62000 km2 groot dat grenst aan Arizona, Utah en New Mexico.
Het is meer waarschijnlijk dat Oorspronkelijke Amerikanen gedood worden door agenten van politie en andere wetsdienaren dan vertegenwoordigers van om het even welke ander ras.
Center on Juvenile and Criminal Justice

“Het doden van Oorspronkelijke Amerikanen in grenssteden rondom Reservaten en Indian Nations is niet nieuw, het gebeurt steeds weer, jaar in jaar uit,” zei Rep. Albert Hale, een lid van de Native American Caucus van het Staatsparlement van Arizona tijdens een persconferentieafgelopen maandag.
De Navajo Nation is een souvereine Native American nation, maar leden van de stam die daar wonwn reizen wel vaker naar de omliggende steden voor voedsel, werk en andere diensten. De Navajo Nation schat dat stamleden ongeveer 70 tot 85 cent van elke dollar uitgeven buiten het reservaat in grenssteden zoals Winslow.
Rep. Hale heeft maandag een brief gestuurd aan de Procureur Generaal van de Verenigde Staten, Loretta Lynch om er bij haar op aan te dringen het Winslow Police Department te onderzoeken recht te doe aan de langdurige en grote zorgen van de gemeenschap over systematisch wangedrag naar Oorspronkelijk Amerikanen.”
“We kunnen getuigen van steeds weer voorkomende klachten van burgers, van jonge mensen tot ouden van dagen, over het illegaal tegenhouden, het gebruik van excessief geweld en andere dwangmaatregelen van de politie in Winslow” zo staat er in de brief van Rep. Hale, waar Fusion een copie van heeft.
Maar dit probleem kn wel eens verder gaan dan de grenssteden van de Navajo Nation.
Volgens onderzoek op het niveau van de Verenigde Staten als geheel is het veel waarschijnlijker voor Oorspronkelijke Amerikanen gedood te worden door handhavers van de wet dan om het even welke andere raciale groep.
Oorspronkelijke Amerikanen vertegenwoordigen ongeveer 0.8% van de bevolking van de Verenigde Staten, maar ongeveer 1.9% van het aantal doden door politie, volgens het Center on Juvenile and Criminal Justice in Californie, dat data heeft geanaliseerd van 1999 tot 2011, verzameld door Centers for Disease Control and Prevention.
Na de Oorspronkelijke Amerikanen zijn het de Afrikaanse Amerikanen voor wie het meer waarschijnlijk is gedood te worden door de politie. Afrikaanse Amerikanen, ongeveer 13% van de bevolking, zijn het slachtoffer bij ongeveer 26% van de vuurwapenincidenten waar de politie bij betrokken is, gevolgd door mensen uit Latijns Amerika, blanken en Aziatische Amerikanen.
De leiders van de Oorspronkelijke Amerikanen verwijzen naar de dood van Tsingine als een veel te gewoon voorbeeld van hoe hun mensen sterven bij een confrontatie met wetsdienaren. Ze zeggen dat als de media al melding maken van deze doden het vaak niet verder gaat dan de lokale bladen. Ze hopen hetzelfde niveau van lokale organisatie, mediadekking en nationale erkenning te bereiken als de #BlackLivesMatter beweging.
We horen over dit soort vuurwapenconfrontaties van over het hele land. (De Verenigde Staten, red)
– Russel Begaye, President van de Navajo Nation

“Deze tragedie is een gewelddadig voorbeeld van een lange lijst van profilering op reciale grondslagen en de politie die mensen probeert te straffen omdat ze in de omgeving zijn,” zei Curley, lid van de Red Nation (Rode Natie) die heeft geholpen bij het organiseren van een wake voor Tsingine afgelopen zaterdag.
“De politie houdt ons voordurend in de gaten, pest ons en intimideert ons. Dit geweld is zeker geen geisoleerd geval. Voor Orrspronkelijken zijn de grenssteden gevaarlijke gebieden vanwege de politie,” zo zei hij.
Een zegsman voor het Departement voor Openbare Veiligheid van Arizona wilde geen commentaar geven over de beschuldigingen van profilering op basis van ras omdat, zo zei hij, zijn agentschap geen antwoord geeft op vragen die niet gebaseerd zijn op feiten die relevant zijn voor het geval. De agent Austin Shipley, 26, is met betaald verlof gestuurd voor de duur van het onderzoek naar de dood vanTsingine.
Curley zei dat Oorspronkelijke Amerikanen die in de grenssteden van reservaten leven, dagelijks scherp in de gaten worden gehouden door wetshandhavers. Hij haalde een jaarlijks rapport aan, uitgegeven door een van de grotere politiedepartementen rond de Navajo Nation als bewijs voor het profileren van de politie en voor het kiezen van Oorspronkelijke Amerikanen als doelwitten. In het nabijgelegen Flagstaff vond het rapport van 2014 dat 45% van de gearresteerden Oorspronkelijke Amerikanen waren, terwijl ze maar 11.3% van de bevolking van de stad vormen. De blanke bewoners van de stad vormen 43% van de gearresteerden, maar 80.04% van de bevolking is blank.
Een zegsman voor het politiedepartement van Flagstaff zei dat het departement niet Oorspronkelijke Amerikanen als doelwit kiest in regelementen of procedures.
“Onze arrestaiestatistieken zijn zoalze zijn omdat ze een spiegelbeeld zijn vanonze bevolking. We hebben hier veel mensen die onze stad binnenkomen maar zich niet registreren als bewoners. Het kan zijn dat ze bij familie wonen of in een opvang, of ze komen net van het reservaat.,” zei Sergeant Margaret Bentzen, een politievrouw belast met publieke relaties voor het Flagstaff Police Department.
Curley zei dat hij geloofde dat de arreststatistieken in Winslow niet anders zijn als die in Flagstaff omdat dat departement het enige wetshandhavings-agentschap in de omgeving is dat demografische data over arrestanten publiceerd.
“Deze politiemensen zijn de nazaten van de settlers en ze hebben zich de raciale gezichtpunten van hun voorvaderen eigen gemaakt,” vertelde Curley aan Fusion.
In 2014 bestond de politiemacht in Flagstaff uit 99 blanke agenten, 14 Latijns Amerikaans agenten, een Afrikaans Amerikaan en een Oorspronkelijke Amerikaan, volgens haar eigen jaarverslag.
Leiders van de Oorspronkelijke Amerikanen zeggen ook dat ze zich zorgen maken over het verhoudingsgewijs hoge aantal Oorspronkelijke Amerikanen in gevangenissen. Oorspronkelijke Amerikanen gaan vier keer zo vaak naar de gevangenis als blanken, Oorspronklijk Amerikaanse vrouwen zelfs zes keer zo vaak als blanke vrouwen volgens de Oorspronkelijk Amerikaanse Groep voor burgerrechten The Lakota Law Project.
“Er zal heel veel druk van onder af nodig zijn om er zeker van te zijn dat justitie gescheidt voor Loreal Tsingine,” vertelde Andrew Curley aan Fusion.
Curley en zijn groep, the Red Nation, eisen een “onafhankelijk onderzoek met een opebare uitslag naar de omstandigheden rond de moord op Loreal, inclusief de verklaringen van getuigen, het forensies onderzoek en andere belangrijke onderdelen van de bewijsvoering en de personeelsdossiers van het Politiedepartement van Winslow over de agent Austin Shipley.”
De woordvoerder van het Departement voor Openbare Veiligheid van Arizona Raul Garcia vertelde aan Fusion dat er al een onafhankelijk onderzoek naar de misdaad wordt verricht door het agentschap van de staat. “Het onderzoek naar de misdaad wordt verricht door een team van Staatsonderzoekers met voldoende kennis en ervaring die regelmatig dergelijke onderzoeken verrichten voor andere agentschappen in de Staat Arizona.” alsus Garcia.
Verslaggever Charly Edsitty van KPNX heeft documenten in zijn bezit die aantonen dat Shipley al twee maal gedisciplineerd werd door het Politiedepartement van Winslow. Eerder dit jaar moest hij een suspentie ondergaan van een dag zonder salaris voor het verkeerd omgaan met een Tazer. Hij werd ook naar huis gestuurd voor een dag, en hij moest een training ondergaan voor “niet passende commentaren”. De documenten vermelden niet de woorden die Shipley gebruikt heeft maar een officier vertelde :“Agent Austin Shipley heeft de verantwoordelijkheid zich op een professionele manier te gedragen en de zorgen en belangen van de burgers op de eerste plaats te zetten.”
President van de Navjo Nation Russell Begaye zei dat hij bereid is de zaak van Tsingine voor de rechter te brengen als de staat geen grondig onderzoek doet.
“Als er geen wettige reden is voor het nemen van het leven van Tsingine dan eist de Navajo Nation dat het volle gewicht van de wet gebruikt wordt om de justitie te dienen,” zei Begaye in een verklaring. “We horen over dit soort schietpartijen door het hele land”. Aldus de President.

Brian Sumner is een Activist, Journalist en fotograaf die de Politie Staat interessant vind. Hij spreekt voor een waakhond groep, de Fresno Liberty Movement, zegt dat men de politie moet filmen en alternatieven moet zoeken voor veiligheidsdiensten die door de staat gecontroleerd worden. Hij heeft ook dienst gedaan in de U.S Army vanaf oktober 2008 tot maart 2012 met een tour in Irak in 2010. Meest recentelijk neemt hij deel aan het CopBlock Network’s #MACtour
Bronnen: Fusion.net, Brian Sumner, Jorge Rivas, Nativenewsonline.net (foto)
Bronnen: Fusion.net, Brian Sumner, Jorge Rivas, Nativenewsonline.net (foto)

take down
the paywall
steun ons nu!