De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Politie schiet man neer bij de Nederlandsche Bank/21 kogels afvuren is executie!

Politie schiet man neer bij de Nederlandsche Bank/21 kogels afvuren is executie!

woensdag 20 februari 2019 18:05
Spread the love

POLITIE SCHIET MAN NEER BIJ DE NEDERLANDSCHE BANK/DOOD OP DE STOEP/21 KOGELS AFVUREN IS EXECUTIE!

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/politie-schiet-man-neer-bij-de-nederlandsche-bank-dood-op-de-stoep-21-kogels-afvuren-is-executie/

Dus zo kun je je dood vinden.Op de stoep van de Nederlandse Bank.Doorzeefd door 21 kogels.Zonder dat je een kogel richting agenten hebt afgevuurd.Een beangstigend idee.Jij in je eentje tegenover de gewapende Arm van de Staat met eengeweldsmonopolie…….
Neen lezersGEEN Kafka [1] en geen doorgeschoten fantasy, maar bitterewerkelijkheid.Want het is gebeurd.En iets dergelijks is al eerder gebeurd, op 28 augustus 2004….. [2]
Bizar genoeg op vrijwel dezelfde plaats, op het Frederiksplein [De Nederlandsche Bank is daar vlakbij] en het slachtoffer was evenals de dode, over wie ik vandaag schrijf, Micheal Fudge, een Amsterdammer van Britse komaf, neergeschoten met 21 kogels. [3]Zoveel kogels vond ik toen al griezelig, nu het zich herhaalt, nog bizarrer.De omstandigheden waren iets anders, maar daarover zo meer
Nu de feiten
WAT IS ER GEBEURD? [Voor zover ik nu weet/wij nu weten]
Ik citeer voor het gemak even nieuwsmerdium Nu.nl
”De politie meldt op Twitter dat agenten een melding kregen van een persoon met een vuurwapen bij De Nederlandsche Bank. Een woordvoerder voegde daar later aan toe dat de man stond te zwaaien met een vuurwapen.

Toen agenten ter plaatse waren, kwam de persoon met het wapen op de agenten af. Daarop schoot de politie, waardoor de verdachte dodelijk werd getroffen. Een fietser raakte bij het schietincident gewond aan zijn been. Bij een woordvoerder van de politie was het niet bekend hoe het met het slachtoffer ging.” [4]

De NOS komt met een vergelijkbaar bericht

‘Op de stoep voor De Nederlandsche Bank op het Frederiksplein in Amsterdam heeft de politie een man doodgeschoten. Het gaat om een 31-jarige Amsterdammer. Een fietser die passeerde raakte gewond, volgens de politie aan het been.

De politie zegt dat er om 19.15 uur een melding binnenkwam over een man met een vuurwapen die “dreigend rondliep” bij het Oosteinde. De agenten gingen daarheen en spraken hem later aan bij het Westeinde, waar ook De Nederlandsche Bank aan ligt. Bij die confrontatie voelde de politie zich naar eigen zeggen genoodzaakt om op hem te schieten, waarbij de man dodelijk werd verwond.” [5]

Realiseert u zich lezers trouwens wel, dat dit de verklaring van de

politie is, niet van andere getuigen.

Ik insinueer hiermee niets.

Ik constateer alleen maar.’

Maar los van het gebruik van [of alleen maar aanwezigheid] van de

lezing van de politie:

De door de politie aangedragen feiten

spreken voor zich om een indringend beeld te krijgen van de

huiveringwekkende gebeurtenis:

Melding [waarvan wij de aard niet kennen] binnengekomen, politie ter

plekke, man liep

[volgens de politie] ”dreigend” rond met een vuurwapen, waarna de man

al dan niet op de agenten afkomt [lezingen verschillen] [6]

EN DAN:

Agenten voelen zich bedreigd, PIEF, PAF, POEF, er worden

21 KOGELS afgeschoten en Michael Fudge, [31 jaar] overlijdt

ter plekke. [7]

Is dat al heftig, men kan zich een voorstelling maken van die Wild

West schietpartij, omdat een voorbijgaande fietser in het been

werd geschoten! [8]

NIET DE EERSTE KEER

Ik schreef het al, dit is niet de eerste keer, dat er Wild West geschoten

wordt door de politie op het Frederiksplein.

Op 28 augustus 2004 vond vrijwel exact hetzelfde plaats:

Het betrof een Duitser, die de avond daarvoor al een confrontatie

met de politie gehad zou hebben, de volgende dag zelf de politie

gebeld zou hebben, politie arriveerde, hij zou op de politie geschoten’

hebben en daarna getroffen door een kogelregen van 21 kogels. [9]

Het verschil met deze februari gebeurtenis [dit vond begin februari plaats]

is, dat de betreffende Duitser geschoten zou hebben , terwijl dit slachtoffer,

Michael Fudge, wel een wapen bij zich had [dat later een

nepvuurwapen bleek [10]], maar daarmee niet heeft geschoten.

SUICIDE BY COP
Wanneer door de politie dodelijk geweld gebruikt wordt en nietbepaald in de strijd tegen de Mokro Maffia, een georganiseerde takvan de professionele criminaliteit [11], maar tegen burgers, die meestal in’hun eentje zijn en dus sowieso geen kans hebben tegen zwaarbewapendeagenten, die bepaald niet in hun eentje komen, wordt weleens hetargument ”suicide by cop” gebruikt. [12]In mensentaal samengevat:Iemand wil zelfmoord plegen en zoekt daarbij bewust een confrontatiemet de politie. [13]
Nu zeg ik niet, dat dat altijd complete onzin is.Er zijn gevallen bekend, waarbij dat best kan hebben gespeeld [14],maar hoe bewijs je dat?Vaak [niet altijd] hebben we hier alleen de lezing van de politie, die -laten we’maar eerlijk zijn- zo’n verhaal natuurlijk wel goed uitkomt.
Opvallend is, dat deze theorie is gebezigd, door het OM [dat vaak sowiesoniet happig is in het vervolgen van de politie] [15], in zowel het geval van degenoemde Duitser [jammer, ik ken zijn naam niet], als nu weerbij Micheal Fudge. [16]Ook suggereert Het Parool in een interview met zijn moeder,dat hij op ”suicide by cop” uit zou zijn. [17]
OKAY, even aangenomen, dat dat zo is:
Betekent dan, dat de politie hierin mee moet gaan.Want duidelijk is dat mensen met zo’n vreemde doodswens ernstigin de war zijn.En dan schieten we ze maar af?
Dan is het nodig om 21 KOGELS af te vuren en volstaan twee of driegerichte kogels niet om iemand tijdelijk uit te schakelen?
Tenslotte heeft destijds de politie Mohammed B, verantwoordelijk voorde dood van Islamofoob T van Gogh ook in het been geschoten [18],dus het kan wel, heren agenten!

EPILOOG
Michael Fudge is bepaald niet het eerste slachtoffer van buitensporig politiegeweld, velen zijn hem al voorgegaan. [19]
BUITENSPORIG POLITIEGEWELD JA!Want hoe moeten we het anders noemen, wanneer een man, ook al
zou hij gewapend zijn en schieten, omsingeld door tientallen politiemensenwordt doorzeefd met kogels?
21 KOGELS
SUICIDE BY COP?Laat me niet lachen of huilen!
Want ook al ZOU daar sprake van zijn, dan is iemand ernstig in de waren is dat de oplossing in het zogenaamde ”beschaafde” Nederland, zo iemanddan maar af te schieten alsof het wild is waarop wordt gejaagd?
BAH!
Ik heb zo eens rondgekeken, maar behalve lofprijzingen aan het adres’van de politie, tot in de Gemeenteraad toe [20], met een dappere tegenstemvan Sylvana Simons tegen [21] [daarop kom ik ineen volgend artikel terug] geen woord of blijk van medelevenvoor de gedode, anieme, Michael Fudge.
Wel geleuter, vanuit SP Gemeenteraadshoek nota bene, overhet ”’trauma” voor de killing cops [22] waarmeede wereld op zijn Kop staat voor mij!
Dus vanaf deze website
RUST ZACHT MICHAEL FUDGEJE VERDIENDE HET NIET TE STERVEN’NIEMAND VERDIENT ZO’N DOOD
RUST ZACHTON A BETTER PLACE

Astrid Essed

ZIE VOOR NOTEN 1 T/M 22

https://www.astridessed.nl/noten-1-t-m-22-bij-artikel-politie-schiet-man-neer-bij-de-nederlandsche-bank-dood-op-de-stoep-21-kogels-afvuren-is-executie/

OF
[Niet alle  noten zijn hier zichtbaar]

[1]

WIKIPEDIATHE TRIAL
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Trial

[2]

VOLKSKRANT

OM ZIET AF VAN VERVOLGING SCHIETPARTIJ

FREDERIKSPLEIN

16 FEBRUARI 2005

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/om-ziet-af-van-vervolging-schietpartij-frederiksplein~b9b40303/

[3]

”De volgende dag belde hij de politie vanuit een telefooncel in de buurt van het Frederiksplein. Toen agenten arriveerden, zagen zij de jas van de man in de telefooncel hangen. De Duitser zat even verderop op de grond in het parkje op het plein. Toen hij de agenten zag aankomen, begon hij op hen te schieten. Die vuurden in antwoord daarop 21 kogels op de man af.”

VOLKSKRANT

OM ZIET AF VAN VERVOLGING SCHIETPARTIJ

FREDERIKSPLEIN

16 FEBRUARI 2005

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/om-ziet-af-van-vervolging-schietpartij-frederiksplein~b9b40303/

[4]

‘De politie meldt op Twitter dat agenten een melding kregen van een persoon met een vuurwapen bij De Nederlandsche Bank. Een woordvoerder voegde daar later aan toe dat de man stond te zwaaien met een vuurwapen.

Toen agenten ter plaatse waren, kwam de persoon met het wapen op de agenten af. Daarop schoot de politie, waardoor de verdachte dodelijk werd getroffen. Een fietser raakte bij het schietincident gewond aan zijn been. Bij een woordvoerder van de politie was het niet bekend hoe het met het slachtoffer ging.”

NU.NL

POLITIE SCHIET GEWAPENDE MAN DOOD BIJ NEDERLANDSCHE BANK

20 FEBRUARI 2019

https://www.nu.nl/binnenland/5727861/politie-schiet-gewapende-man-dood-bij-nederlandsche-bank-in-amsterdam.html

[5]

‘Op de stoep voor De Nederlandsche Bank op het Frederiksplein in Amsterdam heeft de politie een man doodgeschoten. Het gaat om een 31-jarige Amsterdammer. Een fietser die passeerde raakte gewond, volgens de politie aan het been.

De politie zegt dat er om 19.15 uur een melding binnenkwam over een man met een vuurwapen die “dreigend rondliep” bij het Oosteinde. De agenten gingen daarheen en spraken hem later aan bij het Westeinde, waar ook De Nederlandsche Bank aan ligt. Bij die confrontatie voelde de politie zich naar eigen zeggen genoodzaakt om op hem te schieten, waarbij de man dodelijk werd verwond.’

NOSPOLITIE SCHIET MAN DOOD OP STOEP NEDERLANDSCHE BANK/FIETSER GEWOND6 FEBRUARI 2019
https://nos.nl/artikel/2270822-politie-schiet-man-dood-op-stoep-de-nederlandsche-bank-fietser-gewond.html

[6]
”Toen agenten ter plaatse waren, kwam de persoon met het wapen op de agenten af”

NU.NL

POLITIE SCHIET GEWAPENDE MAN DOOD BIJ NEDERLANDSCHE BANK

20 FEBRUARI 2019

https://www.nu.nl/binnenland/5727861/politie-schiet-gewapende-man-dood-bij-nederlandsche-bank-in-amsterdam.html

”De politie zegt dat er om 19.15 uur een melding binnenkwam over een man met een vuurwapen die “dreigend rondliep” bij het Oosteinde. De agenten gingen daarheen en spraken hem later aan bij het Westeinde, waar ook De Nederlandsche Bank aan ligt. Bij die confrontatie voelde de politie zich naar eigen zeggen genoodzaakt om op hem te schieten, waarbij de man dodelijk werd verwond.”

NOSPOLITIE SCHIET MAN DOOD OP STOEP NEDERLANDSCHE BANK/FIETSER GEWOND6 FEBRUARI 2019
https://nos.nl/artikel/2270822-politie-schiet-man-dood-op-stoep-de-nederlandsche-bank-fietser-gewond.html

[7]

NU.NL

POLITIE SCHIET GEWAPENDE MAN DOOD BIJ NEDERLANDSCHE BANK

20 FEBRUARI 2019

https://www.nu.nl/binnenland/5727861/politie-schiet-gewapende-man-dood-bij-nederlandsche-bank-in-amsterdam.html

NOSPOLITIE SCHIET MAN DOOD OP STOEP NEDERLANDSCHE BANK/FIETSER GEWOND6 FEBRUARI 2019
https://nos.nl/artikel/2270822-politie-schiet-man-dood-op-stoep-de-nederlandsche-bank-fietser-gewond.html

AT5POLITIE SCHIET MAN NEER BIJ DE NEDERLANDSCHE BANK6 FEBRUARI 2019

https://www.at5.nl/artikelen/191432/schietpartij-bij-de-nederlandsche-bank-hulpdiensten-massaal-uitgerukt

ADPOLITIE SCHIET MAN (31) DOOD NABIJ NEDERLANDSCHE BANK6 FEBRUARI 2019
https://www.ad.nl/amsterdam/politie-schiet-man-31-dood-nabij-nederlandsche-bank~aa26da26/

[8]

”Op de stoep voor De Nederlandsche Bank op het Frederiksplein in Amsterdam heeft de politie een man doodgeschoten. Het gaat om een 31-jarige Amsterdammer. Een fietser die passeerde raakte gewond, volgens de politie aan het been.”

NOSPOLITIE SCHIET MAN DOOD OP STOEP NEDERLANDSCHE BANK/FIETSER GEWOND6 FEBRUARI 2019
https://nos.nl/artikel/2270822-politie-schiet-man-dood-op-stoep-de-nederlandsche-bank-fietser-gewond.html

[9]

VOLKSKRANT

OM ZIET AF VAN VERVOLGING SCHIETPARTIJ

FREDERIKSPLEIN

16 FEBRUARI 2005

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/om-ziet-af-van-vervolging-schietpartij-frederiksplein~b9b40303/

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat niet over tot strafrechtelijke vervolging tegen de zeven politiemannen die op 8 augustus een man hebben neergeschoten op het Frederiksplein in Amsterdam….

ANP16 februari 2005, 14:35

Justitie maakte woensdag bekend dat de betrokken politiemannen niet fout hebben gehandeld, omdat het slachtoffer zelf begon met schieten. De Duitser schoot met een gaspistool, dat bijna niet te onderscheiden is van een echt wapen, een of meerdere malen op de agenten en omstanders. Volgens het OM rende het slachtoffer vervolgens weg, waardoor de politie moest ingrijpen om hem niet te laten ontsnappen en gedwongen was geweld te gebruiken om hem te overmeesteren.

Om tot een goede beslissing te komen, besloot het OM tot een reconstructie. Die had op 27 oktober achter geblindeerde hekken, buiten het oog van publiek, plaats. De betrokken agenten werkten aan de reconstructie mee.

De schietpartij veroorzaakte veel opschudding. Het heeft er alle schijn van dat de Duitser de dood zelf heeft opgezocht. De man was de avond voorafgaand aan de schietpartij al een Amsterdams politiebureau ingelopen om te praten over een aanrijding waarbij hij betrokken was geweest. Bij de balie van het bureau trok hij een vuurwapen en bedreigde daarmee een politieagent, waarop hij de benen nam.

De volgende dag belde hij de politie vanuit een telefooncel in de buurt van het Frederiksplein. Toen agenten arriveerden, zagen zij de jas van de man in de telefooncel hangen. De Duitser zat even verderop op de grond in het parkje op het plein. Toen hij de agenten zag aankomen, begon hij op hen te schieten. Die vuurden in antwoord daarop 21 kogels op de man af. Vier daarvan raakten hem, waarop hij ter plekke stierf. Het wapen waarmee de man had geschoten, bleek achteraf een gaspistool te zijn. Hiermee kunnen personen verwond maar niet gedood worden.

[10]

OM

DOOR POLITIE NEERGESCHOTEN MAN WAS IN BEZIT VAN NEPVUURWAPEN7 FEBRUARI 2019
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@105110/politie/

Door politie neergeschoten man was in bezit van nepvuurwapen

 

7 februari 2019 – Arrondissementsparket Amsterdam

 

De 31-jarige man die woensdagavond 6 februari op Westeinde in het centrum van Amsterdam door de politie is neergeschoten waarna de man ter plaatse is overleden, bleek in het bezit te zijn van een nepvuurwapen dat uiterlijk niet van echt was te onderscheiden. Dat blijkt uit het onderzoek door de Rijksrecherche. De Rijksrecherche onderzoekt de volledige toedracht van het schietincident, waaronder het vuurwapengebruik door de agenten.

 

Woensdagavond rond 19.15 uur kwam er bij de politie een melding binnen dat een persoon in de omgeving van Westeinde een vuurwapen bij zich zou hebben. Agenten zagen daar inderdaad een man met een vuurwapen of met een daarop gelijkend voorwerp lopen. De man kwam op een gegeven moment op de agenten af waarop de agenten de verdachte neerschoten. De verdachte werd geraakt en overleed even later ter plaatse aan zijn verwondingen.

Een langsrijdende fietser raakte gewond aan zijn been en is naar het ziekenhuis overgebracht voor behandeling.

Bij het schietincident zijn meerdere schoten gelost. Het onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat er mogelijk sprake was van zelfmoord door een politiekogel, een fenomeen dat ook bekend staat als ‘suïcide by cop’. Over de achtergrond van de man en over het onderzoek door de Rijksrecherche kunnen op dit moment geen verdere mededelingen worden gedaan.

[11]

WIKIPEDIA

MOCRO MAFFIA

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mocro_Maffia

SPELD.NL

MOCRO MAFFIA HEET VOORTAAN ”MAFFIA MET EEN

MIGRATIEACHTERGROND”

https://speld.nl/2018/04/04/mocromaffia-heet-voortaan-maffia-met-een-migratieachtergrond/

[12]

WIKIPEDIA

SUICIDE BY COP

https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_by_cop

[13]

WIKIPEDIA

SUICIDE BY COP

https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_by_cop

[14]

WIKIPEDIA

SUICIDE BY COP/EXAMPLES

https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_by_cop#Examples

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

SUICIDE BY COP

https://en.wikipedia.org/wiki/Suicide_by_cop

[15]

LIJST IS LANGER:

ENKELE VOORBEELDEN:

OMAGENTEN HANDELDEN UIT NOODWEER BIJ SCHIETINCIDENTGRONINGER MUSEUM18 JUNI 2015
 https://www.om.nl/@89698/agent en-handelden/
  OMAGENT SCHIETINCIDENT NIEUW VENNEP HANDELDEUIT NOODWEER1 OCTOBER 2013
 https://www.om.nl/@32195/agent -schietincident/
  OMAGENT SCHIETINCIDENT HENGELO HANDELDEUIT NOODWEER4 SEPTEMBER 2012
 https://www.om.nl/actueel/nieu wsberichten/@30831/agent-hande lde/  
OMAGENT DIE MAN NEERSCHOOT OP GROTE MARKT HANDELDEUIT NOODWEER1 FEBRUARI 2012
 https://www.om.nl/@30000/agent -man-neerschoot/

[16]

”De schietpartij veroorzaakte veel opschudding. Het heeft er alle schijn van dat de Duitser de dood zelf heeft opgezocht. De man was de avond voorafgaand aan de schietpartij al een Amsterdams politiebureau ingelopen om te praten over een aanrijding waarbij hij betrokken was geweest. Bij de balie van het bureau trok hij een vuurwapen en bedreigde daarmee een politieagent, waarop hij de benen nam.

VOLKSKRANT

OM ZIET AF VAN VERVOLGING SCHIETPARTIJ

FREDERIKSPLEIN

16 FEBRUARI 2005

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/om-ziet-af-van-vervolging-schietpartij-frederiksplein~b9b40303/

”Bij het schietincident zijn meerdere schoten gelost. Het onderzoek heeft aanwijzingen opgeleverd dat er mogelijk sprake was van zelfmoord door een politiekogel, een fenomeen dat ook bekend staat als ‘suïcide by cop’.

OM

DOOR POLITIE NEERGESCHOTEN MAN WAS IN BEZIT VAN NEPVUURWAPEN7 FEBRUARI 2019
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@105110/politie/

[17]

Hij had euthanasie gewild, maar toen dat niet lukte koos hij voor ‘suicide by cop’.
“Deze wereld is niet voor mij, zei hij me woensdag nog,” zegt zijn moeder Tanja Samojlenko. “Hij had al van kinds af angststoornissen en hevige depressies. Kinderpsychologen, en vanaf zijn tiende jaar vier, vijf psychiaters, hebben hem niet kunnen helpen. Hij heeft me ooit geopperd: ‘Als ik er uit ga, laat ik me bij de Nederlandsche Bank neerschieten door de Marechaussee’.”
HET PAROOLMOEDER DOODGESCHOTEN MICHAEL FUDGE:”MICKEY WAS ZIEK”7 FEBRUARI 2019
https://www.parool.nl/amsterdam/moeder-doodgeschoten-michael-fudge-mickey-was-ziek~a4622849/

‘H’ij had euthanasie gewild, maar toen dat niet lukte koos hij voor ‘suicide by cop’.
“Deze wereld is niet voor mij, zei hij me woensdag nog,” zegt zijn moeder Tanja Samojlenko. “Hij had al van kinds af angststoornissen en hevige depressies. Kinderpsychologen, en vanaf zijn tiende jaar vier, vijf psychiaters, hebben hem niet kunnen helpen. Hij heeft me ooit geopperd: ‘Als ik er uit ga, laat ik me bij de Nederlandsche Bank neerschieten door de Marechaussee’.”
‘Zachtmoedig’
Michael ‘Mickey’ Fudge werd in Amsterdam geboren. Zijn vorig jaar overleden vader was van Britse komaf, maar woonde 45 jaar in Amsterdam. Zo kwam hij naast zijn Nederlandse aan zijn Britse nationaliteit. Zijn moeder is Nederlandse met een Oekraïense vader en een Russische moeder. “Dat vond Mickey ook wel een interessante combi.”

Fudge woonde bij zijn moeder aan de Weteringschans, om de hoek van de plek waar hij gisteren werd doodgeschoten. Ze benadrukt dat haar zoon heel zachtmoedig was en bepaald geen crimineel. “Hij was aardig voor daklozen en had het beste voor met asielzoekers.” zegt Samojlenko. “Hij was heel erg antifascistisch. We hebben nog samen gedemonstreerd tegen dat extreemrechtse Pegida met hun varkenskoppen, de griezels.” 
Als achttienjarige plakte hij witte tape over het woord ‘politie’ op een politiewagen en werd gearresteerd. “Hij moest in de cel slapen. Dat zal de reden zijn dat hij in de politiesystemen voor vernieling staat geregistreerd. Met criminaliteit of zo had hij niets te maken.”

Archeoloog
Fudge zat op de ASVO-basisschool aan het Frederiksplein. Daarna op het Hervormd Lyceum Zuid, maar dat beviel niet. Vervolgens zat hij op een particuliere school. Hij wilde archeoloog worden en ‘groef in alle hoeken en gaten’. “Hij had als twaalfjarige menselijke botten opgegraven bij het Hortusplantsoen. (Van een twee eeuwen oude begraafplaats, red.) Daar stond hij nog mee in Het Parool,” zegt zijn moeder. 

Later wilde hij onderzoeksjournalist worden, maar dat is er nooit van gekomen. “Zodra er druk achter kwam, ging het niet meer. Hartkloppingen, zweten. We hebben een heel lieve huisarts en die gaf hem medicijnen, maar het was niet voldoende om hem echt te kunnen helpen. 

‘Het ging niet goed’
“Nadat hij met zijn moeder nog ‘een stom spelletje’ had gespeeld op de bank, vertrok Fudge woensdag aan het begin van de avond van huis. “Hij wilde een ommetje maken, dat deed hij wel vaker. Dan haalde hij een patatje of zo. Het ging niet goed, maar als ik écht het gevoel had gehad dat het zó mis was, had ik hem wel binnen gehouden, al is dat met een vent van 31 niet eenvoudig.”

Even later hoorde ze dat er wat groots aan de hand was om de hoek. “Sirenes, politiepaarden, het hele arsenaal. Ik ben naar buiten gegaan en zag op het Frederiksplein een jongen op een brancard een ambulance in worden gereden. Oh toch wat anders, dacht ik, dus ik ging weer naar binnen. Dat zal die fietser zijn geweest die in zijn been was geraakt door een afgedwaalde kogel.”

Verklaringen
De opluchting was van korte duur. Op AT5 zag ze vervolgens tot haar schrik dat iemand was neergeschoten door de politie. “Op een gedeeltelijk geblurde foto van het slachtoffer zag ik Mickeys schoenen. Het was helemaal mis. Ik heb de politie gebeld: ‘Dat is mijn kind’. Ik heb urenlang verklaringen afgelegd. Dat hij geen terrorist of zo is, en geen bankovervaller.”

Zijn moeder is, dwars door al het verdriet, ‘heel blij dat haar zoon nu rust heeft’. “Het lijkt me heel erg voor de agenten hoe dit is gegaan. Maar het is niet dat hij een heroïsch einde wilde of zo. Mickey was ziek en het ging niet meer.”

[18]

Mohammed Bouyeri werd, kort na de moord op Theo van Gogh vlak bij de plaats delict, tijdens een vuurgevecht met de politie, in zijn been geschoten en vervolgens aangehouden

WIKIPEDIAMOHAMMED BOUYERI/ARRESTATIE
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Bouyeri#Arrestatie

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIAMOHAMMED BOUYERI
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mohammed_Bouyeri

[19]

POLITIE BETROKKEN BIJ DOOD 39 JARIGE MAN IN WADDINXVEEN/PAUL SELIER, ZOVEELSTE POLITIEDODEASTRID ESSED10 FEBRUARI 2018
https://www.astridessed.nl/politie-betrokken-bij-dood-39-jarige-man-in-waddinxveen-paul-selier-zoveelste-politiedode/

[20]


YOUTUBE.COM
AT5ZO ONTSPOORDE HET DEBAT MET SYLVANA SIMONSHoe kon het spoeddebat over de dodelijke schietpartij bij de NederlandseBank in de raad zo ontsporen.AY5 staat alles op een rijtje
 

https://www.youtube.com/watch?v=Ab51WTfI_6M

TRANSCRIPTIE:
[VOICE OVER];”Voordat het debat begon, ging het eigenlijk op Twitter almis toen SP er Temmink kritiek had op de volgens haar onsmakelijketiming van het debat waarop een duo raadslid van Bij 1 reageerde, datzij makkelijk praten had als witte cisvrouw.Woorden, waarvan Simons geen afstand nam.[Simons] ”Ik ga dus ook niet over elke tweet van elk fractielid of partijlidvan Bij1 zoals het ook voor u geldt.Ik heb echt werkelijk waar daar nooit iets te zoeken…”[VOICE OVER]Opmerkelijk en ook uitzonderlijk was, dat Simons aanvankelijk nieteens de kans kreeg om aan haar betoog te beginnen….”[NICOLE TEMMINK, SP, VOORAFGAANDE BETOOG SYLVANA]”Ik wil eigenlijk een beetje wat ongenoegen uitspreken, dat we hier staan…”[VOICE OVER]Want over de gekozen woorden kwam wel iets van een excuus over de lippen,te snel en wellicht was er een faux pas ingeslopen, maar er waren dusook zorgen over politie en justitie, die zo werden ingeleid:[Simons]”De afgelopen drie en een half jaar heb ik dankzij de inzet en betrokkenheidvan politie en openbaar ministerie in relatieve vrijheid kunnen leven.Ik waardeer het werk, dat de politie doet, gelooft u mij.'[VOICE OVER]Maar vervolgens deze wending kregen wat betreft het optreden van depolitie bij de Nederlandse Bank, waarbij een witte Amsterdammer doorpolitievuur om het leven kwam en er volgens de eerste bevindingen van hetOM bewust naar op zoek was.[Simons]”Het nieuws leeft heel erg onder de mensen, die ik spreek.Jongeren, en met name jongeren van kleur, die maken zichzorgen en schrikken hiervan’.[VOICE OVER]En ook werd de rol van het Openbaar Ministerie tot nu toein twijfel getrokken.[Simons]”Ik zeg dit ook, omdat de ervaring mij heeft geleerd, dat alshet OM verklaart, dat iemand onwel is geworden op weg naar het bureauom maar een voorbeeld te noemen, dat ook iets heel anders kan betekenen.'[VOICE OVER]En dat was de lont in het kruidvat voor links tot rechts.[ERIC VAN DER BURG/VVD]”Dat u hier de suggestie doet, dat zwarte mensen bang horen te zijnvoor politieagenten, is walgelijk!”[JOHNAS VAN LAMMEREN]”U moet zich diep schamen.U moet zich echt diep schamen.U kunt lachen, maar ik neem het echt hoogst persoonlijk op.”[REINIER VAN DANTZIG/D’66]”Ik heb alle vertrouwen in de politie, we steunen tot het tegendeelbewezen is en ik vind dit echt het dieptepunt van mijn lidmaatschapin deze raad.”[VOICE OVER]En zelfs de trouwste bondgenoot op dit punt, Denk, distancieerde zich,waarmee het 44 zetels tegen een werd.[NUMAN YILMAZ/DENK]”Ik vind het ook niet gepast, dat we dit hier nu moeten bespreken.Ik ben ook volksvertegenwoordiger, ik werk dagelijks met jongerenen gelukkig heb ik niet gehoord wat u heeft gehoord, mevrouwSimons, meneer de voorzitter, dus ik herken dat ook helemaal niet”[DIEDERIK BOOMSMA/CDA]”Je hebt als raadslid volgens mij ook een belangrijke taak, nietalleen om zorgen te horen, maar ook om ze niet erger te maken,om ze niet aan te wakkeren.Dus niet om wantrouwen in de samenleving te injecteren door jewoorden te kiezen.”[VOICE OVER]Maar zo zag en ziet de fractievoorzitter van Bij 1 het niet.[Simons tegen AT5 verslaggever na afloop van het debat]”U heeft mij niet horen zeggen, dat mensen bang horen te zijnals ze worden neergeschoten door de politie.U heeft mij wel horen zeggen, dat dit heel veel losmaakt bijsommige mensen in Amsterdam.Die er ook reden toer hebben om zich zo te voelen.En dat is heel vervelend en u kent mij intussen.Ik ben een brenger van vervelende waarheden.En dan komt het mij vaak duur te staan.Maar dat neemt niet weg, dat dit ook een realiteitis, die ook aandacht verdient.
EINDE YOUTUBE FILMPJE

ZIE BEGIN ONTSPORING DEBAT, WAARAAN AT5 REFEREERT

https://twitter.com/nicoletemmink?lang=en

Nicole Temmink? @NicoleTemmink Feb 11 More

Nicole Temmink Retweeted AT5

Ongelooflijk om dit nu zo te stellen. Dan heb je echt geen idee hoe heftig dit voor de agenten moet zijn geweest. Bijzonder smakeloos en te makkelijk om dan zo commentaar te geven

Nicole Temmink added,

AT5Verified account @AT5Sylvana Simons: ‘Politie vuurde bovenmatig aantal kogels af bij DNB’ https://www.at5.nl/artikelen/191555/sylvana-simons-politie-vuurde-bovenmatig-veel-kogels-af-bij-dnb …

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!