De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Politie Leuven geeft onrechtmatige boetes aan fietsers

dinsdag 8 oktober 2019 17:53
Spread the love

Ik vraag een onderzoek naar mogelijke onrechtmatige boetes door politie Leuven tegenover fietsers in wandelstraat Mechelsestraat met uurbeperking, verboden fietsen tussen 11 en 18.30 uur vanaf wanneer de borden daar geplaatst zijn (2010-12) tot  oktober 2015 ,van November 2016 tot 1 februari 2017 en van 29 september tot 21 oktober 2019.

-Ik wil  informeren dat de borden van wandelstraten rond mechelsestraat  sinds dat de borden geplaatst werden (2010-12?) stonden tegenstrijdig tot november 2015,er stonden 3 verschillende zones zonder eindezone borden ertussen. (zie A. hieronder)

Ondanks dat een zone is met uurbeperking voor fietsers tussen 11-18.30 uur konden de fietsers ,volgens de borden via de jodenstraat wettelijk fietsen door de mechelsestraat .
Pas in November 2015 werden de borden uiteindelijk correct geplaatst.

Wat is er mis met de bevoegde dienst?

Als de politie gedurende de 5 jaren(2010 (?)-2015)   mogelijke  boetes aan de fietsers gegeven heeft dan hebben de Stad/politie  de burger onrechtmatige boetes gegeven omdat de borden tegenstrijdig waren en de fietsers wettelijk via de Jodenstraat konden in de Mechelsestraat verder rijden.

Ik vind dat een onderzoek zou moeten komen , hoeveel fietsers in die periode een onrechtmatige  boete gekregen hebben en dat de stad het geld van de onrechtmatige boetes aan de burgers/slachtoffers terug geeft.

-Ik wil graag weten hoeveel boetes de politie aan fietsers  gegeven heeft sinds de wandelstraten borden daar geplaatste zijn tot november 2015 wegens rijden tussen 11-18.30uur ?

-Ongeloofwaardig maar waar, werden de borden 11 maanden later, in oktober 2016 weer foutief en tegenstrijdig geplaatst. De bevoegde dienst hebben de correcte geplaatst bord veranderd voor een foutief en tegenstrijdig bord, namelijk hebben ze een begin bord aan de mechelsestraat kant centrum waar de fietsers onbeperkt door de mechelsestraat konden rijden,dus tegenstrijdig tegenover alle borden van zone wandelstraat Mechelsestraat  met uur beperking voor fietsers.

Wat is er mis met de bevoegde dienst?

Ik heb einde oktober 2016  brieven naar college van Burgemeester en schepenen geschreven en pas in januari 2017 een pover antwoord gekregen waar het bestuur schrijft ‘dat ze moeite hebben om te weten welke de bevoegde dienst is.’

In November 2016 heb ik een rondleiding over alle nalatigheden in het centrum van Leuven aan David Dessers gegeven, toen gemeenteraadslid. Hij heeft toen foto’s getrokken van de foutieve borden  en gezegd  dat hij het bestuur zou informeren.

-Pas op 1 februari 2017 werden de borden weer correct geplaatst.
Ik vind dat een onderzoek zou moeten komen ,weten hoeveel fietsers tussen oktober 2016 en 1 februari 2017 een boete gekregen hebben wegens rijden tussen 11 en 18.30uur , want zijn onrechtmatige boetes, omdat volgens de borden konden de fietsers wettelijk vanuit centrum rijden door de Mechelsestraat. Ik vind dat als onrechtmatige boetes gegeven werden moet de Stad het geld aan de slachtoffers terug geven.

-verboden richting bord de Somerplein

Op het de Somerplein staat  sinds veel jaren een ‘verboden richting, zonder uitzonderingen’,  bord, dus ook voor de fietsers die uit de Tiensestraat komen en de meeste fietsers nemen geen rekening  met het bord.Ik vind wel dat het bord niet zo zichtbaar is,helemaal rechts geplaatst ,tegen de trap  naar de ondergrondse fietsenparking en verborgen door het gebouw/restaurant in de hoek,zeker niet zichtbaar door de plastieken beschermhoes rond het terras van restaurant. Hierdoor kan het bord alleen gezien worden vanaf een afstand van ongeveer 15 meter.

Ook op het einde van Tiensestraat staat  geen bord ‘verplicht draaien naar rechts’voor fietsers  maar wel ter hoogte van De Savoyestraat staat een ‘verboden richting uitgezonderd fietsers en bromfietsen’.Het schept verwarring. Het kleine bord ‘eenrichting verkeer’ ‘ staat kant het de Somerplein boven het hoekgebouw/restaurant  en onzichtbaar voor de fietsers want achter de rug van de fietsers.

Actualisering op 6 november 2019

Na verschillende klachten van mij heeft de Stad een onderbord met uitzondering voor fietsers en bromfietsers  A-P geplaatst.

 

-Verboden richting bord Brusselsestraat

In de Brusselsestraat,op het einde van de wandelstraat staat een ‘verboden richting’ bord zonder uitzonderingen.Sinds dat het bord daar staat 15(? ) jaar rijden alle fietsers vanuit wandelstraat Brusselstraat  in overtreding verder in de Brusselsestraat.(door de verboden richting of op het trottoir),Minstens 500 fietsers per dag,15000 per maand,180000 per jaar.Zelfs Greenpeace heeft al 1 of 2 acties ondernomen aan deze ‘verboden richting’ waar de fietsers geen rekening mee houden en zo een gevaarlijke situatie voor zichzelf scheppen..

Wat is er mis met het bestuur en bevoegde dienst?

-Tot einde 2015 had Leuven 10 verschillende wandelstraten borden en ongeveer 60% waren tegenstrijdig of beginzone bord zonder eindezone bord en vice-versa.

Ik heb verschillende keren de bevoegde diensten en stadsbestuur in 2013-2014   gecontacteerd zonder resultaat.Ook de ombudsvrouw gecontacteerd maar ook zonder resultaat.

Om het algemeen belang en de wetten van rechtstaat te doen respecteren heb ik de Stad uitgenodigd voor een minnelijke schikking bij de Vrederechter. De Stadsbestuur heeft geen verantwoordelijkheidszin getoond en is niet komen opdagen...

 Qua verkeer en verkeersborden is Leuven  nalatig,schept verwarring,gedoogbeleid en discriminatie.Een rechtstaat onwaardig.

Ik ben van mening dat Leuven schendt het gelijkheidsbeginsel in de grondwet en ook schendt de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals rechtszekerheids- en zorgvuldigheidsbeginselen. 

A.”De Wandeling- en Schijnmakerstraat is “wandelstraat uitgezonderd fietsen tussen 18.30-11” en de Jodenstraat is “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen tussen 6 -11, fietsers onbeperkt toegelaten”.
De Mechelsestraat (kant centrum)is “wandelstraat uitgezonderd laden en lossen tussen 6-11, fietsers toegelaten tussen 18.30-11”.

https://www.dewereldmorgen.be/community/klacht-bij-de-procureur-tegen-stad-leuven/

actualisering 31 abril  2020

Janssens Annelies (PZ Leuven) <Annelies.Janssens@police.belgium.eu>
Di 31/03/2020 10:51
  • Geachte,

Na contact met de bevoegde diensten kunnen wij u meedelen dat, waar noodzakelijk, de nodige aanpassingen werden verricht.

Met betrekking tot de boetes kunnen wij u melden dat wij hierin geen standpunt innemen.

Elke burger die een boete heeft ontvangen kan, indien nodig en indien gerechtvaardigd, een antwoordformulier invullen ter attentie van het Parket van de Procureur des Konings te Leuven.

Met vriendelijke groeten,

Annelies Janssens

Eerste Inspecteur – Dienst Interne controle

 

nog antwoord op 31/03/2020

Beste,

Ik kan u geen verdere informatie verschaffen inzake de boetes dewelke werden uitgeschreven.

De problematiek werd opgenomen met de dienst Mobiliteit.

Met vriendelijke groeten,

Annelies Janssens

Eerste Inspecteur – Dienst Interne controle

 

29 september 2019

Schrijnmakersstraat :

-Ik informeer dat ik ‘s avonds op za.29 september 2019 heb ik gezien dat, na  de werken aan Schrijnmakersstraat ,het einde zone bord van Mechelsestraat aan schrijnmakersstraat en beginbord van wandelzone mechelsestraat aan schrijnmakersstraat tegenstrijdig staan tegenover borden zone wandelstraat Mechelsestraat, met uur beperking voor fietsers.
Volgens de borden aan Schrijnmakersstraat,minstens sinds 28 september, mogen de fietsers onbeperkt rijden door de mechelsestraat,  wel een zone met uurbeperking voor fietsers.De borden aan Schrijnmakersstraat (kant mechelsestraat en jodenstraat) staan foutief en tegenstrijdig tegenover zone wandelstraat Mechelsestraat.

Dus de fietsers nu kunnen volgens de borden wettelijk rijden door de wandelstraat zone van Mechelsestraat.Gezien dat de borden tegenstrijdig zijn vind ik dat de mogelijke boetes van de laatste dagen,weken tegen fietsers,wegens rijden tussen 11 en 18.30 uur onrechtmatig zijn.

actualisering op 21 oktober 2019

De borden aan Schrijnmakersstraat staan weer juist geplaatst.

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!