De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Politie Brussel verplicht  jonge vrouw haar  nikab te verwijderen.
Samenleving, Belgische politiek, Raad van Europa, Nikab, Boerka, Politie Brussel -

Politie Brussel verplicht jonge vrouw haar nikab te verwijderen.

zaterdag 24 juli 2010 12:39
Spread the love

© AP GraphicsBank

Gisteren in de vroege namiddag wandelde ik de Nieuwstraat in . Ik wilde een winkel instappen en zag dat achter de politievoertuig énige beweging gaande  was .   … Nieuwsgierig zoals velen,  ging ik kijken wat er aan de hand was.  Ik zag een mannelijke en een vrouwelijke agent staan bij twee jonge vrouwen en een klein kind.  Zo te zien hadden deze jonge vrouwen inkopen gedaan.  Een vrouw had een nikab*  aan … Je kon enkel haar ogen zien.

De agent vroeg aan haar om haar nikab te verwijderen.  Ik dacht,  ja  het is toch normaal als men de identiteit van die vrouw wilt vergelijken met haar identiteitskaart of paspoort …  Toen kwamen er nog twee politieagenten aan.  Ik vroeg me af voor wat dit goed was. De jonge vrouw had haar nikab  opnieuw aangedaan.  Dan zag ik dat de  poltieagent, die de identiteit controleerde van de vrouw, teken doen dat ze haar nikab op nieuw moest verwijderen en het zo laten …

Ik wist dat de Kamer in België een verbod had goedgekeurd op het dragen van een boerka of nikab maar door de  val van de regering de Senaat nog niet heeft kunnen stemmen.

Ik ging me bemoeien met deze situatie en stelde me voor  als burgerjournalist  van  Dewereldmorgen en zei tegen de politieagenten dat het verbod op dragen van boerka of nikab nog altijd niet van kracht is, zolang de Senaat niet goedgekeurd heeft..

De politieagent die de identiteiten van deze jonge vrouwen controleerden schreeuwde me toe dat het in de politiereglement staat,  dat men enkel met carnaval een masker mag dragen (…).  Ik moest maar eens gaan kijken op de website van de stad of politie …  Eerlijk gezegd ik wist niet wat ik hoorde .

Toen kreeg ik het aan de stok met één van de agenten die later was toegekomen  …  Er ontstond een korte maar bitsige  … discussie kon je het echt niet noemen ..maar eerder zo van … waar bemoei jij je eigenlijk mee ?  Opeens wilde hij zijn zwarte handschoenen aantrekken en zei …(in het frans )  u gaat mee naar het politiekantoor … Ik zei tegen de politieagenten dat het geen goed idee was 😉  De andere politieagent die meer rustig  was,  ..zei dat het hier voorbij was …. maar ik zei hun ..niet voor mij …  ik deed teken dat ik hierover iets ging schrijven  Doe dit maar riep de agent die bij de  vrouwen stond.

Ik voelde aan dat er hier iets niet klopte en besloot de kabinet van de burgermeester te contacteren.  Eerst kreeg ik de secretaris van de burgemeester aan de lijn.  Hij sprak niet echt goed nederlands en vroeg of ik even wilde wachten.  Toen kreeg ik iemand aan de lijn die perfect nederlands sprak.  Ik deed mijn verhaal en hij beaamde dat dit in het politiereglement stond.  Ik wees op de tegenstelling,  waarom er dan een wet moest komen om een  boerka of nikab   te verbieden ?  Ik voelde aan dat hij er verveeld mee zat.  ..Hij  zei mij  dat ik schriftelijk een brief moest sturen naar de burgemeester en dat hij dan een gepast antwoord  zou sturen.

Ik zit  toch  met  enkele vragen …

Waarom moest er een speciale wet gestemd worden om boerka of nikab  te verbieden als men nu daarvoor al het gemeentereglement gebruikt ?

M.a.w.  Gezien er geen verbod bestaat .. kan een stad of gemeente deze dan zomaar verbieden ? En zich verschuilen achter een plaatselijk gemeentereglement ?

Een boerka of een nicab heeft toch niks te maken met carnaval ?

Als iemand naar de rechtbank stapt … wat zou dan de uitspraak zijn ?

Laatste informatie :

Ik heb uit een goede bron vernomen dat  een verbod wel in een gemeentereglement kan opgenomen worden.  Bv. In Molenbeek en in Maaseik is het verboden om een boerka te dragen of  een nicab.

Momenteel bestaat er hierover geen wet die boerka of nicab  toelaat of verbiedt.

Voer voor discussie  ….

(* Boerka en nicab zijn kledingstukken die het gezicht geheel of grotendeels beschermen.)

 Luc Schrijvers

Eerder reactie van Raad van Europa : tegen algemeen hoofddoekenverbod.

De parlementaire vergadering van de Raad van Europa heeft zich woensdag, na een debat over de islam en islamofobie, uitgesproken tegen een algemeen verbod op het dragen van een boerka of nikab in Europa.

In een tekst die unaniem werd goedgekeurd, raadt de parlementaire vergadering de 47 lidstaten van de organisatie aan om “het algemeen verbod op het dragen van een volledige sluier (als boerka of nikab) of andere religieuze kledij niet goed te keuren, maar vrouwen de vrije keuze te laten”.

De parlementsleden vragen bovendien “om ervoor te zorgen dat moslimvrouwen dezelfde kansen krijgen om deel te nemen aan het openbare leven en professionele of educatieve activiteiten uit te voeren”.
 
“Wettellijke beperkingen op vrijheden kunnen gerechtvaardigd worden omwille van veiligheidsredenen of indien de functie die iemand bekleedt religieuze neutraliteit vereist”, wordt er gepreciseerd.
 
De tekst veroordeelt tegelijkertijd de doodsbedreigingen aan het adres van personen die kritiek uiten op de islam of politieke overtuigingen gelinkt aan de islam. Ten slotte vraagt de Raad aan migranten om zich in hun gastland “niet te isoleren en geen parallelle samenleving te vormen”. 

Bron :

Artikel is eerder verschenen in diverse media ..

Onderstaande tekst vind u  het standpunt van Amnesty Internatiaal Vlaanderen vzw .

Op 22 april stemt de Kamer over het wetsvoorstel dat kleding verbiedt die het gezicht geheel of grotendeels verbergt. Het voorstel spreekt niet letterlijk over boerka’s of nikabs, maar dient wel om die kledingstukken te verbieden. Dat kan niet, zegt Amnesty International.

Een algemeen verbod is strijdig met de godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. Amnesty vraagt de kamerleden om het wetsvoorstel te verwerpen.

Na op 9 april te zijn goedgekeurd door de kamercommissie Binnenlandse Zaken ligt het wetsvoorstel morgen ter stemming voor in de plenaire sessie van de Kamer. Het voorstel houdt geen letterlijk boerkaverbod in, maar viseert wel degelijk kledingstukken zoals de boerka, die het hele lichaam bedekt, en de nikab, die de ogen vrij laat. Als het voorstel, na goedkeuring door Kamer en Senaat wet zou worden, zouden beide islamitische gewaden uit het openbare leven gebannen worden. Het dragen ervan in het publiek zou strafbaar zijn.

Vrouwen zijn vrij om te kiezen

“We roepen de kamerleden op om het wetsvoorstel te verwerpen,” zegt Karen Moeskops, directeur van Amnesty International in Vlaanderen. “Daar hebben we goede redenen voor. Een algemeen verbod op gezichtssluiers is in strijd met de mensenrechten, meer bepaald de godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.”

Vrouwen zijn vrij om te kiezen voor een gezichtssluier. Godsdienstvrijheid en de vrijheid van meningsuiting waarborgen die vrijheid. De overheid mag haar niet inperken door voor te schrijven hoe een vrouw zich al dan niet mag kleden.

Godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting zijn niet absoluut. Een inperking kan nodig zijn om de veiligheid of andermans rechten te waarborgen. De politie moet bijvoorbeeld de identiteit van een persoon kunnen controleren. Het dragen van de sluier op zich is echter geen misdrijf. Noch is er een verband tussen criminaliteit en het dragen van een boerka. Een algemeen beroep op de openbare veiligheid kan dus niet volstaan om de wet te rechtvaardigen. Ook het feit dat sommige mensen de boerka of nikab schokkend of verkeerd vinden, is een onvoldoende reden om de vrije meningsuiting in te perken.

Keuzevrijheid moet beschermd

“De overheid is verplicht de keuzevrijheid van de vrouw te beschermen. Als een vrouw met geweld of dreigementen gedwongen wordt om een boerka of nikab te dragen, moet de overheid ingrijpen. In zulke gevallen moeten het strafrecht en familierecht toegepast worden. Maar een individuele aanpak is noodzakelijk. Ook in dat opzicht kan een algemeen verbod niet,” zegt Karen Moeskops.

Vrouwen in moslimgemeenschappen worden geconfronteerd met verschillende vormen van discriminatie: omdat ze vrouw zijn, omdat ze moslim zijn, omdat ze tot een etnische minderheid behoren. De strijd tegen discriminatie vraagt een totaalpakket aan sociale en andere maatregelen in samenspraak met deze vrouwen en hun gemeenschappen. Een boerkaverbod zal de discriminatie niet uit de wereld helpen, maar juist versterken. Een verbod riskeert moslimvrouwen verder te isoleren. Vrouwen die onder druk van hun omgeving een gezichtssluier dragen en dat plots niet meer mogen, zullen de boerka niet afwerpen maar zich verder afzonderen van de maatschappij.

Amnesty International Vlaanderen v.z.w.

Tekst verspreidt op 20 april 2010 door Amnesty International Vlaanderen v.z.w vindt u op hun website.

http://www.aivl.be/sites/default/files/bijlagen/AIstandpuntvolledigegezichtssluier21042010.pdf

take down
the paywall
steun ons nu!