De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Poke A Cop/Computerspelletje als misdaad

Poke A Cop/Computerspelletje als misdaad

woensdag 18 april 2018 04:22
Spread the love

POKE A COP/COMPUTERSPELLETJE ALS MISDAAD

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/poke-a-cop-computerspelletje-als-misdaad/

“The time has come,” the walrus said,
“To talk of many things:
Of shoes- and ships- and sealing-wax
Of cabbages- and kings-
And why the sea is boiling hot-
And whether pigs have wings.” 

THE WALRUS AND THE CARPENTERLEWIS CARROLL: ALICE IN WONDERLAND

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Walrus_and_the_Carpenter

Ongerijmd?Nog ongerijmder is de story, die ik u,lezers ga vertellen en van u en mij ACTIE verlangt!
Stel je zit op een avond TV te kijken of achter jecomputer en wordt gewaar van iets, dat je al weet,maar zich op verbijsterende wijze aan je aandient.POLITIEGEWELD! [1]We kennen het in alle vormen, het intimideert en traumatiseertmensen, etnisch profileren [2] is er de racistische kant van en niet zelden leidt het tot de dood!Vraag er de nabestaanden van Ihsan Gurz, Rishi Chandrisasking,Mitch Henriquez, Paul Selier, Mitchell Winters, Meta Hofman [3] en anderen maarnaar! Willekeur van een Staatsapparaat, dat boven de Wet staat [4] envoor het enkele geval, DAT een politieagent voor de rechter staat,volgt er vrijspraak [5] of een belachelijk lage straf! [6]De Rijksrechereche, die er onderzoek naar doet, wanneer er politieoptredenmet de dood tot gevolg heeft plaatsgehad en die ”onafhankelijk”zou zijn?Laat me niet lachen en bekijk de opsomming onder noot 7maar eens!

Goed, of liever gezegd: SlechtPolitiegeweld
Terug naar degene, die kennis nam van politiegeweld envanuit rechtvaardigheidsgevoel, verontwaardigd reageerde:
Haar naam is Dhjana, bezield activiste in de strijd tegen hetonrecht [zet zich onder andere in voor vluchtelingenkinderen,die ten onrechte buiten het ”Kinderpardon” vallen, maarook voor veel andere zaken] en haar website is de moeitevan een bezoek waard. [8]
Zij zag beelden van het buitengewoon gewelddadig politieoptredentegen anti-Zwarte Piet demonstranten in Rotterdam, waar ik ookover heb geschreven [9] en was, terecht, razend.Zie onder noot 10 enkele van die beelden, die Dhjana, ik en zoveleanderen gezien hebben en behoorlijk heftig zijn.Er is dan ook forse kritiek op gekomen, onder andere vanAmnesty International. [11]
DHJANA IN DE AANVAL!
Terug naar Dhjana:Ze was dus laaiend, zoals zoveel van ons, maar wilde dezekeer niet het zoveelste stuk schrijven en goot haar verzet in een andere vorm
Ik citeer haar

Ik zag de beelden en was laaiend. Het geweld was dan ook extreem: aan haren trekken, schouders verdraaien, wapenstokslagen, wurgklemmen en, bij de arrestatie van Jerry Afriye, uit het niets een vuistslag midden in zijn gezicht. Dus deed ik wat ik wel vaker doe als ik iets aan de kaak wil stellen: ik schreef er over op mijn website.

Maar ik had geen zin in de zoveelste tirade, dus goot ik mijn schrijven in de vorm van een satirisch stuk – een nepadvertentie voor een fake app, genaamd Poke-a-Cop Go, waarbij je zogenaamd Poke-a-cops kon traceren om er vervolgens een brick naar te swipen. Een paar gefotoshopte plaatjes, een promotievideootje en hop, het geheel was zo geplaatst op mijn eigen website, m’n youtubekanaal en op indymedia’ 

[Aanvulling Astrid Essed/De gefotoshopte plaatjes waren foto’s van agenten,

die los waren gegaan bij de anti Zwarte Piet demonstratie in Rotterdam. Ik

vind het terecht, dat die te zien zijn en dat het publiek voor deze engerds wordt

gewaarschuwd!]

 [12]

POLITIEINVAL/DEGENE, DIE PROTESTEERDE TEGENPOLITIEGEWELD, GEARRESTEERD EN VERVOLGD!
Maar daarmee was het niet gedaan!Want nog geen vijf dagen later viel de politie ‘s avonds Dhjana’shuis binnen, arresteerden haar en namen computerspullen, ook delaptop van haar zoon, in beslag! [13]Hier een verslag van haar arrestatie, wat daarop volgde en haar reactieop dat alles. [14]

Ja, dit is natuurlijk te BESPOTTELIJK voor woorden!Iemand klaagt politiegeweld aan door middel van een fake app”Poke A Cop”, wat duidelijk een spelletjeskarakter heeft en nietde mishandelende agenten [zie nogmaals de beelden onder noot 15]maar degene met rechtvaardigheidsgevoel, die met een satirisch plaatjeprotesteert [HAHAHAHAHA] wordt gearresteerd en nota benevervolgt wegens opruiing.Lijkt veel op de rechtszaak tegen Joke Kaviaar, die ook werdvervolgd vanwege een paar, terecht, scherpe stukken tegenhet misdadige vreemdelingenbeleid! [16]
Er kwam een bericht van politiezijde [17] en zoals te verwachten was, maakte de rechtse tot extreem-rechtsepers dankbaar gebruik van de gelegenheid activiste Dhjana te belasterenen te criminaliseren! [18]

OPRUIING, BEDREIGING MET MISDRIJF TEGEN HET LEVEN,EN/OF ZWARE MISHANDELING
Ja lezer, u leest het goed!Het treurspel [want zo mag je dit toch wel noemen] isnog niet ten einde!Dhjana staat aanstaande donderdag 19 april voor derechtbank in Rotterdam, waarbij haar OPRUIING,BEDREIGING MET MISDRIJF TEGEN HET LEVEN,EN/OF ZWARE MISHANDELING, ten laste wordt gelegd! [19]
En dat allemaal vanwege een duidelijke Fake App, waarmee jezogenaamd  politieagenten kon traceren en erbricks naartoe kan swipen. [20]Een SPELLETJE!
Uit verzet tegen ECHT politiegeweld waarbij mensen in elkaar zijngeslagen.Terwijl de mishandelende agenten NIET zijn vervolgd en nogvrij rondlopen!

DIT SCHREEUWT OM VERZET!Door erover te schrijven en je solidariteit te tonendoor naar de rechtszaak tegen Dhjana te komen.
Want niet alleen is haar onrecht aangedaan, terwijl de ECHTEmisdadigers [de mishandelende agenten] lekker vrij rondlopen,dit is ook een ernstige vorm van censuur, die ons allemaal aangaan.Als dit zonder verzet kan plaatsvinden, wordt straks iedere kritiekop Overheid en Politieoptreden de mond gesnoerd en gecriminaliseerd,ook dit stuk,
DUS:Komt allen naar de Poke A Cop rechtszaak tegenDhjana,, op donderdag 19 april, 13.30 uur, in Rotterdam,Wilhelminaplein 125.[21]
Laat zien, dat we onze vrijheid niet laten inperken!
SOLIDARITEIT MET DHJANA
SOLIDARITEIT MET IEDEREEN, DIE HET ONRECHT AAN DE KAAKSTELT!

Astrid Essed

NOTEN

[1]

WEBSITE ASTRID ESSEDPOLITIEGEWELD

https://www.astridessed.nl/tag /politiegeweld/

[2]

AMNESTY INTERNATIONALETNISCH PROFILEREN

https://www.amnesty.nl/wat-we- doen/themas/discriminatie/etni sch-profileren

RAPPORTAMNESTY INTERNATIONALPROACTIEF POLITIEOPTREDEN VORMT RISICO VOORMENSENRECHTEN28 OCTOBER 2013

https://www.amnesty.nl/content /uploads/2016/11/rapport_etnis ch_profileren_ainl_28_okt_2013 .pdf?x17739

[3]

[2011]/DOOD TURKSE ARRESTANT IN POLITIECEL/POLITIESTAAT NIET BOVEN DE WETASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/201 1dood-turkse-arrestant-in-poli tiecelpolitie-staat-niet-boven -de-wet/

DUTCH OFFICER, WHO SHOT RISHI CHANDRISASKING,ACQUITTED/COURT GIVES POLICE LICENCE TO KILLASTRID ESSED10 JANUARI 2014

https://www.astridessed.nl/dut ch-police-officer-who-shot-ris hi-chandrikasing-acquittedcour t-gives-police-licence-to-kill /

MICH HENRIQUEZ, DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALDNIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACEASTRID ESSED1 JULI 2015

https://www.astridessed.nl/mit ch-henriquezdode-politiegeweld -en-bepaald-niet-de-eersteno-j ustice-no-peace/

POLITIE BETROKKEN BIJ DOOD 39 JARIGE MAN INWADDINXVEEN/PAUL SELIER, ZOVEELSTE POLITIEDODEASTRID ESSED10 FEBRUARI 2018
https://www.astridessed.nl/pol itie-betrokken-bij-dood-39-jar ige-man-in-waddinxveen-paul-se lier-zoveelste-politiedode/

MITCHEL LOKTE DOOD MOGELIJK ZELF UIT/BLAMINGTHE VICTIM/BRIEF AAN METROASTRID ESSED8 JUNI 2016

https://www.astridessed.nl/mit chel-lokte-dood-mogelijk-zelf- uitblaming-the-victimbrief-aan -metro/

” Zonder bericht vertrok Hofmans ex-man in 1980 met de kinderen naar Australië. Vergeefs schakelde Meta Hofman een advocaat in; overheidsinstanties als de Raad voor de Kinderbescherming konden haar evenmin helpen. Toen ze na enige tijd ook geen brieven meer kreeg van haar dochters, besloot Meta Hofman in hongerstaking te gaan voor het Australische consulaat; opnieuw zonder succes. Op 12 augustus 1981 kwam ze weer thuis. Uit frustratie smeet ze een fles tegen de muur, maar die vloog door het raam en kwam op de stoep terecht. Twee politieagenten kwamen hierop navraag doen in haar woning. Meta Hofman  bedreigde een van hen met een aardappelschilmesje, waarop deze zijn dienstpistool trok en een waarschuwingsschot loste. Ze reageerde niet op zijn verzoek het keukengerei neer te leggen en sloeg dreigende taal uit. Achteruitlopend botste de agent op zijn binnentredende collega, waardoor hij zich ingesloten voelde en gericht op Hofman schoot. Zij werd in haar hart geraakt en overleed ter plekke.”
VROUWENLEXICONHOFMAN, META, PETRONELLA {1948-1981)

http://resources.huygens.knaw. nl/vrouwenlexicon/lemmata/data /Hofman

[4]

[2011]/DOOD TURKSE ARRESTANT IN POLITIECEL/POLITIESTAAT NIET BOVEN DE WETASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/201 1dood-turkse-arrestant-in-poli tiecelpolitie-staat-niet-boven -de-wet/

[5]

DUTCH OFFICER, WHO SHOT RISHI CHANDRISASKING,ACQUITTED/COURT GIVES POLICE LICENCE TO KILLASTRID ESSED10 JANUARI 2014

https://www.astridessed.nl/dut ch-police-officer-who-shot-ris hi-chandrikasing-acquittedcour t-gives-police-licence-to-kill /

[6]

” Vanmiddag deed de Haagse rechtbank uitspraak in de strafzaak tegen twee van de vijf agenten die betrokken waren bij de gewelddadige dood van Mitch Henriquez. De twee agenten werden veroordeeld wegens mishandeling met de dood tot gevolg en kregen een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. ”

SOCIALISME.NUGEEN RECHTVAARDIGHEID, MAAR HEEL VEEL VRAGEN21 DECEMBER 2017
http://socialisme.nu/blog/nieu ws/54726/geen-rechtvaardigheid -maar-heel-veel-vragen/


” Het gerechtshof in Den Haag heeft geoordeeld dat drie van de vijf agenten die betrokken waren bij de gewelddadige dood van Mitch Henriquez niet vervolgd worden.”

SOCIALISME.NUMITCH HENRIQUEZ: DRIE AGENTEN VRIJUIT4 APRIL 2017

http://socialisme.nu/blog/nieu ws/52695/mitch-henriquez-drie- agenten-vrijuit/

[7]

Hierbij geen waardeoordeel over de al dan niet juiste conclusies’van de Rijksrechereche:Wel valt mij op, dat de agenten in wel heel veel gevallenals etiket ”handelend uit noodweer” krijgen opgeplakt
   OMAGENTEN HANDELDEN UIT NOODWEER BIJ SCHIETINCIDENTGRONINGER MUSEUM18 JUNI 2015
  https://www.om.nl/@89698/agent en-handelden/
   OMAGENT SCHIETINCIDENT NIEUW VENNEP HANDELDEUIT NOODWEER1 OCTOBER 2013
  https://www.om.nl/@32195/agent -schietincident/
   OMAGENT SCHIETINCIDENT HENGELO HANDELDEUIT NOODWEER4 SEPTEMBER 2012
  https://www.om.nl/actueel/nieu wsberichten/@30831/agent-hande lde/
   OMAGENT DIE MAN NEERSCHOOT OP GROTE MARKT HANDELDEUIT NOODWEER1 FEBRUARI 2012
  https://www.om.nl/@30000/agent -man-neerschoot/

[8]

WEBSITE DHJANA
https://dhjana.nl/

[9]

200 TEGENSTANDERS ZWARTE PIET OPGEPAKT IN ROTTERDAM/POLITIEGEWELD TEGEN GEWELDLOZE DEMONSTRANTEN/ABOUTALEB, SCHANDE!ASTRID ESSED30 NOVEMBER 2016

https://www.astridessed.nl/200 -tegenstanders-zwarte-piet-opg epakt-in-rotterdampolitiegewel d-tegen-geweldloze-demonstrant enaboutaleb-schande/

POLITIEOPTREDEN IN ROTTERDAM TEGEN GEWELDLOZE ANTI ZWARTEPIET DEMONSTRANTEN/BRIEF AAN BURGEMEESTER ABOUTALEBASTRID ESSED2 DECEMBER 2016
https://www.astridessed.nl/pol itieoptreden-in-rotterdam-tege n-geweldloze-anti-zwarte-piet- demonstrantenbrief-aan-burgeme ester-aboutaleb/

[10]

BEELDEN POLITIEGEWELD TEGEN GEWELDLOZE ANTI ZWARTEPIET DEMONSTRANTEN IN ROTTERDAM, 2016HEFTIGE BEELDEN!

YOUTUBE.COMGEWELDDADIGE ARRESTATIE JERRY AFRIYIE TIJDENS PROTEST TEGEN ZWARTE PIET IN ROTTERDAM, 2016

https://www.youtube.com/watch? v=0W1lXARD4Js

YOUTUBE.COMNETHERLANDS: DOZENS ARRESTED FOR PROTESTINGBLACK PETE FESTIVITIES

https://www.youtube.com/watch? v=plCdrFYm5b8

YOUTUBE.COMDEMONSTRANTEN TEGEN ZWARTE PIET GEARRESTEERDIN ROTTERDAM, HARD OPTREDEN VAN DE POLITIE

https://www.youtube.com/watch? v=IcDp-seIVtM

YOUTUBE.COMANTI ZWARTE PIET, ARRESTATIES INROTTERDAM
https://www.youtube.com/watch? v=6VOH8E824Hg

[11]

AMNESTY INTERNATIONALROTTERDAM SCHOND DEMONSTRATIEVRIJHEID15 NOVEMBER 2016

https://www.amnesty.nl/actueel /rotterdam-schond-demonstratie vrijheid

[12]
DHJANA.NL19 APRIL, ROTTERDAM: RECHTSZAAK POKE-A-COP. KOM OOK!DHJANA

https://dhjana.nl/2018/04/04/1 9-april-rotterdam-rechtszaak-p oke-a-cop-kom-ook/

INDYMEDIA.NLPOKE A COP GO SPELLETJE GROOT SUCCES: SATIRE TOONTFEILLOOS AAN, DAT POLITIEGEWELD EN CENSUUR HAND IN HANDGAAN
https://www.indymedia.nl/node/ 37524

TEKST

Poke-a-Cop Go! spelletje groot succes: satire toont feilloos aan dat politiegeweld en censuur hand in hand gaan.

Nieuws, gepost door: indyalist op 19/12/2016 12:02:20

Wanneer: 19/12/2016 – 14:02

Het gebeurt niet vaak, maar soms komt er zomaar een email van de politie binnen. Gelukkig kijkt men hier af en toe in de spam-filter, en ja hoor, een ‘dringend verzoek’ van ene Ab Boes, namens niet minder dan ‘de Politie Eenheid Rotterdam en het Openbaar Ministerie Rotterdam’, om een posting te verwijderen.

gecensureerd artikel

Voor de volledigheid plaatsen wij hier een screenshot van het gecensureerd artikel, zodat iedereen zelf kan beoordelen waar we het over hebben.

Niet dat ze ook de moeite nemen om een link te geven, kennelijk gaat men vanuit dat de titel ‘de Newswire Poke-a-Cop Go! (met Smoelenboek)’ genoeg is. En de reden? ‘Er is daarvan inmiddels aangifte gedaan ter zake opruiing en bedreiging met openlijke geweldpleging, strafbaar gesteld bij de artikelen 131, 132 en 285 van het Wetboek van Strafrecht. In verband hiermee werd inmiddels binnen de politie Eenheid Rotterdam een strafrechtelijk onderzoek gestart.’

In het kort: Politie misdraagt zich herhaaldelijk bij demonstraties tegen Zwarte Piet en tegen repressie. Iemand zet zijn oprechte boosheid hierover om in een satirisch stuk, vrij naar de bekende Pokemon-go hype. Politie en OM grijpen onmiddellijk naar zwaar geschut: ieder kritiek moet gecensureerd worden. Quod erat demonstrandum: een maatschappij waarbij de politie haar geweldsmonopolie vrijelijk kan misbruiken lijdt veel meer schade dan alleen onterechte arrestaties. Waar burgers moeten vrezen voor geweld en repressie gaan de gewelddadigen des te vaker hun macht te buiten.

Poke-a-Cop Go!: onschuldige vermaak
Iemand heeft een artikel op Indymedia.nl geplaatst onder de titel Poke-a-Cop Go! (met Smoelenboek). Duidelijk satirisch, met screenshots die lijken op een App-spelletje, en een weinig subtiel maar daarom ook duidelijk grappig bedoeld verwijzing naar het gooien van bakstenen op poppetjes die gewelddadige agenten moeten voorstellen. Na een aantal fake screenshots van de App komt ‘ff serieus’ een drietal plaatjes uit een zgn ‘smoelenboek’. Ieder activist heeft zo’n smoelenboek wel eens gezien, die worden namelijk door de Politie gebruikt bij grotere optredens om activisten makkelijk te kunnen herkennen. In dit geval heeft iemand van allerlei beeldmateriaal dat online beschikbaar is een aantal politie-agenten eruit geknipt. Geen naam of adresgegevens erbij, gewoon een foto van agenten die ‘hun werk doen’. Met commentaar erbij in de trend van ‘deze was bijzonder agressief’, ‘deze leek op het geweld te kicken’, maar ook ‘deze gedroeg zich netjes’.

Vanwege mogelijke copyright claims van Pokemon (you never know) had men zelfs een heuse disclaimer: “Poke-a-Cop Go heeft niets te maken met Pokemon Go. Als je dat wil spelen, prima, alle rechten blijven aan hen voorbehouden, blabla, niet zeuren.” Maar de disclaimer gaat verder: “Voor wat betreft bedenkingen over het online publiceren van foto’s van politieagenten: 1) al het beeldmateriaal is op de openbare weg gemaakt; 2) politie maakt ook voortdurend opnames van demonstranten (sterker nog, een week later werden 166 mensen gearresteerd omdat de politie geen opnames kon maken) en 3) het is belangrijk om een vuist te maken tegen politiegeweld en machtsmisbruik. Laat ze maar herkenbaar zijn!”

Waar het natuurlijk om gaat is dat in Nederland het debat over politie-bevoegdheden, institutioneel racisme, en politiegeweld heel actueel is. Van massa-arrestaties nog voordat men kan demonstreren en ongegeneerd geweld bij arrestaties, tot stroperige ontkenning over etnisch profileren en halfslachtige maatregelen tegen agenten die betrokken waren bij de dood van Mitch Henriquez: met het actief censureren van het debat bekennen politie en OM in ieder geval schuld. Het zit ze niet lekker, en je moet er vooral niet over beginnen, anders zwaait er wat!

Dreigmails op grond van ‘opruiing’: grof digitaal geweld,

Wat is het dan dat de politie zo dwarszit dat ze ondanks de duidelijke satirische toon van de posting met zo’n dreigmail komen? Dat wordt uit de email in ieder geval niet duidelijk. Het is ook volkomen onduidelijk wat een ‘dringend verzoek’ nou inhoudt. Als je in de volgende zin gewaag maakt van een strafrechtelijk onderzoek, dan is het gewoon een bedreiging. Immers, men had ook kunnen kiezen om een ‘last’ of ‘bevel’ uit te vaardigen, maar daar ontbrak kennelijk rechtsgrond voor. Dus kiest de popo voor de lage streek: als je dat wat mij niet bevalt niet weghaalt, dan ga ik mijn onderzoeksbevoegdheden misbruiken om je het leven zuur te maken. Dat is wat eigenlijk in dat email staat.

Zou het de jolige toon met screenshots zijn? Ok, er zijn beestjes afgebeeld die een smeris moeten voorstellen, waarop je als speler een digitale baksteen kan gooien. Niet heel fijnzinnig, maar in de wereld van online spelletjes echt volstrekt onschuldig. En ook geen verkapte oproep tot geweld: dan kan je wel driekwart van de online spelletjes gaan vervolgen. Hooguit een beetje kinderachtig, maar dan heb je als korps toch liever dat mensen een digitaal kinderspel kiezen, dan dat ze werkelijk tot vergeldingsacties overgaan, toch?

Dan moet het aan de ‘smoelenboek’ liggen. Dat ligt juridisch redelijk vast, en dat verklaart ook de disclaimer van diegene die deze Poke a Cop spelletje heeft bedacht. Kennelijk is dit een van de momenten waar OM en politie hopen de vast omlijnde praktijk op te kunnen schuiven. Mag je straks überhaupt geen foto meer publiceren van ‘agenten die hun werk doen’, ook als ze gewoon op de openbare weg gemaakt zijn tijdens een daadwerkelijke politieoptreden? Dat lijkt niet alleen onwenselijk, maar ook moeilijk realiseerbaar.

Grof geweld wint altijd (op de korte termijn)

En dan lees je http://www.dhjana.nl/2016/1 2/19/verdacht-van-opruiing-en- bedreiging/ en je denkt, aha, zo wordt dat spelletje gespeeld dus.

Er is een gezegde, ik geloof dat ie uit Iran komt: “Soms lijkt het alsof je met beide benen in de zee staat, de golven komen hoog en hard, en je blijft staan en dat is je strijd. Maar af en toe komt een golf die hoger is, en je ziet hem komen, en wat doe je dan: je blijft niet staan, je duikt er juist in. Om vervolgens weer te staan. Heb je je idealen verkwanseld, heb je zwakke benen gehad? Nee hoor, je hebt hooguit nat haar”.

Kortom, wij zijn de moeilijkste niet en we zijn natuurlijk benieuwd wat de rechter gaat zeggen. Internet is groots en vrij, en als mensen straks moeten uitwijken naar allerlei dark webs en ingewikkelde proxies om satirische kritiek op politiegeweld te kunnen publiceren: het zij zo, technisch gezien is het niet zo’n probleem. Het lost alleen niet het probleem op van politiegeweld, racisme, en blinde repressie.

Blijf vooral de straat op gaan voor rechtvaardigheid en vrijheid (en plaats een bericht op Indymedia van je al dan niet geslaagde actie).

[13]

DHJANA.NL
19 APRIL, ROTTERDAM: RECHTSZAAK POKE-A-COP. KOM OOK!DHJANA

https://dhjana.nl/2018/04/04/1 9-april-rotterdam-rechtszaak-p oke-a-cop-kom-ook/

[14]

DHJANA.NLVERDACHT VAN OPRUIING EN BEDREIGINGDHJANA19 DECEMBER 2016

https://dhjana.nl/2016/12/19/v erdacht-van-opruiing-en-bedrei ging/

[15]

BEELDEN POLITIEGEWELD TEGEN GEWELDLOZE ANTI ZWARTEPIET DEMONSTRANTEN IN ROTTERDAM, 2016HEFTIGE BEELDEN!

YOUTUBE.COMGEWELDDADIGE ARRESTATIE JERRY AFRIYIE TIJDENS PROTEST TEGEN ZWARTE PIET IN ROTTERDAM, 2016

https://www.youtube.com/watch? v=0W1lXARD4Js

YOUTUBE.COMNETHERLANDS: DOZENS ARRESTED FOR PROTESTINGBLACK PETE FESTIVITIES

https://www.youtube.com/watch? v=plCdrFYm5b8

YOUTUBE.COMDEMONSTRANTEN TEGEN ZWARTE PIET GEARRESTEERDIN ROTTERDAM, HARD OPTREDEN VAN DE POLITIE

https://www.youtube.com/watch? v=IcDp-seIVtM

YOUTUBE.COMANTI ZWARTE PIET, ARRESTATIES INROTTERDAM
https://www.youtube.com/watch? v=6VOH8E824Hg

[16]

STEUNGROEP 13 SEPTEMBERJOKE KAVIAAR

https://13-september.nl/joke-k aviaar-2/

ASTRID ESSED: OM HAALT WEBSITE JOKE KAVIAARUIT DE LUCHT/VLUCHTELINGENBEULEN NED STAAT GAANVRIJUIT
https://13-september.nl/steunb etuigingen/astrid-essed-om-haa lt-website-joke-kaviaar-uit-de -luchtvluchtelingenbeulen-ned- staat-gaan-vrijuit/

[17]

INFO POLITIEPOLITIE BOOS OVER BEWERKTE FOTO’S VAN AGENTEN
TEKST
https://www.infopolitie.nl/ind ex.php/component/content/artic le/185-politie/nieuws-over-de- politie/2759-politie-boos- over-bewerkte-foto-s-van-agent en

Politie boos over bewerkte foto’s van agenten

  Categorie: Politie Nieuws

De politie heeft een 51-jarige vrouw in Ede aangehouden in verband met foto’s die zijn opgedoken op een links-extremistische site. Op de foto’s zijn politiemensen te zien die betrokken waren bij arrestaties van anti-Zwarte Piet-demonstranten.

De politiemensen zijn herkenbaar afgebeeld. Hun gezichten zijn geplakt op Pokémon-figuren. Bij het spelletje Pokémon Go kun je Pokemon vangen door er een bal naar te gooien. In dit geval lijken bezoekers te worden aangespoord om stenen te gooien naar agenten. Het ‘spel’ werd Poke-A-Cop Go genoemd. 

Waarschijnlijk een schikking

De vrouw werd vorige week vrijdag thuis aangehouden wegens opruiing en bedreiging met openlijke geweldpleging. Haar arrestatie werd aanvankelijk stil gehouden om ‘niet te wrijven in een vlek’, bevestigt de politie. In een interne communicatie noemt korpschef Frank Paauw de publicatie van de foto’s van politiemensen ‘onacceptabel’.

De vrouw is inmiddels op vrije voeten. Zij krijgt waarschijnlijk via het Openbaar Ministerie een schikking aangeboden.De foto’s en het ‘spel’ zijn inmiddels offline gehaald, zegt de politie. De website van de vrouw is wel in de lucht. 

‘Satire-stuk’

De vrouw die de bewerkte foto’s publiceerde, noemt het een ‘satire-stuk, dat de vorm had aangenomen van een ludiek marketingpraatje voor een fake app, gebaseerd op het Pokemon-spel’. Zij verwijst in haar reactie op de aanhouding naar ‘het geweld dat door de politie is gebruikt bij de massa-arrestaties in Rotterdam, tijdens de anti-Zwarte Piet-protesten’.

[18]

BELASTERING EN CRIMINALISERING VAN ACTIVISTEDHJANA DOOR DE [EXTREEM] RECHTSE PERS:
TELEGRAAFJACHT OP AGENTEN VIA EXTREMISTISCHE SITE23 DECEMBER 2016
https://www.telegraaf.nl/nieuw s/1299329/jacht-op-agenten-via -extremistische-site

GOEDEMORGEN NEDERLANDEXTREEMLINKSE SITE OPENT JACHT OP AGENTEN23 DECEMBER 2016
https://www.npo.nl/extreemlink se-site-opent-jacht-op-agenten /23-12-2016/POMS_WNL_6476642

ELSEVIER WEEKBLAD”POKE A COP”:
LINKSEXTREMISTISCHE WEBSITE JAAGT OPAGENTEN
https://www.elsevierweekblad.nl/nederland/achtergrond/2016/12/poke-a-cop-linkse-extremisten-jagen-digitaal-op-agenten-423215/

[19]


DHJANA.NL

19 APRIL, ROTTERDAM: RECHTSZAAK POKE-A-COP. KOM OOK!DHJANA

https://dhjana.nl/2018/04/04/1 9-april-rotterdam-rechtszaak-p oke-a-cop-kom-ook/

[20]


DHJANA.NL

19 APRIL, ROTTERDAM: RECHTSZAAK POKE-A-COP. KOM OOK!DHJANA

https://dhjana.nl/2018/04/04/1 9-april-rotterdam-rechtszaak-p oke-a-cop-kom-ook/

[21]


DHJANA.NL

19 APRIL, ROTTERDAM: RECHTSZAAK POKE-A-COP. KOM OOK!DHJANA

https://dhjana.nl/2018/04/04/1 9-april-rotterdam-rechtszaak-p oke-a-cop-kom-ook/

STEUNGROEP 13 SEPTEMBERACTIVISTE DHJANA AANGEKLAAGD WEGENS SATIRISCH STUKOVER POLITIEGEWELD: BETUIG JE STEUN EN KOMNAAR DE RECHTSZAAK!
https://13-september.nl/ activiste-dhjana-aangeklaagd- wegens-satirische-stuk- politiegeweld-betuig-je-steun- en-kom-naar-de-rechtszaak/

dagelijkse newsletter

Unite Talks: Mohamed Barrie

This interview is one to to take your time for! 🙏 🔆 45 minutes of Mohamed Barrie!🔆 💥 Mohamed is a dedicated social worker, organizer and advocate for veganism. He shares his view on structural racism, power, exclusion and veganism. 🌏 Based on his own experiences he shines a new light on the vegan movement and on the role of racism within these movements. 〄 PS: We just started doing these interviews, so feedback is much appreciated!

Geplaatst door u:nite op Dinsdag 20 oktober 2020

take down
the paywall
steun ons nu!