De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Poetin versus de VS: schaak !

Poetin versus de VS: schaak !

maandag 26 oktober 2015 22:06
Spread the love

Het hijgen van de geschiedenis. Rusland is terug van weggeweest. Washingtons arrogante Midden-Oosten politiek is op enkele weken tijd ineengestort. De dromen over regime change van een der laatste niet onderworpen regeringen op de planeet (die van Syrië) werden bruusk beëindigd, en het trainen van terroristen (sorry, rebellen) zal een pak lastiger worden. Poetin is vastbesloten te doen wat de Amerikaanse huichelaars tot nu toe enkel beweerden te doen: het vernietigen van de veelkoppige terreurmachine.

Russische vliegtuigen voeren, al drie weken lang, dagelijks tientallen luchtaanvallen uit op doelwitten van logistieke infrastructuur, commandoposten, trainingskampen, munitiedepots en andere vitale faciliteiten van IS, of terreurgroepen die geallieerd zijn met de sociopaten van IS. 

Ze doen dat met een ongeziene precisie, die het Pentagon doet huiveren, en ze vermijden nauwgezet doelwitten waar burgers in de buurt zijn. Dat moet in het Pentagon veel ongemak en gêne veroorzaken. Ze doen het op uitnodiging van Assad, nadat Poetin een hele zomer vruchteloos had geprobeerd om de strijdende partijen samen te brengen tegen IS, wat door de Amerikanen botweg werd tegengewerkt.

Volgens de Syrische buitenlandminister heeft “Rusland belangrijke resultaten geboekt, die deze van de door de VS geleide coalitie ruim overschrijden.” Zelfs de media geven het uiteindelijk schoorvoetend toe: Rusland bereikte in enkele dagen meer dan de VS in een volledig jaar.

De VS hadden 6700 luchtaanvallen tegen IS in meer dan een jaar, terwijl IS zijn territorium wonderwel bleef uitbreiden. Rusland heeft met 669 missies de capaciteiten van IS drastisch beperkt. Op drie weken tijd.

De VS staan zwaar voor schut. Hoe komt het dat al die faciliteiten überhaupt nog bestonden? Wat hebben hun duizenden sorties dan wél vernietigd? Antwoord: de Syrische infrastructuur, zoals door “kwatongen” wordt beweerd, en door feiten wordt bevestigd. Het bombarderen van burgerinfrastructuur voor militaire doeleinden (zoals recentelijk de grootste elektriciteitscentrale van Aleppo) is een oorlogsmisdaad, en heeft uiteraard niets met terreurbestrijding te maken.

De VS zijn ook compleet in de war. Eerst beschuldigden ze de Russen ervan de “verkeerde” terroristen te bombarderen. De Russen repliceerden “oké, geef ons een lijst met de “slechte” terroristen en we zullen hen vernietigen”. De Amerikanen weigerden. Toen zegden ze, “oké, geef ons dan tenminste een lijst met de “goede terroristen”, en we zullen hen niet bombarderen”. De Amerikanen weigerden opnieuw.

Ze zijn nog steeds op zoek naar een strategie. Ze geraken niet verder dan de weigering om een accidentele Russische schending van het Turkse luchtruim een accident te noemen (terwijl hun bombardement van een hospitaal in Afghanistan, dat nadat het personeel alarm had geslagen nog meer dan een uur doorging, met meer dan 20 dode geneesheren en patiënten als gevolg, natuurlijk wél een accident was – ‘because we said so’.)

IS ageert uitsluitend ten bate van de VS en de bondgenoten in de regio. Wat de Amerikanen tot nu deden, was het simuleren van een oorlog tegen IS, met af en toe kosmetische ingrepen om hen binnen de vooropgestelde lijnen te houden. 

Toen men dit 16 maanden geleden zegde, werd het als een ‘complottheorie’ weggehoond. Nu zijn de aanwijzingen en onomstootbare bewijzen niet meer te tellen. Zelfs CNN kan ze niet meer negeren…

IS was gecreëerd om Assad ten val te brengen en Syrië te vernietigen, en een heropbouw van Irak te verhinderen. Een stabiel Irak dreigt immers in de invloedssfeer van de Russen vallen. De ironie van het lot is dat uitgerekend dat nu vrijwel zeker zal gebeuren.

Ondertussen zijn er massale deserties in de rangen van de terreurgroepen, wat door de media nauwelijks gerapporteerd wordt. Als je hier even bij stilstaat, is dat wel heel ontluisterend. Iedereen zou toch blij moeten zijn? IS, dat was toch de vijand?

Of zijn het lot en de miserie van miljoenen vluchtelingen plotseling ondergeschikt aan de nu bedreigde machtspositie van de VS in Syrië? Die pil is blijkbaar bitter om slikken, wat de westerse hypocrisie extra onderstreept.

Duizenden terroristen zijn dus op de vlucht, en sommigen scheren in paniek hun baarden af. Dat ook hun eigen leven ooit gevaar zou lopen, dat stond niet in het Hollywoodscenario. 

En John Kerry pleit plotseling voor iets wat hij vier jaren heeft ontweken, een wapenstilstand en een diplomatieke oplossing. Want een premature uitschakeling van het monster stond evenmin in het scenario.

Dus laat ons een kat een kat noemen: Poetin begeeft zichzelf en zijn land in een risicozone om fundamentele principes, zoals internationale wetten, nationale soevereiniteit en zelfbeschikking, te verdedigen – principes die door de VS routineus aan de laars worden gelapt.

Dat hij daarbij ook oogt op het uitbouwen van die aanlegsteiger aan de Syrische kust, is slechts van klein eigenbelang: de VS hebben meer dan 1000 militaire basissen over de hele wereld. Of hij volkomen eerlijk is – en niet op een of andere manier het spel van de dominerende wereldelites meespeelt – zal in de toekomst duidelijk worden. 

Wat hij nu doet is alvast positief: 1. de Amerikaanse Midden-Oosten politiek is definitief ontmaskerd; 2. de terreur wordt daadwerkelijk bestreden; 3. de Syriërs hebben een sprankeltje hoop ooit naar huis te kunnen terugkeren. Dat is alvast veel meer dan de stinkende leugens van de “War on Terror” die we meer dan een decennium hebben moeten aanhoren. 

De zich almachtig wanende neo-conservatieven, die als de gevoelloze bullebakken die ze zijn, hun wil aan de hele wereld willen opleggen, hebben na het Iran-akkoord een tweede ernstige nederlaag geleden. Dat volstaat om elk goed menend mens gelukkig te maken.

Vele waarnemers verwachten dat het neo-con monster dat “10 jaren” moest meegaan, binnen enkele maanden (in Syrië) uitgeschakeld zal zijn. Ook Irak heeft nu de hulp van de Russen ingeroepen, wegens een “gebrek aan vertrouwen in de Amerikanen” en omdat “hun aanpak van IS heel timide is.” 

“Tijdens het anderhalf jaar van Amerikaanse bombardementen is IS enkel gegroeid,” verduidelijkt een Iraakse politieker. Die wijselijk anoniem wenst te blijven.

Schaamteloos platbombarderen van complete, onschuldige naties, maar “timide” tegenover terroristen – volledig thuis in de Pax Americana.

take down
the paywall
steun ons nu!