De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Pleidooi voor een humane architectuur

Pleidooi voor een humane architectuur

zaterdag 3 augustus 2013 17:54
Spread the love

Het gebouw naast Vooruit is een oorspronkelijk ontwerp (1979) van Willy Van der Meeren. Het Laat-XXe-eeuws Genootschap publiceerde in 1993 over hem een studie van de hand van Mil De Kooning. Ik herinner me dat Van der Meeren zeer verbolgen was over de afwijzing van zijn eerste ontwerp door de Gentse bouwkundige diensten. Van der Meeren lette in al zijn ontwerpen bijzonder goed op de omgeving en hij was blij om een gebouw neer te zetten naast de Vooruit. Vandaar dat hij, in samenspraak met de verticale gevel van Vooruit, ook een verticale gevel ontwierp. De Gentse diensten zagen het echter anders. Een bouwvergunning kon slechts worden afgeleverd mits de gevel horizontaal ontworpen werd. Zeer tegen zijn zin ging Van der Meeren hierop in. Dat zijn gevel nu totaal verknoeid is, leert ons dat de Gentse bouwkundige diensten geen moer intelligenter zijn geworden.

take down
the paywall
steun ons nu!