De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Plascheques voor klanten van de shoppingcenter Waasland

zaterdag 23 november 2019 15:40
Spread the love

Naar aanleiding van de 19de Internationale Wereldtoiletdag voerde Plasactie VZW op 19 november actie in de shoppingcenter Waasland in Sint-Niklaas voor betaaltoiletten. Een toiletbeurt kost daar 70 cent voor de klanten van de shoppingcenter terwijl ze gratis mogen parkeren!

Onder het motto “Consumenten geen WC-centen” klaagt de actiegroep dit toestand aan en deelde daar op de Internationale Wereldtoiletdag plascheques uit ter waarde van 70 cent aan de klanten van de shoppingcenter. Ondanks dat de actie vroegtijdig door de veiligheidsdiensten van de shoppingcenter in opdracht van de directie gestaakt werden, konden sommige klanten met de symbolische plascheques van plasactie verrassend genoeg gratis naar het toilet. De actiegroep schreef zowel de uitbater van de betalende toiletcomplex totheloo aan als de directie van de shoppingcenter Waasland en wacht nog hun reactie af.


Naar aanleiding van een aantal klachten van klante.s.n van het shoppingcenter Waasland is Plasactie VZW een klein onderzoek gestart in de shoppincenter Waasland en heeft de vzw haar vrijwilligsters op pad gestuurd. Ze hebben vervolgens de volgende sanitaire informatie in de sites Shoppingcenter Wijnegem en Shoppingcenter Waasland verzameld.

Plasactie VZW strijdt sinds haar oprichting in 2008 voor gelijke sanitaire rechten tussen vrouwen en mannen, non-binair, trans of cis. De VZW startte aanvankelijk als een actiegroep en groeide na jaren snel uit tot een slagkrachtige vereniging die eindelijk erin sloeg om het Gents stadsbestuur af te dwingen om in juni 2014 alle toiletten op de Gentse Feesten gratis aan te bieden. De VZW heeft zich ook regelmatig ingezet voor gratis sanitaire dienstverlening in dienstencentra zoals banken, apotheken, openbaar vervoer en ook in winkels. Onze vereniging sensibiliseert deze instanties om hun sanitair gratis aan te bieden aan hun eigen klante.s.n. Onder de motto “Consumenten, geen WC-centen” werd recent een petitie afgenomen die aan de bevoegde minister voor consumentenzaken bij de vorming van een nieuwe regering opnieuw zal worden overhandigd.

Consumentenklachten: “Talrijke horecazaken hebben geen eigen toilet terwijl ze eten en drinken aanbieden”

Begin dit jaar kwamen enkele klachten binnen van mensen die in Shoppingcenter Waasland gaan winkelen en/of gaan eten/dineren.

Sommige horecazaken dicht bij de enige sanitaire eenheid in Shoppingcenter Waasland hebben geen eigen sanitair voor hun eigen klanten. Verbazend genoeg is ook het personeel van de betrokken horecazaken verplicht om gebruik te maken van de sanitaire eenheden die door de firma totheloo (in Cc:) tegen betaling wordt uitgebaat. Dat is pertinent in strijd met het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming ARAB. Meer hierover leest u op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Bovendien moeten de klante.s.n van de sanitairloze horecazaken telkens 70 cent betalen wanneer ze naar toilet willen gaan. Het personeel van de toiletloze horecazaken kan gelukkig gratis gebruik maken van de totheloo-toiletten.

De andere horecazaken in Shoppingcenter Waasland die zich in de andere vleugel bevinden, dwars op de vleugel met de sanitaire eenheden totheloo, hebben zelf wel een eigen toilet. Deze zaken bieden hun toiletten gratis aan hun eigen klante.s.n. Ook onze vrijwilligsters mochten gratis deze toiletten gebruiken zonder er te moeten consumeren. Ook hun personeel maakt gebruik van deze toiletten.

In tegenstelling tot het Shoppingcenter Waasland, hebben alle bezochte horecazaken op Panos  (naast de sanitaire eenheid op gelijkvloers) na, in Shoppingcenter Wijnegem een eigen toilet voor hun personeel; dezelfde toiletten worden gratis aangeboden aan eigen klante.s.n. Bovendien worden de uitgebreide publieke sanitaire eenheden op de beide verdiepingen van het Shoppingcenter Wijnegem in tegenstelling tot deze in Waasland gratis aangeboden aan de klante.s.n van hetshoppingcenter.

Vaststellingen van Plasactie

Eén betalend toiletcomplex met amper 30 toiletten voor een Shoppingcenter die op hoogdagen tot 20.000 bezoekers over de vloer krijgt.

Het Shoppingcenter Waasland een groot deel van de eigen klante.s.n ongeoorloofd discrimineert op sanitair vlak en oneerlijke concurrentie organiseert tussen de horecazaken van éénzelfde shoppingcenter en dat op volgende wijze: de klante.s.n van de horecazaken met eigen toilet genieten van een gratis sanitaire dienstverlening. Terwijl de klante.s.n van de toiletloze horecazaken telkens 70 cent moeten betalen om naar toilet te gaan.

De toiletloze horecazaken die als enig alternatief betalend sanitair aan hun klante.s.n kunnen aanbieden, zijn onderworpen aan oneerlijke concurrentie in éénzelfde shoppingscenter t.a.v. de horecazaken met een eigen toilet. Hun financieel nadeel is nog niet becijferd en wordt in geen geval in één of andere vorm gecompenseerd.

De totheloo-toiletservice biedt kortingsbonnen van 50 cent aan na een toiletbezoek voor JAVA Coffee House en Quick. Tijdens ons bezoek was deze Quick gesloten. Na enkel weken zou daar een Burgerking komen. Hierdoor konden de “toiletconsumente.s.n” hun kortingsbon van 50 cent NIET verzilveren. Ze kregen ook geen andere compensatie voor deze foutieve/misleidende boodschap. Bovendien kunnen alleen zaken die aan totheloo betalen op het bonnetje vermeld worden, wat opnieuw oneerlijke concurrentie oplevert tussen lokale handelaars en groothandelaars.

De openings- en sluitingsuren van de toiletloze horecazaken verschillen 1 tot 1,5 uur van de openings- en sluitingsuren van de totheloo sanitaire eenheden. Dat impliceert dat zowel het personeel van de toiletloze horeca’s als de klante.s.n ervan voor de opening en na de sluiting van de totheloo-toiletten geen toegang hebben tot voldoende toiletten.

’s Avonds, vooral op vrijdagavonden kunnen de wachtrijen voor het enige toilet dat gratis wordt aangeboden na de sluiting van de totheloo-toiletten , oplopen tot 25 minuten. Deze betreft een toilet voor rolstoelgebruik.st.ers, waardoor deze lange wachtrijen tot extra ongemak kunnen leiden voor deze rechtmatige gebruik.st.ers.

Het enige toilet dat ten allen tijde voorzien moet zijn voor mensen in een rolstoel is voor de opening en na de sluiting van de totheloo sanitaire eenheden constant bezet door valide personen door gebrek aan voldoende toiletten.

Bovendien hebben we de horecacapaciteit van de toiletloze horecazaken in Waasland Shoppingcenter bij benadering geschat op 420 zitplaatsen. Op vrijdag- en zaterdagavond hebben we vastgesteld dat een 30% van deze zitplaatsen nog bezet zijn na de sluiting van de tothloo-toiletten. Dat impliceert dat 140 mensen plus het personeel van de toiletloze horecazaken gebruik moeten maken van dat ene toilet voor mensen in een rolstoel!

Na extrapolatie van onze tellingen, schatten we het gemiddeld aantal bezoek.st.ers van het shoppingcenter op 20.000 per dag. Zelfs als een derde van dit aantal bezoek.st.ers 70 cent zou betalen voor een toiletbezoek aan de totheloo-firma dan int de firma 4200 euro bruto per dag voor het openstellen en onderhouden van de toiletten die eigenlijk net zoals Shoppincenter Wijnegem gratis moeten zijn voor de klante.s.n. Hierbij hebben we nog niet gerekend hoeveel de totheloo-firma aan de andere zaken vraagt om op hun kortingsbonnetje vermeld te staan na een toiletbezoek. Dit lucratief dagelijkse inkomen is onverantwoord en zelfs disproportioneel qua tarief in combinatie met gratis parkeren en lockers in het Shoppingcenter Waasland. Bovendien wordt een groot deel van de klante.s.n van Waasland Shoppingcenter op deze manier dagelijks gegijzeld door het huidige sanitair beleid.

Consumenten, geen WC-centen

Plasactie VZW meent dat de sanitaire rechten van de consumente.s.n, maar ook deze van het personeel van de toiletloze horecazaken en winkels in het Shoppingcenter Waasland op allerlei niveaus worden geschonden door het ongeoorloofd beleid en de focus op winstbejag van de totheloo-firma, en dit met goeddunken van de leiding van het Shoppingcenter Waasland.

In haar brief vroeg Plasactie VZW op welke manier de leiding van het Shoppingcenter Waasland zich kan engageren dat de sanitaire dienstverlening aan alle klante.s.n van het shoppingcenter net zoals die in Wijnegem onvoorwaardelijk gratis aangeboden worden in de nabije toekomst?

Plasactie VZW onderzoekt op dit moment andere pistes om sanitaire rechten voor de klanten van de shoppingcenter te verzekeren, mocht een constructieve reactie over alle hoger vermelde vaststellingen van de leiding van het Shoppingscenter Waasland  op zich laat wachten.  Bij gebrek aan reactie zullen andere middelen ingezet worden om het sanitaire uitbuiting van klante.s.n van het Shoppingcenter Waasland aan de kaak te stellen.

Ten slotte zolang de federale regering niet is gevormd en er geen verantwoordelijke minister voor consumentenzaken is aangesteld, kunnen er geen stappen in die richting genomen worden. Het wordt hoog tijd dat de wetgever er werk van maakt om sanitaire dienstverlening in openbare en private domeinen met een openbaar karakter wettelijk regelt om op die manier een einde te stellen aan sanitaire uitbuiting en discriminatie.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!