De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Piet Snot zit in het parlement

Piet Snot zit in het parlement

woensdag 30 maart 2011 13:58
Spread the love

Nederlandse Tweede Kamer staat voor Piet Snot* en de onze wil blijkbaar niet achterblijven …
 

Over bonussen en democratie

In de Nederlandse Tweede Kamer werd vorige week een motie aangenomen waarbij bonussen die sinds 2008 werden uitgekeerd in banken, die dankzij overheidssteun werden rechtgehouden, voor de volle 100% zouden belast worden. Een alternatieve meerderheid (PVDA, SP en PVV) was daarvoor gewonnen en het Financieele Dagblad schreef dat de regering verplicht is de motie uit te voeren. De Tweede Kamer stemde toen wel in met een uitweg. Als de bonussen niet meer van de vennootschapsbelasting mogen worden afgetrokken, was het ook goed. In dat geval zou de meeropbrengst voor de schatkist 25% van het totale bonusbedrag zijn.

Maar de motie over de bonusbelasting wordt toch niet uitgevoerd. De rechtse gedoogregering mag de stemming in de Tweede Kamer blijkbaar gewoon naast zich neerleggen. Staatssecretaris voor Financiën Weekers zei tegen televisiezender RTL Z dat hij de motie niet zal uitvoeren. Hij vindt de motie ‘disproportioneel, juridisch niet houdbaar en ook niet wenselijk’. Weekers zei eerder tijdens het vragenuurtje in het parlement dat het ‘niet gemakkelijk wordt om goed gevolg te geven aan deze motie’.

De Morgen schrijft dat bij ons de Kamercommissie Financiën unaniem het voorstel van resolutie goedgekeurd heeft waarin de regering wordt gevraagd (!) erover te waken dat bij de financiële instellingen, waarin ze participeert, geen excessieve bonussen worden uitgekeerd. De tekst van initiatiefnemer Tuybens (SP.a) vraagt de regering erop aan te dringen dat de financiële instellingen geen excessieve bonussen toekennen aan uitvoerende bestuurders en topmanagers, zolang de overheidssteun niet volledig is terugbetaald. Donderdag ligt deze veel te flauwe resolutie ter stemming voor in de plenaire Kamer. Benieuwd hoe ze bijvoorbeeld bij BNP Paribas gaan reageren. De Belgische overheid is er aandeelhouder en participeert er dus. Waarschijnlijk lachen ze zich daar een kriek.

* Voor Piet Snot staan: een onnozel figuur slaan, niet meetellen, niet meedoen, genegeerd worden.    Iets voor Piet Snot doen: voor niets, zonder nut (bron: www.encyclo.nl)

www.openbarebank.be

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!