De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Picknick voor Mingroei

Picknick voor Mingroei

vrijdag 28 mei 2010 03:35
Spread the love

Verandering begint altijd met een leuke babbel bij een goed diner!

Op zondag 6 juni worden er wereldwijd picknicks georganiseerd voor mingroei. Het idee hiervoor ontstond tijdens het 2de Congres over Economische Mingroei voor Ecologische Duurzaamheid en Sociale Rechtvaardigheid in Barcelona, maart jongstleden.

De picknickacties vallen samen met de UN Climate Change Talks in Bonn. Het initiatief wil aantonen dat er wereldwijd veel mensen overtuigd zijn dat mingroei noodzakelijk is als antwoord op de ecologische, economische en sociale problemen waar we mee kampen.

Het concept is dat burgers in hun streek een potluck organiseren op een openbare plaats. Deze kan uitgebreid worden met straatmuziek, kinderactiviteiten, het uitnodigen van lokale bioboeren en zo meer. Een potluck is een etentje waarbij iedereen een thuisbereid gerecht meebrengt dat gedeeld wordt met de anderen.

Bedoeling is dat uit deze potluck-picknick lokale mingroeigroepjes ontstaan of dat de reeds bestaande versterkt worden.

Wat is dat, die mingroei?

Mingroei behelst het idee van het vrijwillig doen krimpen van de economie. Dit impliceert een vermindering van het Bruto Binnenlands Product (BBP).

Mingroei gaat niet enkel over het bestrijden van dat BBP als overheersende doelstelling van een land’s beleid. Het wil een kader creëren voor de transformatie naar een lager niveau van productie en een duurzame wijze van consumptie.

Het gaat over het vinden van een weg naar sociale rechtvaardigheid, welzijn en ecologische duurzaamheid en omvat een reeks van collectieve en individuele acties gebaseerd op een verandering van waarden en de democratisering van de samenleving.

Mingroei gaat over mensen die beslissen over de richting van de maatschappelijke ontwikkeling, in plaats dat de technologie dat doet. Men wil betekenis geven aan het leven zonder dat dit geassocieerd wordt met overdadige consumptie en materialisme.

Het is een reactie op het idee dat onze markteconomie steeds maar moet groeien terwijl onze hulpbronnen en grondstoffen eindig zijn, en op de mislukte pogingen om onze economie te groenwassen. De groei van het BBP gaat onvermijdelijk samen met een toenemende druk op de biodiversiteit, met klimaatverandering en de vernietiging van menselijke bestaansmiddelen.

Het idee van mingroei vond dertig jaar geleden ingang met de publicatie van het  boek “Demain la Décroissance” van Nicholas Georgescu-Roegen.

Picnic 4 Degrowth!

Op de webstek van Picnic 4 Degrowth! kan je een toolkit in pdf-formaat downloaden met tips voor het organiseren van je eigen mingroeipicknick, je kan er je picknick aankondigen of kijken of er in je buurt al één gepland is.

Momenteel zijn er al een zestigtal picknickacties gepland doorheen Europa, Noord- en Zuid-Amerika en Azië. In België in Brussel, Louvain-la-Neuve, Luik, Namen en Verviers. In Nederland in Wageningen.

linken:
Picnic 4 Degrowth!
2nd Conference on Economic Degrowtn for Ecological Sustainability and Social Equity
Institut d’études économiques et sociales pour la décroisance soutenable
Platform Duurzame en Solidaire Economie

take down
the paywall
steun ons nu!