De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

PFOS: burgers, milieuverenigingen, werknemers en boeren samen de straat op

Op zondag 4 juli 2021 organiseren de burgerbewegingen Grondrecht, Ineos Will Fall, Recht op Lucht, Pijpleiding ACTiecomité en Red onze Kleiputten, een mars voor een gezonde haven en stad. Ze krijgen hiervoor de steun van onder andere de Grootouders voor het Klimaat, Youth for Climate, Extinction Rebellion Antwerpen, Climaxi, Beweging.net Antwerpen, Boerenforum, Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, FIAN Belgium en Natuurpunt Waasland. Ook verschillende delegaties van ABVV Scheikunde in de Antwerpse haven ondersteunen de oproep om deel te nemen aan deze manifestatie. 

dinsdag 29 juni 2021 18:55
Spread the love

“Onze gezondheid staat op het spel en daarom komen wij op straat! Genoeg is genoeg!
Wij eisen duidelijkheid en transparantie over de PFOS-vervuiling in onze stad, in onze haven én daarbuiten. Sinds enkele weken maken wij ons veel zorgen over de vervuiling met PFOS en de gevolgen daarvan voor onze gezondheid. Maar het gaat ook verder. Al gauw na de berichten in de media daalde de omzet van de lokale boeren rond Zwijndrecht. Niemand wilde hun groenten nog kopen. En plots kregen bewoners van Zwijndrecht te horen dat ze de eieren van hun eigen kippen niet meer mogen eten, dat ze de groenten uit hun pas aangelegde moestuin ook niet mogen eten, dat de grond van het huis dat ze net hadden gekocht om de stadsdrukte te ontvluchten, mogelijk vergiftigd is.

Wij hebben recht op propere grond, zuivere lucht en helder water! Deze praktijken uit het verleden passen niet meer in onze haven en in onze stad. We eisen dat politieke beleidsmakers en leidinggevenden in de industrie hun verantwoordelijkheid nemen. Wij eisen dat onze overheid de nodige stappen zet en naar een oplossing zoekt. Samen willen we zo een nieuw beleid voor een haven van de toekomst. Wij willen een haven waar de vervuiler betaalt, de boeren in de omgeving een duidelijke toekomst wordt gegarandeerd en werknemers veilig kunnen werken. Wij willen een stad waar burgers gezond kunnen leven en snel weer groenten uit eigen tuin kunnen eten.”

Op het einde van de mars nemen sprekers van verschillende organisaties het woord: burgers, werknemers in de haven en de boeren. Zij worden allemaal getroffen door dit PFOS-schandaal.

Voor de mars wordt verzameld om 11u op het Operaplein vlakbij het Centraal Station. Iedereen is welkom met vlaggen, kartonnen bordjes en banners. Politieke vlaggen zijn niet welkom. Dit is een burgerprotest. Verder willen de organisatoren vooral ook dat deze mars veilig en gezond verloopt. Ze roepen deelnemers op zich daarom aan de huidige COVID-regels te houden met een mondmasker over mond en neus en met voldoende afstand.

Meer info op deze pagina: https://www.facebook.com/events/1851127955052225

Op een week tijd groeide een mooie coalitie van bezorgde burgers, organisaties, boeren en werknemers, elk met hun eigen stem in dit PFOS-verhaal. Hieronder geven enkelen van hen aan waarom ze zaterdag mee de straat op gaan.

Grondrecht: “Wij staan – dik tegen onze zin – op de barricaden, omdat de plek waar wij wonen vervuild blijkt te zijn met PFOS. Die vervuiling had vermeden kunnen worden, als bedrijven zoals 3M onze gezondheid serieus hadden genomen en als de overheid strenger had toegekeken. Wij bij Grondrecht eisen dat die massa’s PFOS worden opgekuist, en dat de vervuiler daarvoor opdraait. En om er mee voor te zorgen dat ze bij het volgende vervuilingsschandaal niet opnieuw kunnen beweren dat ze het niet hebben geweten, nemen wij op 4 juli deel aan de Mars voor een Gezonde Haven en Stad. We rekenen op jullie om ons te versterken, en het samen met ons duidelijk te maken: un oeuf = un oeuf.”

filmpje

 

Red de Kleiputten: “Wij komen op tegen de plannen om in de Kleiputten Terhagen 55ha te ontbossen om er miljoenen kubieke meter Oosterweelgrond te storten. Ja, tot voor enkele jaren zouden dat die PFOS-gronden geweest zijn. Een dergelijke vervuiling mag niet, kan niet. Vandaar onze oproep om te manifesteren, als steun aan de bewoners van Linkeroever en Zwijndrecht en als statement dat we met dergelijke vervuiling de volgende generaties niet mogen opzadelen.”

Ineos Will Fall verzet zich tegen een haven die de boot naar de toekomst mist door vervuilende mega-bedrijven. Het PFOS-schandaal is de spreekwoordelijke druppel. Weer wordt duidelijk hoe winst van een multinational belangrijker is dan de gezondheid van de burgers, hoe de overheid in de wurggreep van de industrie zit en dat de belastingbetaler kan opdraaien voor de kosten. Wij steunen deze actie omdat iedereen recht heeft op een gezonde leefomgeving, de juiste informatie, een veilig klimaat en kwaliteitsvolle jobs.”

Grootouders voor het Klimaat willen niet dat de vuiligheid van onze generatie wordt doorgespeeld naar onze kleinkinderen. Daarom doen we mee aan de mars voor een gezonde haven en stad.”

Boerenforum is zondag ook aanwezig om gezonde grond voor gezond voedsel te eisen. “Wij eisen duidelijkheid voor de getroffen boerinnen en boeren en volledige compensatie van de geleden en toekomstige impact. De compensatie moet aangepast zijn aan de noden van de boerinnen en boeren, met specifieke aandacht voor grondgebonden kleinschalige boeren die duurzaam en gezond voedsel produceren. Na 70 jaar beleidskeuzes in de richting van export en industrie, is het  daarnaast dringend tijd voor een ommekeer waarbij gezonde, lokale voedselproductie en vruchtbare grond voor toekomstige generaties voorrang krijgt op winstmaximalisatie.”

Vakbondsafgevaardigden van o.a. BASF, EuroChem, Air Liquide, Bayer, Covestro, Evonik, … ondersteunen de ‘Mars voor een gezonde haven en stad’ om de bezorgdheid van de werknemers in de chemiesector zichtbaar te maken. Voor het ABVV is het duidelijk. ”Bij meerdere bedrijven in de Antwerpse regio zijn er risico’s op  historische vervuiling van de gronden met ongekende effecten voor mens en milieu. Bovendien worden in verschillende bedrijven chemische grondstoffen gebruikt waarvan de gevolgen  voor mens en milieu naar de toekomst nog onvolledig en vooral onvoldoende in kaart zijn gebracht.

Als ABVV Scheikunde eisen wij dat niet alleen bij 3M maar bij alle bedrijven duidelijkheid  en transparantie heerst over alle risico’s, zowel de huidige als die uit het verleden. Essenscia, de  werkgeversfederatie van de scheikunde, heeft hier een belangrijke rol te spelen en dient haar verantwoordelijkheid op te nemen.De inspectiediensten voor Welzijn op het Werk en Milieu moeten versterkt worden. Zij dienen meer  middelen en bevoegdheden te krijgen. Als ABVV vragen we dit al lang. De bevoegdheden van het CPBW dienen eveneens versterkt en uitgebreid.”

“Wij staan schouder aan schouder met de boze omwonenden, werknemers en burgers die volgend weekend op straat komen. Het PFOS-schandaal is het laatste symptoom van een bredere ziekte in Vlaanderen en daarbuiten”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace. “De rode loper wordt uitgerold voor vervuilende industrie, terwijl milieu en gezondheid keer op keer op het tweede plan komen. Genoeg is genoeg. Wij eisen dat de politiek haar verantwoordelijkheid opneemt en niet ons, maar de vervuiler laat betalen.”

“Wij, van Extinction Rebellion Antwerpen, eisen dat de waarheid wordt verteld in het PFOS-dossier. Er ligt een ongelofelijke politieke verantwoordelijkheid bij enkele mensen die al jaren op de hoogte zijn van het probleem en het doelbewust verzwegen hebben. Dit dossier toont nogmaals aan dat de belangen van de haven belangrijker zijn dan de gezondheid van 1 miljoen mensen.”

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!