De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Petitie voor Wereldgezondheidsorganisatie: classificeer gsm-straling als kankerverwekkend

zaterdag 3 januari 2015 17:38
Spread the love

Teken de petitie 

Een wereldwijde petitie werd opgestart om de
Wereldgezondheidsorganisatie en het Internationaal Agentschap voor
Kankeronderzoek (IARC) op te roepen om radiofrequente elektromagnetische
straling (gsm, smartphones, wifi, etc.) te classificeren als ‘zeker’
kankerverwekkend. 

Op slechts een maand tijd verzamelde de petitie al meer dan 4.000 handtekeningen uit meer dan 30 verschillende landen. 

Eerder werd de straling van gsm’s en andere draadloze toestellen al
ingedeeld in de categorie 2B ‘potentieel’ kankerverwekkend. Dat werd zo
beslist door een IARC-werkgroep bestaande uit 31 wetenschappers uit 14
landen, die in mei 2011 samenkwam in Lyon, Frankrijk. Deze werkgroep
evalueerde het kankerverwekkende effect van radiofrequente straling op
mensen (perscommuniqué van het IARC). 

Intussen namen de wetenschappelijke bewijzen verder toe en zijn ze
sterk genoeg voor een classificatie in categorie 1, ‘zeker’
kankerverwekkend. Ook wetenschappers verbonden aan het IARC zelf, zoals Dr. Annie Sasco, nemen dit standpunt in. 

Met name was er de Franse CERENAT-studie en een recente publicatie (september 2014) van onderzoeker Lennart Hardell m.b.t. glioma, een specifiek type hersentumor. Een andere studie
van de onderzoeksgroep rond Hardell wees in 2013 op een hoger risico
voor akoestisch neuroma (tumor op de gehoorszenuw) ten gevolge van het
gebruik van gsm’s en draadoze (DECT) telefoons. Ook andere studies
kwamen tot gelijkaardige bevindingen. 

Om vast te stellen of bepaalde omgevingsfactoren de oorzaak van
ziekte kunnen zijn, werden in 1965 door de epidemioloog Sir
Bradford-Hill negen criteria voorgesteld, die intussen algemeen zijn
aanvaard binnen de epidemiologie. De criteria werden bijvoorbeeld
gebruikt in het debat in de jaren ’60 over het verband tussen roken en
longkanker. 

Indien men deze negen criteria toepast op de studies naar
gsm-straling, wordt duidelijk dat er genoeg bewijs is voor het
kankerverwekkend effect en dat de huidige blootstellingsnormen dringend
moeten worden aangepast (studie). 

De oproep van de petitie wordt ondersteund door Dr. Lennart Hardell op diens blog.

take down
the paywall
steun ons nu!