De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Pesten terugdringen? Samen moet het lukken!
Open brief - Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten

Pesten terugdringen? Samen moet het lukken!

dinsdag 2 februari 2021 18:58
Spread the love

 

Laat ons met goed nieuws beginnen: de jongste 8 jaren dalen de pestcijfers in Vlaanderen. Werd tien jaar geleden nog een kwart van de Vlaamse 10- tot en met 18-jarigen gepest, dan gaat het vandaag om één jongere op zes (16,5%). Dit is een belangrijke daling.

Het groepje van zwaar gepeste kinderen en jongeren blijft, ondanks alles, stagneren op ongeveer 3%.

Elke gepest kind of elke gepeste jongere maakt deel uit van een gezin of leefgroep. Veruit de meesten onder hen lopen school, maken deel uit van een klas- of lesgroep en beoefenen groepsactiviteiten in hun vrije tijd. Op al die plaatsen bouwt zich spanning op. In al die groepen is er sprake van verhoogde stress en angst. Groepsdruk zorgt ervoor dat het pesten aanhoudt. Jongeren krijgen het lastiger om zichzelf te zijn. De veerkracht en het zelfvertrouwen van slachtoffers wordt er sterk beproefd. Op teveel plaatsen knapt de veer. Kinderen blijven thuis van school, worden ziek, ontwikkelen gezondheids- en/of gedragsproblemen.

Het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten blijft kiezen voor een Week waarin we de pestproblematiek bij kinderen en jongeren onder de aandacht brengen. Zoals velen willen we niets liever dan dat elke kind, elke jongere mag proeven van een gelukkige jeugd.

Als de coronapandemie ons iets geleerd heeft, is het zeker dit: om gelukkig te zijn, hebben we elkaar nodig. Ook pestgedrag dringen we het makkelijkst terug door er voor elkaar te zijn. Als we er samen voor zorgen dat iedereen erbij hoort, als we oog hebben voor elkaars talent en kwetsbaarheid, als we blijven inzetten op dialoog en respect en opkomen voor elkaar, dan krijgt (cyber)pesten geen kans.

De STIP IT-actie nodigt iedereen uit om ook dit jaar kleur te bekennen tegen pesten. Laat ons dit positief vertalen. Anders gezegd, laat ons inzetten op ontmoeten, op ontdekken, op samen plezier maken, op samen creatief zijn, op samen werken en samen zorgen.

Veelbelovend is dat de Vlaamse regering, over alle departementen heen, de handen in elkaar slaat en pesten meer dan ooit structureel wil aanpakken. Maar ook dan blijft het nodig dat elk van ons, hoe jong of oud we ook zijn, altijd en overal de vier stippen blijft waarmaken:

1. Ik vind pesten niet oké en doe er nooit aan mee.

2. Ik praat erover als pesten mij of een ander overkomt.

3. Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij!

4. Ik kom op – liefst samen met anderen – voor wie gepest wordt.

Door samen in te zetten op verbondenheid krijgen we deze vier stippen nog beter onder de knie. Zo krijgen we samen pesterijen de wereld uit.

 

Over het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten

Als netwerk engageren we ons om het pestthema bespreekbaar te maken én te houden. Elk jaar organiseren we de Vlaamse Week tegen Pesten. Onze leden zijn partners uit verschillende sectoren: onderwijs, jeugdwerk, sport, welzijn, …

www.kieskleurtegenpesten.be

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!