De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Persvrijheid in Hong Kong in gevaar.

Persvrijheid in Hong Kong in gevaar.

donderdag 8 december 2011 12:00
Spread the love

Op 1 juli 1997 werd Hong Kong overgedragen aan China. Bijgevolg was de ‘stadstaat’ niet langer een kolonie van Groot-Brittannië. Het verkreeg van China een speciale administratieve status.  Er werd ook overeengekomen dat gedurende een periode van 50 jaar een politiek van ‘one country, two systems’ gevoerd zou worden. Deze politiek was bedoeld enerzijds als overgangsmaatregel en anderzijds om de eigenheid van Hong Kong te bewaren.
In 2000 werd reeds gevreesd voor de persvrijheid in Hong Kong. In 2009 werd gesproken van een gedeeltelijke persvrijheid i.p.v. algemene persvrijheid.
Vandaag zijn we 14 jaar later en bereiken ons opnieuw berichten waaruit blijkt dat de eigenheid van Hong Kong en de persvrijheid in het bijzonder in gevaar komen.
Eerder deze week (nieuwsuitzendingen 6 december 2011) berichtte de Japanse wereldzender NHK dat de journalisten van RTHK (Radio en TV Hong Kong) letterlijk hun camera hadden neergelegd om op die wijze te protesteren tegen wat zij ondervinden als inbreuk op hun persvrijheid.
In tegenstelling tot het Chinese vasteland was de journalisten in Hong Kong persvrijheid beloofd. Deze komt nu in het gedrang nadat de leiding van de Hongkongse zender in Chinese vastelands  handen kwam. De journalisten en medewerkers van de Hongkongse zender werden dit al vlug gewaar. Een betoging voor behoud van de persvrijheid was het gevolg.
De gebeurtenissen werden voorwerp van debat in het plaatselijke parlement. Er werd de vraag gesteld hoe het mogelijk is dat journalisten op het vasteland minder problemen hebben met het ontbreken van persvrijheid en dat bedrijven uit het vasteland die zenders uit Hong Kong overnemen geen rekening houden met de plaatselijke persvrijheid.
Als mogelijke oorzaak werd aangevoerd dat Chinese zenders op het vasteland vooral commerciële bedrijven zijn waarbij de winst belangrijker is dan het behouden van de persvrijheid. Journalisten die werkzaam zijn op het Chinese vasteland zijn niet anders gewoon en stellen zich geen vragen. Zij zijn op commerciële winst uit.
Tijdens de nieuwsuitzending werd melding gemaakt van nog andere zenders uit Hong Kong die in handen gekomen waren van Chinese bedrijven waarna de journalisten zich danig beknot voelden in hun persvrijheid. Zij zijn van mening dat persvrijheid de voorrang heeft op louter commerciële belangen en blijven alvast niet bij de pakken zitten.
Op de site van RTHK wordt geen melding gemaakt van de hierboven vermelde demonstraties. Of toch, misschien,  een heel klein beetje: http://rthk.hk/rthk/news/englishnews/20111206/news_20111206_56_802962.htm
Ik heb geprobeerd om het bijhorende audiofile te openen, maar dit lukte mij niet. Volgens dhr.  Henry  Tang http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Tang  is er niets aan de hand en wordt de locale persvrijheid  voldoende beschermd …

take down
the paywall
steun ons nu!