De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Personalisme, sociaaldemocratie of liberalisme vragen dezelfde kieskeurige burger

Personalisme, sociaaldemocratie of liberalisme vragen dezelfde kieskeurige burger

zondag 8 januari 2023 14:29
Spread the love

Wie op zoek gaat naar het wezen van het personalisme voor de christendemocratie, wordt ook afgewogen op de omgeving en de context waarbinnen men zich situeert.
Sociaaldemocratie gelijk stellen met een blind geloof in de overheid is van het niveau om christendemocratie te koppelen aan de Rooms-Katholieke Kerk.
Het liberalisme is toch ook geen individualisme dat zou neerkomen op Helpt U zelve. De sterkste schouders zijn nu eenmaal beter geoutilleerd om hun belangen te verdedigen in de samenleving. Tot men ziek wordt, ouders een school zoeken voor hun kinderen, of werkgevers opgeleide werknemers zoeken of publieke investeringen vragen.
Een hedendaagse invulling van de sociaaldemocratie staat voor een overheidsbeslag dat het mogelijk maakt een voldoende niveau van professionele dienstverlening te creëren en een niveau van solidariteit te ontwikkelen die de volledige samenleving ten goede komt. Niemand kan zich uitsluiting of onveiligheid in de achtertuin permitteren. Met een sterke overheid staat de liberale of sociaaldemocratische burger sterker dan in een idyllische ongerepte natuurtoestand.

Het verschil tussen een integrale kostprijs bij de overheid en winstmaximalisatie bovenop de kostprijsberekening in de private vennootschap, is niet de financiële verantwoordelijkheid an sich.
New Public Management veronderstelt een professionele contractuele verantwoordelijkheid en een weloverwogen taakverdeling tussen de administratie en de politieke aansturing.
In de private sector horen stakeholders kwaliteit te realiseren in een aanvaardbaar evenwicht met de aandeelhouders.

De gevolgen van een financieel onevenwicht zouden daarbij vergelijkbaar moeten zijn.
In de private sector is de sanctie  – ondanks allerlei mogelijkheden om bijvoorbeeld herschikkingen of fusies aan te gaan om de schuldgraad en de thesaurie op te krikken –  relatief onverbiddelijk.
Voor de overheid moeten de kiezer en de publieke opinie even onverbiddelijk zijn voor wie de problemen benoemt maar de financiering van de remedies doorschuift naar opvolgers :
Een taxshift mag geen taxcut worden voor de volgende regering.
Europese begrotingsnormen houden rekening met conjuncturele hausses en baisses en met niet-structurele uitgaven in functie van tijdelijke of eenmalige uitdagingen.
Maar dat betekent ook dat men reserves opbouwt om het dienstverleningsniveau bij recessies het hoofd te kunnen bieden.
Of dat tijdelijke maatregelen of specifieke investeringen geëvalueerd worden op hun return voor de samenleving en op hun meerwaarde voor de toekomst.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!