De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

PERSMEDEDELING LEUVENSE PERSCLUB OVER TEJO LAUREAAT 17e HUGO DE KEYSERPRIJS

PERSMEDEDELING LEUVENSE PERSCLUB OVER TEJO LAUREAAT 17e HUGO DE KEYSERPRIJS

donderdag 6 februari 2020 14:33
Spread the love

TEJO IS DE LAUREAAT VAN DE 17DE HUGO DE KEYSERPRIJS 2020 VAN DE LEUVENSE PERSCLUB. DE LIFE TIME AWARD IS VOOR DE VRIENDEN VAN HEVERLEEBOS EN MEERDAALWOUD

EMBARGO TOT WOENSDAG 5 FEBRUARI 21H

De Leuvense Persclub reikt op woensdagavond 5 februari haar 17de Hugo De Keyserprijs uit aan het TEJO-huis dat in september 2019 in de Verkortingstraat werd opgestart en waar jongeren tussen 10 en 20 jaar oud, die nood hebben aan een babbel, onmiddellijk, gratis en anoniem terecht kunnen bij vrijwillig meewerkende professionele therapeut. Een speciale vermelding is er voor Enchanté, het project van de ‘hartelijke’ handelaars die hun klanten gratis kleine diensten aanbieden. De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, die in 2019 hun 50e verjaardag vierde,n is de laureaat van een Life Time Award.

De Leuvense Persclub wil met de prijs zijn grote waardering uitdrukken voor het vrijwilligersinitiatief TEJO omdat dit tegemoet komt aan een grote nood bij veel jongeren aan een babbel over problemen waarmee ze kampen. Uit enquêtes blijkt dat dat in Vlaanderen liefst 38 procent van de jongeren zich slecht voelt of met andere psychische problemen kampen. Dat ze hier de kans krijgen om al in een vroeg stadium hierover te praten met professionele therapeuten vermindert ongetwijfeld het risico dat deze problemen escaleren. Om met iemand van een CAW te kunnen praten is het gemiddeld 122 dagen wachten.

De Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud krijgen naar aanleiding van hun 50-jarig bestaan een Life Time Award. De verdiensten van deze vzw voor het behoud van natuur in het zuidelijk deel van de Leuvense regio kunnen moeilijk overschat worden. Door allerlei acties slaagde de groep er bij hun ontstaan rond 1970 in om bij de plannen voor de aanleg van de E40 het Heverleebos en Meerdaalwoud grotendeels te sparen. Door gerichte aankopen slaagde de organisatie erin het prachtig natuurgebied Doode Bemde te realiseren dat zij overigens volledig zelf in beheer heeft.

De Hugo De Keyserprijs werd in 2003 in het leven geroepen naar aanleiding van het overlijden van een Leuvense collega en gaat uit naar mensen, groepen of initiatieven die het afgelopen jaar het leven in Leuven aangenamer maakten in de brede zin van het woord. Journalisten die regelmatig over Leuvense kwesties schrijven kunnen kandidaten voordragen en meestemmen. Dit jaar brachten 18 journalisten een stem uit. Journalisten uit nagenoeg alle in Leuven actieve professionele media (Nieuwsblad, Laatste Nieuws, Radio-2 Vlaams-Brabant, ROBtv, Belga, Passe Partout, Leuven Actueel, Ons Handelen… ) deden mee.

Genomineerd voor de HDKprijs waren dit jaar Enchanté, het buddyproject emeriti hoogleraren KU Leuven en vluchtelingstudenten, TEJO, Lucas for Life, vzw Honk, Botanico, Huis van Ida, buurten die muurschilderingen aanbrachten, Kamping Kontakt, Johan Swinnen, Abel Demeesters, Essenciel, de jongeren die in 2019 klimaatacties organiseerden. In aanmerking voor de Life Time Award: de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, Big Bill en de handelaars zoals Mafrans die decennia lang een winkel hadden in Leuven maar er recent mee stopten.

Voor meer info: Luc Vanheerentals namens de Leuvense Persclub 0497 29 80 89

DE LAUDATIO DIE PATRICK STAUDT VANAVOND UITSPREEKT VOOR TEJO

“Ik droom van een wereld met meer positieve aandacht voor jongeren en meer altruïsme. Iets doen voor iemand anders, zonder er iets voor terug te verwachten, gewoon omdat je het kunt en omdat het nodig is: daar hoef je echt geen hulpverlener voor te zijn. In zo’n wereld zouden jonge mensen een sterker persoonlijk welzijn kunnen vinden, zodat ze met minder zorgen volwassen kunnen worden. Als wij niet in staat zijn onze kinderen zonder zorgen te laten opgroeien, worden ze nooit de veerkrachtige volwassenen die we morgen nodig hebben voor een fijne en humane samenleving.”

Het zijn niet mijn woorden, maar die van Ingrid De Jonghe, opgetekend door een journaliste van Bodytalk. Als jeugdadvocate in Antwerpen kwam Ingrid De Jonghe regelmatig in contact met jongeren die in de knoop lagen met zichzelf of opgroeiden in een moeilijke thuissituatie. Ze vonden nergens hulp: het therapeutische aanbod was ontoereikend, de wachtlijsten waren lang en de voorzieningen steeds volzet.

Op 13 maart 2010 – volgende maand dus tien jaar geleden – opende ze een eerste huis waar jongeren konden aankloppen voor therapeutische hulp: gratis, anoniem, laagdrempelig én onmiddellijk. Inmiddels zijn er 14 gelijkaardige huizen, verspreid over Vlaanderen, en een drietal in opstartfase. In de afgelopen tien jaar hebben bijna 10.000 jongeren de weg naar een van die huizen gevonden.

Leuven kon niet achterblijven en toen twee Luccen ergens eind 2018 de idee opperden om ook in de studentenstad dergelijk huis op te richten, was de trein vertrokken. Eind januari 2019 volgde een eerste open vergadering voor geïnteresseerde vrijwilligers die er ook hun schouders wilden onderzetten. Half september opende het huis. Een halfjaar later is de kaap van 100 jongeren die worden begeleid gerond. De pioniers van het eerste uur hadden het duidelijk begrepen. Er was in Leuven wel degelijk nood aan dergelijk huis. Dames en heren, de 17de Hugo De Keyserprijs gaat naar Tejo Leuven.

ACHTERGRONDINFORMATIE OVER DE LAUREATEN

TEJO

Het Leuvense TEJO-huis werd in september 2019 opgericht op initiatief van Luc Deneffe (De Wissel) en Luc Witters. TEJO is een beweging die in 2010 in Antwerpen opgestart werd door jeugdadvocate Ingrid De Jonghe, die het niet meer kon aanzien dat jongeren nergens terechtkonden om te praten over hun problemen. Jongeren met psychische problemen moeten in Vlaanderen thans gemiddeld 122 dagen wachten voor ze kunnen geholpen worden in Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg. Het probleem is nochtans nijpend want liefst 38 procent van de jongeren in Vlaanderen kampt momenteel met psychische problemen of voelt zich slecht. België is bovendien koploper in Europa wat betreft de zelfmoordcijfers. Momenteel zijn er in Vlaanderen reeds 14 TEJO-huizen actief. In Nederland is er eentje in Goes (Zeeland). Sinds de opstart van de TEJO-huizen in 2010 konden de in totaal 400 meewerkende vrijwillig meewerkende therapeuten al meer dan 8000 jongeren helpen.

Een TEJO-huis is laagdrempelig. Jongeren, die er nood aan hebben, kunnen er vanaf hun 10e onmiddellijk, gratis en anoniem beroep doen op professionele therapeuten die op vrijwillige basis meewerken en ondersteund worden door een multidisciplinair team. Ze hebben dus geen toestemming nodig van hun ouders en hoeven hen voor deze begeleiding ook geen geld te vragen. De locatie situeert zich steeds op een voor hen bereikbaar plaats en in een warme omgeving. Het Leuvense TEJO-huis bevindt zich momenteel in de Verkortingstraat 5 en is wekelijks open op maandag van 16 tot 20 uur, op woensdag van 13 tot 19 uur en op donderdag van 16 tot 20 uur. Telkens staan minstens drie therapeuten ter beschikking om de jongeren in een vroeg stadium van hun problemen weer op de weg te helpen, vertrouwen te geven en hen te deblokkeren uit een vastgelopen situatie. Hulpverlening in een vroeg stadium is zeer belangrijk. Liefst 80 procent van de depressies op latere leeftijd ontstaat immers in de puberteit. Elke jongere krijgt een vaste therapeut met wie hij een tiental gesprekken kan voeren. Als deze hulp onvoldoende is wordt er doorverwezen.

Voor meer inlichtingen: Tejo, Verkortingstraat 5, Leuven, 0472602603, www.tejo.be, info.leuven@tejo.be.

ENCHANTE

Enchanté is een project van sociale organisaties zoals De Wissel, De Wingerd en ’t Lampeke waarbij een netwerk van ‘hartelijke’ handelaars hun klanten gratis kleine diensten aanbieden zoals een koffie of thee, etensrestjes, het opladen van gsm, wifi, een knipbeurt bij een kapper en dergelijke. De participerende handelszaken hangen een sticker uit met daarin informatie over de gratis diensten die ze aanbieden. Naast de reeds vermelde zaken kan het ook gaan om een babbeltje slaan, een toiletbezoek, een glas water, het bellen van een nationaal nummer, zich opwarmen zonder iets te kopen, opwarmen van een maaltijd in een microgolf, het laten toekomen van postpakketjes, het voeden en verzorgen van een baby…

Het project is in de eerste plaats bedoeld voor mensen die aan deze diensten nood hebben, maar geen geld hebben om ze zich te kunnen permitteren. Enchanté wil voor hen drempels verlagen, sociale muren slopen en van de stad een thuis maken voor iedereen. “Een klein gebaar kan het verschil maken en een grote stad tot een warme plek omtoveren waar iedereen zich welkom voelt”, aldus de promofolder. Op het ogenblik van de lancering eind september 2019 deden 24 Leuvense zaken aan het project mee, waarvan twee derde actief is in de horeca. De stad Leuven ondersteunt het project door het publicitair materiaal te financieren.

Welgestelde burgers kunnen hun steentje bijdragen tot dit project door de handelaar een extra consumptie te betalen, die deze op een later tijdstip gratis kan wegschenken aan wie er nood aan heeft. Op die manier kan men indirect een minder gegoede medeburger op een drankje of maaltijd trakteren. Men heeft hierbij de keuze tussen consumpties voor eten (bv. soep, broodjes of een warme lunch), non-alcoholische dranken (koffie, thee of frisdrank) en een cultuurticket voor een theater-, museum- of filmvoorstelling. Of dit in de betrokken horecazaak mogelijk is wordt eveneens aangegeven door de aangebrachte sticker.

Voor meer inlichtingen: info@enchanteleuven.be, www.enchantevzw.be/nl/leuven.

VRIENDEN VAN HEVERLEEBOS EN MEERDAALWOUD

De vzw Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud (VHM) werd opgericht in 1969 als reactie op de talrijke projecten (verkavelingen, infrastructuurwerken…) die deze twee grootste bosgebieden in Vlaanderen bedreigden. De groep slaagde er in 1971 in Heverleebos en Meerdaalwoud te klasseren als landschap en het tracé van de E40 naar de rand van het bos te verleggen. Voorts werden ook plannen voor snelwegafritten, een motel, een wetenschapspark en militair oefenterrein in deze bossen met succes tegengehouden. Ook plannen voor aanleg van een tracé van de ring rond Leuven door Heverleebos kon worden voorkomen. Naast betogingen investeerde de groep veel energie in sensibilisering. Zo werd bijvoorbeeld in 1970 een nationale natuurbeschermingsdag in Meerdaalwoud georganiseerd en in 1976 een natuurfonds in het leven geroepen om zelf bedreigde natuur aan te kopen. In 1984 werd het rapport ‘Natuurpark Dijleland’ gepresenteerd.

De vereniging heeft het bevorderen van het natuurbehoud en het leefmilieu in de Leuvense regio, het verspreiden van kennis over de natuur, het nemen van natuur-educatieve initiatieven en het stimuleren van natuurbeleving als statutaire doelen. In de Dijlevallei ten zuiden van Leuven staat men in voor de uitbouw en beheer van het circa 300 ha groot natuurreservaat ‘De Doode Bemde’. Als lid van de Leuvense Milieuraad en Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening (GECORO) wordt echter ook actief geparticipeerd in discussies over projecten die natuurwaarden en groene ruimten in de stad dreigen te vernietigen zoals de Jansenssiussite, Kartuizerij, Accosite, Bruulparking, Parkveld… De groep onderhoudt ook nauwe contacten met plannen- en beleidsmakers om dergelijke negatieve impact op natuur te voorkomen of te beperken. Jaarlijks worden meer dan honderd activiteiten georganiseerd gaande van natuurexploraties, streekverenigingen, gezinsuitstappen en lezingen. In samenwerking met Natuurpunt-CVN worden natuurgidsen opgeleid. Driemaandelijks wordt het tijdschrift ‘Tijdingen’ uitgegeven.

Voor meer inlichtingen: Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud, Waversebaan 66 (1ste verdieping), 3001 Heverlee 016/230458. www.vhm.be infocentrum@vhm.

VROEGERE LAUREATEN VAN DE HUGO DE KEYSERPRIJS:

-wijlen Jef Iliaens, de oprichter van de armenorganisatie Poverello (2004),
-het Leuvens Historisch Genootschap voor “Huizen en Straten van het oude Leuven” (2005),
-cafébaas Arne Mortelmans voor initiatieven die het dorpsleven in Wijgmaal nieuw leven inbliezen (2006)
-Ria Bollens en haar Contactclowns Talking Stick voor hun animatiewerk bij senioren, dementerenden en mensen die palliatief verzorgd worden (2007).
-de auteurs van “Leuven horen en voelen” dat niet- of slechtzienden in staat stelt om toeristische bezienswaardigheden te bezoeken (2008)
-het buddy-project van schepen Mohamed Ridouani dat in Leuvense scholen naschoolse begeleiding voorziet voor maatschappelijk kwetsbare jongeren (2009)
-wijlen Veronique Vandekerchove e.a. voor Museum M en de tentoonstelling over Rogier Vanderweyden (2010)
-het project Hidden City, het sensibiliserend initiatief van twee rolstoelgebruikers (waaronder wijlen Brecht Provoost) met betrekking tot ontoegankelijke handelszaken (2011)
– Jan Roeckx voor zijn Weggeefwinkel “Huisje van Overvloed” in de Brouwerstraat (2012)
-wijlen Jan Simoen, schrijver van kinder- en jeugdboeken, toneelstukken, stripverhalen en oprichter van het Kanker4Life-project (2013)
-de facebookpagina’s Weleer en Leuvense Historische Weetjes (2014).
-Hilde Verboven voor haar ‘Oorlogsdagboek Leuven’ (2015)
-VZW Zwerfkat in Le(u)ven was laureaat bij de prijs voor vrijwilligersinitiatieven, de vzw Oude Markt voor de Barcode voor projecten van professionelen (2016)
-VZW Fonk voor de film ‘Leuven in Scene’ (2017)
-Schrijver Jo Claes (2018)
-Minder Mobielen Centrale (2019)

-Life Time Awards waren er voor Leuven in Scene (2011), Verbond der Jaartallen (2012), Buurtwerk Redingenhof (2013), Germaine, bazin van In ’t joor (2015), volksfiguur André Van de Putte (2017), Dany De Meirsman (2018) en Louis Tobback (2019).
-Marc Vranckx (2010), Dirk De Gendt (2013), Veerle Ausloos (2018) en het KUL-team (2019) waren laureaten van prijzen voor beste woordvoerder.
-Een Jongerenaward werd in 2014 uitgereikt aan de organisatoren van Piknik Music.
-De Prijs voor de Strafste Prestatie ging in 2018 Johan Swinnen en in 2019 naar het restaurant Eed.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!