De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Persepolis

Persepolis

maandag 7 januari 2013 17:11
Spread the love

Deze intrieste animatiefilm uit 2007 is een ultrapessimistisch portret van een kwarteeuw Iraanse politieke geschiedenis bekeken door de ogen van een intelligente jongedame. Het relaas van een banneling voor het leven die zich nooit ergens zal thuisvoelen en een striemende aanklacht tegen elke vorm van politieke verknechting.

De prille jeugd van de protagoniste speelt zich af tegen de achtergrond van de woelige jaren ’70 in Iran. Ayatollah Khomeini werpt het regime van de sjah omver en installeert een sjiitische theocratie. Hij regeert met ijzeren hand in een autoritair regime dat zijn gelijke niet kent. Stringente religieuze wetgeving maakt het openbaar leven tot een hel. Alsof dat nog niet genoeg is breekt er een burgeroorlog uit met Irak.

Marjan manifesteert zich van jongs af aan als een rebels en eigenzinnig kind dat zich niet in een keurslijf laat steken. Regelmatig komt ze dan ook in aanvaring met het gezag. Haar ouders beseffen dat het wel eens faliekant voor haar kan aflopen en sturen haar naar het Westen in de hoop haar een beter leven te geven. Daar raakt ze van de regen in de drop en gedesillusioneerd en vol heimwee keert ze een paar jaar later terug waarna de geschiedenis zich herhaalt.

Als de film al een boodschap bevat is het deze wijsheid uit de mond van haar grootmoeder: blijf altijd jezelf, integriteit is de hoogste menselijke deugd!

take down
the paywall
steun ons nu!