De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Persconferentie Julian Assange

Persconferentie Julian Assange

vrijdag 21 juni 2019 23:05
Spread the love

Julian Assange kondigde tijdens de gisteren gehouden persconferentie aan dat hij de Ecuadoraanse ambassade binnenkort zou verlaten. Hij zocht asiel in de Ecuadoraanse ambassade in Londen nadat hem was verteld dat hij zou worden uitgeleverd aan Zweden, waar een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd wegens vermeende seksuele misdrijven tegen twee vrouwen. Hij heeft aangeboden om met de Zweedse officier van justitie te spreken voor de eerste onderzoeken, maar zijn reden om niet naar Zweden te gaan is dat de kans bestaat dat hij vervolgens zal worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Daar lijkt zich een onbekende juridisch proces te ontvouwen in relatie tot de Wikileaks onthullingen over geheime militaire documenten.

Hij sprak over het effect dat een verblijf op de ambassade heeft op zijn gezondheid doordat hij in zijn bewegingen beperkt is tot een kleine kamer zonder buitenruimte en zonder zonlicht.
Assange zei: “Ik kan bevestigen dat ik de ambassade snel zal verlaten, maar misschien niet om de redenen dat de Murdoch-pers bekend maakt”. Hij lijkt te ontkennen dat hij op het punt staat zichzelf op te geven aan de politie, maar geeft niet duidelijk aan wanneer en onder welke voorwaarden hij zou vertrekken. John Pilger, de bekroonde journalist, was op de conferentie en schreef een brief aan de Evening Standard:

“Ik was gisteren bij de persconferentie in de Ecuadoraanse ambassade” Zo schrijft hij. ” Julian Assange en de Ecuadoraanse minister van Buitenlandse Zaken, Ricardo Patino, konden niet duidelijker zijn geweest – het is tijd dat de Britse regering haar diplomatieke beloften en haar verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht nakomt en Assange een veilige doorgang verleend van de ambassade”.

“Assange wordt beschuldigd van niets; hij werd onschuldig bevonden door een Zweedse officier van justitie en heeft sindsdien alles in het werk gesteld om te voldoen aan de daarop volgende, sterk gepolitiseerd eisen van Zweden. Wat meer is, de uitleveringswet die tegen hem gebruikt is in Groot-Brittannië is inmiddels ingetrokken door het Europees Parlement. Het was een slechte wet en die wet had nooit tegen hem gebruikt mogen worden”.

“Assange is een politieke vluchteling en uit angst voor zijn veiligheid kan hij geen voet buiten de ambassade zetten zonder garanties. Net als Edward Snowden en Chelsea Manning, is het zijn misdaad geweest de wereld te laten weten hoe overheden liegen tegen hun onderdanen en illegale oorlogen voeren. Hij moet worden ondersteund omdat we ons zorgen maken over het snelle verlies van onze vrijheden, in de eerste plaats door journalisten maar uiteindelijk door iedereen.”

Bronnen: Creative Commons, Gone Native, Pressenza

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!