De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Persbericht Nyeleni Europe van 22 aug 2011

Persbericht Nyeleni Europe van 22 aug 2011

dinsdag 23 augustus 2011 12:07
Spread the love

Voedselsoevereiniteit, een Europees antwoord op de crisis!

Krems, Oostenrijk 22 augustus 2011

Na 5 dagen van intense, inspirerende en constructieve uitwisseling, eindigde gisteren het Nyeleni Europa Forum 2011 over Voedselsoevereiniteit. Het Forum resulteerde in de eerste Europese Verklaring over Voedselsoevereiniteit.

Meer dan 400 deelnemers uit 34 Europese landen werkten samen en bundelden hun krachten om de controle over het voedselsysteem te herwinnen, om zich te verzetten tegen het industriële landbouwsysteem en om de Europese beweging voor Voedselsoevereiniteit te versterken en uit te bouwen.

Meer dan 120 organisaties, vertegenwoordigers van sociale bewegingen en individuen discussieerden over de impact van het huidige Europese en globale beleid. Samen ontwikkelden ze een  overkoepelend platform en een reeks van principes die moeten leiden naar voedselsoevereiniteit in Europa. Het forum had grote aandacht voor de inspraak van jongeren, vrouwen en voedselproducenten, omdat hun bezorgdheden vaak genegeerd worden. Dankzij de diversiteit en rijkdom aan ervaringen was het mogelijk om tot een gezamenlijke visie te komen en een actieplan af te spreken. Dit alles kwam tot stand kwam via een democratisch en participatief proces.

De verklaring stelt: “We zijn ervan overtuigd dat een omkering van ons voedselsysteem een eerste stap is naar een veel bredere verandering van onze samenleving”. De forumdeelnemers verbonden zich ertoe om het voedselsysteem terug in eigen handen te nemen door:

– te werken naar een ecologisch, duurzaam en sociaal model van voedselproductie en -consumptie dat vertrekt van een niet-industriële, kleinschalige landbouw en voedselverwerking en alternatieve distributie;
– het decentraliseren van het voedseldistributiesysteem en het verkorten van de keten tussen producenten en consumenten;
– door het verbeteren van de werk- en sociale omstandigheden, in het bijzonder in de landbouwsector en voedselverwerking;
– het democratiseren van het besluitvormingsproces over het gebruik van gemeenschappelijke goederen en grondstoffen (land, water, lucht, traditionele kennis, zaden en dieren);
– te verzekeren dat  alle niveaus van het beleid de leefbaarheid van het platteland garanderen, alsook eerlijke prijzen voor voedselproducenten en veilig, GGO-vrij voedsel voor allen.

In deze tijd van politieke veranderingen, sociale en economische crisis herbevestigen de deelnemers van het Nyeleni-Forum voor Voedselsoevereiniteit hun gezamenlijke visie. Ze benadrukken dat alle  volkeren het recht hebben op de vrije keuze van hun voedsel- en landbouwpolitiek en dat de daaruit resulterende voedselsystemen geen schade mogen toebrengen aan mensen en waardevolle natuurlijke hulpbronnen. Dat veronderstelt voedselsoevereiniteit.

Daarom eisen wij NU voedselsoevereiniteit in Europa !

take down
the paywall
steun ons nu!