De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Persbericht: FAVV houdt biodiversiteitsverhoging tegen in het Jaar van de Biodiversiteit!
Duurzame landbouw, Gezonde voeding, Hennep, Kemp, Biodiversiteit, FAVV -

Persbericht: FAVV houdt biodiversiteitsverhoging tegen in het Jaar van de Biodiversiteit!

vrijdag 30 april 2010 11:54
Spread the love

(Bron: www.wervel.be) Als je in België als consument door je voedingspatroon de biodiversiteit wil verhogen, dan kan je alvast rekenen op actieve tegenwerking van de overheid. In onze buurlanden (Frankrijk, Duitsland) mag voeding op basis van kemp vrij verkocht worden. Van kemp is bewezen dat het als één van de enige landbouwteelten de biodiversiteit actief verhoogt. Ondanks het feit dat we in België achteraan bengelen qua biodiversiteit, vindt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen het nodig om -uitgerekend in het Internationale Jaar van de Biodiversiteit- pionierhandelaars die kempvoeding verkopen, tegen te werken.

Ze worden erop gewezen dat ze niet in orde zijn met de administratieve regels, recent kreeg handelaar Biofresh nog te horen dat deze producten hallucinerend zijn! Ondanks het voorleggen van certificaten dat het THC-gehalte beneden de drempelwaarde ligt (het wetenschappelijk aanvaarde bewijs van het tegendeel), worden de ondernemers op kosten gejaagd en moeten hun producten uit de rekken tot voor elk product een notificatie verkregen wordt, die eerst moet aangevraagd worden. Het is dan nog de vraag wanneer de notificatie wordt toegekend. Ondertussen worden de verse producten slecht, de keuzevrijheid van de consument voor gezonde ecologische voeding beknot, interessante afzetperspectieven voor pionierlandbouwers geblokkeerd, en kostbaar belastinggeld verspild! Al sinds eind 2008 vroegen de stakeholders uit de sector (waaronder Boerenbond, Delhaize, Bioforum, Probila-Unitrab, Wervel, Molgreen, ea..) voor een aanpassing van deze totaal achterhaalde regelgeving. In plaats van hierop snel te reageren, werd deze vraag al verschillende malen verticaal geklasseerd, en nu steekt men zelfs een tandje bij in de strijd tegen de pioniers van duurzaamheid! Op Earth day (22 april) had de betrokken Federale Overheidsdienst er wel geld voor over om paginagroot te adverteren in de dagbladen om consumenten te wijzen op het belang van de biodiversiteit! Misschien is coherentie in het beleid nog voor dit jaar dan?

Omdat we het niet mogen eten, drukte Wervel er alvast een boek op, waarmee je de biodiversiteit kan verhogen: ‘Smaak van diversiteit – een uitweg uit de monocultuur’

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!