De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

PERSBERICHT – Berichten over buitensporig geweld tegen protesterenden in Soedan diep verontrustend – Bachelet

PERSBERICHT – Berichten over buitensporig geweld tegen protesterenden in Soedan diep verontrustend – Bachelet

donderdag 17 januari 2019 16:11
Spread the love
GENÈVE (17 januari 2019) – Geloofwaardige berichten over het gebruik van buitensporig geweld, waaronder het gebruik van vuurwapens, door veiligheidstroepen van de staat tegen demonstranten in Soedan in de afgelopen maand zijn zeer zorgwekkend, zei de hoge VN-commissaris voor mensenrechten Michelle Bachelet donderdag. Bachelet riep de regering op de protesterenden te beschermen door al hun rechten op vrijheid van meningsuiting en vreedzame vergadering te erkennen, ongeacht hun politieke voorkeuren.

De demonstraties sinds 19 december 2018 hebben plaatsgevonden in een aantal steden in Sudan, waaronder Wad Madani, Port Soedan, Al-Qadarif, Atbara, Berber, Dongla, Karima, Al-Damazin, Al Obeid, Khartoem, Sinar, Bara, Nyala en Omdurman.

De regering heeft bevestigd dat 24 mensen zijn omgekomen in de loop van de protesten, maar andere geloofwaardige rapporten suggereren dat het dodental bijna twee keer zo hoog zou kunnen zijn. Vele anderen zijn gewond geraakt.

Volgens de ontvangen informatie hebben veiligheidstroepen ook enkele demonstranten gevolgd in het Omdurman-ziekenhuis en traangas en munitie afgevuurd binnen de gebouwen van het ziekenhuis. Uit rapporten blijkt ook dat de politie traangas heeft afgevuurd in het Bahri Teaching Hospital en het Haj Al-Safi Hospital. Deze twee ziekenhuizen zijn in Khartoum North, waar een groot protest door oppositiegroepen werd georganiseerd.

De autoriteiten hebben ook bevestigd dat tot 6 januari ten minste 816 mensen werden gearresteerd in verband met de demonstraties. Uit rapporten blijkt dat dit onder meer journalisten, oppositieleiders, demonstranten en gewone burgers zijn.

“Een repressieve reactie kan alleen de grieven verergeren,” zei hoge commissaris Bachelet.

“Ik maak me ernstig zorgen over meldingen van overmatig gebruik van geweld, waaromder vuurwapengebruik, door Soedanese staatsveiligheidstroepen tijdens grootschalige demonstraties in verschillende delen van het land sinds 19 december. De regering moet ervoor zorgen dat veiligheidsdiensten protesten afhandelen in overeenstemming met de internationale mensenrechtenverplichtingen van het land door het recht op vreedzame vergadering te vergemakkelijken en te beschermen.” *

Als staat die partij is bij het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten sinds 1986, is Soedan verplicht alle nodige maatregelen te nemen om willekeurige wetsovertredingen door hun wetshandhavings-functionarissen te voorkomen. In het bijzonder moeten alle operaties van wetshandhavings-functionarissen voldoen aan relevante internationale normen, waaronder de Gedragscode voor wetshandhavings-functionarissen (resolutie 34/169 van de Algemene Vergadering) (1979) en de basisbeginselen inzake het gebruik van geweld en vuurwapens door wetshandhavings-functionarissen (1990).

De Hoge Commissaris merkte op dat er onderzoekscommissies waren ingesteld door de regering en de Nationale Commissie voor de rechten van de mens. Zij drong erop aan dat elk onderzoek op een snelle, grondige en transparante manier wordt uitgevoerd, met het oog op verantwoording.

“Ik roep de autoriteiten ook op ervoor te zorgen dat al diegenen die willekeurig worden vastgehouden voor de uitoefening van hun rechten op vrijheid van vreedzame vergadering en meningsuiting snel worden vrijgelaten en dat deze rechten volledig worden beschermd”, voegde Bachelet eraan toe.

“Ik dring er bij de autoriteiten op aan actie te ondernemen om deze gespannen situatie op te lossen door middel van dialoog, en roep alle partijen op af te zien van het gebruik van geweld.”

Bachelet benadrukte de bereidheid van het mensenrechtenbureau van de VN om een team naar Soedan te sturen, om de autoriteiten te adviseren en ervoor te zorgen dat zij handelen in overeenstemming met de internationale mensenrechtenverplichtingen van het land.

Einde bericht

* VN Basisprincipes inzake het gebruik van geweld en vuurwapens door wetshandhavings-functionarissen, met name par. 5, 9, 12, 13 en 14: https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/useofforceandfirearms.aspx  

Neem voor meer informatie en media-aanvragen contact op met: Rupert Colville – + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org of Ravina Shamdasani – + 41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org of Marta Hurtado – + 41 22 917 9466 / mhurtado @ ohchr.org

Tag en deel – Twitter: @UNHumanRights en Facebook: unitednationshumanrights

Vertaling: Gone Native Translations Foto: Free Domain

take down
the paywall
steun ons nu!