De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Pegida mag demonstreren in Amsterdam/Haatzaaiers/In verzet tegen neo nazi’s!

Pegida mag demonstreren in Amsterdam/Haatzaaiers/In verzet tegen neo nazi’s!

woensdag 13 januari 2016 07:05
Spread the love

PEGIDA MAG DEMONSTREREN IN AMSTERDAM/HAATZAAIERS/IN VERZET
TEGEN NEO NAZI’S!

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdamhaatzaaiersin-verzet-tegen-neo-nazis/

””1, het Zondebokmodel

Roep iets uit tot een verschrikkelijke en interne vijand”

NAOMI WOLF: THE END OF AMERICA: TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY
http://www.huffingtonpost.com/naomi-wolf/ten-steps-to-close-down-a_b_46695.html

Bij de door PVV Fuhrer Wilders en consorten opgestookte vluchtelingenhaat [1]probeert de van oorsprong Duitse Islamofobe beweging Pegida [2], als PegidaNederland garen te spinnen door op Nederlandse bodem voet aan de grond te krijgen.Twee keer ”manifestaties”/demonstraties in Rotterdam [3] , twee keer in Utrecht [4], aanstaande 17 januariin Apeldoorn [5] en op zondag 6 februari in Amsterdam, wat nu definitief doorgaat.[6]Hoog tijd om het ware karakter van Pegida, dat zich verschuilt achter het predikaat”bezorgde burgers” [7]  nog maar weer eens onder de loupe te nemen.
Maar nu eerstVLUCHTELINGENSTROOM 2015VLUCHTELINGEN/OM HET RECHT OP VEILIGHEID EN BESCHERMING

Na hartverwarmende solidariteitsacties voor de vooral uitSyrie afkomstige vluchtelingen (8), de griezelige xenofobetegenbeweging ingezet, aangestuurd door onder meer reeds genoemdeFuhrer Wilders met zijn zogenoemd ´´geweldloos en democratischverzet tegen de komst van asielzoekerscentra en noodopvangen. (9)
Resultaat?GEWELD!De lijst is lang:
Protesten van inwoners in Purmerend, die de Gemeenteraadbestormden, protesten in Enschede, xenofobe geluiden opeen inspraakavond in Tilburg, protesten in het dorp Oranje [10]Een bestorming van een noodopvang voor vluchtelingen in Woerden, waarbijlieden met bivakmutsen vuurwerkbommen naar binnen gooiden. [11]Hierbij zou ook een PVV kandidaat betrokken zijn (12)Poging tot intimidatie noodopvang in Rotterdam Crooswijk. (13)
 Intimiderende verstoring, in Steenbergen van een Gemeenteoverlegover de komst van een noodopvang (14), waarbij een vrouw,die wel voor opvang was, werd uitgejouwd onder het roepenvan allerlei obscene taal. (15)Dit nadat er eerst een ophitsende demonstratie was geweest, waarvanhet vuurtje lustig was opgestookt door, hoe kan het anders, PVVFuhrer Wilders. (16)
Van dit soort verstoringen waren er  legio, alsookallerhande anti vluchtelingendemonstraties, die bepaald nietvreedzaam verliepen, zoals in Geldermalsen, waar anti vluchtelingen demonstranten het Gemeentehuis wilden bestormenen met vuurwerk, stenen en wat dies meer zij gooiden. [17]
AANSLAGEN OP VLUCHTELINGENGEZINNEN
Grimmiger kan altijd, zoals bewezen door twee aanslagen opvluchtelingengezinnen, een in Steenbergen en een in Pannerden. [18]In Steenbergen gingen er stenen door de ruit, maar Pannerden was erger:Er werd met vuurwerkbommen gegooid en het was duidelijk een racistischeaanval:Pamfletten werden achtergelaten met daarop een foto van PVVFuhrer Wilders met de tekst:””Blank is beter, eigen volk eerst. Allochtonen moeten weg hier. Dit is pas het begin.’ [19]

Gevaarlijk EN mede als resultaat van het gestook van Wilders.Mede, want er zijn natuurlijk al jaren nazi splintergroeperingenactief, die vooral in allerlei gehuchten aanhang lijken te genereren. Daarnaast moet het gestook van de ”reguliere” politiekniet vergeten worden, vooral ook de VVD.
Eerst een anti vluchtelingennota ”Grenzen aan de Opvang” [20]en recentelijk in Buitenhof gemaakte vluchtelingen vijandigeopmerkingen van premier RutteIk citeer Elsevier”De tweede angst zit volgens de premier een stuk dieper: ‘Het is de angst dat door de instroom van mensen uit een andere cultuur Nederlanders hun normen en waarden zullen moeten afzwakken. Ik heb begrip voor die angst.’

De premier zei dat dit in Nederland nooit zal gebeuren. ‘We gaan niet wat we in honderden jaren hebben opgebouwd, in de Verlichting etc., gelijkheid van man en vrouw, gelijkheid van homo en hetero, blank en zwart, aan die verworvenheden gaan wij nooit concessies doen.’ [21]

Wat een grote woorden, zeg!

Alsof andere culturen de door Rutte genoemde ”waarden” niet zoudenkennen!Trouwens, als Nederlands premier zou hij wat terughoudender moetenzijn met die ”waarden”, die ”we” in honderden jaren hebben opgebouwd”Alles wat is verworven, is verworven door strijd van arbeiders, vrouwen,mensenrechtenactivisten en zwarten (is hij de slavenopstandenvergeten)  voor gelijke rechten.Bepaald geen cadeautje van de Nederlandse Staat!
En bovendien: Die ”opbouw van waarden” in ”honderden jaren”Leuk, dat Rutte bij Buitenhof ”gelijkheidtussen blank en zwart” noemde. [22]Vergeet hij niet die eeuwenlange ONgelijkheid tussenblank en zwart, de slavernij en onderdrukking? [23]Andere ”waarden”, die ”we” in honderden jaren hebbenopgebouwd, zoals het kolonialisme en  de misdaden van de politionele actiesin Indonesie? [24]
Nogmaals, in zijn plaats zou ik niet zo hoog van de toren blazen…..
Maar hoe dan ook, dit gestook van Wilders, Rutte en consorten werkt niet alleen,het is mensonterend en destructief.Tegenover mensen, die vluchten voor oorlog, dictatuur [Eritrea] envervolging.
Die krijgen in Nederland nog een trap na, vanuit Wilders [te verwachten]en de politiek, die zogenaamd ”het geweld” veroordeelt. [25]

TERUG NAAR PEGIDA/CLUB VAN ”BEZORGDE BURGERS”OF BESMETTE CLUB?

Deze club, Pegida Nederland, kloon van het uit Duitsland afkomstige Pegida (26), presenteert zich als ”bezorgde burgers”, maar isin werkelijkheid een griezlige vergaarbak van neo nazi’s, Islamofoben enracisten [27], met op de niet eens zo verre achtergrond PVV Fuhrer G Wilders,die op 25 januari 2015 een steunbetuiging op een Pegida demonstratie inDuitsland heeftlaten voorlezen door niemand minder dan Edwin Wagensveld,een Nederlandse getrouwe van Pegida Duitsland van het eerste uur,drijvende kracht achter Pegida Nederland, wapenhandelaar en nazi vriend. [28]
 Andere verbindingen tussen Pegida en extreem-rechtse geestverwantenzijn die met duistere figuren als Raffie Chohan [extreem-rechtse DutchDefence League], de neo nazi club NVU, Tommy Robinson [voormaligvoorman van de extreem-rechtse English Defence League]en andere neonazi organisaties en individuen. [29]Nadrukkelijk moet in dit rijtje nog  genoemd worden Lutz Bachmann,oprichter Pegida Duitsland, een figuur, die fascistische uitlatingengedaan heeft tegen vluchtelingen, die hij ”ongedierte” noemde. [30],waarvoor hij door het Duitse OM is aangeklaagd wegens aanzetten tothaat. [31]Bachmann had zich tijdelijk teruggetrokken vanwege een identificatie metHitler, maar is weer volop in de running. (32) 
Zo zijn de Pegida manieren.Club van ´´verontruste burgers´´.Vergeet het maar!

AASGIEREN

Aasgieren, dat zijn Wilders, Pegida en aanverwante xenofoben, wachtendop een kans, zich te voeden met de ellende van anderen.En die kwam, toen er op Oudejaarsavond, vermoedelijk [niets is nogbewezen] aanrandingen plaatsvonden in Keulen, waarbij, weer vermoedelijk,mensen met een ”Noordafrikaans uiterlijk” betrokken waren. [33]Ook zouden daarbij vluchtelingen betrokken geweest zijn. [34]Zeker 100 aangiften werden gedaan. [35]Nou kan dat best zo zijn, vluchtelingen zijn niet ”heilig”omdat ze hebben moeten vluchten. [36]Maar er is nog niets bewezen.En ook als het wel zo zou zijn, wat zegt dat dan?Dat MANNEN zich schuldig hebben gemaakt aan sexueel geweld.En, jammer voor xenofoben, dat komt bij alle afkomsten voor.Regelmatig worden vrouwen in Duitsland lastiggevallen tijdens hetOktoberfest.Lastiggevallen door AUTOCHTONE mannen. [37]In Nederland, Alkmaar, waren vorig jaar serveersters Kop vanJut tijdens het Oktoberfest. [38]Betrokkenen: AUTOCHTONE mannen!
Maar nu het eventueel allochtonen/vluchtelingen/moslims betreft,staat ineens de wereld op zijn kop.Vindt premier Rutte het nodig, om ”onze” [WAT nou ”onze”] waardente benadrukken, waarbij hij vluchtelingen een trap na geeft, zonderal te expliciet te worden. [39]
MEDIA

En de media stoken het vuurtje nog eens heerlijk op, door over ”dadrs”te spreken in plaats van verdachten en wat dies meer zij.Ook de ”talkshows” gaan los! [40]
AANVALLEN
Slachtoffers van al die haatzaaierij zijn allochtone moslims,al dan geen asielzoekers.In Keulen  werden op 10 januari zes Pakistanen aangevallendoor zo’n twintig man.Later werd een Syrier belaagd door zo’n tien mensen. [41]

WHO PROFITS

En bij dit giftige vaarwater spinnen Wilders, Pegida en dergelijken garen.Pegida doet er trouwens al alles aan om de boodschap van haat te verspreiden.Op de eerste, gelukkig slecht bezochte Pegida manifestatie in Utrecht,hield Dutch Defence League voorvrouw Raffie Cochan een weerzinwekkendeanti Islam toespraak [42], die nu -gelukkig – door het OM gaat wordenvervolgd. [43]

PEGIDA MANIFESTATIES IN APELDOORN EN AMSTERDAM

” ‘We hebben demonstratievrijheid en ik moet ervoor zorgen dat iedereen zijn vrijheid kan gebruiken. Ik kan er wel van alles van vinden en ik kan u verklappen, zonder iets te zeggen, dat ik er van alles van vind. Maar dat is niet mijn taak om er iets van te vinden. Ik moet zorgen dat het gewoon kan gebeuren.’
Burgemeester van der Laan over de toestemming aan Pegida vooreen demonstratie in Amsterdam
http://www.at5.nl/artikelen/151515/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdam

En Pegida marcheert voort.Aanstaande zondag 17 januari een demonstratie in Apeldoorn [44], waar actiegroep ”Laat Ze Niet Lopen”, goed tegen mobiliseert. [45]Ook de actiegroep AFA [Anti Fascistische Actie] blaast dapper zijnanti racistische partijtje mee. [46]En dat al sinds 1992! [47]KUDOS!

Maar de Pegida xenofoben zijn hardnekkig.Nu gaan ze ook in Amsterdam demonstreren, op zondag6 februari.Toestemming is al verleend. [48]Aan zijn reactie [zie bovenstaand] is te merken, dat van der Laanbepaald niet ingenomen is met deze club [49], maar er is nu eenmaaldemonstratievrijheid en alleen op grond van ”in strijd met de OpenbareOrde” mag een demonstratie verboden worden.Dat is natuurlijk een dilemma.
Demonstratievrijheid is een groot goed, maar hier is sprakevan haatzaaierij, xenofobie, Islamofobie, neo nazisme.Die groepen horen niet op straat.Anti racisten hebben dan ook met succes hen enkele malen hetspreken onmogelijk gemaakt. [50]
Maar als je gaat verbieden, dat ze demonstreren, opent dat de weg voor autoriteiten,om alle mogelijke demonstraties, waarvan de inhoud hen niet zint,te gaan verbieden.Dat is gevaarlijk en schaadt de rechtsstaat.
Daarenboven:Now we see their faces.
We weten wie, wie is, wat ze zeggen, bij welke misdadige club[er zijn talloze neo nazi clubs] ze horen.
Als ze ondergronds gaan, kan dat een risico inhouden.

EPILOOG

Toch is het onverteerbaar, dat die Pegida maar te pas en te onpaskan demonstreren en manifesteren.Tot nu toe gelukkig nog met weinig aanhang, maar het tij kan keren.
Daarom is het van belang, dat anti fascisten een tegengeluid blijven latenhoren en daar zijn, waar Pegida en consorten zijn.Juist een tegengeluid bij een fascistische demonstratie inAmsterdam, stad van de Februaristaking [51] is van levensbelang.Als het aan de SP ligt, komt er ook een Gemeentelijk tegengeluid. [52]Dat is goed.

Wilders, Pegida en andere haatzaaiers moeten niet het laatste woordhebben.Daarom is verzet even hard nodig als het eten van het dagelijks brood.

GEEF DE HANDELAREN IN HAAT GEEN KANS!VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP!

Astrid Essed

NOTEN

ZIE VOOR NOTEN OOK

http://www.astridessed.nl/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdamhaatzaaiersin-verzet-tegen-neo-nazis/

[1]

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’
   VOLKSKRANTWILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER INREP EN ROER17 SEPTEMBER 2015
    http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/
OOK DE VVD DOET EEN KWALIJKE DUIT IN HET ZAKJE DOORMET ANTI VLUCHTELINGEN BELEIDSSTUKKEN, DE VLUCHTELINGEN TE CRIMINALISEREN EN HUN RECHTEN TE ONDERGRAVEN

De VVD stelt het volgende voor: ? De asielvergunning voor bepaalde tijd wordt voortaan voor 1 jaar verleend. ? Het ontstaan van een veilige haven in de regio is een afwijzingsgrond voor de verlenging van een asielvergunning voor bepaalde tijd. ? Uit bovenstaande punten vloeit voort dat houders van een asielvergunning voor bepaalde tijd niet langer reden hebben om te verwachten dat een permanent verblijfsrecht zal worden toegekend. Bekeken moet worden of het nareizen van gezinsleden om die reden ook beperkt kan worden. ? Een aanscherping van de Vreemdelingenwet moet mogelijk maken dat  asielzoekers die zich misdragen, zo snel als mogelijk verblijf in dit land kan worden ontzegd.……..……….De VVD stelt het volgende voor: ? Het wetsvoorstel dat regelt dat iemand pas na 7 jaar legaal verblijf Nederlander kan worden, moet zo snel mogelijk in de Tweede Kamer worden behandeld. ? Het is niet mogelijk om Nederlander te worden als in de laatste 10 jaar in Nederland of daar buiten een gevangenisstraf, taakstraf of hoge geldboete vanwege een misdrijf is opgelegd. VVDGRENZEN AAN DE OPVANG  http://cdn.vellance.com/usmedia/vvd/uploaded/attachment-files/272.pdf

[2]

WIKIPEDIAPEGIDA

https://en.wikipedia.org/wiki/Pegida

[3]

METRONIEUWS.NLPEGIDA DEMONSTREERT: ”VEEL POLITIE, VERLOOP RUSTIG”29 NOVEMBER 2015
http://www.metronieuws.nl/binnenland/rotterdam/2015/11/pegida-demonstreert-veel-politie-verloop-rustig

METRONIEUWS.NLVERSTOPTE DEMONSTRATIE PEGIDA IN ROTTERDAM19 DECEMBER 2015

http://www.metronieuws.nl/nieuws/rotterdam/2015/12/verstopte-demonstratie-pegida-in-rotterdam

[4]

RTL NIEUWSZEKER TIEN ARRESTATIES BIJ PEGIDA DEMONSTRATIE IN UTRECHT11 OCTOBER 2015
http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/zeker-tien-arrestaties-bij-pegida-demonstratie-utrecht

”Vandaag gaven ruim 600 mensen gehoor aan de oproep van Laat Ze Niet Lopen om te demonstreren tegen het extreem-rechtse Pegida op het Vredenburgplein in Utrecht. Het uit Duitsland afkomstige Pegida deed met haar demonstratie vandaag een poging om ook in Nederland voet aan de grond krijgen. Honderden mensen kwamen in actie om te zorgen dat zij hun verwerpelijke gedachtegoed niet konden verspreiden.”
INDYMEDIA.NLUTRECHT OVERSTEMT PEGIDA DEMONSTRATIE10 OCTOBER 2015

https://www.indymedia.nl/node/30095

KAFKAPEGIDA NEDERLAND – EEN EERSTE TEST14 OCTOBER 2015

http://kafka.nl/pegida-nederland-een-eerste-test/

SOCIALISME.NUANTI-PEGIDA PROTEST IN UTRECHT: DE WERELDIS VAN IEDEREEN12 OCTOBER 2015
  http://socialisme.nu/blog/nieuws/47124/anti-pegida-protest-in-utrecht-de-wereld-is-van-iedereen/
   ROEPEN, RENNEN, ADRENALINE: IN ACTIE TEGEN PEGIDAPETER STORM11 OCTOBER 2015
  http://www.ravotr.nl/2015/10/11/roepen-rennen-adrenaline-actie-tegen-pegida/
VOLKSKRANTPEGIDA DEMONSTRATIE IN UTRECHT: ”EET GEEN KEBAB MEER”9 NOVEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/binnenland/pegida-demonstratie-in-utrecht-eet-geen-kebab-meer~a4181351/

[5]

NU.NLPEGIDA WIL IN JANUARI DEMONSTREREN IN APELDOORN23 DECEMBER 2015

http://www.nu.nl/binnenland/4188009/pegida-wil-in-januari-demonstreren-in-apeldoorn.html

ANTI FASCISTISCHE AKTIE17-1-2016 STOP PEGIDA IN APELDOORN! LAAT ZE NIET LOPEN!

https://afanl.wordpress.com/2016/01/05/17-1-2016-stop-in-apeldoorn-laat-ze-niet-lopen/

[6]

AT5
PEGIDA MAG DEMONSTREREN IN AMSTERDAM
8 JANUARI 2016

http://www.at5.nl/artikelen/151515/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdam

[7]

ANTI ANTI FASCISTISCHE ONDERZOEKSGROEP KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?4 OCTOBER 2015

http://kafka.antenna.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

(8)

EEN GREEP UIT DE VELE SOLIDARITEITSACTIES/INITIATIEVEN VOOR VLUCHTELINGEN, ZIJN ER VEEL MEER!
 DE TELEGRAAFZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN?4 SEPTEMBER 2015
    http://www.telegraaf.nl/vrouw/ actueel/24454721/__Zou_jij_ een_vluchteling_in_huis_nemen_ __.html
     DONEER JE DEKEN
   http://doneerjedeken.org/
     DE TELEGRAAFZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN?4 SEPTEMBER 2015
    http://www.telegraaf.nl/vrouw/ actueel/24454721/__Zou_jij_ een_vluchteling_in_huis_nemen_ __.html
    AT5MIJN KINDEREN ZIJN HET HUIS UIT, VLUCHTELINGEN MOGEN ZOBIJ MIJ NAAR BINNEN4 SEPTEMBER 2015
    http://www.at5.nl/artikelen/ 146994/mijn_kinderen_zijn_het_ huis_uit_vluchtelingen_mogen_ zo_bij_mij_naar_binnen
     AT5DONEER EEN DRAAGDOEK, KLEDING OF JE HUIS. AMSTERDAMMERSHELPEN VLUCHTELINGEN4 SEPTEMBER 2015
    http://www.at5.nl/artikelen/ 146961/doneer_een_draagdoek_ kleding_of_je_huis_ amsterdammers_helpen_ vluchtelingen
    AT5HOTEL NIEUW-WEST STELT KAMER BESCHIKBAAR VOOR VLUCHTELINGEN14 SEPTEMBER 2015
   http://www.at5.nl/artikelen/ 147329/hotel-nieuw-west-stelt- kamer-beschikbaar-voor- vluchtelingen
     AT5BUURTBEWONERS NIEUW-WEST HETEN VLUCHTELINGEN WELKOM:”GEEN BETERE REDEN OM NIET TE TRAINEN”’16 SEPTEMBER 2015
   http://www.at5.nl/artikelen/ 147443/buurtbewoners_nieuw- west_heten_eerste_groep_ vluchtelingen_welkom_in_ sporthal_geen_betere_reden_om_ niet_te_trainen
     AT5WONINGBOUWVERENIGINGEN ONDERZOEKEN OF ZIJ PLEKHEBBEN VOOR VLUCHTELINGEN17 SEPTEMBER 2015
    http://www.at5.nl/artikelen/ 147457/woningbouwverenigingen- onderzoeken-of-ze-plek-hebben- voor-vluchtelingen
     AT5ENKELE HONDERDEN BIJ WAKE VOOR VLUCHTELINGEN OP DE DAM4 SEPTEMBER 2015
    http://www.at5.nl/artikelen/ 146988/enkele-honderden- mensen-bij-wake-voor- vluchtelingen-op-de-dam
    TROUWWAT KUNT U ZELF DOEN VOOR DE VLUCHTELINGEN?3 SEPTEMBER 2015
   http://www.trouw.nl/tr/nl/ 36361/Vluchtelingen/article/ detail/4135134/2015/09/03/Wat- kunt-u-zelf-doen-voor-de- vluchtelingen.dhtml

(9)

”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’
   VOLKSKRANTWILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER INREP EN ROER17 SEPTEMBER 2015
    http://www.volkskrant.nl/ politiek/wilders-oproep-tot- verzet-brengt-kamer-in-rep-en- roer~a4143720/

(10)

En we eindigden het liveblog met de afgelaste raadsvergadering in Purmerend omdat woedende burgers de raadszaal bezetten vanwege de komst van een asielzoekerscentrum. Volgens de fractievoorzitter van Leefbaar Purmerend had de burgemeester kunnen weten dat veel burgers naar deze vergadering zouden komen. Hij was ontstemd over het optreden van de burgemeester en de politie.”
  NRCWOEDENDE BURGERS PURMEREND BESTORMENRAADSVERGADERING OVER KOMST AZC
  http://www.nrc.nl/nieuws/2015/ 09/24/recordaantal-migranten- in-hongarije-timmermans- waarschuwt-voor-extreemrechts/
  RTV NOORD HOLLAND/CHAOS BIJ VLUCHTELINGENDEBATPURMEREND: BURGEMEESTER STUURT WOEDENDE INWONERSWEG24 SEPTEMBER 2015
  http://www.rtvnh.nl/nieuws/ 171363/chaos-bij- vluchtelingendebat-purmerend- burgemeester-stuurt-woedende- inwoners-weg
  RTV OOSTBEWONERS VERZETTEN ZICH TEGEN KOMST AZC ENSCHEDE7 SEPTEMBER 2015
   http://www.rtvoost.nl/nieuws/ default.aspx?nid=225658
  EEN AVOND VAN VOORLICHTING, EEN AVOND VANERGERNISPETER STORM25 SEPTEMBER 2015
   http://www.ravotr.nl/2015/09/ 25/een-avond-van-voorlichting- een-avond-van-ergernis/
  NOSBEWONERS ORANJE HOUDEN BUSSEN METEXTRA ASIELZOEKERS TEGEN6 OCTOBER 2015
 http://nos.nl/artikel/2061663- bewoners-oranje-houden-bussen- met-extra-asielzoekers-tegen. html
  DOORBRAAK.EURACISTISCHE MEUTE OPGEHITST OM STRENGERMIGRATIEBELEID TE VERKOPEN8 OCTOBER 2015
 http://www.doorbraak.eu/ oranje-racistische-meute- opgehitst-om-strenger- migratiebeleid-te-verkopen/

(11)

RTV UTRECHTNOODOPVANG WOERDEN BESTORMD10 OCTOBER 2015
  http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1395049/

TEGEN STRAATFASCISME, TEGEN STAATSRACISME/VLUCHTELINGENWELKOM!PETER STORM11 OCTOBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/10/11/tegen-straatfascisme-tegen-staatsracisme-vluchtelingen-welkom/

(12)
JOOP.NLPVV-KANDIDAAT BETROKKEN BIJ AANVALLERSVLUCHTELINGEN WOERDEN16 OCTOBER 2015
 http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/34353_pvv_kandidaat_betrokken_bij_aanval_op_vluchtelingen_woerden/

(13) RIJNMOND NIEUWSARRESTATIE BIJ NOODOPVANG VLUCHTELINGENIN ROTTERDAM10 OCTOBER 2015
    http://www.rijnmond.nl/nieuws/10-10-2015/arrestatie-bij-noodopvang-vluchtelingen-rotterdam

(14)

OMROEP BRABANTASIELZOEKERSDEBAT STEENBERGEN: AGRRESSIEVE SFEER, BOEGEROEP EN MIDDELVINGERS   http://www.omroepbrabant.nl/?news/2379801053/Asielzoekersdebat+Steenbergen+agressieve+sfeer,+boegeroep+en+middelvingers.aspx

(15)

STEENBERGEN / HOE HET FASCISME DE KOP OPSTEEKTPETER STORM22 OCTOBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/10/22/steenbergen-hoe-het-fascisme-de-kop-opsteekt/

VLUCHTELINGENHAAT IN WERKING/OVER XENOFOBIE, STEENBERGENEN MOEDIG TEGENGELUID DASJA ABRESCHASTRID ESSED24 OCTOBER 2015

http://www.astridessed.nl/vluchtelingenhaat-in-werkingover-xenofobie-steenbergen-en-moedig-tegengeluid-dasja-abresch/

[16]

GESTOOK VAN WILDERS IN STEENBERGEN

Mijn grote vriend is er vandaag helaas niet“, reageert een van de tegenstanders van het azc. “Aan de ene kant staat nu de gemeenteraad en aan de andere kant staat de gewone burger.”
  OMROEP BRABANTGRIMMIGE SFEER BIJ DEMONSTRATIE TEGEN AZC IN STEENBERGEN
 http://www.omroepbrabant.nl/?news/2376571203/Grimmige+sfeer+bij+demonstratie+tegen+azc+in+Steenbergen+ondanks+afwezigheid+Geert+Wilders.aspx

”Na een aantal verhitte discussies en schreeuwpartijen werd de sfeer grimmig en gooiden de tegenstanders van het azc met eieren. Daarna vertrokken de voorstanders omdat zij de boel niet wilden laten escaleren. De politie hield de twee groepen met ongeveer tien agenten uit elkaar. ”  OMROEP BRABANTGRIMMIGE SFEER BIJ DEMONSTRATIE TEGEN AZC IN STEENBERGEN
 http://www.omroepbrabant.nl/?news/2376571203/Grimmige+sfeer+bij+demonstratie+tegen+azc+in+Steenbergen+ondanks+afwezigheid+Geert+Wilders.aspx
   

”Op 15 oktober werd de sfeer in de Brabantse gemeente al eens grimmig, toen voor- en tegenstanders van de vluchtelingenopvang elkaar in de haren vlogen. Die dag zou Geert Wilders komen flyeren, maar dat ging niet door. Desondanks troffen voor- en tegenstanders elkaar in het dorp. Het kwam tot fysiek geweld en de politie moest de twee groepen uit elkaar houden.”

  VOLKSKRANTDEEL TEGENSTANDERS AZC STEENBERGEN KWAM VAN BUITEN22 OCTOBER 2015
  http://www.volkskrant.nl/binnenland/rumoerige-bijeenkomst-over-asielzoekers-steenbergen~a4168048/

    

” Geert Wilders komt donderdagmiddag niet naar Steenbergen. Hij is verhinderd vanwege uitgestelde stemrondes in de Tweede Kamer. Dat meldt Alexander van Hattem, fractievoorzitter van de Brabantse PVV. Wilders wil snel een nieuwe datum prikken voor een bezoek. ‘Uitstel is geen afstel’, meldt hij op Twitter.”

OMROEP BRABANTGEERT WILDERS NIET NAAR STEENBERGEN OM TE DEMONSTRERENTEGEN AZChttp://www.omroepbrabant.nl/?news/2376461093/Geert+Wilders+niet+naar+Steenbergen+om+te+demonstreren+tegen+azc.aspx

 OMROEP BRABANTGEERT WILDERS GAAT IN STEENBERGEN FLYEREN TEGENKOMST ASIELZOEKERSCENTRUM
  http://www.omroepbrabant.nl/?news/2373571083/Geert+Wilders+gaat+in+Steenbergen+flyeren+tegen+komst+asielzoekerscentrum.aspx
    

    ”Op 15 oktober werd de sfeer in de Brabantse gemeente al eens grimmig, toen voor- en tegenstanders van de vluchtelingenopvang elkaar in de haren vlogen. Die dag zou Geert Wilders komen flyeren, maar dat ging niet door. Desondanks troffen voor- en tegenstanders elkaar in het dorp. Het kwam tot fysiek geweld en de politie moest de twee groepen uit elkaar houden.”
 VOLKSKRANTDEEL TEGENSTANDERS AZC STEENBERGEN KWAM VAN BUITEN22 OCTOBER 2015
  http://www.volkskrant.nl/binnenland/rumoerige-bijeenkomst-over-asielzoekers-steenbergen~a4168048/
  
  ””Mijn grote vriend is er vandaag helaas niet“, reageert een van de tegenstanders van het azc. “Aan de ene kant staat nu de gemeenteraad en aan de andere kant staat de gewone burger.”
  OMROEP BRABANTGRIMMIGE SFEER BIJ DEMONSTRATIE TEGEN AZC IN STEENBERGEN
 http://www.omroepbrabant.nl/?news/2376571203/Grimmige+sfeer+bij+demonstratie+tegen+azc+in+Steenbergen+ondanks+afwezigheid+Geert+Wilders.aspx  

[17]

ELSEVIERRELLEN IN GELDERMALSEN OM ASIELCENTRUM,:”HET LEEK WEL OORLOG”17 DECEMBER 2015

http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2015/12/Komst-asielcentrum-Geldermalsen-leidt-tot-veldslag-2735326W/

FASCISME OP STRAAT IN GELDERMALSEN (2) OVER VERANTWOORDELIJKHEID EN DE ROL VAN WILDERSPETER STORM21 DECEMBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/12/21/fascisme-op-straat-geldermalsen-2-verantwoordelijkheid-en-de-rol-van-wilders/

SOCIALISME.NUGELDERMALSEN: DE KNOKPLOEGEN VAN DE PVV18 DECEMBER 2015

http://socialisme.nu/blog/nieuws/47856/geldermalsen-de-knokploegen-van-de-pvv/

[18]

BN DE STEMRUITEN INGEGOOID BIJ VLUCHTELINGENGEZIN INSTEENBERGEN9 NOVEMBER 2015

http://www.bndestem.nl/regio/bergen-op-zoom/ruiten-ingegooid-bij-vluchtelingengezin-in-steenbergen-1.5424002

OMROEP GELDERLANDRACISTISCHE AANVAL OP GEZIN PANNERDEN METZWAAR VUURWERK18 DECEMBER 2015

http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2103054/Racistische-aanval-op-gezin-Pannerden-met-zwaar-vuurwerk

GELDERLANDERVONDST RACISTISCHE PAMFLETTEN NA AANVAL OPHUIS PANNERDEN18 DECEMBER 2015
http://www.gelderlander.nl/regio/liemers/rijnwaarden/vondst-racistische-pamfletten-na-aanval-op-huis-pannerden-1.5555430

[19]

Gewaarschuwde agenten troffen bij onderzoek brieven aan met een racistisch karakter. Er is onder meer een pamflet gevonden met daarop een foto van PVV-leider Geert Wilders en de tekst:
”’Blank is beter, eigen volk eerst. Allochtonen moeten weg hier. Dit is pas het begin.’

OMROEP GELDERLANDRACISTISCHE AANVAL OP GEZIN PANNERDEN METZWAAR VUURWERK18 DECEMBER 2015

http://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2103054/Racistische-aanval-op-gezin-Pannerden-met-zwaar-vuurwerk

[20]

VVDGRENZEN AAN DE OPVANG
  http://cdn.vellance.com/usmedia/vvd/uploaded/attachment-files/272.pdf

[21]

ELSEVIERRUTTE: NEDERLAND ZAL ZICH NOOIT AANPASSEN AANANDERE CULTUREN10 JANUARI 2016

http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2016/1/Rutte-Nederland-zal-zich-nooit-aanpassen-aan-andere-culturen-2743410W/?intcmp=articleslider

[22]

” ‘We gaan niet wat we in honderden jaren hebben opgebouwd, in de Verlichting etc., gelijkheid van man en vrouw, gelijkheid van homo en hetero, blank en zwart, aan die verworvenheden gaan wij nooit concessies doen.’

ELSEVIERRUTTE: NEDERLAND ZAL ZICH NOOIT AANPASSEN AANANDERE CULTUREN10 JANUARI 2016

http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2016/1/Rutte-Nederland-zal-zich-nooit-aanpassen-aan-andere-culturen-2743410W/?intcmp=articleslider

[23]

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT,MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDINGEN IN NEDERLANDANNO 2013ASTRID ESSED10 JULI 2013

http://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverledengeen-spijt-maar-excusesmensenrechtenschendingen-in-nederland-anno-2013/

[24]

NEDERLANDSE OORLOGSMISDADEN TIJDENS DE POLITIONELEACTIES IN INDONESIE

GERUCHTMAKENDE AFFAIRES
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesische_Onafhankelijkheidsoorlog#Geruchtmakende_affaires

BRONWIKIPEDIAINDONESISCHE ONAFHANKELIJKHEIDSOORLOG

https://nl.wikipedia.org/wiki/Indonesische_Onafhankelijkheidsoorlog

IS GESCHIEDENISMISDADEN IN NEDERLANDS INDIE10 JULI 2012
http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/misdaden-in-nederlands-indie/

NPO GESCHIEDENISDE EXCESSENNOTA
http://www.npogeschiedenis.nl/andere-tijden/afleveringen/2001-2002/De-excessennota.html

”‘Er zijn daar op Bali misdaden tegen de menselijkheid gepleegd. En de Nederlandse staat moet daar verantwoording over afleggen.’

VRIJ NEDERLANDBLOEDBADEN OP BALI13 NOVEMBER 2013
https://www.vn.nl/bloedbaden-op-bali-2/

WIKIPEDIABLOEDBAD VAN RAWAGEDE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloedbad_van_Rawagede

GRENZELOOSNAIVITEIT TEKENT HET DEBAT OVER ONS KOLONISATIEVERLEDEN20 JANUARI 2014

http://www.grenzeloos.org/content/na%C3%AFviteit-tekent-het-debat-over-ons-dekolonisatieverleden

DE GROENE AMSTERDAMMEROOGJES DICHT EN SNAVELTJES TOE27 FEBRUARI 2013

https://www.groene.nl/artikel/oogjes-dicht-en-snaveltjes-toe

DE GROENE AMSTERDAMMEROORLOGSMISDADEN IN INDONESIE: DE EXCESSENNOTAMOET OPNIEUW5 DECEMBER 2008

http://www.groene.nl/artikel/de-excessennota-moet-opnieuw

IS GESCHIEDENISPOLITIONELE ACTIES EN DE EXCESSENNOTA

http://www.isgeschiedenis.nl/nieuws/politionele-acties-en-de-excessennota/

[25]

RTV UTRECHTPOLITICI REAGEREN FEL NA BESTORMING WOERDEN10 OCTOBER 2015
  http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1395050/politici-reageren-fel-na-bestorming-woerden.html

(26)

WIKIPEDIAPEGIDA

https://en.wikipedia.org/wiki/Pegida

(27)

KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
  http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

(28)

´´“Ik steun jullie van harte. Miljoenen in Europa steunen jullie. Ik ben trots op jullie.” laat Geert Wilders aan de Pegida demonstranten van 25 januari in Dresden weten. Zijn boodschap aan de 17.000 demonstranten wordt voorgelezen door ‘Ed aus Holland’. Een Nederlandse man, in Duitsland woonachtig en regelmatig spreker op Pegida demonstraties.
KAFKANEDERLANDSE PEGIDA ACTIVIST: WAPENHANDELAAREN NAZIVRIEND
  http://kafka.nl/nederlandse-pegida-activist-wapenhandelaar-en-nazivriend/

NOSBOODSCHAP WILDERS VOORGELEZEN TIJDENS PEGIDA MARS25 JANUARI 2015

http://nos.nl/artikel/2015389-boodschap-wilders-voorgelezen-tijdens-pegida-mars.html

  VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEIDASTRID ESSED17 MAART 2014
  http://www.astridessed.nl/vergelijking-wilders-met-hitlerkern-van-waarheid/

(29)

KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
  http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

(30)

´´Begin 2015 raakt hij in opspraak omdat er een foto van hem is opgedoken met een Hitler-snor en scheiding. Voor korte tijd trekt hij zich terug als leider. Op zijn persoonlijke Facebook-pagina beschrijft Bachmann oorlogsvluchtelingen en asielzoekers als “vuil” en “ongedierte”. Deze opmerkingen hebben er toe geleid dat het openbaar ministerie in Duitsland Bachmann onlangs heeft aangeklaagd wegens het aanzetten tot haat.´´

KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
  http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

NOSBACHMANN SCHOLD OOK MIGRANTEN UIT21 JANUARI 2015

http://nos.nl/artikel/2014594-bachmann-schold-ook-migranten-uit.html

(31)

´´Begin 2015 raakt hij in opspraak omdat er een foto van hem is opgedoken met een Hitler-snor en scheiding. Voor korte tijd trekt hij zich terug als leider. Op zijn persoonlijke Facebook-pagina beschrijft Bachmann oorlogsvluchtelingen en asielzoekers als “vuil” en “ongedierte”. Deze opmerkingen hebben er toe geleid dat het openbaar ministerie in Duitsland Bachmann onlangs heeft aangeklaagd wegens het aanzetten tot haat.´´

KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
  http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

NOSBACHMANN SCHOLD OOK MIGRANTEN UIT21 JANUARI 2015

http://nos.nl/artikel/2014594-bachmann-schold-ook-migranten-uit.html

(32)

´´ Begin 2015 raakt hij in opspraak omdat er een foto van hem is opgedoken met een Hitler-snor en scheiding. Voor korte tijd trekt hij zich terug als leider.´´
KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
  http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

VOLKSKRANTPEGIDA VOORMAN BACHMANN TREEDT TERUG OM HITLERFOTO21 JANUARI 2015

http://www.volkskrant.nl/buitenland/pegida-voorman-bachmann-treedt-terug-om-hitlerfoto~a3834571/

´´In mid-January 2015, Bachmann was hit with criticism after a now-discredited picture surfaced showing him with a mustache and hair style similar to Adolf Hitler.[18][19] According to Bachmann, it was an old photo that was meant as a joke.[18][19] After the photo had sparked international outrage, Bachmann stepped down as de facto leader of Pegida.[20] According to Bachmann and Pegida co-founder Kathrin Oertel, Bachmann’s resignation had nothing to do with the photo.[20] A few weeks later, Bachmann was reinstated as a co-leader following a vote.´´

WIKIPEDIALUTZ BACHMANN

https://en.wikipedia.org/wiki/Lutz_Bachmann

[33]

NOSMEER DAN HONDERD AANGIFTES NA AANRANDINGEN IN KEULEN6 JANUARI 2016
http://nos.nl/artikel/2078921-meer-dan-honderd-aangiftes-na-aanrandingen-keulen.html

[34]

ADNEDERLANDSE ASIELZOEKER (14) VAST VOOR GROEPSVERKRACHTING7 JANUARI 2016

http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4220332/2016/01/07/Nederlandse-asielzoeker-14-vast-voor-groepsverkrachting.dhtml

LET OP HET TAALGEBRUIK, ”DADERS”, TERWIJL ER NOG NIETSBEWEZEN IS, TOT DAN HOORT MEN TE SPREKEN VAN ”VERDACHTEN”OOK IS ER SPRAKE VAN ”ANONIEME POLITIEBRONNEN
”De aanrandingen in Keulen tijdens oudjaarsnacht, zouden volgens anonieme politiebronnen wel degelijk zijn gepleegd door asielzoekers uit Syrië die nog maar kort in Duitsland verbleven.”

NU.NLMEESTE DADERS KEULEN WAREN ASIELZOEKERS SYRIE7 JANUARI 2016

http://www.nu.nl/buitenland/4194173/meeste-daders-keulen-waren-asielzoekers-syrie.html

[35]

NOSMEER DAN HONDERD AANGIFTES NA AANRANDINGEN IN KEULEN6 JANUARI 2016
http://nos.nl/artikel/2078921-meer-dan-honderd-aangiftes-na-aanrandingen-keulen.html

[36]

”Het is overigens merkwaardig dat onze media, wanneer ze portretten van vluchtelingen schetsen, consequent op zoek gaan naar aaibare lieden. Knappe jonge vrouwen, aandoenlijk kijkende kinderen met grote ogen, dromerige mannen met kunstenaarsbloed in hun aderen. Mensen die het grote publiek vertederen.
Op die manier ontstaat de indruk dat vluchtelingen goede mensen zijn, en dat ze daarom onze solidariteit verdienen. Dat causale verband is onjuist. Wie in nood verkeert, verdient niet enkel onze solidariteit als hij een goed mens is. Hij verdient ze altijd en overal.

Echte solidariteit is er ook voor onaantrekkelijke, vervelende, egoïstische, baatzuchtige, gevaarlijke vluchtelingen. In onze sentimentele tijden staat deze gedachte onder druk. Wij zijn geneigd slachtoffers goedheid toe te dichten, terwijl het volstaat dat ze slachtoffers zijn. Echte solidariteit is onvoorwaardelijk. Niemand is voor haar een vreemdeling.

Neem nu Auschwitz. De holocaust. Iedereen, van de eerste tot de laatste persoon, die er verbleef, verbleef er onterecht. Wie er stierf, stierf er op volkomen onaanvaardbare wijze. Er is geen enkel excuus, geen half of geen kwart. Nochtans verbleven er niet enkel deugdzame mensen in Auschwitz. Ze werden ook niet plotseling goed door het pure feit dat ze er verbleven, want daar kozen ze uiteraard niet zelf voor. Toch moeten wij absoluut solidair zijn met iedereen die in Auschwitz verbleef of stierf, ook met de egoïsten, afpersers en onaangename mensen die er ongetwijfeld tussen zaten. ”

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN/TOESPRAAKRECTOR RIK TORFSSOLIDARITEIT ZONDER JURIDISERING EN IDEALISERING

https://www.kuleuven.be/communicatie/congresbureau/evenementen/openingacademiejaar/toespraken/toespraak-van-rector-rik-torfs

STANDAARD.BEECHTE SOLIDARITEIT IS ER OOK VOOR EGOISTISCHE, GEVAARLIJKEVLUCHTELINGEN21 SEPTEMBER 2015

http://www.standaard.be/cnt/dmf20150921_01877041

[37]

”Het jaarlijkse Oktoberfest in München is weer in volle gang. Voor de meesten betekent dit drinken, flirten en feesten, maar het volksfeest heeft ook een schaduwzijde: elk jaar worden veel vrouwen er slachtoffer van seksueel geweld.

De cijfers liegen er niet om: gemiddeld wordt er elke dag van het Oktoberfest een aangifte van seksueel geweld gedaan. Vorig jaar kwam het volgens de Beierse politie tot zeventien seksuele delicten. Twee daarvan waren verkrachtingen.”

NOS HULP VOOR VROUWEN OP OCTOBERFEST23 SEPTEMBER 2014

http://nos.nl/artikel/701876-hulp-voor-vrouwen-op-oktoberfest.html

[38]

DICHTBIJ.NLORGANISATOR OKTOBERFEST: TWAALF SERVEERSTERSAANGERAND16 NOVEMBER 2015

http://www.dichtbij.nl/groot-alkmaar/regionaal-nieuws/artikel/4197729/organisator-oktoberfest-twaalf-serveersters-aangerand.aspx

[39]

ELSEVIERRUTTE: NEDERLAND ZAL ZICH NOOIT AANPASSEN AANANDERE CULTUREN10 JANUARI 2016

http://www.elsevier.nl/Nederland/achtergrond/2016/1/Rutte-Nederland-zal-zich-nooit-aanpassen-aan-andere-culturen-2743410W/?intcmp=articleslider

[40]

JOOP.NLJINEK TOONT AAN WAT ER OOK MIS IS MET KEULENFFANSISCO VAN JOLE

http://www.joop.nl/opinies/65893

[41]

NU.NLBUITENLANDERS BELAAGD IN KEULEN11 JANUARI 2016

http://www.nu.nl/buitenland/4195576/buitenlanders-belaagd-in-keulen.html

[42]

TELEGRAAFOM ONDERZOEKT ANTI ISLAM TOESPRAAK PEGIDA12 OCTOBER 2015

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24605298/__OM_onderzoekt_toespraak_Pegida__.html

[43]

RTL NIEUWSOM VERVOLGT PEGIDA SPREKER: ”GRENS IS OVERSCHREDEN.”5 NOVEMBER 2015

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/om-vervolgt-pegida-spreker-grens-overschreden

[44]

DE STENTORPEGIDA ZONDAG NAAR APELDOORN: ”STOP ISLAMISERING”11 JANUARI 2016

http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/pegida-zondag-naar-apeldoorn-stop-islamisering-1.5614806

[45]

LAAT ZE NIET LOPEN17-01-2016 STOP HET RACISTISCHE PEGIDA IN APELDOORN3 JANUARI 2016

http://laatzenietlopen.blogspot.nl/2016/01/17-1-2016-stop-het-racistische-pegida.html

[46]

DE STENTORANTIFASCISTISCHE ACTIE DEMONSTREERT TEGEN PEGIDA INAPELDOORN30 DECEMBER 2015

http://www.destentor.nl/regio/apeldoorn/antifascistische-actie-demonstreert-tegen-pegida-in-apeldoorn-1.5584259

[47]

ANTI FASCISTISCHE ACTIEFighting fascism since 1992

https://afanl.wordpress.com/

[48]

AT5PEGIDA MAG DEMONSTREREN IN AMSTERDAM8 JANUARI 2016

http://www.at5.nl/artikelen/151515/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdam

NU.NLVAN DER LAAN STAAT DEMONSTRATIE PEGIDA IN AMSTERDAMTOE8 JANUARI 2016

http://www.nu.nl/binnenland/4194821/van-laan-staat-demonstratie-pegida-in-amsterdam-toe.html

[49]

”We hebben demonstratievrijheid en ik moet ervoor zorgen dat iedereen zijn vrijheid kan gebruiken. Ik kan er wel van alles van vinden en ik kan u verklappen, zonder iets te zeggen, dat ik er van alles van vind. Maar dat is niet mijn taak om er iets van te vinden. Ik moet zorgen dat het gewoon kan gebeuren.’
Burgemeester van der Laan over de toestemming aan Pegida vooreen demonstratie in Amsterdam
AT5PEGIDA MAG DEMONSTREREN IN AMSTERDAM8 JANUARI 2016
http://www.at5.nl/artikelen/151515/pegida-mag-demonstreren-in-amsterdam

[50]

INDYMEDIA.NLUTRECHT OVERSTEMT PEGIDA MANIFESTATIE11 OCTOBER 2015
https://www.indymedia.nl/node/30095

PEGIDA DEMONSTRATIE UTRECHT/ADHESIEBETUIGING AANANTI PEGIDA DEMONSTRANTEN/VLUCHTELINGEN WELKOMASTRID ESSED15 OCTOBER 2015

http://www.astridessed.nl/pegida-demonstratie-utrechtadhesiebetuiging-aan-anti-pegida-demonstrantenvluchtelingen-welkom/

[51]

HERDENKING FEBRUARISTAKING/HULDE AAN DE MOEDIGESTRIJDERS VAN TOEN/STRIJDBAARHEID NUASTRID ESSED26 FEBRUARI 2015

http://www.astridessed.nl/herdenking-februaristakingeerbetoon-aan-de-moedige-stakers-van-toenstrijdbaarheid-nu/

WIKIPEDIAFEBRUARISTAKING

https://nl.wikipedia.org/wiki/Februaristaking

[52]

AT5SP WERKT AAN GEMEENTEBREED TEGENGELUID TEGENPEGIDA7 JANUARI 2016

http://www.at5.nl/index.php/artikelen/151475/sp-werkt-aan-gemeentebreed-geluid-tegen-pegida?utm_source=ligatus&utm_medium=widget

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN/TEKST TOESPRAAKRECTOR RIK TORFSSOLIDARITEIT ZONDER JURIDISERING EN IDEALISERING

LINK

https://www.kuleuven.be/communicatie/congresbureau/evenementen/openingacademiejaar/toespraken/toespraak-van-rector-rik-torfs

TEKST

Toespraak van rector Rik Torfs

21 SEPTEMBER 2015

Solidariteit zonder juridisering en idealisering

Deze openingstoespraak gaat over de universiteit. Dus laten we het over de vluchtelingencrisis hebben. 

Een crisis vraagt om solidariteit. Het woord crisis suggereert dat zelf. De omstandigheden zijn buitengewoon, dus moet de reactie het ook zijn. Solidariteit is, wanneer mensen in nood verkeren, onvoorwaardelijk. Als je zelf enigszins kan zwemmen, schiet je iedere drenkeling ter hulp, wie hij of zij ook is. Je gaat geenszins na, alvorens tot de actie over te gaan, of het toevallig niet je schoonmoeder is die in het water ligt te spartelen. 

Hulp aan een persoon in nood is trouwens niet enkel een morele, maar ook een juridische plicht. Iemand begaat het misdrijf van schuldig verzuim wanneer hij nalaat hulp te verlenen aan een persoon die zich in groot gevaar bevindt.
 
Doch aan een juridische verplichting zijn grenzen. Zo moet een strafrechtelijke bepaling, in de rechtsstaat die wij soms moeizaam overeind houden, strikt worden geïnterpreteerd. Je zal als individu niet snel worden gestraft omdat een vluchteling je onverschillig laat. Omdat je hem niet in je huis opneemt. Omdat je niet graag hebt dat hij huizen betrekt die zich in je buurt bevinden. Dat daarop geen straf staat, is goed. Recht en moraal mogen in een rechtsstaat niet samenvallen. Het moet juridisch mogelijk blijven moreel te falen, anders moeten we dringend meer gevangenissen bouwen.

Maar ook als vluchtelingenhulp –anders dan het statuut zelf- niet altijd juridisch kan worden afgedwongen, blijft er het ethische appèl.

Mogen wij, moreel gezien, mensen die in acute nood verkeren, aan hun lot overlaten? Het antwoord daarop is ondubbelzinnig neen. We moeten iedereen helpen die zich in zulk een positie bevindt. Maar natuurlijk, hoor ik velen denken, dat spreekt toch vanzelf.

Doch is dat zo? Zo weerklonk hier en daar gemor over het feit dat zich onder de vluchtelingen veel alleenstaande mannen bevinden. Achtendertig procent. En dan? Kan een alleenstaande man niet in nood verkeren? Blijft hij geen mens? Zoals een eenzame olifant, ver van de kudde, knorrig en agressief, altijd een olifant blijft.

Het is overigens merkwaardig dat onze media, wanneer ze portretten van vluchtelingen schetsen, consequent op zoek gaan naar aaibare lieden. Knappe jonge vrouwen, aandoenlijk kijkende kinderen met grote ogen, dromerige mannen met kunstenaarsbloed in hun aderen. Mensen die het grote publiek vertederen.

Op die manier ontstaat de indruk dat vluchtelingen goede mensen zijn, en dat ze daarom onze solidariteit verdienen. Dat causale verband is onjuist. Wie in nood verkeert, verdient niet enkel onze solidariteit als hij een goed mens is. Hij verdient ze altijd en overal.

Echte solidariteit is er ook voor onaantrekkelijke, vervelende, egoïstische, baatzuchtige, gevaarlijke vluchtelingen. In onze sentimentele tijden staat deze gedachte onder druk. Wij zijn geneigd slachtoffers goedheid toe te dichten, terwijl het volstaat dat ze slachtoffers zijn. Echte solidariteit is onvoorwaardelijk. Niemand is voor haar een vreemdeling.

Neem nu Auschwitz. De holocaust. Iedereen, van de eerste tot de laatste persoon, die er verbleef, verbleef er onterecht. Wie er stierf, stierf er op volkomen onaanvaardbare wijze. Er is geen enkel excuus, geen half of geen kwart. Nochtans verbleven er niet enkel deugdzame mensen in Auschwitz. Ze werden ook niet plotseling goed door het pure feit dat ze er verbleven, want daar kozen ze uiteraard niet zelf voor. Toch moeten wij absoluut solidair zijn met iedereen die in Auschwitz verbleef of stierf, ook met de egoïsten, afpersers en onaangename mensen die er ongetwijfeld tussen zaten. 

Beledig vluchtelingen dus niet door hen heilig te verklaren. Ze hebben het recht zichzelf te blijven. Enkel een minderheid van ons stervelingen is heilig, ondanks de democratiseringsgolf die paus Johannes Paulus II op gang bracht. Zelfs enkele professoren werden bij vergissing gecanoniseerd.

Solidariteit is een belangrijk moreel concept. Ze kan risicovol zijn, wat de plicht om te helpen niet wegneemt. Vergelijk het met een dierenbeul die een gevaarlijke hond met een stok slaat. Het is dan onze plicht om in te grijpen, ook als de hond ons achteraf bijt. Op puur sentiment gebaseerde solidariteit is geen solidariteit, ze is een vorm van wederkerigheid, van do ut des. In ruil voor aaibaarheid schenken wij noodlijdenden hulp. In tijden waarin de beeldcultuur domineert, mogen we dat gevaar niet onderschatten en er nog minder voor zwichten. 

Solidariteit is een daad

De KU Leuven is dus nadrukkelijk solidair met de vluchtelingen. Niet met woorden, omdat hulp aan vluchtelingen geen keuze is maar een noodzaak, geen prestatie maar een plicht. Wel met daden, zoals het aanbieden van huisvesting, wat ondertussen onder meer in samenwerking met de stad Leuven en Fedasil in de Kartuizerij al gebeurde, het creëren van extra ruimte in residenties voor opvang van studenten met vluchtelingenstatus, het verwelkomen van gastonderzoekers en academici bij faculteiten en onderzoeksinstituten, het openstellen van bibliotheken om vluchtelingen boeken ter beschikking te stellen en plaats te bieden om ze te lezen. Verder willen we onderzoeksprojecten inventariseren en omlijnen waarin ervaringen en deskundigheid van vluchtelingen positief worden benut, over thema’s zoals vluchtelingenbeleid, vredesopbouw, kennis van landen en regio’s van herkomst. Ook bij de erkenning van buitenlandse diploma’s stellen we onze expertise ter beschikking. Daarnaast nemen we ons voor om in samenwerking met personeel, studenten, studentenverenigingen, de universitaire parochie, bewoners en bestuurders van de stad Leuven lezingen, onderwijs en andere activiteiten te organiseren ter ondersteuning van vluchtelingen en hun integratie. Ook een academische ronde tafel staat op het programma, alsmede initiatieven van Metaforum.

Kortom, vandaag past solidariteit en hulp. Ik zeg dit alles met een zekere gêne, want solidariteit is een daad. Ze houdt niet op met retoriek zoals ze er evenmin hoeft mee te beginnen. We mogen bovendien in geen geval vluchtelingvriendelijke retoriek aanwenden om bewust of onbewust aan zelfverheerlijking te doen, door via een verbale keuze voor de zwakken onze eigen goedheid in de verf te zetten. Opkomen voor de vluchtelingen is geen kwestie van goedheid, zij is een morele plicht. Ook minder goede mensen vervullen die. Daar is dus niets bijzonders aan. Tot zover de hulp, vandaag.

Vandaag moeilijk? Try tomorrow

Maar hoe gaan we verder? Wat morgen, overmorgen en daarna? Wat zijn onze plannen op langere termijn? Hoe kijken we binnen enkele jaren naar de tijden die we vandaag beleven? Hoe handelen we als de eerste opvang van de vluchtelingen achter de rug is, als overheden nagaan waar mensen vandaan komen en wat hun exacte drijfveren zijn om naar hier te komen? Wat als de vraag rijst wie mag blijven, en wie niet? 

Dit zijn vragen die we met de nodige openheid en zelfkritiek moeten durven te behandelen. Die best moeilijk mogen zijn. Moeilijke vragen luchten meer op dan gemakkelijke antwoorden. Een inspiratiebron daarbij blijft de Zwitserse schrijver Max Frisch (1911-1991). Hij dwingt mensen om verder te gaan dan oppervlakkige beschouwingen wanneer hij na een schijnbaar onschuldige eerste vraag een verraderlijke tweede laat volgen. Misschien even een voorbeeld van zo’n eerste vraag: houdt u van iemand? Klinkt onschuldig. En dan de tweede vraag: waar leidt u dat uit af? De tweede vraag dwingt ons om de eerste eerlijk te beantwoorden, lang na het gedachteloze en enthousiaste ja. 

Dus nu volgen een paar lastige vragen over vluchtelingen. 

Niet alle vluchtelingen zullen vluchtelingen in juridisch-technische zin blijken te zijn. Er zitten ook economische migranten tussen. Geven we economische migranten dezelfde behandeling als die waarop vluchtelingen recht hebben? Of sturen we hen terug? Sturen we hen allemaal terug? Sturen we hen ook terug als we weten dat ze straatarm zijn en in hun land van herkomst nauwelijks een toekomst hebben? Waar begint ons medelijden? Of, andersom, sturen we hen ook terug wanneer ze over kennis en vaardigheden beschikken die voor ons bedrijfsleven nuttig kunnen zijn? Wanneer speelt winstbejag een rol in het migratiediscours en hoe openlijk durven we daarvoor uit te komen?

Als we zeggen dat alle vluchtelingen en migranten die hier aankomen mogen blijven, hoe lang blijven we dat dan zeggen? Voorlopig zijn het geen miljoenen mensen die Afrika en het Midden-Oosten voor Europa verruilen. Dit jaar worden er 41.500 asielaanvragen verwacht, het inwoneraantal van Heist-op-den-Berg, inclusief Hallaar, Pijpelheide en Zonderschot. Mits een behoorlijke spreiding over alle landen van de Europese Unie kunnen we de crisis zonder meer aan. Laten we daar niet flauw over doen.

Maar hoeveel mensen willen we uiteindelijk ontvangen?  Is er een limiet, en zo ja welke? Wie bepaalt die? Verschilt de limiet voor vluchtelingen van die voor economische migranten, of maken we geen verschil meer als het om limieten gaat? Durven we daarover, nadat de eerste noden zijn gelenigd en het stof is gaan liggen, openlijk te spreken?

Hoe mogen, moeten, kunnen politici en pers omgaan met de bevolking? In welke mate aanvaarden deze mensen, die tot de elite behoren, de angst en onzekerheid van het brede publiek? Mogen mensen bang zijn? Hoe bang? Mogen kansarmen banger zijn dan mensen van de middenklasse? Waarom? Of waarom niet?

Wat trouwens met de toekomst van Syrië zelf? Kan dat land op termijn het vertrek van zoveel ondernemende burgers aan? Vlaanderen herstelde bijzonder moeizaam van de trek naar het Noorden ten gevolge van de religieuze conflicten in de zestiende eeuw, toen we Joost van den Vondel en Frans Hals verloren. De vraag is zelfs of we er op intellectueel en cultureel vlak al volledig van hersteld zijn.

Duurzaamheid ontvluchten of nastreven

De universiteit moet, bij het beantwoorden van deze vragen, een lichtbaken zijn. Niet dat iedereen aan de KU Leuven hetzelfde hoeft te denken, want dat resultaat bereik je enkel door helemaal niet te denken. Wel is het onze taak duurzaamheid in ons denken te leggen. Wat we nu denken, mag later niet bedenkelijk blijken te zijn. Duurzaamheid bereik je door moedig te zijn, door niet voor de echte vragen te vluchten.

Hoe vlucht je voor de vluchtelingenproblematiek? Op twee manieren. Door haar te ontkennen. Of door haar een onoplosbaar probleem te noemen. Want in beide gevallen gebeurt er niets, iets wat wij in Europa vaak actie noemen. Laten we die twee vluchtroutes even onder de loep nemen.

De eerste vluchtweg bestaat erin te doen alsof er geen probleem is. Zo hoor je hier en daar dat de vluchtelingen precies op tijd komen om onze samenleving te redden. We waren bezig aan vergrijzing ten onder te gaan, en zie, nu duiken hulpverleners op, vermomd als vluchtelingen. Zij gaan onze pensioenen betalen, ofschoon dat niet altijd de eerste ambitie is van wie vandaag in Brussel of München aanmeert. En zeker, best mogelijk dat aan de toestroom van vluchtelingen en migranten voordelen kleven. Maar niet uitsluitend. We moeten eerlijk zijn, en in alle rust durven toe te geven dat vluchtelingen in eerste instantie geld kosten. Voor de opvang, het onderwijs, de integratie in onze samenleving. Dat laatste is trouwens iets waar we nooit bijzonder goed in waren. Ook niet als mensen op onze eigen vraag naar Europa kwamen.

Hoe solidair willen wij concreet zijn? Zijn wij bereid om, mocht het nodig zijn, allemaal een inspanning te doen? Is een extra indexsprong een haalbaar voorstel? Of moeten de sterkste schouders de lasten dragen, waarbij wij ons uitsloven die sterkste schouders op zulke manier te definiëren dat het zeker niet de onze zijn? En als de sterkste schouders grote lasten willen dragen, zijn de zwakste dan bereid er kleine te dragen? Het teleurstellende debat over de taxshift gaf alvast niet de indruk dat solidariteit in onze samenleving overal spontaan opborrelt.

Tot nog toe had ik het vooral over de vooroordelen van wat traditioneel de linkerzijde heet te zijn. Zij vlucht voor het probleem door migratie per definitie als rooskleurig voor te stellen. Maar rechts brengt het er niet beter vanaf. Doen alsof er geen problemen zijn is fout, maar de indruk wekken dat de problemen onoplosbaar zijn evenzeer. Dat laatste gebeurt door valse dilemma’s in het leven te roepen. We hoeven immers helemaal niet te kiezen tussen het behoud van onze welvaartsstaat en de integratie van vluchtelingen en/of migranten. Soms is een schijnbare keuze enkel een vlucht. Zoals in het verhaal van de jongen die op het middaguur met zijn schoolrapport naar huis zou komen. Was hij geslaagd voor zijn eindexamens of niet? De rest van het gezin zat angstig aan de gedekte tafel te wachten, de soep nog in de kom, een bord erop om haar warm te houden, de pollepel in aanslag. Door het raam zagen zijn huisgenoten de jongen naderen, van zijn gelaatsuitdrukking viel niets af te leiden. Wat zou het verdict zijn? De jongen komt binnen, pokerface, gooit zijn boekentas nonchalant in een hoek van de kamer en zegt: “Als we maar gezond zijn.”

Eigenlijk verdient zo’n uitspraak een universitair diploma, weliswaar niet meteen van de KU Leuven. Maar het dilemma is natuurlijk vals. We hoeven niet te kiezen tussen  studieresultaten en  gezondheid. Integendeel, heel vaak helpen goede studieresultaten juist de gezondheid vooruit. Het is perfect mogelijk een heel aantal vluchtelingen in ons land te integreren. Als persoon. Niet enkel als arbeidskracht om onze economische motor weer op gang te trekken. We kunnen er ook zelf als mens rijker van worden. 

De universiteit heeft een hart. Zij is solidair. Ze gebruikt haar verstand, door te onderzoeken wat de nieuwe migratie voor ons land kan betekenen, moreel, economisch, mentaal, antropologisch, juridisch, medisch, religieus. Tegelijk is de universiteit kritisch. Ze ontmaskert valse dilemma’s à laals we maar gezond zijn. Ze laat zich evenmin vangen door een goedkoop irenisch discours, waarin geen dilemma’s bestaan, en alles –horresco referens- een win-win-situatie heet te zijn.

De universiteit zonder vreemdelingen

Voor alles willen we als universiteit een positieve boodschap brengen. We verkeren niet in crisis. Natuurlijk krijgen we te weinig geld, dat weet de minister ook wel als ze in het eigen hart kijkt. Ze is tenslotte katholiek opgevoed, de twee. Maar nogmaals, we zijn hier niet om te klagen. We willen helpen om crisissen, zoals het vluchtelingenprobleem, mee op te lossen, en als we daar niet meteen in slagen, om hen leefbaar te houden. Er zijn grenzen aan de solidariteit die mensen kunnen opbrengen, maar wij kunnen hen helpen om die grenzen te verleggen. Door de juiste analyses te maken. Door ook lastige vragen te stellen. Door het denken te blijven koesteren als emoties dreigen te overheersen. U mag op ons rekenen. 

We willen een lichtbaken voor onze samenleving zijn. Dat kan enkel als we onze eigen vrijheid niet vrezen. Noli timere. Beste collega’s, beste studenten, voel u niet enkel vrij, durf het in woord en daad te zijn. In onderzoek, onderwijs, maatschappelijk engagement. Verzwijg ook binnen de KU Leuven uw wensen en verzuchtingen niet. Geef kritiek op uw universiteitsbestuur, zowel terechte als onterechte, want een mens beschouwt vaak als onterecht wat hem niet welgevallig is. Maar beleef tegelijk plezier aan het behoren tot deze prachtige universiteit, de oudste, de grootste en de beste van de Benelux, met elf campussen, met duizenden verschillende meningen die we vaak wel en soms niet met elkaar delen. Met onze gemeenschappelijke trots om, welke ook onze deugden en zonden zijn, tot de KU Leuven te behoren, de universiteit voor wie niemand een vreemdeling is. 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!