De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Pegida demonstratie Utrecht/Adhesiebetuiging aan anti Pegida demonstranten/Vluchtelingen welkom

Pegida demonstratie Utrecht/Adhesiebetuiging aan anti Pegida demonstranten/Vluchtelingen welkom

donderdag 15 oktober 2015 04:19
Spread the love

PEGIDA DEMONSTRATIE UTRECHT/ADHESIEBETUIGINGAAN ANTI PEGIDA DEMONSTRANTEN/VLUCHTELINGEN WELKOM

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/pegida-demonstratie-utrechtadhesiebetuiging-aan-anti-pegida-demonstrantenvluchtelingen-welkom/

VOORAF:

Naast hartverwarmende solidariteitsacties voor de vooral uitSyrie afkomstige vluchtelingen [1], is er een griezelige xenofobe tegenbeweging ingezet, die van harte werd aangewakkerd door PVV FuhrerG Wilders, die opriep tot ”geweldloos, democratisch verzet tegen de komst van nieuwe asielzoekerscentra. [2]Direct en indirect gevolg:Protesten van inwoners in Purmerend, die de Gemeenteraadbestormden, protesten in Enschede, xenofobe geluiden opeen inspraakavond in Tilburg, protesten in het dorp Oranje [3]
Veel gevaarlijker:Een bestorming van een noodopvang voor vluchtelingen in Woerden, waarbijlieden met bivakmutsen vuurwerkbommen naar binnen gooiden. [4]Alom veroordeeld door de politiek, ook door Wilders en de VVD, beidenaanjagers van zulk geweld. [5]
Wilders’ openlijke oproep tot verzet is bekend,.Maar ook de VVD kwam met een beleidsstuk uit: ”Grenzen aan de opvang”[6], waarin de vluchtelingen als een stelletje profiteurs werden voorgesteld,waarbij de VVD en passant ook nog eens komt met een aantal narevoorstellen, die de Vreemdelingenwetgeving nog verder verscherpen. [7]
Activisten en schrijvers Peter Storm en Joke Kaviaar hebben loud andclear tegen de oplaaiende xenofobie gewaarschuwd. [8]
Maar er is meer:

PEGIDA NEDERLAND DEMONSTRATIE TEGEN ”ISLAMISERING”EN VLUCHTELINGEN/PEGIDA NEO NAZI CLUB
Te verwachten was, dat hele en halve racisten, Islamofoben en neo nazi’s [vaak lopen die in elkaar over]en hun organisaties garen zouden spinnenuit de zich ontwikkelende xenofobie en het vuurtje verder zouden opstoken.En dat gebeurde:
Op zondag 11 october had in Utrecht  een demonstratie plaats van Pegida Nederland, zusterpartij van Pegida Duitsland. [9]Deze club, Pegida, presenteert zich als ”bezorgde burgers”, maar isin werkelijkheid een griezlige vergaarbak van neo nazi’s, Islamofoben enracisten [10], met op de niet eens zo verre achtergrond PVV Fuhrer G Wilders,die op 25 januari een steunbetuiging op een Pegida demonstratie heeftlaten voorlezen door niemand minder dan Edwin Wagensveld,een Nederlandse getrouwe van Pegida Duitsland van het eerste uur,drijvende kracht achter Pegida Nederland, wapenhandelaar en nazi vriend. [11]
Andere verbindingen tussen Pegida en extreem-rechtse geestverwantenzijn die met duistere figuren als Raffie Chohan [extreem-rechtse DutchDefence League], de neo nazi club NVU, Tommy Robinson [voormaligvoorman van de extreem-rechtse English Defence League]en andere neonazi organisaties en individuen. [12]Nadrukkelijk moet in dit rijtje nog  genoemd worden Lutz Bachmann, oprichter Pegida Duitsland, een figuur, die fascistische uitlatingengedaan heeft tegen vluchtelingen, die hij ”ongedierte” noemde. [13],waarvoor hij door het Duitse OM is aangeklaagd wegens aanzetten tothaat. [14]
Dat is zo het Pegida gezelschap.

PEGIDA NEDERLAND/DEMONSTRATIE TEGEN”ISLAMISERING” EN VLUCHTELINGEN/HATESPEECHES

De Pegida demonstratie was een onmiskenbare uiting vanxenofobie en fascisme:Nare leuzen tegen de Islam en moslims en een weerzinwekkendeanti Islam hatespeech van eerder genoemde Raffie Chohan. [15]Het OM onderzoekt die speech op strafbaarheid. [16]

Maar er stond een goede actie van anti fascisten tegenover, dieflink weerwerk gaven!Aanvankelijk wilden de Pegida lieden door de stad marcheren[wat zij onder demonstreren verstaan], maar dat werd door deburgemeester verboden en alleen een manifestatie op Vredenburgwerd toegestaan. [17]
Weerwerk werd gegeven door de Internationale Socialisten,die [een demonstratieve tocht was bij hen, helaas, ook niettoegestaan] een manifestatie hadden [18] en nog actiever, dooranarchistische en andere activisten, die besloten hadden, Pegidate gaan overstemmen en ze geen kans te geven, hun haatoproepuit te dragen. [19]

EN DAT LUKTE!Een groep trok Utrecht in, begonnen leuzen te roepen als”“Say it loud, say it clear, refugees are welcome here!”Politieachtervolging volgde, ingesloten door de politieen weer teruggeleid [waar ze vandaan kwamen] naarde manifestatie van de Internationale Socialisten[de politie-achtervolgden was een groep anarchisten en anderen,die eerst een kijkje bij de Internationale Socialistenmanifestatie was gaan nemen en toen de stad introkken] [20]
Maar het lukte een aantal toch, in de buurt van Pegida[waar zware politiecordons waren,politie had de binnenstadafgesloten] te komen en de haat en verderf boodschap vandeze Pegida figuren te overstemmen! [21]KUDOS!Sommigen werden gearresteerd, maar kwamen dezelfde dag nogvrij. [22]
Grote waardering ook voor de Kerken, die de klokken hebbengeluid uit protest tegen Pegida! [23]

WAAKZAAMHEID

Ondertussen hebben neo nazi’s waarschijnlijk opnieuw geprobeerd,vluchtelingen te intimideren.Deze keer ging het om de noodopvang voor vluchtelingenin Rotterdam-Crooswijk, waarnaar hoogstwaarschijnlijk ledenvan de nazi’s van ” Identair Verzet” naar op weg waren.Volgens hun versie was een groep op weg ”om een museumte bezoeken”, toen ze werden gecontroleerd en een persoon werdaangehouden. [24]Toevallig was dat wel bij de noodopvang voor vluchtelingen……
Hopelijk worden dit geen zich herhalende fascistische intimidaties.

ALS REACTIE OP XENOFOBIE: SOLIDARITEIT

Gelukkig zijn er naast die gevaarlijke uitingen van xenofobie zoalsaanvallen/intimidaties van vluchtelingen, ook een groeiendesolidariteit.Ik heb al de eerdere uitingen van solidariteit genoemd. [25]Maar er zijn ook nieuwe als reactie op die xenofobie.Zo is er, naast de uitingen van xenofobie in het Drentse dorpOranje [26] ook een initiatief van een inwoner van Oranjeom barbecues voor vluchtelingen te organiseren.[27]En als reactie op de aanval op de noodopvang in Woerden waren ervele steunbetuigingen van de bewoners. [28]
NOGMAALS PEGIDA
De Pegida nazi’s zijn volhardend.Ze hebben aangekondigd, op 8 novemberopnieuw te willen demonstreren in Utrecht. [29]
Welnu, dan zullen de actievoerders tegen fascismeen Islamofobie opnieuw present zijn.Want deze uitingen van xenofobie moeten worden aangepakt,voordat het te laat is. [30]

TOEN NIET, NU NIET, NOOIT MEER FASCISMESAY IT LOUD, SAY IT CLEAR, REFUGEES ARE WELCOME HERE!

Zie direct hieronder mijn adhesiebetuiging aan de anti Pegida demonstrantenop Indymedia.nlDaaronder notenapparaatEn daaronder het VVD beleidsstuk ”Grenzen aan de opvang”

Astrid Essed

ADHESIEBETUIGING AAN ANTI PEGIDADEMONSTRANTEN OP INDYMEDIA.NL

INDYMEDIA.NLUTRECHT OVERSTEMT PEGIDA MANIFESTATIE

https://www.indymedia.nl/node/30112

ADHESIEBETUIGING AAN ANTI PEGIDA DEMONSTRANTEN/STRIJD GAAT DOOR!

ADHESIEBETUIGING AAN ANTI PEGIDA DEMONSTRANTENWEG MET FASCISME, WEG MET RACISME, WEG MET ISLAMOFOBIE!
VLUCHTELINGEN WELKOM!Hierbij van harte een adhesiebetuiging aan alle dappere activisten,
die door directe actie [confrontaties met Pegida] of door
demonstraties/manifestaties, het uit Duitsland afkomstige
PEGIDA, dat hier een voet aan de grond probeert te krijgen,
hebben getrotseerd, overstemd en bestreden.
KUDOS!Pegida, dat zich graag presenteert als een club ”bezorgde burgers”
is een griezelige verzameling van nazi’s, racisten en Islamofoben.Ik spreek over Edwin Wagensveld, een in Duitsland wonende
Nederlander, van meet af aan betrokken bij demonstraties van
de in Duitsland opgerichte Pegida club.http://kafka.nl/once/pegida-nederland-bezorgde-burgers/Wagensveld is wapenhandelaar en nazi vriendhttp://kafka.nl/once/nederlandse-pegida-activist-blijkt-wapenhandelaar-e…Even over Pegida, een afkorting van de bespottelijke [maar
gevaarlijke] aanduiding ”Patriotische Europaer gegen die
Islamisierung des Abenlandes” [das ”Abendland” moet Europa
voorstellen]
Dit is een rabiate anti Islam club en felle vluchtelingenhaters
en racisten in het algemeenhttps://en.wikipedia.org/wiki/PegidaPegida oprichter is Lutz Bachmann, een extreem-rechtse figuur,
die op zijn Facebook pagina vluchtelingen aanduidt als
”ongedierte” en regelmatig posteert met een Hitler snor
Daarbij heeft hij een lang strafblad: mishandeling, drugshandel
en inbraak.
Hij heeft zich korte tijd als leider teruggetrokken [vanwege
zijn al te duidelijke identificatie met Hitler], maar weer present
op de Pegida betoging van afgelopen zondag 11 octoberhttp://kafka.nl/once/pegida-nederland-bezorgde-burgers/Andere verbindingen tussen Pegida en extreem-rechtse aanverwanten
zijn die met duistere figuren als Raffie Chohan [extreem-rechtse
Dutch Defence League],
de neo nazi club NVU, Tommy Robinson [voormalig voorman
van deextreem-rechtse English Defence League en andere neo nazi
griezels.http://kafka.nl/once/pegida-nederland-bezorgde-burgers/Last, but not least, mag PVV Fuhrer G Wilders niet ontbreken,
die op 25 januari anno Domini een steunbetuiging aan Pegida
liet voorlezen op een van hun wekelijkse demonstraties door
niemand minder dan…….Wagensveld!
Waarmee de verbinding Wagensveld/Pegida Duitsland en Fuhrer
Wilders duidelijk is.
Een duistere band gesmeedhttp://kafka.nl/once/pegida-nederland-bezorgde-burgers/http://www.astridessed.nl/vergelijking-wilders-met-hitlerkern-van-waarheid/PEGIDALuistert naar de bespottelijke, maar
gevaarlijke] aanduiding ”Patriotische Europaer gegen die
Islamisierung des Abenlandes” [das ”Abendland” moet Europa
voorstellen]
Dit is een rabiate anti Islam club, felle vluchtelingenhaters
en racisten.https://en.wikipedia.org/wiki/Pegidahttp://kafka.nl/once/pegida-nederland-bezorgde-burgers/http://kafka.nl/once/nederlandse-pegida-activist-blijkt-wapenhandelaar-e…VLUCHTELINGEN, MENSEN IN NOODNu er een grote toestroom is van oorlogsvluchtelingen,
die recht hebben op een bestaan in veiligheid, net zo als
economische vluchtelingen [groep loopt vaak in elkaar
over, geen enkel probleem voor humanitair denkende
mensen], recht hebben op een beter bestaan, zien
Pegida en andere neo nazi clubs hun kans schoon.Politiek zetten PVV en VVD aan tot haat en geweld, Wilders
door openlijk op te roepen tot verzet tegen asielzoekerscentra
en de VVD door een hetze te beginnen tegen de vluchtelingen,
in hun ogen ”gelukszoekers” [ieder mens heeft toch recht op geluk?]Wilders zegt:””Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer…De VVD formuleert het anders, maar even haatzaaiend”De VVD wil dat zo min mogelijk economische vluchtelingen naar Nederland komen. Dat klinkt hardvochtig, maar we kunnen niet anders. Wij willen namelijk niet dat de sociale voorzieningen van Nederlanders op het spel komen te staan.”http://cdn.vellance.com/usmedia/vvd/uploaded/attachment-files/272.pdfHet is dit soort haatzaaierij, dat leidt tot alle mogelijke protesten tegen
de komst van asielzoekerscentra en erger nog:
een georganiseerde aanval van neo nazi bendes, zoals in Woerden:http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1395049/VERZET!Het was een fantastische actie, afgelopen zondag en naar
verluidt heeft Pegida zich nauwelijks verstaanbaar kunnen makenGOED ZO!
RESPECT!https://www.indymedia.nl/node/30095DOOR MET DE STRIJD!Pegida heeft aangekondigd, over drie weken weer
in Utrecht te demonstrerenhttp://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1395170/Ze doen hun best maar
De actievoerders zullen er ook zijn!NO PASARAN
TOEN NIET, NU NIET, NOOIT!VLUCHTELINGEN, WELKOM!ACTIEVOERDERS, BEDANKTAstrid Essed

NOTEN

[1]

EEN GREEP UIT DE VELE SOLIDARITEITSACTIES/INITIATIEVEN VOOR VLUCHTELINGEN
DE TELEGRAAFZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN?4 SEPTEMBER 2015
   http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/24454721/__Zou_jij_een_vluchteling_in_huis_nemen___.html
    DONEER JE DEKEN
  http://doneerjedeken.org/
    DE TELEGRAAFZOU JIJ EEN VLUCHTELING IN HUIS NEMEN?4 SEPTEMBER 2015
   http://www.telegraaf.nl/vrouw/actueel/24454721/__Zou_jij_een_vluchteling_in_huis_nemen___.html
   AT5MIJN KINDEREN ZIJN HET HUIS UIT, VLUCHTELINGEN MOGEN ZOBIJ MIJ NAAR BINNEN4 SEPTEMBER 2015
   http://www.at5.nl/artikelen/146994/mijn_kinderen_zijn_het_huis_uit_vluchtelingen_mogen_zo_bij_mij_naar_binnen
    AT5DONEER EEN DRAAGDOEK, KLEDING OF JE HUIS. AMSTERDAMMERSHELPEN VLUCHTELINGEN4 SEPTEMBER 2015
   http://www.at5.nl/artikelen/146961/doneer_een_draagdoek_kleding_of_je_huis_amsterdammers_helpen_vluchtelingen
   AT5HOTEL NIEUW-WEST STELT KAMER BESCHIKBAAR VOOR VLUCHTELINGEN14 SEPTEMBER 2015
  http://www.at5.nl/artikelen/147329/hotel-nieuw-west-stelt-kamer-beschikbaar-voor-vluchtelingen
    AT5BUURTBEWONERS NIEUW-WEST HETEN VLUCHTELINGEN WELKOM:”GEEN BETERE REDEN OM NIET TE TRAINEN”’16 SEPTEMBER 2015
  http://www.at5.nl/artikelen/147443/buurtbewoners_nieuw-west_heten_eerste_groep_vluchtelingen_welkom_in_sporthal_geen_betere_reden_om_niet_te_trainen
    AT5WONINGBOUWVERENIGINGEN ONDERZOEKEN OF ZIJ PLEKHEBBEN VOOR VLUCHTELINGEN17 SEPTEMBER 2015
   http://www.at5.nl/artikelen/147457/woningbouwverenigingen-onderzoeken-of-ze-plek-hebben-voor-vluchtelingen
    AT5ENKELE HONDERDEN BIJ WAKE VOOR VLUCHTELINGEN OP DE DAM4 SEPTEMBER 2015
   http://www.at5.nl/artikelen/146988/enkele-honderden-mensen-bij-wake-voor-vluchtelingen-op-de-dam
   TROUWWAT KUNT U ZELF DOEN VOOR DE VLUCHTELINGEN?3 SEPTEMBER 2015
  http://www.trouw.nl/tr/nl/36361/Vluchtelingen/article/detail/4135134/2015/09/03/Wat-kunt-u-zelf-doen-voor-de-vluchtelingen.dhtml

[2]
”Maar als het aan Wilders ligt, komt er geen asielzoeker meer in. ‘Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’
  VOLKSKRANTWILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER INREP EN ROER17 SEPTEMBER 2015
   http://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-oproep-tot-verzet-brengt-kamer-in-rep-en-roer~a4143720/

[3]

 En we eindigden het liveblog met de afgelaste raadsvergadering in Purmerend omdat woedende burgers de raadszaal bezetten vanwege de komst van een asielzoekerscentrum. Volgens de fractievoorzitter van Leefbaar Purmerend had de burgemeester kunnen weten dat veel burgers naar deze vergadering zouden komen. Hij was ontstemd over het optreden van de burgemeester en de politie.”
 NRCWOEDENDE BURGERS PURMEREND BESTORMENRAADSVERGADERING OVER KOMST AZC
 http://www.nrc.nl/nieuws/2015/09/24/recordaantal-migranten-in-hongarije-timmermans-waarschuwt-voor-extreemrechts/
 RTV NOORD HOLLAND/CHAOS BIJ VLUCHTELINGENDEBATPURMEREND: BURGEMEESTER STUURT WOEDENDE INWONERSWEG24 SEPTEMBER 2015
 http://www.rtvnh.nl/nieuws/171363/chaos-bij-vluchtelingendebat-purmerend-burgemeester-stuurt-woedende-inwoners-weg

RTV OOSTBEWONERS VERZETTEN ZICH TEGEN KOMST AZC ENSCHEDE7 SEPTEMBER 2015
  http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=225658

EEN AVOND VAN VOORLICHTING, EEN AVOND VANERGERNISPETER STORM25 SEPTEMBER 2015
  http://www.ravotr.nl/2015/09/25/een-avond-van-voorlichting-een-avond-van-ergernis/

NOSBEWONERS ORANJE HOUDEN BUSSEN METEXTRA ASIELZOEKERS TEGEN6 OCTOBER 2015
http://nos.nl/artikel/2061663-bewoners-oranje-houden-bussen-met-extra-asielzoekers-tegen.html

DOORBRAAK.EURACISTISCHE MEUTE OPGEHITST OM STRENGERMIGRATIEBELEID TE VERKOPEN8 OCTOBER 2015
http://www.doorbraak.eu/oranje-racistische-meute-opgehitst-om-strenger-migratiebeleid-te-verkopen/

[4]

RTV UTRECHTNOODOPVANG WOERDEN BESTORMD10 OCTOBER 2015

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1395049/

[5]

RTV UTRECHTPOLITICI REAGEREN FEL NA BESTORMING WOERDEN10 OCTOBER 2015

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1395050/politici-reageren-fel-na-bestorming-woerden.html

” Geert Wilders van de PVV liet eenzelfde geluid horen via Twitter:”Daders hard aanpakken. Verzet ja, maar nooit met geweld!” ”
”Premier Mark Rutte vindt de bestorming ontoelaatbaar. “Vluchtelingen en medewerkers moeten zich veilig weten. Van mensen blijf je af. Degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn moeten hard worden aangepakt”, aldus de premier”
”Staatssecretaris Klaas Dijkhoff van asielzaken is geschrokken van het incident. “Dit zijn trieste taferelen. Zulk geweld is onaanvaardbaar. Daders moeten hard worden aangepakt. Vluchtelingen en omwonenden moeten veilig zijn.”
”Volgens VVD’er Malik Azmani is het “ontoelaatbaar” wat in Woerden is gebeurd. “De daders moeten zo snel mogelijk worden opgepakt en berecht. Iedereen heeft recht op een mening, maar er is geenrechtvaardiging voor dit gedrag.”

RTV UTRECHTPOLITICI REAGEREN FEL NA BESTORMING WOERDEN10 OCTOBER 2015

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1395050/politici-reageren-fel-na-bestorming-woerden.html

[6]
VVDGRENZEN AAN DE OPVANG

http://cdn.vellance.com/usmedia/vvd/uploaded/attachment-files/272.pdf

[7]

De VVD stelt het volgende voor: ? De asielvergunning voor bepaalde tijd wordt voortaan voor 1 jaar verleend. ? Het ontstaan van een veilige haven in de regio is een afwijzingsgrond voor de verlenging van een asielvergunning voor bepaalde tijd. ? Uit bovenstaande punten vloeit voort dat houders van een asielvergunning voor bepaalde tijd niet langer reden hebben om te verwachten dat een permanent verblijfsrecht zal worden toegekend. Bekeken moet worden of het nareizen van gezinsleden om die reden ook beperkt kan worden. ? Een aanscherping van de Vreemdelingenwet moet mogelijk maken dat  asielzoekers die zich misdragen, zo snel als mogelijk verblijf in dit land kan worden ontzegd.
………………De VVD stelt het volgende voor: ? Het wetsvoorstel dat regelt dat iemand pas na 7 jaar legaal verblijf Nederlander kan worden, moet zo snel mogelijk in de Tweede Kamer worden behandeld. ? Het is niet mogelijk om Nederlander te worden als in de laatste 10 jaar in Nederland of daar buiten een gevangenisstraf, taakstraf of hoge geldboete vanwege een misdrijf is opgelegd. 

VVDGRENZEN AAN DE OPVANG

http://cdn.vellance.com/usmedia/vvd/uploaded/attachment-files/272.pdf

[8]

TEGEN STRAATFASCISME, TEGEN STAATSRACISME: VLUCHTELINGENWELKOM!PETER STORM11 OCTOBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/10/11/tegen-straatfascisme-tegen-staatsracisme-vluchtelingen-welkom/

FASCISME IS EEN SLUIPMOORDENAAR: BESTRIJDT HET VOORHET TE LAAT IS!BLOKKEER PEGIDAJOKE KAVIAAR10 OCTOBER 2015

https://jokekaviaar.nl/fascisme-sluipmoordenaar-blokkeer-pegida.html

[9]

WIKIPEDIA PEGIDA
https://en.wikipedia.org/wiki/Pegida

[10]

KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?

http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

[11]

KAFKANEDERLANDSE PEGIDA ACTIVIST: WAPENHANDELAAREN NAZIVRIEND

http://kafka.nl/nederlandse-pegida-activist-wapenhandelaar-en-nazivriend/

VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VAN WAARHEIDASTRID ESSED17 MAART 2014

http://www.astridessed.nl/vergelijking-wilders-met-hitlerkern-van-waarheid/

[12]

KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?

http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

[13]

KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?

http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

[14]

KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?

http://kafka.nl/pegida-nederland-een-burgerbeweging/

[15]

NRCOM ONDERZOEKT ANTI-ISLAM TOESPRAAK VAN PEGIDA IN UTRECHT12 OCTOBER 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/12/om-onderzoekt-anti-islamtoespraak-van-pegida-in-utrecht

[16]

NRCOM ONDERZOEKT ANTI-ISLAM TOESPRAAK VAN PEGIDA IN UTRECHT12 OCTOBER 2015

http://www.nrc.nl/nieuws/2015/10/12/om-onderzoekt-anti-islamtoespraak-van-pegida-in-utrecht

[17]

ADPEGIDA MARS DOOR UTRECHT VERBODEN: TE GEVAARLIJK7 OCTOBER 2015

http://www.ad.nl/ad/nl/1039/Utrecht/article/detail/4158314/2015/10/07/Pegida-mars-door-Utrecht-verboden-te-gevaarlijk.dhtml

De burgemeester van Utrecht heeft de mars van Pegida vandaag definitief verboden. Pegida mag alleen stilstaand manifesteren op het Vredenburgplein (direct bij Utrecht Centraal).”

LAAT ZE NIET LOPEN.NLBELANGRIJKE UPDATE. STOP PEGIDA!

http://laatzenietlopen.blogspot.nl/2015/10/belangrijke-update-stop-pegida.html

[18]

SOCIALISME.NUANTI-PEGIDA PROTEST IN UTRECHT: DE WERELDIS VAN IEDEREEN12 OCTOBER 2015

http://socialisme.nu/blog/nieuws/47124/anti-pegida-protest-in-utrecht-de-wereld-is-van-iedereen/

ROEPEN, RENNEN, ADRENALINE: IN ACTIE TEGEN PEGIDAPETER STORM11 OCTOBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/10/11/roepen-rennen-adrenaline-actie-tegen-pegida/

[19]

ROEPEN, RENNEN, ADRENALINE: IN ACTIE TEGEN PEGIDAPETER STORM11 OCTOBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/10/11/roepen-rennen-adrenaline-actie-tegen-pegida/

[20]

ROEPEN, RENNEN, ADRENALINE: IN ACTIE TEGEN PEGIDAPETER STORM11 OCTOBER 2015

http://www.ravotr.nl/2015/10/11/roepen-rennen-adrenaline-actie-tegen-pegida/

[21]

INDYMEDIA.NLUTRECHT OVERSTEMT PEGIDA

https://www.indymedia.nl/node/30095

[22]

INDYMEDIA.NLANTI PEGIDA ARRESTANTEN VRIJ

https://www.indymedia.nl/node/30097

[23]

”Kerken zullen de klokken luiden en zetten hun deuren open.”

RTV UTRECHTUTRECHT KLAAR VOOR MANIFESTATIE PEGIDA ENSOCIALISTEN11 OCTOBER 2015

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1395061/utrecht-klaar-voor-manifestatie-pegida-en-socialisten.html

INDYMEDIA.NLTIMEBLOCK PEGIDA DEMO

https://www.indymedia.nl/node/30074

[24]

RIJNMOND NIEUWSARRESTATIE BIJ NOODOPVANG VLUCHTELINGENIN ROTTERDAM10 OCTOBER 2015

http://www.rijnmond.nl/nieuws/10-10-2015/arrestatie-bij-noodopvang-vluchtelingen-rotterdam

[25]

VOOR EERDERE SOLIDARITEITSBWETUIGINGENZIE NOOT 1

[26]

NOSBEWONERS ORANJE HOUDEN BUSSEN METEXTRA ASIELZOEKERS TEGEN6 OCTOBER 2015
http://nos.nl/artikel/2061663-bewoners-oranje-houden-bussen-met-extra-asielzoekers-tegen.html

DOORBRAAK.EURACISTISCHE MEUTE OPGEHITST OM STRENGERMIGRATIEBELEID TE VERKOPEN8 OCTOBER 2015
http://www.doorbraak.eu/oranje-racistische-meute-opgehitst-om-strenger-migratiebeleid-te-verkopen/

[27]

Helaas wordt in dit artikel van de Europese Staatslieden tenaanzien van hun vluchtelingenbeleid ten onrechte een veel te welwillend beeld gegeven.
VRIJ NEDERLANDIS DEZE BLOEMENKWEKER HET NIEUWE SYMBOOLVAN DE VLUCHTELINGENCRISIS?

http://www.vn.nl/nieuw-symbool-van-de-vluchtelingencrisis-jan-voortman/

[28]

RTV UTRECHTTEVEEL STEUNBETUIGINGEN BIJ BESTORMDE OPVANGWOERDEN10 OCTOBER 2015

http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1395060/te-veel-steunbetuigingen-bij-bestormde-opvang-woerden.html

[29]

NU.NLNIEUWE DEMONSTRATIE PEGIDA WAARSCHIJNLIJKOP 8 NOVEMBER12 OCTOBER 2015

http://www.nu.nl/binnenland/4143865/nieuwe-demonstratie-pegida-waarschijnlijk-8-november.html

INDYMEDIA.NLOPNIEUW PEGIDA IN UTRECHT OP ZONDAG 8 NOVEMBER

https://www.indymedia.nl/node/30107

[30]

FASCISME IS EEN SLUIPMOORDENAAR: BESTRIJDT HETVOOR HET TE LAAT IS!BLOKKEER PEGIDA!JOKE KAVIAAR10 OCTOBER 2015

https://jokekaviaar.nl/fascisme-sluipmoordenaar-blokkeer-pegida.html

VVD BELEIDSSTUK”GRENZEN AAN DE OPVANG”

LINK
VVDGRENZEN AAN DE OPVANG

http://cdn.vellance.com/usmedia/vvd/uploaded/attachment-files/272.pdf

TEKST

Grenzen aan de opvang We zien het allemaal elke dag: er komen zeer veel vluchtelingen naar Europa en daardoor ook naar Nederland. Vooropgesteld: dat nemen we hen niet kwalijk. Als wij uit Syrië kwamen, zouden wij hetzelfde doen. Maar als wij uit Syrië kwamen, zouden wij ook begrijpen dat Nederland niet iedereen kan opnemen. Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen, maar met deze grote aantallen komt het einde van de draagkracht van onze samenleving in zicht. Zo ver willen wij het niet laten komen. Dat zo veel vluchtelingen naar Nederland komen, heeft twee redenen. 
De eerste reden is dat ze naar Nederland kúnnen komen. Dat komt voornamelijk door Duitsland, dat de grenzen heeft opengezet. Het Verdrag van Dublin, dat voorschrijft dat mensen asiel moeten aanvragen in het eerste Europese land waar ze binnenkomen, bestaat daarmee in de praktijk niet meer. Vluchtelingen reizen nu door vele veilige Europese landen voordat ze in Nederland komen. 
De tweede reden is dat vluchtelingen graag naar Nederland wíllen komen. Dat komt door onze royale sociale voorzieningen. 
De VVD wil dat zo min mogelijk economische vluchtelingen naar Nederland komen. Dat klinkt hardvochtig, maar we kunnen niet anders. Wij willen namelijk niet dat de sociale voorzieningen van Nederlanders op het spel komen te staan. En wij willen geen sociale spanningen in onze samenleving. 
Voorkomen dat deze mensen ons land binnenkomen, kunnen we echter niet. Onze landsgrens telt ruim 400 grensovergangen en is 1027 onbewaakte kilometers lang. 
Tegenhouden kan niet, dus moeten we ervoor zorgen dat ze de grens niet wíllen oversteken. Dat wil de VVD bereiken. 
We willen Nederland onaantrekkelijk maken voor mensen die hier geen veiligheid, maar vooral een betere economische toekomst zoeken. Daarom willen we dat tijdelijke vluchtelingen niet langer dezelfde voorzieningen kunnen krijgen als Nederlanders. Dat is nu namelijk wel zo: recht op bijstand, voorrang bij het krijgen van een huis en alle gezondheidszorg die we in Nederland hebben.
 Iedere vluchteling heeft recht op eten, zorg en onderdak. Maar dat wordt wat ons betreft wel beperkt tot de basis. Geen volledige bijstand meer, maar een zuinig leefgeld voor eten en kleding. Geen voorrang meer voor een sociale huurwoning, maar een sober dak boven het hoofd. Geen dieetadvies of ergotherapie meer, maar alleen medisch noodzakelijke zorg. 
Daarnaast stellen wij maatregelen voor die bevorderen dat deze mensen slechts tijdelijk in Nederland blijven. Het onderwijs voor kinderen van vluchtelingen willen wij nadrukkelijk behouden. Wij vinden dat kinderen het recht hebben om voorbereid te worden op een zelfstandige toekomst, ook al zal die vermoedelijk niet in Nederland zijn. 
Als de maatregelen die wij voorstellen worden ingevoerd, zullen de gevolgen ingrijpend zijn. Nederland wordt daarmee voor zeer velen onaantrekkelijk om naartoe te reizen. Als andere Europese landen het Nederlandse voorbeeld volgen, zullen ook zij onaantrekkelijk worden. Dat zal een duidelijke rem zijn op de grote migratiestroom die we nu zien. Mensen die om economische redenen hier naartoe willen komen, zullen er dan meestal vanaf zien. 
Om dit te bereiken, moeten we een aantal wetten aanpassen. We presenteren daarom vandaag het plan ‘Grenzen aan de Opvang’. Het plan is effectief én juridisch uitvoerbaar. Nu komt het aan op de politieke uitvoering. We willen het probleem oplossen: niet meer en niet minder. 
Eerder presenteerde de VVD voor de langere termijn het plan Azmani. Inmiddels is dat kabinetsbeleid én Europees beleid. We vertrouwen erop dat andere partijen het plan ‘Grenzen aan de Opvang’ niet meteen afwijzen. Want er komt een dag dat we met zijn allen niet anders kunnen dan deze maatregelen nemen. De VVD zegt: beter vroeg dan laat.
 2 Grenzen aan de opvang Europa wordt geconfronteerd met een ongekend grote en almaar toenemende stroom van migranten die zich in Europa willen vestigen. Soms op zoek naar een veilig heenkomen, maar vaak ook op zoek naar geluk. Het is heel begrijpelijk dat mensen graag naar een land als Nederland willen komen. Begrijpelijk, maar ook onbeheersbaar. 
Wereldwijd zijn 60 miljoen mensen op de vlucht. 1 Dat leidt ertoe dat alleen al afgelopen maand 12.800 mensen zich in ons land hebben gemeld. Wat de VVD betreft hebben we de verantwoordelijkheid om te zorgen dat vluchtelingen uit conflict- en oorlogsgebieden een veilige plek geboden wordt. Dat hoeft echter niet binnen Europa te zijn.
 De vluchtelingenstroom die dat ook richting ons land oplevert, kunnen we gewoonweg niet aan. Het zou betekenen dat, inclusief de gezinnen die asielzoekers over kunnen brengen, ieder jaar een stad als Groningen of zelfs Utrecht aan ons land wordt toegevoegd. Dat is onhoudbaar. 
Om een halt toe te roepen aan de enorme migratiestromen en de levensgevaarlijke mensensmokkelroutes naar het Europese vasteland, moeten er veilige havens gecreëerd worden in de regio zelf. Hierdoor hebben alle vluchtelingen kans op opvang en niet alleen de vluchtelingen die genoeg geld hebben om zich naar Europa te laten smokkelen. Dat is niet alleen in ons belang, maar ook in dat van de vluchtelingen zelf. In hun eigen regio kunnen zij dichter bij huis, in een vergelijkbare cultuur worden opgevangen. Daarnaast zullen deze mensen daar in de toekomst, na de oorlog, ook hard nodig zijn om te helpen het land weer op te bouwen. Met het creëren van voldoende adequate opvang in de regio, maken we asielaanvragen in Europa overbodig. 
Er is dan geen recht op asiel meer binnen Europa. Zo krijgen we weer regie over de migratiestroom. Om die reden heeft de VVD zich sterk gemaakt voor het uitbreiden van deze vluchtelingenkampen tot volwaardige opvanglocaties, waar vluchtelingen ook toegang hebben tot zorg en onderwijs. Inmiddels heeft Europa dit plan overgenomen en in september is de eerste stap gezet door een miljard euro extra vrij te maken voor opvang in de regio. 
Ook lopen de onderhandelingen met diverse landen in de regio voor het creëren van dit soort veilige havens. Regie nemen over migratie betekent ook zelf bepalen wie we opnemen in ons land en wie niet. Zo zorgen we er voor dat er alleen nog mensen binnenkomen die echt op zoek zijn naar veiligheid en dat er geen mensen meer binnenkomen om economische redenen. 
Mensen die bereid zijn onze rechtsstaat, onze normen en waarden en onze liberale vrijheden te omarmen. En niet diegenen die zich verzetten tegen onze normen en waarden als gelijkwaardigheid tussen man en vrouw, homo en hetero. Zo zagen we de afgelopen periode geweldsincidenten gericht tegen Christenen en vrouwen in en om de asielzoekerscentra. Dat is onaanvaardbaar in dit land. De migratiecrisis De migratiecrisis is de meest prangende politieke kwestie waar Europa en haar lidstaten momenteel mee te maken hebben.
 Het VVD-plan voor opvang in de regio in plaats van recht op asiel in Europa, is overgenomen door het kabinet en inmiddels ook Europees beleid. Dat is een grote stap op weg naar een structurele oplossing voor deze crisis, maar daarmee zijn we er nog niet. Tot het moment dat veilige havens zijn gerealiseerd, blijven iedere week weer vele duizenden vluchtelingen en migranten naar Europa en dus naar Nederland komen.
2 En we moeten er serieus rekening mee houden dat dit aantal de komende jaren verder zal toenemen. Het einde van de spankracht van onze opvang en asielverlening komt daarmee in zicht.
 1 Bron: UNHCR Global Trends Rapport 2015 2 Bron: IND Asylum Trends August 2015 
3 Dat mensen vluchten voor oorlogen en conflicten is volkomen begrijpelijk. Velen van ons zouden hetzelfde doen, als het zou betekenen dat wij ons gezin, onze kinderen, een veilige plek en een toekomst konden bieden. 
Maar die veilige haven is vaak al lang bereikt. Migranten besluiten die plek vervolgens om economische redenen te verlaten en door te reizen. Gezien het voorzieningenniveau in Nederland is ons land vaak de eindbestemming. En hoe begrijpelijk die wens om een betere toekomst ook is, het brengt Nederland in een onhoudbare situatie. De aantrekkingskracht van ons uitgebreide sociale stelsel zal op de korte termijn blijven zorgen voor een massale toestroom van migranten. Nederlanders maken zich daardoor veel zorgen dat sociale voorzieningen onder druk komen te staan. 
Een terechte zorg, gezien de aantallen vluchtelingen die uiteindelijk in een uitkering belanden. Zo zit van de Somaliërs 70% in de bijstand, van de Syriërs bijna 60%. Daarnaast is er de zorg dat migranten het moeilijker maken voor Nederlanders om een betaalbare woning te vinden, dat er verdringing plaatsvindt op de arbeidsmarkt en dat er culturele spanningen ontstaan. 
3 Wij snappen deze zorgen. Nu al puilen de asielzoekerscentra (azc) uit, nemen spanningen toe en worden overal noodvoorzieningen uit de grond gestampt. Gemeenten trotseren de onvrede van hun bewoners om noodopvang te kunnen verlenen. De uitvoerende overheidsdiensten kunnen het werk nauwelijks nog aan en de kosten rijzen de pan uit.
 4 In 2014 was de rijksoverheid bijna een miljard euro kwijt aan onder meer onderdak, levensonderhoud, gezondheidszorg, procedures en scholing. Dit jaar loopt dat bedrag verder op naar circa anderhalf miljard euro.
5 En het is ongehoord dat een deel van de asielzoekers vervolgens niet eens tevreden is met hetgeen hen wordt aangeboden. Klachten over het delen van slaapplekken of over de geboden voorzieningen dragen logischerwijs niet bij aan het draagvlak in onze samenleving. Het einde van de spankracht van die samenleving is in zicht. 
Voorstel VVD 
De VVD wil zijn verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van oorlogsvluchtelingen, zij hebben recht op een veilig heenkomen. Niet voor niets heeft de VVD al maanden geleden gepleit voor goede, perspectiefrijke opvang in de regio. Dus niet alleen de noodzakelijke slaapplaats, maar de mogelijkheid een goed leven te leiden. Maar veel mensen reizen verder, nadat ze die veilige plek hebben gevonden. De meeste mensen die ons land zijn binnengekomen, zijn al op een veilige plek opgevangen en vaak zelfs door meerdere veilige landen verder gereisd. In hun regio, of in een ander Europees land. 
De reden dat zij doorreizen naar óns land, is omdat zij de economische situatie hier aantrekkelijker vinden. Dat is begrijpelijk vanuit het oogpunt van de individuele vluchteling, maar daarmee worden onze sociale voorzieningen onhoudbaar. De VVD wil niet dat Nederland een toevluchtsoord is voor economische vluchtelingen. We zullen er alles aan moeten doen om de aantrekkingskracht van ons land weg te nemen voor degenen die hier vanwege economische motieven naartoe komen. Om zo de grote stroom migranten naar Nederland in te dammen. Wij moeten onze voorzieningen beschermen, zodat zij voor onze eigen inwoners toegankelijk blijven.
 Dat kan alleen als wij diezelfde voorzieningen beperken voor hen die de doorreis naar ons land maken juist vanwege dat voorzieningenniveau. 
De VVD wil dat asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning geen aanspraak meer kunnen maken op dezelfde sociale voorzieningen als Nederlanders. De sociale voorzieningen waarop zij nog wel aanspraak kunnen maken, moeten drastisch worden versoberd. Niet langer worden zij qua voorzieningen gelijkgeschakeld aan Nederlanders, maar aan asielzoekers die nog in procedure zijn. 
Daarmee hebben asielzoekers die tijdelijk in Nederland verblijven, geen recht meer op volledige sociale zekerheid, volledige gezondheidszorg en volledig zelfstandige sociale huurwoningen. 
 3 Bron: Sociaal Cultureel Planbureau (2015). Kwartaalbericht Continu Onderzoek Burgerperspectieven, 2015-3. 4 Statushouders in bijstand (CBS): Somaliërs 70%, Irakezen meer dan 60%, Syriërs bijna 60%, Eritreërs 50%. 5 Bron: Volkstrant, 26 september 2015.
 4 De VVD wil dat asielzoekers die hier tijdelijk bescherming krijgen, voortaan beperkt aanspraak kunnen maken op leefgeld, sobere opvang en noodzakelijke medische zorg. Voorop moet staan dat de opvang in Nederland tijdelijk is, namelijk totdat een asielzoeker in de veilige havens in de regio terecht kan. 
Asielzoekers dienen zo snel als mogelijk terug te keren naar hun eigen regio, waar zij in veiligheid, dicht bij eigen huis en haard en in hun eigen cultuur worden opgevangen, zoals het migratieplan van de VVD uit maart ook beoogt. De tijdelijke verblijfsvergunning zal daarom steeds voor een jaar moeten worden verleend en niet, zoals nu, voor 5 jaar. Na elk jaar moet worden bezien of het bieden van bescherming nog steeds in Nederland moet plaatsvinden of dat opvang in de eigen regio mogelijk is geworden en mensen dus kunnen en moeten terugkeren. 
Huidige situatie ILLEGAAL IN NL LEGAAL IN NL 1: Illegalen 2: Asielzoekers in procedure 3: Statushouders bepaalde tijd 4: Statushouders onbepaalde tijd 5: Nederlanders geen opvang AZC opvang huisvesting huisvesting huisvesting geen geld leefgeld sociale zekerheid sociale zekerheid sociale zekerheid medische noodzorg beperkt zorgpakket volledig zorgpakket volledig zorgpakket volledig zorgpakket
 Voorstel VVD ILLEGAAL IN NL LEGAAL IN NL
 1: Illegalen 2: Asielzoekers in procedure 3: Statushouders bepaalde tijd 4: Statushouders onbepaalde tijd 5: Nederlanders geen opvang AZC opvang sobere opvang huisvesting huisvesting geen geld leefgeld leefgeld sociale zekerheid sociale zekerheid medische noodzorg beperkt zorgpakket beperkt zorgpakket volledig zorgpakket volledig zorgpakket 
Juridisch kader
 Verschillende nationale en internationale verdragen en wetten verplichten de rijksoverheid bepaalde minimumvoorzieningen aan te bieden aan personen die legaal op ons grondgebied verblijven en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
 Deze verdragen en wetten bieden wel ruimte om de opvang en verzorging te beperken tot basale voorzieningen. Door het bieden van beperkt leefgeld, sobere opvang en noodzakelijke medische zorg aan asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning, wordt aan deze verdragen en wetten voldaan. Op dit moment krijgen asielzoekers met een tijdelijke en met een permanente verblijfsvergunning, dezelfde voorzieningen. Terwijl dit twee verschillende groepen zijn. Het primaire doel van de rijksoverheid is om asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning, bescherming te bieden totdat er opvang in de regio is. Vandaar dat ze een tijdelijke verblijfsvergunning ontvangen.
 Bij mensen met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd, is de aard van het verblijf anders, namelijk permanent. Hier staat niet bescherming voorop, maar het langer verblijven en meedoen in Nederland. Daarbij past wel toegang tot volledige voorzieningen. Gelijke gevallen dienen gelijk behandeld te worden, maar bovengenoemde groepen zijn niet gelijk (naar aard en duur van het verblijf). Daarom is het proportioneel en objectief te rechtvaardigen dat dit plan onderscheid maakt tussen deze groepen.
 Op dit moment wordt qua geboden voorzieningen al onderscheid gemaakt tussen verschillende personen die hier legaal verblijven. De groep mensen die op dit moment al geen aanspraak mag maken op het Nederlandse sociale stelsel wordt slechts uitgebreid: naast asielzoekers die in procedure zijn, gaat dit met ons plan eveneens gelden voor asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning.
 5 Concrete maatregelen In Nederland staat in de Koppelingswet (een wet ter wijziging van de Vreemdelingenwet) welke groepen worden uitgesloten van sociale voorzieningen en uitkeringen. Deze wet bepaalt dat illegalen en asielzoekers die nog in procedure zijn, géén toegang hebben tot sociale voorzieningen zoals bijstand, huurtoeslag en volledige medische zorg. Zij hebben wel recht op noodzakelijke medische zorg, onderwijs voor hun kinderen en juridische bijstand. 

De VVD stelt het volgende voor:
 ? Aanpassing van de Vreemdelingenwet, om te realiseren dat asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning geen toegang meer hebben tot sociale voorzieningen, zodat ook zij “verstoken blijven van verstrekkingen, voorzieningen en uitkeringen ten laste van de collectieve middelen”. ? Een hieruit voortvloeiende wijziging van het bereik (op wie is een wet van toepassing) van de socialezekerheidswetten (zoals de participatiewet en de toeslagenwet), de zorgwetten (zoals de Wlz en de Wmo) en de woonwetten (zoals de huisvestingswet en de woningwet). Sociale Zekerheid Asielzoekers die nog in een asielprocedure zitten, kunnen geen aanspraak maken op alle sociale voorzieningen en uitkeringen in Nederland, zoals bijstand, huurtoeslag en kinderbijslag. Asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning kunnen daar momenteel nog wel aanspraak op maken. Dat zorgt voor een onhoudbare druk op ons sociale zekerheidsstelsel. Door hen uit te sluiten van de diverse socialezekerheidswetten en slechts leefgeld uit te keren, veranderen we dat. Het leefgeld zal verlaagd worden tot het minimaal vereiste niveau. 
De VVD stelt het volgende voor: Asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning, kunnen alleen nog aanspraak maken op leefgeld voor voedsel en kleding. Hiertoe worden zij uitgesloten van de diverse socialezekerheidswetten. Het leefgeld zal verlaagd worden tot het minimaal vereiste niveau. Huisvesting Als een gemeente een huisvestingsverordening heeft, is zij verplicht asielzoekers met een verblijfsvergunning met voorrang woonruimte te bieden. Daarnaast moeten corporaties, die het overgrote deel van de vergunninghouders opvangen, deze groep huisvesten omdat zij door hun vaak lage inkomen, automatisch in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Wij willen niet dat iemand op straat slaapt, dus een dak boven het hoofd wordt altijd geboden, maar een sober onderkomen volstaat. De grote instroom zorgt op de manier waarop het nu nog gaat, voor te veel druk en zelfs verdringing op de woningmarkt. 

De VVD stelt het volgende voor: ? Het schrappen van de voorrangsstatus van asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning bij het vinden van sociale huisvesting na de asiellocatie. ? Een asielzoeker met een tijdelijke verblijfsvergunning wordt sober gehuisvest. Dat wil zeggen in een onzelfstandige opvanglocatie waar voorzieningen moeten worden gedeeld met anderen. Te denken valt aan containerwoningen, prefabwoningen, leegstaande kantoorpanden of anderszins. Hij komt niet langer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Ontevredenheid met de geboden sobere huisvesting, mag nooit een reden zijn om een asielzoeker naar een sociale huurwoning te verplaatsen. 6 Gezondheidszorg Voor asielzoekers die nog in een asielprocedure zitten, bestaat de Regeling Zorg Asielzoeker (RZA). De gezondheidszorg die hieronder valt, is omvangrijk. Europese richtlijnen die hierop van toepassing zijn, bieden ruimte om deze te beperken. Deze richtlijnen verplichten lidstaten slechts om ‘verzoekers om internationale bescherming’ spoedeisende behandelingen en de essentiële behandeling van ziekten en mentale stoornissen te bieden. 

De VVD stelt het volgende voor: ? Versobering van de RZA tot het niveau dat passend is bij ‘spoedeisende en medisch noodzakelijke zorg’. Dat betekent dat een deel van de behandelingen uit de RZA moet worden geschrapt. Zaken als dieetadvisering, gehoorapparatuur, ergotherapie, erfelijkheidsonderzoek en huishoudelijke hulp zijn volgens de VVD niet noodzakelijk. ? Net als voor asielzoekers in procedure, moet ook voor asielzoekers met een tijdelijke verblijfsvergunning gelden dat zij alleen nog aanspraak kunnen maken op de (versoberde) Regeling Zorg Asielzoeker en niet langer op de volledige gezondheidszorg in Nederland. 
Om de aanspraak te beperken, moeten deze asielzoekers worden uitgesloten van diverse zorgwetten. Immigratie en asiel De opvang van oorlogsvluchtelingen in Nederland is tijdelijk, namelijk totdat zij in veilige havens in de regio terecht kunnen. De asielvergunning ‘bepaalde tijd’ zal daarom steeds voor een jaar moeten worden verleend en niet, zoals nu, voor 5 jaar. Na elk jaar wordt dan bekeken of het bieden van bescherming nog steeds in Nederland moet plaatsvinden of dat opvang in de eigen regio mogelijk is geworden. In het eerste geval wordt de tijdelijke asielvergunning verlengd met weer een jaar. In het tweede geval wordt de verlenging van de tijdelijke asielvergunning afgewezen. 

De VVD stelt het volgende voor: ? De asielvergunning voor bepaalde tijd wordt voortaan voor 1 jaar verleend. ? Het ontstaan van een veilige haven in de regio is een afwijzingsgrond voor de verlenging van een asielvergunning voor bepaalde tijd. ? Uit bovenstaande punten vloeit voort dat houders van een asielvergunning voor bepaalde tijd niet langer reden hebben om te verwachten dat een permanent verblijfsrecht zal worden toegekend. Bekeken moet worden of het nareizen van gezinsleden om die reden ook beperkt kan worden. ? Een aanscherping van de Vreemdelingenwet moet mogelijk maken dat asielzoekers die zich misdragen, zo snel als mogelijk verblijf in dit land kan worden ontzegd. Naturalisatie Na vijf jaar legaal verblijf in Nederland op basis van een verblijfsvergunning, kunnen mensen een verzoek doen om de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen. Daarnaast moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. 

Door deze voorwaarden uit te breiden, maken we het moeilijker om Nederlander te worden. De VVD stelt het volgende voor: ? Het wetsvoorstel dat regelt dat iemand pas na 7 jaar legaal verblijf Nederlander kan worden, moet zo snel mogelijk in de Tweede Kamer worden behandeld. ? Het is niet mogelijk om Nederlander te worden als in de laatste 10 jaar in Nederland of daar buiten een gevangenisstraf, taakstraf of hoge geldboete vanwege een misdrijf is opgelegd.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!