De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Pegida barbecue bij Moskeeen tijdens Ramadan/Pegida, vijand van moslims, allochtonen en vluchtelingen

Pegida barbecue bij Moskeeen tijdens Ramadan/Pegida, vijand van moslims, allochtonen en vluchtelingen

vrijdag 29 juni 2018 08:33
Spread the love

PEGIDA ”BARBECUE” BIJ MOSKEEEN TIJDENS RAMADAN/PEGIDA, VIJAND VAN MOSLIMS, ALLOCHTONEN EN VLUCHTELINGEN/STRIJD GAAT DOOR!

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/pegida-barbecue-bij-moskeeen-tijdens-ramadan-pegida-vijand-van-moslims-allochtonen-en-vluchtelingen-strijd-gaat-door/

Sommige verhalen moeten we elkaar blijven vertellenAnoniem

Weet u het nog?Natuurlijk, want het Pegida Nederland monster blijft actief, in de Nederlanden en in andere landen.Onvermoeibaar in het haatzaaien tegen moslims. vluchtelingen en allochonen! [1]Alvorens hun laatste althans aan mij bekende strapatzen te belichten,nog even een beeld van deze Kwade organisatie:
Deze club, dus, Pegida Nederland, kloon van het uit Duitsland afkomstige Pegida [Patriotische Europaer gegen die Islamiserung des Abendlandes,”Abendland” staat voor Europa] (2), presenteert zich als ”bezorgde burgers”, maar isin werkelijkheid een griezelige vergaarbak van neo nazi’s, Islamofoben enracisten [3].Leider is de u uiteraard bekende Edwin Wagensveld,een Nederlandse getrouwe van Pegida Duitsland van het eerste uur,, wapenhandelaar en nazi vriend. [4]   Andere verbindingen tussen Pegida en extreem-rechtse geestverwantenzijn die met mensen  als Raffie Chohan [extreem-rechtse DutchDefence League], de neo nazi club NVU, Tommy Robinson [voormaligvoorman van de extreem-rechtse English Defence League]en andere neonazi organisaties en individuen. [5] Nadrukkelijk moet in dit rijtje nog  genoemd worden Lutz Bachmann,oprichter Pegida Duitsland, een figuur, die fascistische uitlatingengedaan heeft tegen vluchtelingen, die hij ”ongedierte” noemde. [6],waarvoor hij door het Duitse OM is aangeklaagd wegens aanzetten tothaat. [7]Bachmann had zich tijdelijk teruggetrokken vanwege een identificatie metHitler, maar was later weer volop in de running. (8)   Zo zijn de Pegida manieren.
TROUWENS/GOOD NEWS [Voor wie het nog niet wist]Bachmann is in 2016 veroordeeld wegens het aanzetten tothaat tegen vluchtelingen vanwege zijn ”ongedierte” uitspraakop Facebook. [9]A beginning of justice…..
Maar goed:Pegida een club van verontruste burgers, zoals ze zich graag presenteren? [10]Vergeet het maar, zoals bovenstaande heeft aangetoond.
Gevaarlijker nog:Het is een Club, die van geen ophouden weet!

PEGIDA ”BARBECUE” BIJ MOSKEEEN

De maandelijkse marsen [zie voor alle informatie daarover noot 11],waarop gelukkig veel tegenstand van anti fascisten [12]zijn een Gevaarlijk Ding, de directe, frontale aanval op moslims enIslam, nog griezeliger!
Vertontrustend voorbeeld, dat vele moslims, anti fascisten enandere bondgenoten van goede wille, heeft getroffen:Het verontrustende en kwaadaardige Plan van Pegida omeen barbecue met varkensvlees [varkensvlees is onrein voor moslims en ook voor Joden] [13] te houden [14], op het plein ofdrempel van Moskeeen en dat nota bene tijdens de Heilige VastenmaandRamadan! [15]
Dat dit niet spontaan was, maar weloverwogen, bleek uit het feit,dat het van te voren op Facebook aangekondigd was [16] en het de bedoeling was,deze misselijke wanvertoning in diverse steden te houden, te wetenin Arnhem, Gouda, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. [17]Tijdens het avondgebed zou deze wanvertoning plaatsvinden [18] en erbijwerd nog gezegd, ”je beste anti Islamhumeur mee te nemen..” [19]
EEN PROVOCATIE DUS!
Maar wat volgde was, anders dan Pegida bedoeld had,een klucht.Behalve de nota bene Marokkaans-islamitische Rotterdamse burgemeester Aboutaleb [ook wel ”Dagoe”talebof nog toepasselijker ”Hagoe” taleb genoemd, zie voor uitleg noot [20], die dezevertoning  toestond onder het mom van ”vrijheid van meningsuiting” [21].
Nou even advocaat van de Duivel zijn. [22]Strikt JURIDISCH is de redenering van Aboutaleb niet onjuist, wanter is geen toestemming voor een demonstratie vereist is [als je die barbecue tenminste een ”demonstratie” wil noemen],wat betekent, dat de burgemeester deze niet kan verbieden op grondvan de inhoud [23].Maar een WAY OUT is WEL, dat wanneer de Openbare Ordein het geding is, want dan kan de burgemeester een demonstratie kan beperkenof verbieden.Ook kan ”maatschappelijke onrust” meespelen bij een verbod [24] en dat washier zeker het geval.Want maatschappelijke onrust veroorzaakte dit ”barbecue” gedoe natuurlijk!

Die WAY OUT, die ”De Openbare Orde” bood, hebben de burgemeestersin de andere steden,  waarPegida los wilde gaan, WEL aangegrepen!. [25]Een WAY OUT zei ik, omdat je zo van een fascistische bende afkan komen, maar ook JURIDISCH te verdedigen, omdat mensen zichterecht geprovoceerd konden voelen, waardoor er van alles kon/kangebeuren.
Daarnaast:
WHAT ABOUT de Vrijheid van Godsdienst, die in de NederlandseGrondwet is vastgelegd? [26]Een GRONDrecht!
Zou Aboutaleb deze barbecue provocatie ook hebben toegestaan, als een Club bijeen Synagoge zijn gaan barbecuen met varkensvlees?Ik heb een vermoeden van niet……
NASLEEP PEGIDA PROVOCATIE

Verwonderlijk was het dan ook niet, dat de Pegida Bende naar Rotterdam
toog, waar hen andermaal een verrassing wachtte:MAAR GEEN FEESTJE VOOR PEGIDA, HAHAHAHA!!
Want er was een sterke en goede tegenbeweging!Een dominee kwam in actie en organiseerde een ”Ramadan sponsortour”tegen de barbecue provocatie van Pegida [27], er werden bloemengelegd in de heg van de Moskee als protest tegen Pegida [28] entoen de Pegida bende in Rotterdam aankwam, waren er honderdentegendemonstranten bij de Moskee en bliezen ze de aftocht. [29]Uiteraard werd de ”zieligheidskaart” uitgespeeld [30] met eenkwaadaardige uithaal naar ”jongeren met eenmigratieachtergronf” [31], een mixed cocktail bijextreem-rechtse groeperingen. [31]
EN LACHEN.!Aboutaleb betuigde zijn spijt, dat de Pegida bende niet hadkunnen ”barbecue provoceren” [32]Oh pardon, ”demonstreren”
IK EN VELEN MET MIJ NIET!
Ik zeg:HULDE AAN DE DAPPERE ANTI-FASCISTEN EN MENSENVAN GOEDE WILLE, DIE EEN HEEL ANDER GELUID HEBBENLATEN HOREN
KUDOS!
EPILOOG:

Pegida lijkt wel geobsedeerd door moslims en de Islam enweet van geen ophouden.Nu, op het moment, dat ik dit schrijf, weet ik zeker, dat zij meteen nieuw, vals plannetje bezig zijn.PRIMA!Dan vinden ze ons op hun weg.Laat ze niet Lopen blijft ze bestoken [33] en met hen alleandere anti fascisten en mensen van goede wil.
Zij zijn een onderdeel van een gevaarlijk groeiende extreem-rechtsebeweging met ieder zo zijn eigen focus.PVV/Wilders is eveneens bezeten van moslims en Islam en heeft dat nog weer eensbewezen met een ziek Goebbels achtig verkiezingsfilmpje 2018 [34], datik heb ontmaskerd. [35]De PVV focust zich ook op bevolkingsgroepen, zoals Marokkanen[spreekt, de meesten zijn moslims!], Surinamers envluchtelingen [36] en is als ”kampioen” haatzaaien racistisch, Islamofooben xenofoob. [37]
Wat weinig verbazing zal wekken, is dat de PVV ook heel close is
met PegidaZo werd er tijdens een Pegida mars in Dresden in 2015 een solidariteitsverklaring van Wilders voorgelezen door niemand minder dan Ed Wagensveld [38],leider van Pegida NederlandEen stukje eruit:” Lieve vrienden in Dresden
Het is werkelijk fantastisch wat hier in Dresden gebeurt. Dresden laat zien hoe het moet. Heel Europa kijkt naar jullie. Jullie staan niet alleen. Jullie zijn deel van iets veel groters. In Duitsland, in Nederland, in heel Europa. Jullie zijn de hoop van velen. Jullie zijn de stem van het volk tegen de elite. Jullie zijn het volk.…..” Ik steun jullie van harte. Miljoenen in Europa steunen jullie. Ik ben trots op jullie.
Want wij willen wat jullie willen: een vrij volk, een vrij land, een beschaafd land, en geen islamisering.
Laat ons ons daar samen voor inzetten. Niemand kan ons stoppen.
Leve de vrijheid.” 

Zie voor de gehele tekst noot 39

We moeten verder het Forum voor Democratie niet vergeten, een xenofobe, Islamofobe, racistische en sexistische partij EN uitgesprokenvluchtelingenvreters. [40]
EEN FRAAI ZOOTJE, geflankeerd door loslopende neonazi gezelschappen,zoals Voorpost, Identitair Verzet en co.Google ze zelf maar.Heb geen behoefte aan verwijzingen naar hen.
Wil wel kwijt, dat Identitair Verzet de We are Here Vluchtelingen nogaardig heeft getracht te zieken, toen ze nog in de Rudolf Dieselstraatzaten. [41]Maar Boontje komt om zijn Loontje.Daags later werden zij zelf door anti-fascisten verjaagd. [42]

Gevaarlijke fascistische bendes, allemaal, of ze nu inde Tweede Kamer zitten, zoals PVV en Forum voor Democratie,of de straat in toenemernde mate terroriseren, zoals Pegida,Identitair Verzet, Voorpost en aanverwanten.

Dus het blijft zaak, alert te blijven en hen te blijven bestrijden.
Zodat de terreur niet wint.
TOEN NIETNU NIETNOOIT MEER FASCISME!

Astrid Essed

NOTEN

[1]

WILDERS, PVV, PEGIDA, POLITIEK/HET NEDERLANDSEKROMME HUISASTRID ESSED21 APRIL 2016

https://www.astridessed.nl/wilders-pvv-pegida-politiekhet-nederlandse-kromme-huis/

ZIE OOK OP WEBSITE AFA FRYSLAN

https://www.afafryslan.nl/2016/04/24/wilders-pvv-pegida-politiekhet-nederlandse-kromme-huis/

[2]

WIKIPEDIAPEGIDA
    https://en.wikipedia.org/wiki/ Pegida    

WEBSITE PEGIDA NEDERLAND

http://pegidanederland.com

[3]

KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
     http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-burgerbeweging/

[4]

KAFKANEDERLANDSE PEGIDA ACTIVIST: WAPENHANDELAAREN NAZIVRIEND
     http://kafka.nl/nederlandse-pe gida-activist-wapenhandelaar-e n-nazivriend/

[5]

KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
     http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-burgerbeweging/

[6]

´´Begin 2015 raakt hij in opspraak omdat er een foto van hem is opgedoken met een Hitler-snor en scheiding. Voor korte tijd trekt hij zich terug als leider. Op zijn persoonlijke Facebook-pagina beschrijft Bachmann oorlogsvluchtelingen en asielzoekers als “vuil” en “ongedierte”. Deze opmerkingen hebben er toe geleid dat het openbaar ministerie in Duitsland Bachmann onlangs heeft aangeklaagd wegens het aanzetten tot haat.´´    KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
     http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-burgerbeweging/
     NOSBACHMANN SCHOLD OOK MIGRANTEN UIT21 JANUARI 2015
    http://nos.nl/artikel/2014594- bachmann-schold-ook-migranten- uit.html

[7]

´´Begin 2015 raakt hij in opspraak omdat er een foto van hem is opgedoken met een Hitler-snor en scheiding. Voor korte tijd trekt hij zich terug als leider. Op zijn persoonlijke Facebook-pagina beschrijft Bachmann oorlogsvluchtelingen en asielzoekers als “vuil” en “ongedierte”. Deze opmerkingen hebben er toe geleid dat het openbaar ministerie in Duitsland Bachmann onlangs heeft aangeklaagd wegens het aanzetten tot haat.´´    KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
     http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-burgerbeweging/

[8]

” After the photo sparked international outrage, Bachmann stepped down as de facto leader of Pegida.[20] According to Bachmann and Pegida co-founder Kathrin Oertel, Bachmann’s resignation had nothing to do with the photo.[20] A few weeks later, Bachmann was reinstated as a co-leader following a vote.”

WIKIPEDIALUTZ BACHMANN/PEGIDA

https://en.wikipedia.org/wiki/Lutz_Bachmann#Pegida

OORSPRONKELIJKE BRON

WIKIPEDIALUTZ BACHMANN
https://en.wikipedia.org/wiki/Lutz_Bachmann

[9]

Lutz Bachmann, de voorman van anti-islambeweging Pegida, is dinsdag veroordeeld voor opruiing en haatzaaien. Bachmann ontkende de aantijgingen, maar kreeg toch een geldstraf van 9.600 euro opgelegd.

Reden voor de veroordeling waren de Facebookberichten die de Pegida-leider plaatste in september 2014. Daarin omschreef hij moslims en vluchtelingen als ‘tuig’, ‘beesten’ en ‘rotzooi’. 

JOOP.NLPEGIDA LEIDER LUTZ BACMNANN VEROORDEELDVOOR HAATZAAIEN3 MEI 2016

https://joop.bnnvara.nl/nieuws/pegida-leider-bachmann-veroordeeld-voor-haatzaaien

”Voorman Lutz Bachmann van anti-islam beweging Pegida moet een boete van 9.600 euro betalen wegens opruiing. Het Duitse Openbaar Ministerie (OM) had zeven maanden cel geëist tegen Bachmann. 

De rechter in Dresden acht bewezen dat Bachmann vluchtelingen op Facecbook ‘beesten’, ‘afval’ en ‘smerig zooitje’ heeft genoemd, meldt Die Welt dinsdag.”

NU.NLPEGIDA VOORMAN BACHMANN VEROORDEELD TOT BOETEWEGENS OPRUIING

” Der Anklage zufolge soll Bachmann im September 2014 auf seiner Facebook-SeiteFlüchtlinge und Asylbewerber als “Gelumpe”, “Viehzeug” und “Dreckspack” beschimpft haben. Dies sei eine “pauschale Herabwürdigung” aller nach Deutschland kommenden Flüchtlinge, sagte Staatsanwalt Tobias Uhlemann. Der Angeklagte habe damit zum Hass aufgestachelt und den öffentlichen Frieden gefährdet. “Die Beweise sind tatsächlich erdrückend.”
DIE WELTPEGIDA GRUNDER BACHMANN WEGENS VOLKSVERHETZUNGVERURLTEILT

https://www.welt.de/politik/deutschland/article155014562/Pegida-Gruender-Bachmann-wegen-Volksverhetzung-verurteilt.html

” On 3 May 2016, Bachmann was convicted of “inciting racial hatred” and fined €9,600.”
WIKIPEDIALUTZ BACHMANN/PROSECUTION FOR INCITEMENT OF RACIALHATRED

https://en.wikipedia.org/wiki/Lutz_Bachmann#Prosecution_for_incitement_of_racial_hatred

OORSPRONKELIJKE BRON

WIKIPEDIALUTZ BACHMANN
https://en.wikipedia.org/wiki/Lutz_Bachmann

[10]

” In navolging van Pegida Dresden zijn ook in Zweden, het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Canada Pegida bewegingen opgericht. 
Gemeenschappelijke kenmerken zijn hun 1) islamkritiek, 2) afkeer van fascisme 3) geweldloosheid. ”

WEBSITE PEGIDA NEDERLAND

http://pegidanederland.com

KAFKAPEGIDA NEDERLAND, EEN BURGERBEWEGING?
     http://kafka.nl/pegida-nederla nd-een-burgerbeweging/

[11]

OP DE VERZETSSITE TEGEN PEGIDA ”LAATZENIETLOPEN”,MET INITIATIEVEN VOOR DEMONSTRATIES TEGEN DEZE CLUB, ISALLE INFORMATIE OVER DE PEGIDA MARSEN TE VINDEN
ZIE

http://laatzenietlopen.blogspo t.com

[12]

VERZET TEGEN PEGIDA MARSEN/ACTIES

http://laatzenietlopen.blogspo t.com

[13]

AL YAQEEN.COMWAAROM GEEN VARKENSVLEES?

https://al-yaqeen.com/va/waaro m-geen-varkensvlees/

JOODSE RITUELE SPIJSBEREIDING- REINE EN ONREINE DIEREN
https://dier-en-natuur.infonu. nl/dieren/29196-joodse-rituele -spijsbereiding-reine-en- onreine-dieren.html

[14]

OMROEP WESTPEGIDA WIL VARKENS ROOSTEREN VOOR MOSKEETIJDENS RAMADAN9 MEI 2018

https://www.omroepwest.nl/nieu ws/3630788/Pegida-wil-varkens- roosteren-voor-moskee-tijdens- ramadan

ADPEGIDA GOOIT VARKENS OP SPIT TIJDENS RAMADAN”NEEM ANTI-ISLAM HUMEUR MEE”9 MEI 2018

https://www.ad.nl/den-haag/peg ida-gooit-varkens-op-spit-tijd ens-ramadan-neem-anti-islam-hu meur-mee~a604224a5/

[15]

WIKIPEDIARAMADAN

https://en.wikipedia.org/wiki/ Ramadan

[16]

Iedereen die zijn plastic bordje en bestek én een goed anti-islam humeur meeneemt kan een stukje van de speenvarkens mee komen eten, zo laat Pegida via Facebook weten. 

ADPEGIDA GOOIT VARKENS OP SPIT TIJDENS RAMADAN:”NEEM ANTI-ISLAMHUMEUR MEE”9 MEI 2018

https://www.ad.nl/den-haag/pegida-gooit-varkens-op-spit-tijdens-ramadan-neem-anti-islam-humeur-mee~a604224a5/

[17]

” Anti-islambeweging Pegida gaat tijdens de ramadan speenvarkens op het spit gooien bij vijf moskeeën in Arnhem, Gouda, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Dit gebeurt tijdens het avondgebed.  ”

ADPEGIDA GOOIT VARKENS OP SPIT TIJDENS RAMADAN:”NEEM ANTI-ISLAMHUMEUR MEE”9 MEI 2018

https://www.ad.nl/den-haag/pegida-gooit-varkens-op-spit-tijdens-ramadan-neem-anti-islam-humeur-mee~a604224a5/

[18]

” Anti-islambeweging Pegida gaat tijdens de ramadan speenvarkens op het spit gooien bij vijf moskeeën in Arnhem, Gouda, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Dit gebeurt tijdens het avondgebed. ”

ADPEGIDA GOOIT VARKENS OP SPIT TIJDENS RAMADAN:”NEEM ANTI-ISLAMHUMEUR MEE”9 MEI 2018

https://www.ad.nl/den-haag/pegida-gooit-varkens-op-spit-tijdens-ramadan-neem-anti-islam-humeur-mee~a604224a5/

[19]

 

Iedereen die zijn plastic bordje en bestek én een goed anti-islam humeur meeneemt kan een stukje van de speenvarkens mee komen eten, zo laat Pegida via Facebook weten. 

ADPEGIDA GOOIT VARKENS OP SPIT TIJDENS RAMADAN:”NEEM ANTI-ISLAMHUMEUR MEE”9 MEI 2018

https://www.ad.nl/den-haag/pegida-gooit-varkens-op-spit-tijdens-ramadan-neem-anti-islam-humeur-mee~a604224a5/

[20]
De naam van de burgemeester van Rotterdam is Aboutaleb
”Hagoe”taleb verwijst naar ”Hagoe” het Surinaamse woord voor varkenen hangt direct samen met het feit, dat hij de Pegida barbecue bijeen Moskee in Den Haag toestond.
”Dagoe”taleb verwijst naar ”Dagoe”, het Surinaamse woord voor honden hangt samen met het repressieve optreden van Aboutaleb in 2016, tegenvreedzame anti-Zwarte Piet demonstranten.
ZIE OOK

200 TEGENSTANDERS ZWARTE PIET OPGEPAKT IN ROTTERDAM/POLITIEGEWELD TEGEN GEWELDLOZE DEMONSTRANTEN/ABOUTALEB, SCHANDEASTRID ESSED30 NOVEMBER 2016

https://www.astridessed.nl/200 -tegenstanders-zwarte-piet-opg epakt-in-rotterdampolitiegewel d-tegen-geweldloze-demonstrant enaboutaleb-schande/

OF

http://community.dewereldmorge n.be/blog/astridessed/2016/11/ 30/200-tegenstanders-zwarte-pi et-opgepakt-in-rotterdampoliti egeweld-tegen-geweldloze-demon strantenaboutaleb-schande

NRCNOODBEVEL ABOUTALEB TEGEN ZWARTE PIETACTIVISTEN FOUT2 FEBRUARI 2018

https://www.nrc.nl/nieuws/ 2018/02/02/sinterklaasintocht- rotterdam-noodbevel-aboutaleb- tegen-zwarte-piet-activisten- fout-a1590731

TEKST

Sinterklaasintocht Rotterdam Burgemeester Aboutaleb van Rotterdam heeft erkend dat het noodbevel dat hij had uitgevaardigd bij de intocht van Sinterklaas niet in orde was.

Het noodbevel waarmee de Rotterdamse politie in 2016 zo’n tweehonderd anti-Zwarte Piet-activisten aanhield, was ongeldig. Het bevel, dat gold rond de intocht van Sinterklaas, is niet „op deugdelijke wijze” bekendgemaakt, aldus de bezwaarschriftencommissie van de gemeente. Burgemeester Aboutaleb (PvdA) heeft dat deze week erkend, schrijft hij aan de gemeenteraad.

De demonstratie van de activisten was onaangekondigd. Dat maakte dat Aboutaleb het noodbevel afkondigde. De aanhoudingen van activisten leidden tot ophef. In een brief in NRC verdedigde Aboutaleb zich destijds, en sprak hij van een „serieus dreigingsbeeld, beperkte politiecapaciteit en een actiegroep die mij bewust heeft misleid.”

Activisten Jerry Afriyie en Mitchell Esajas tekenden bezwaar aan. De bezwaarschriftencommissie concludeert op basis van videobeelden dat het noodbevel niet goed is gecommuniceerd.

 

Ook het noodbevel in Dokkum tijdens de laatste intocht leidde tot veel discussie. (NRC)

AMNESTY.NLROTTERDAM SCHOND DEMONSTRATIEVRIJHEID11 NOVEMBER 2016
https://www.amnesty.nl/actueel /rotterdam-schond-demonstratie vrijheid

TEKST

Op zaterdag 12 november zijn burgers die vreedzaam protesteerden tegen Zwarte Piet, of voornemens waren dat te doen, door de politie op verschillende manieren en momenten ‘tegengehouden’, ingesloten, en aangehouden. Volgens Amnesty International waren zowel het algehele demonstratieverbod dat in het centrum van Rotterdam gold als het beëindigen van het vreedzame protest disproportioneel.

Veruit de meeste van de ongeveer tweehonderd aanhoudingen van afgelopen zaterdag waren volgens Amnesty onrechtmatig. Daarnaast is Amnesty kritisch over de status en de geldigheid van het demonstratieverbod en het besluit van de burgemeester van Rotterdam van 11 november 2016. Met name naar het geweld dat de politie tegen een van de demonstranten gebruikte, moet volgens Amnesty nader onderzoek worden gedaan.

Demonstratieverbod disproportioneel

Het op voorhand opleggen van een algeheel demonstratieverbod is een zeer ingrijpende maatregel, die alleen in uitzonderlijke situaties mag worden toegepast. Van zo’n situatie was volgens Amnesty geen sprake. Een algeheel demonstratieverbod leidt ertoe dat niet elke demonstratie afzonderlijk wordt beoordeeld. Zo is ook de vreedzame demonstratie tegen de figuur Zwarte Piet niet inhoudelijk en specifiek beoordeeld. De autoriteiten in Rotterdam hebben daardoor de demonstratievrijheid onvoldoende gewaarborgd.

De door de burgemeester geuite vrees dat tegendemonstranten geweld zouden gebruiken had reden moeten zijn om vreedzame demonstranten te beschermen, niet om hun vrijheid van meningsuiting in te perken.

Onrechtmatige aanhoudingen

Zelfs als er sprake is van overtreding van een demonstratieverbod of -beperking betekent dit niet dat de politie vreedzame demonstranten ‘automatisch’ moet of mag aanhouden. De demonstratievrijheid brengt met zich mee dat een besluit tot aanhouding noodzakelijk moet zijn. Amnesty is er niet van overtuigd dat zaterdag aanhouding van vreedzame demonstranten noodzakelijk was en vindt daarom veruit de meeste aanhoudingen onrechtmatig.

Disproportionele geweldstoepassing

Amnesty heeft videobeelden bekeken van de aanhouding van de anti-Zwarte-Piet-activist Jerry Afriyie en meent dat daarbij sprake was van disproportioneel geweldgebruik. In ieder geval één agent gaf Afriyie een vuiststoot in zijn gezicht, zonder dat daarvoor een rechtvaardiging lijkt te zijn Amnesty vraagt de chef van de eenheid Rotterdam een onderzoek te doen naar de aanhouding van Afriyie.

Ontbreken van kennisgeving is geen reden voor demonstratieverbod

Amnesty onderschrijft het belang van tijdige kennisgeving door burgers die willen demonstreren. Dit is voor de autoriteiten een belangrijk instrument ter facilitering van demonstraties. Het ontbreken van een kennisgeving was één van de overwegingen voor de burgemeester om een algeheel demonstratieverbod op te leggen. Volgens internationale en nationale regels mag het ontbreken van een kennisgeving op zichzelf echter geen reden zijn voor een verbod of andere beperkende maatregel.

Status van het besluit van de burgemeester is onduidelijk

De burgemeester heeft op 11 november 2016 op grond van de Wet openbare manifestaties (Wom) een algeheel tijdelijk demonstratieverbod opgelegd voor 12 november, van 06.00 – 18.00 uur, in het hele centrum van Rotterdam. Maar de Wom biedt de burgemeester deze bevoegdheid helemaal niet.

Het besluit lijkt vanwege de gekozen bewoordingen en overwegingen op een noodverordening, maar is dit dus niet. Opmerkelijk genoeg gebruikten zowel de politie als de burgemeester in contacten met demonstranten en media de term noodverordening als basis voor het demonstratieverbod. Hiermee creëren de autoriteiten veel onduidelijkheid en wekken ze de indruk de status van het door henzelf genomen besluit niet goed te begrijpen. Dat roept bij Amnesty de vraag op hoe serieus de autoriteiten de bescherming van de vrijheid van meningsuiting en de demonstratievrijheid nemen.

Amnesty heeft vandaag een brief gestuurd aan de Burgemeester van Rotterdam en de chef van de politie-eenheid in Rotterdam waarin zij haar zorgen toelicht.

ZIE BRIEF AMNESTY INTERNATIONAL AAN BURGEMEESTER ABOUTALEB

Per e-mail verstuurd 
Aan: burgemeester Aboutaleb van Rotterdam en de heer Paauw, chef politie-eenheid Rotterdam 
Cc: gemeenteraad Rotterdam 
Cc: Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid en Justitie Datum 15 november 2016
 Onderwerp Brief naar aanleiding van aanhoudingen anti-Zwarte-Piet-demonstranten in Rotterdam op 12 november 2016 

LINK VOLLEDIGE BRIEF

https://www.amnesty.nl/content/uploads/2016/12/amnesty_brief_nav_demonstraties_rotterdam_12_november_2016.pdf?x89594
 
[21]

” In Rotterdam oordeelde de driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie dat er van geen van de criteria sprake was. ‘Dus kunnen en willen we de demonstratie niet verbieden’, aldus de woordvoerder van Aboutaleb donderdag.”
VOLKSKRANTDEMONSTREREN MOCHT VAN ABOUTALEB, MAARPEGIDA ZIET OP LAATSTE MOMENT AF VANBARBECUE BIJ MOSKEE7 JUNI 2018

https://www.volkskrant.nl/ nieuws-achtergrond/ demonstreren-mocht-van- aboutaleb-maar-pegida-ziet-op- laatste-moment-af-van- barbecue-bij-moskee~b3c8cd96/

[22]

  1. advocaat van de duivel spelen. (=een mening geven waar je het zelf niet mee eens bent, maar die je geeft om reacties uit te lokken.)”

WOORDEN.ORGGEZEGDEN

http://www.woorden.org/spreekwoord.php?woord=advocaat%20van%20de%20duivel%20spelen

” Wanneer je in een discussie een negatief standpunt inneemt waar je eigenlijk niet achter staat, kun je zeggen dat je ‘advocaat van de duivel speelt’.”
IS GESCHIEDENISACHTERGROND VAN ADVOCAAT VAN DE DUIVEL SPELEN
https://isgeschiedenis.nl/nieuws/achtergrond-van-advocaat-van-de-duivel-spelen

[23]

OPENBARE MANIFESTATIES

https://www.burgemeesters.nl/bevoegdheden/manifestaties

TEKST

Wet Openbare manifestaties
Wet van 20 april 1988, houdende bepalingen betreffende de uitoefening van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en van het recht tot vergadering en betoging. Klik hier voor devolledige wetstekst.

__________

De Wet Openbare manifestaties (Wom) is van toepassing wanneer een betoging of demonstratie wordt gehouden. Er is sprake van een openbare manifestatie wanneer er meerdere personen zijn die in het openbaar een mening uiten en waarbij het uiten van deze mening centraal staat. Zogenoemde ‘eenmansacties’ waarbij één persoon in het openbaar een mening wil uiten, vallen niet onder de Wom.  Het recht om betogingen te organiseren of eraan deel te nemen is verankerd in artikel 6 en artikel 9 (lid 2) van de Grondwet. Het recht op vrijheid van meningsuiting is neergelegd in artikel 7 Grondwet. Deze grondrechten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, worden beperkt.

Omdat vrijheid van betoging, levensovertuiging en meningsuiting grondrechten zijn, is in de Wom niet gekozen voor een vergunningenstelsel, maar voor een kennisgevingstelsel. De burgemeester kan op grond van de kennisgeving van een openbare manifestatie eventueel voorschriften en beperkingen stellen en de nodige veiligheidsmaatregelen treffen om de betoging ordelijk en vreedzaam te laten verlopen. De Wom bepaalt in artikel 5 lid 2 sub c dat de burgemeester een manifestatie kan verbieden:

  • ter bescherming van de gezondheid,
  • in het belang van het verkeer en
  • ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden.

 
De inhoud van de uiting is géén criterium voor de burgemeester om een manifestatie te verbieden. Tijdens de betoging zelf is de burgemeester bevoegd aanwijzingen te geven in het belang van bovengenoemde gronden. Ook kan hij – op dezelfde gronden – de betoging beëindigen (artikelen 6 en 7 Wom). De gemeenteraad kan in de APV regels opstellen over de wijze waarop de gemeente in kennis wordt gesteld. Voldoet de organisator daar niet aan, dan kan de burgemeester de manifestatie in uitzonderlijke omstandigheden verbieden of beëindigen. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat een demonstratie kan worden beëindigd omwille van het enkele feit dat ze niet is aangemeld (HR 17 oktober 2006, LJN AU 6741). Ook artikel 11 EVRM staat niet in de weg aan een vergunningsstelsel voor betogingen. Desalniettemin wordt het ontbinden van een vreedzame kleine betoging of een vreedzame betoging naar aanleiding van een actuele gebeurtenis op grond van het enkele feit dat ze niet is aangemeld in de literatuur en door de Nationale Ombudsman doorgaans niet opportuun geacht. De context waarin een manifestatie plaatsvindt, telt mee in de afwegingen. Zie hiervoor onder meer de evaluatie van de beeindiging van een tentenkamp bij een Aanmeldcentrum in Ter Apel.

In de praktijk komt het voor dat burgemeesters manifestaties verbieden ter voorkoming of bestrijding van wanordelijkheden. Dat betreft evenwel een vergaand en uitzonderlijk middel dat bijvoorbeeld speelt bij demonstaties van extremistische groeperingen met tegendemonstraties. Hierbij geldt dat:

  • de burgemeester zich moet hebben ingespannen om voldoende politie te verkrijgen;
  • de burgemeester het concreet en uitvoerig moet kunnen aantonen als hij vaststelt dat de inzet van politie buitenproportioneel is;
  • de burgemeester een andere locatie of tijdstip mag voorstellen of nadere voorschriften aan de manifestatie mag verbinden;
  • de burgemeester bij het verplaatsen en/of beperken van de manifestatie uitvoerig moet motiveren waarom de toegestane route de enige acceptabele is en waarom de tijdsduur van de demonstratie zozeer wordt beperkt.
  • Een verbod is enkel mogelijk op basis van “bestuurlijke overmacht”, waarbij de politie niet in staat is om de veiligheid van deelnemers te garanderen. Daarvan is sprake wanneer de betoging naar redelijke verwachting gepaard zal gaan met zo ernstige wanordelijkheden, dat er niet voldoende politie kan worden ingezet om de veiligheid van burgers en goederen adequaat te beschermen.

Overigens spelen de omstandigheden van het geval wel een rol. Zo is het denkbaar dat vlak nadat een brand in een moskee heeft plaatsgevonden een demonstratie van extreemrechts kan worden verboden; daar is dan duidelijk een link met de maatschappelijke onrust die al bestaat. De onrust kan dan voldoende grond zijn om de demonstratie op dat specifieke moment te verbieden. Mocht op een later tijdstip eenzelfde verzoek in de desbetreffende gemeente binnenkomen, dan moeten de omstandigheden van dat moment worden gewogen.

Een verbod is dus slechts bij hoge uitzondering gerechtvaardigd en dan met name als een bestuurlijke overmachtssituatie dreigt te ontstaan. Daarvan is sprake wanneer de betoging naar redelijke verwachting gepaard zal gaan met dermate ernstige wanordelijkheden, dat er niet voldoende politie kan worden ingezet om de veiligheid van burgers en goederen adequaat te beschermen. In een zaak tussen NVU-aanhangers en de gemeente Venray (LJN-nummer: AV3796) is dit gespecificeerd. Een verwachte confrontatie is onvoldoende grond voor een verbod.

In situaties waarin de Wet openbare maniestaties niet voorziet en toch ernstige vrees is wordt voor oproerige beweging, andere ernstige wanordelijkheden of van rampen of zware ongevallen, dan kan de burgemeester gebruik maken van de noodverordening en noodbevel. Een noodbevel is te gebruiken om demonstranten te sommeren zich te verwijderen van een bepaalde plaats. Dit geldt met name als men afwijkt van de afgestemde route. Het noodbevel werkt individueel. Hierbij worden bijvoorbeeld extreemlinkse demonstranten bevolen zich te verwijderen om een confrontatie met extreemrechtse demonstranten te voorkomen. De noodverordening geldt voor een bepaald gebied. In Arnhem was de noodverordening erop gericht iedereen die de demonstratie wilde verstoren of verhinderen op te pakken (2005). In Vlagtwedde (Ter Apel) was in een noodverordening opgenomen dat deelnemers niet onherkenbaar mochten zijn, geen voorwerpen bij zich mochten dragen waarmee de orde verstoord zou kunnen worden en de politie bij iedere verstoring van de openbare orde direct in kan grijpen (2005). Lees hier de volledige noodverordening van Vlagtwedde
 

Casuistiek

Casus:Krakersdemonstratie Amsterdam
Krakersdemonstratie in Amsterdam op 1 mei 2012. Betoging op internet aangekondigd, maar er was geen kennisgeving aan de burgemeester van Amsterdam gedaan. Naar het oordeel van het hof was de burgemeester van Amsterdam bevoegd voor de betoging op 1 mei 2012 het voorschrift betreffende de gezicht bedekkende kleding te geven. De aanhouding van de verdachte is niet onrechtmatig geweest. De door de raadsman genoemde uitspraken van de rechtbank Amsterdam leiden niet tot een ander oordeel. Klik door voor de volledige uitspraak in deze casus.

Casus: Anti-Pegidademonstratie Den Haag
Pegida houdt op 11 september 2016 een demonstratie op de Koekamp in Den Haag. Hierop wil een andere groepering tegelijkertijd een tegendemonstratie houden die naar dezelfde locatie als de Pegida-demonstratie gaat. De burgemeester geeft de tegendemonstranten de beperking op dat zij slechts statisch op een andere plaats in het centrum mogen demonstreren om te voorkomen dat er wanordelijkheden ontstaan. De rechter oordeelt bij een voorlopige voorziening tegen de burgemeester, dat de burgemeester voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het op de Koekamp niet goed doenlijk is om de deelnemers aan de beide demonstraties van elkaar gescheiden te houden. Het recht op betoging is niet onevenredig beperkt gelet op de locatie die de burgemeesters aan de tegendemonstratie heeft voorgeschreven. Klik door voor de volledige uitspraak in deze casus.

Casus: NVU demonstratie in Den Bosch
Op 23 mei 2009 vindt in Den Bosch een demonstratie van de Nederlandse Volksunie plaats. De burgemeester van Den Bosch had eerder die week de demonstratie verboden. De rechter schorste het besluit van de burgemeester, omdat de vrijheid van meningsuiting zwaarder woog dan de (praktische) bezwaren die de gemeente aanvoerde. Volgens de rechter is onvoldoende aangetoond dat er niet genoeg politie beschikbaar is in Den Bosch. De rechter perkt wel de route van de demonstratie in. Nu de demonstratie doorgaat, kondigt de burgemeester voor de duur van de demonstratie een noodverordening af, om te voorkomen dat linkse betogers de confrontatie zullen zoeken. De politie mag preventief fouilleren, omdat het grondgebied van de gemeente’s-Hertogenbosch tot een veiligheidsrisicogebied is verklaard zoals bedoeld in artikel 10c van de Algemene plaatselijke verordening ’s-Hertogenbosch 1996. Ook is het de demonstranten op basis van de noodverordening verboden om helmen, maskers, shawls of bivakmutsen te dragen. Lees hier de volledige noodverordening zoals die destijds in Den Bosch gold.

Casus: Demonstratie in Apeldoorn
Door de Nederlandse Volks Unie is aangekondigd om op zaterdag 27 januari 2007 in de buurt van het station te Apeldoorn te demonstreren. De burgemeester van de gemeente Apeldoorn heeft een besluit genomen waarbij een alternatieve route buiten het centrum van Apeldoorn is aangewezen en waarbij de tijdsduur van de demonstratie aanzienlijk is beperkt. De rechter van de rechtbank Zutphen heeft geoordeeld dat dit besluit geen stand kan houden. De rechter oordeelde dat, gelet op het grondwettelijk recht op betoging, de burgemeester onvoldoende heeft gemotiveerd waarom slechts de door hem toegestane route de enige acceptale is en waarom de tijdsduur van de demonstratie zozeer is beperkt. Daarnaast heeft de rechter geconstateerd dat het heeft ontbroken aan vooroverleg met de vertegenwoordiger van de NVU over alternatieve routes, terwijl die bereidheid ook ter zitting bij verzoeker volop aanwezig was. Aangezien de burgemeester voorts niet heeft kunnen aangeven in hoeverre gevaar van tegendemonstraties te duchten viel en evenmin in welke mate alternatieve routes zouden leiden tot een buitenproportionele politie inzet, heeft de rechter het besluit geschorst wegens onvoldoende zorgvuldige voorbereiding en motivering. Klik door voor de volledige uitspraak.

Casus: Tentenkamp in Ter Apel
Eind juli 2012 bracht de gemeente Vlagtwedde een evaluatie uit. De evaluatie ging over de beëindiging van het tentenkamp dat in mei 2012 was opgezet door uitgeprocedeerde asielzoekers. In de evaluatie komen tal van juridische OOV-gerelateerde dilemma’s aan bod, waaronder de onderlinge verhoudingen tussen noodbevoegdheden, de APV en de Wet openbare manifestaties. Klik door voor de volledige evaluatie `Een Haags probleem op het grondgebied van Vlagtwedde (7 pagina’s).

Casus: NVU demonstratie in Amsterdam
Een voorbeeld van de tolerantiegrenzen zoals de driehoek in Amsterdam die heeft opgesteld voor een NVU demonstratie in maart 2016. Klik hier voor het overzicht.

Verder lezen?
De Nationale ombudsman heeft in 2007 de publicatie Demonstreren staat vrij uitgegeven met daarin spelregels voor zowel demonstranten als overheid bij demonstraties.

[24]

” Overigens spelen de omstandigheden van het geval wel een rol. Zo is het denkbaar dat vlak nadat een brand in een moskee heeft plaatsgevonden een demonstratie van extreemrechts kan worden verboden; daar is dan duidelijk een link met de maatschappelijke onrust die al bestaat. De onrust kan dan voldoende grond zijn om de demonstratie op dat specifieke moment te verbieden. Mocht op een later tijdstip eenzelfde verzoek in de desbetreffende gemeente binnenkomen, dan moeten de omstandigheden van dat moment worden gewogen.”

OPENBARE MANIFESTATIES

https://www.burgemeesters.nl/ bevoegdheden/manifestaties

[25]

ADBURGEMEESTER VAN ZANEN VERBIEDT BARBECUE SPEENVARKEN OP MOSKEEPLEIN25 MEI 2018
https://www.ad.nl/utrecht/burg emeester-van-zanen-verbiedt-ba rbecue-speenvarken-pegida-op-m oskeeplein~a2cca96d/

NOSRECHTER VERBIEDT PEGIDA BARBECUE BIJUTRECHTSE MOSKEE

https://nos.nl/artikel/2235023 -rechter-verbiedt-barbecue-peg ida-bij-utrechtse-moskee.html

ADBURGEMEESTER VERBIEDT PEGIDA BARBECUE VOOR GOUDSE MOSKEE25 MEI 2018
https://www.ad.nl/gouda/burgem eester-verbiedt-pegida-barbecu e-voor-goudse-moskee~add8856b/

TELEGRAAFOOK DEN HAAG VERBIEDT BARBECUE PEGIDA BIJ MOSKEE5 JUNI 2018
https://www.telegraaf.nl/nieuw s/2127612/ook-den-haag-verbied t-barbecue-pegida-bij-moskee

NU.NLOOK GEMEENTE ARNHEM VERBIEDT BARBECUE VOOR DEUR MOSKEE1 JUNI 2018

https://www.nu.nl/binnenland/ 5294066/gemeente-arnhem- verbiedt-barbecue-pegida-deur- van-moskee.html

[26]

ARTIKEL 6, NEDERLANDSE GRONDWET
” 
Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”
https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi7pkisz8vzo/artikel_6_vrijheid_van_godsdienst_en

[27]

RTL NIEUWSDONINEE BEDENKT RAMADAN SPONSORTOUR TEGENACTIE PEGIDA: ”IK ERGER ME ENORM”4 JUNI 2018
https://www.rtlnieuws.nl/nederland/dominee-bedenkt-ramadan-sponsortour-tegen-actie-pegida-ik-erger-me-enorm

TEKST

Een barbecue houden bij een moskee met varkensvlees tijdens de ramadanmaand. Theoloog Rikko Voorberg vindt die actie van Pegida zo smakeloos dat hij met een tegenactie komt. “Ik moet iets doen om te laten zien dat Pegida niet Nederland vertegenwoordigt.”

Rikko Voorberg is onder meer dominee van de PopUpKerk in Amsterdam. Toen hij hoorde over de provocatiebarbecues van het extreemrechtse Pegida, vond hij dat hij niet langer stilzwijgend kon toekijken. De komende week gooit Pegida in vijf steden varkensvlees op de barbecue voor de deur van een moskee. 

Wat houdt uw tegenactie in?

Rikko Voorberg: “Ik heb een Ramadan Sponsortour bedacht om een tegengeluid te laten horen op die barbecues. Het is als een sponsorloop. Voor elke stukje vlees dat Pegida roostert, wordt geld opgehaald voor de moskee. Er kan ook worden ingelegd per aanwezige Pegida-demonstrant of barbecuetijd.  Vrijwilligers van onze kerk zullen in de buurt staan om te turven hoeveel worstjes de Pegida-aanhangers precies eten.”

Waarom deze tegenactie?

“Ik erger me, op z’n zachtst gezegd, enorm aan de Pegida-barbecues. Voor moslims is dit een ontzettend belangrijke en feestelijke maand waarin delen en verbinding juist centraal staat. Het is zo laag om dan met varkensvlees bij moskeeën te gaan staan. Deze actie heeft een verrotte werking op onze maatschappelij. Ik zoek naar verbinding en wil me inzetten om juist met elkaar het land vorm te geven. Vandaar deze actie.”

Is negeren niet de beste oplossing?

“Dat dacht ik eerst ook. Maar het is belangrijk om te laten zien dat het geluid van Pegida niet ons land vertegenwoordigt.”

Hoe reageren moskeeën?

“Moskeeën voelen zich in het nauw gedreven door de acties van Pegida. Ze durven eigenlijk niet te reageren en hopen dat het snel voorbij is. Ze ervaren onze tegenactie dan ook als steun. Ze zijn dankbaar dat we dit doen en op deze manier een weerwoord bieden.”

Al iets van Pegida gehoord?

“Jazeker. Ik heb met de initiatiefnemers gesproken. Ze gaan door met hun actie. Om aandacht te krijgen voor hun anti-islambeleid.”

Hoeveel mensen doen er mee en wat doen moskeeën met het geld?

“We hebben nu ruim 300 supporters die meedoen. Met het geld gaan moskeeën bijvoorbeeld een buurtmaaltijd organiseren of ze geven het aan de voedselbank. Er is in Rotterdam ondertussen al 70 euro per aanwezige demonstrant toegezegd en in Utrecht al 134 euro. Dan kunnen we Pegida achteraf feliciteren met het mooie bedrag dat zij voor een goed doel hebben opgehaald.”

[28]

ADBLOEMEN IN HEG MOSKEE ALS PROTEST TEGENROOSTEREN VARKEN PEGIDA7 JUNI 2016

https://www.ad.nl/rotterdam/bloemen-in-heg-moskee-als-protest-tegen-roosteren-varken-pegida~a6c953ad/

[29]
” Honderden tegendemonstranten hadden zich verzameld bij de moskee. Pegida wilde daar een barbecue houden en een varken roosteren. De burgemeesters van Utrecht, Arnhem, Den Haag en Gouda verboden soortgelijke acties. Burgemeester Ahmed Aboutaleb had de demonstratie niet verboden omdat hij vindt dat het recht op vrije meningsuiting zwaarder weegt dan het feit dat mensen aanstoot nemen aan de actie.”
ADPEGIDA BLAAST DEMONSTRATIE OP LAATSTE MOMENTAF7 JUNI 2018

https://www.ad.nl/rotterdam/pegida-blaast-demonstratie-op-laatste-moment-af~a49acd23/

[30]

Vrijheid

Hij is overigens niet teleurgesteld dat zijn protestactie niet door ging. ,,We hebben laten zien wat er in Nederland gebeurt. Dat de vrijheid van meningsuiting verdrongen wordt door deze jongeren met een migratie-achtergrond. Aan ons heeft het in elk geval niet gelegen. Wij hebben ons allemaal netjes gedragen.”

ADPEGIDA BLAAST DEMONSTRATIE OP LAATSTE MOMENTAF7 JUNI 2018

https://www.ad.nl/rotterdam/pegida-blaast-demonstratie-op-laatste-moment-af~a49acd23/[31]

Vrijheid

Hij is overigens niet teleurgesteld dat zijn protestactie niet door ging. ,,We hebben laten zien wat er in Nederland gebeurt. Dat de vrijheid van meningsuiting verdrongen wordt door deze jongeren met een migratie-achtergrond. Aan ons heeft het in elk geval niet gelegen. Wij hebben ons allemaal netjes gedragen.”

ADPEGIDA BLAAST DEMONSTRATIE OP LAATSTE MOMENTAF7 JUNI 2018

https://www.ad.nl/rotterdam/pegida-blaast-demonstratie-op-laatste-moment-af~a49acd23/

[32]

RTL NIEUWSABOUTALEB OVER PEGIDA: GIFTIGE BOODSCHAP MOET GEUIT KUNNENWORDEN11 JUNI 2018

https://www.rtlnieuws.nl/nederland/politiek/aboutaleb-over-pegida-giftige-boodschap-moet-geuit-kunnen-worden

NU.NLABOUTALEB VINDT VRIJHEID VAN MENINGSUITING BELANGRIJKERDAN BOODSCHAP PEGIDA10 JUNI 2018

https://www.nu.nl/binnenland/5306786/aboutaleb-vindt-vrijheid-van-meningsuiting-belangrijker-dan-boodschap-pegida.html

[33]

LAAT ZE NIET LOPEN
http://laatzenietlopen.blogspot.com

[34]

YOUTUBE.COMNIEUWE VIDEO PVV ZENDTIJD POLITIEKE PARTIJEN

https://www.youtube.com/watch?v=NoBeCQhWFfY

TEKST

Vergezeld door dreigende, indringende muziek en grote, angstaanjagende,rode letters:  ISLAM IS DISCRIMINATIE ISLAM IS GEWELD ISLAM IS TERREUR ISLAM IS VROUWENHAAT ISLAM IS HOMOHAAT ISLAM IS JODENHAAT ISLAM IS CHRISTENHAAT ISLAM IS ONDERWERPING ISLAM IS GEDWONGEN HUWELIJK ISLAM IS EERWRAAK ISLAM IS TOTALITAIR ISLAM IS DOODSTRAF DOOR AFVALLIGHEID ISLAM IS DIERENLEED ISLAM IS ONRECHT ISLAM IS SLAVERNIJ ISLAM IS DODELIJK

WIKIPEDIAJOSEPH GOEBBELS

https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Goebbels

[35]

VERKIEZINGSFILMPJE WILDERS 2018/HAATLEUGENSONTMASKERDASTRID ESSED20 MAART 2018

https://www.astridessed.nl/verkiezingsfilmpje-wilders-2018-haatleugens-ontmaskerd/

[36]

EEN GREEP UIT DE HAATPROPAGANDA VAN DE PVVALGEMEEN OVERZICHTARTIKEL [NIET COMPLEET]

VERKIEZINGEN 2017/PVV AAN DE MACHT OF NIET?/SCHRIKBEWIND OF VRIJHEIDASTRID ESSED9 MAART 2017

https://www.astridessed.nl/verkiezingen-2017pvv-aan-de-macht-of-nietschrikbewind-of-vrijheid/

ENKELE VOORBEELDEN [UITERAARD NIET COMPLEET]
A

PVV OVER MAROKKANEN
VOLKSKRANTWILDERS LAAT PUBLIEK SCANDEREN: ”WIJ WILLENMINDER MAROKKANEN”20 MAART 2014

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/-wilders-laat-publiek-scanderen-wij-willen-minder-marokkanen-~b89acfc7/

YOUTUBE.COMGEERT WILDERS,MEER OF MINDER MAROKKANEN? [19 MAART 2014]

https://www.youtube.com/watch?v=0cYhLHNYgEE

TEKST UITSPRAAK VEROORDELING WILDERSVANWEGE ”MINDER MAROKKANEN”

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:15014

ZIE OOK VOOR TRANSCRIPTIE TEKST
https://www.astridessed.nl/veroordeling-wilderstekst-uitspraak-rechtbankjustice-is-done/

MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDE/TWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAATASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/2013marokkanendebat-in-nederlandnacht-der-schandetweede-kamer-legitimeert-allochtonenhaat/

NOS. ”MAROKKANENDEBAT” IN DE NACHT
5 APRIL 2013

http://nos.nl/artikel/492248-marokkanendebat-in-de-nacht.html

EUROPA.NUSPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT

https://www.europa-nu.nl/id/vj8lhgagsiy5/nieuws/spreektekst_joram_van_klaveren_bij

TEKST”Met dank overgenomen van Partij voor de Vrijheid (PVV) , gepubliceerd op zondag 7 april 2013, 13:33.Logo Partij voor de Vrijheid

Voorzitter,

Ondanks het inmiddels belachelijke tijdstip waarop we dit belangrijke debat voeren, begin ik maar.

Van de Marokkaanse jongens komt 65% in aanraking met de politie. Marokkanen zijn 22 keer vaker verdachte van vermogensdelicten met geweld en geen enkele groep gaat zo vaak opnieuw in de fout als Marokkanen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat antisemitisme en homofoob geweld welig tieren onder Marokkanen. De legitimatie voor deze ellende: de islam.

Ook wijzen wij op de buschauffeurs die tijdens hun werk worden afgetuigd, meisjes die in zwembaden worden betast, joodse burgers die worden geïntimideerd, de mishandeling van homo’s en zelfs geweld tegen gehandicapten en ouden van dagen. Maar ook willekeurige passanten kunnen slachtoffer worden van Marokkaans geweld. Een te kort rokje, een verkeerde blik of het niet-meewerken aan je eigen beroving: dat alles leidt tot geweld. Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.

Nederland heeft een Marokkanenprobleem. En dat probleem raakt uiteraard aan de islam. Onderzoek van Van Acker concludeerde al dat de moskee een zeer negatieve rol speelt in de opvoeding en dat Marokkanen daar ook leren niet om anderen te respecteren.

Dat probleem, onder andere het excessieve geweld van deze groep, kent behalve een islamitische ook een racistische component: Marokkaans geweld tegen niet-Marokkanen. Het zijn niet de Marokkaanse omaatjes die worden overvallen door het tuig. Het zijn geen Marokkaanse meisjes en vrouwen die op straat worden uitgesist, die in zwembaden worden betast en voor hoer worden uitgemaakt. Het zijn niet-Marokkanen en dan voornamelijk autochtonen. Onderzoek van de heer Ferwerda wees jaren geleden al uit dat sterke anti-Nederlandse gevoelens een oorzaak zijn van geweld door Marokkanen. Mohammed Cheppih, die inmiddels speelt voor polderimam, stelde dat negen van de tien jonge moslims Nederlanders haten. De meeste slachtoffers van loverboys zijn autochtone meisjes en de grootste dadergroep heeft een islamitische achtergrond, en is Marokkaans.

De ongebreidelde massa-immigratie en de totaal mislukte integratie als gevolg van de islam, vormen de basis voor dit probleem. De huidige aanpak om dit probleem op te lossen, heeft compleet gefaald. Het jarenlange ‘PvdA-gepamper’ van Marokkanen met belachelijke projecten als ‘boten bouwen in Rabat’, ‘op vakantie gaan met de politie’ of ‘vechtsporten voor criminele Marokkanen’ heeft er niet voor gezorgd dat de ellende is gestopt, integendeel.

Het is nu tijd voor keiharde repressie. De PVV draagt al jaren heel concrete oplossingen aan maar wordt daarbij nooit gesteund door links, de Partij van de Arbeid – als katalysator van de integratieproblemen – voorop. De PVV blijft echter pleiten voor minimumstraffen, huis- en wijkuitzettingen, het stopzetten en maximaal korten van uitkeringen van daders, standaard politie-inzet met honden, avondklokken, mobiele politieposten, groepsaansprakelijkheid en uiteraard denaturalisatie van daders om ze daarna zo snel als mogelijk het land uit te knikkeren.

Voorzitter, ik rond af. We doen een beroep op de minister om de aangedragen oplossingen over te nemen en zo deze enorme ellende eindelijk te stoppen.

Dank u wel.

B

PVV OVER SURINAMERS

” Vorige week werd in Almere taxichauffeur Henk Schuurman door drie beesten van Surinaamse afkomst doodgestoken.”

CRIMINELE ALLOCHTONEN

https://www.pvv.nl/in-de-media/opinie/519-criminele-allochtonen-column-geenstijl.html

TEKST

Geschreven: 27 juli 2007Vorige week werd in Almere taxichauffeur Henk Schuurman door drie beesten van Surinaamse afkomst doodgestoken. Dat het geen toeval is dat het om niet-Westers allochtone daders gaat, blijkt uit het recent verschenen onderzoeksrapport ‘Allochtone en autochtone verdachten van verschillende delicttypen nader bekeken’ van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het rapport beantwoordt onder andere de vraag in welke mate autochtonen en niet-Westers allochtonen zich schuldig maken aan misdaad, en vergelijkt daarbij beide groepen. De uitkomsten zijn huiveringwekkend.Uit het onderzoek blijkt dat van circa een derde van alle gepleegde delicten de vermeende dader een niet-Westers allochtoon is, terwijl deze groep ‘slechts’ ongeveer elf procent van onze bevolking omvat. Marokkanen, Turken, Antillianen en Surinamers zijn fors oververtegenwoordigd binnen alle onderzochte misdaadgebieden. Zowel diefstal met geweld, vernieling en verstoring van de openbare orde als gewelds-, vermogens-, verkeers-, drugs- en wapendelicten worden relatief veel vaker door leden van deze vier grote allochtone groepen gepleegd dan door autochtone Nederlanders. Deze gegevens zijn op zichzelf al schrikbarend, maar enkele specifieke cijfers betreffende Antillianen en Marokkanen zijn nog veel schokkender.Vergeleken met autochtone Nederlanders is de kans dat volwassen Marokkanen van de tweede generatie van wie beide ouders in het buitenland geboren zijn, verdacht worden van vernieling en verstoring van de openbare orde acht keer zo groot. Voor bedreiging is dat elf keer, voor een vermogensdelict vijftien keer en voor diefstal met geweld maar liefst vierendertig keer. De kans dat volwassen Antillianen van de eerste generatie verdacht worden van een zedendelict is zeven keer zo groot dan dat een autochtoon hiervan wordt verdacht, voor een wapendelict is dat veertien keer en voor diefstal met geweld is dat zelfs tweeëntwintig keer.Met Marokkaanse en Antilliaanse jongeren is het minstens zo erg gesteld De kans dat 12 tot 17 jarige Marokkanen en Antillianen van de tweede generatie van wie beide ouders niet in Nederland geboren zijn, verdacht worden van diefstal met geweld is vergeleken met autochtone leeftijdsgenoten zesentwintig respectievelijk drieëntwintig keer zo groot, en de kans dat eerste generatie Marokkaanse en Antilliaanse jongeren verdacht worden van dat misdrijf is zelfs eenendertig dan wel tweeëndertig keer zo groot.Met deze horrorcijfers in de hand zou je denken dat het kabinet de misdaad onder met name Antillianen en Marokkanen nu eens eindelijk echt gaat aanpakken. Maar niets is minder waar. Zowat het eerste besluit van dit kabinet was het intrekken van het wetsontwerp ‘Terugzending criminele Antillianen’, waarmee Antilliaanse misdadigers naar hun boeveneilanden teruggestuurd zouden kunnen gaan worden. Wel strooit dit socialistenkabinet met extra miljoenen voor met name softe preventieprojectjes én er zal aangaande de misdaad onder allochtonen zelfs een heuse werkconferentie met een paar wetenschappers belegd worden… Grotere lamlendigheid is nauwelijks voorstelbaar.Anders dan dit kabinet weet men in de Verenigde Staten wél hoe misdaad aangepakt moet worden. Tussen 1990 en 2000 daalde in New York het aantal autodiefstallen, inbraken, berovingen en moorden stuk voor stuk met maar liefst minstens zeventig procent. Tussen 2000 en 2005 daalde de criminaliteit nog eens met bijna een derde. Deze spectaculaire daling van de misdaad werd niet met welzijnswerkers, maar met meer politie en met langere celstraffen tot stand gebracht.De Partij voor de Vrijheid heeft de ambitie om in Nederland minstens dezelfde duizelingwekkende criminaliteitsvermindering te realiseren. De misdaad in ons land kan zeer fors teruggedrongen worden met meer politieagenten op straat, met minimumstraffen en met strafkampen. Verder moeten niet-Westers allochtone criminelen met een dubbel paspoort gedenaturaliseerd en uitgezet worden, en gezien de enorme oververtegenwoordiging van deze groep in de misdaadstatistieken zal Nederland dan in een mum van tijd voorgoed verlost zijn van enkele tienduizenden misdadigers. Daarnaast moet het ingetrokken ‘Antillianenwetsvoorstel’ nieuw leven ingeblazen worden. Tot slot stel ik een nieuwe maatregel voor: laat niet-Westers allochtonen, ongeacht of zij wel of geen dubbele nationaliteit bezitten, hun straf uitzitten in het land van afkomst. De cellen in Rabat en Ankara zijn vast niet zo comfortabel als de hotelkamers van de Bijlmerbajes. Nederland zou hiertoe verdragen moeten afsluiten, om te beginnen met Marokko, Turkije en Suriname.De Nederlandse burgers snakken naar veel minder misdaad en aan de andere kant van de oceaan is aangetoond dat het kan. Maar voordat de zon in ons land weer kan gaan schijnen moet dit kabinet verdwijnen, nog liever vandaag dan morgen. 

WATERKANT.NETAANKLACHT NA UITSPRAKEN WILDERS OVER SURINAMERS29 JULI 2007

https://www.waterkant.net/suriname/2007/07/29/aanklacht-na-uitspraken-wilders-over-surinamers/?cn-reloaded=1

TEKST

De Vereniging van Surinaamse Nederlanders gaat aangifte doen tegen Geert Wilders, naar aanleiding van uitspraken van de politicus over Surinamers. In zijn column op de website ‘nieuwnieuws.nl’ noemt de politiek leider van de Partij voor de Vrijheid, drie verdachten van een steekpartij in Almere “drie beesten van Surinaamse afkomst”. 

Wilders pleit in zijn column voor een verdrag dat bepaalt dat veroordeelden hun straf uitzitten in het land van herkomst. “We voelen ons geroepen dit een halt toe te roepen,” aldus Mahin Jankie van de Vereniging van Surinaamse Nederlanders tegen Radio Nederland Wereldomroep. Volgens Janki voldoet de Nederlandse regering niet aan haar taak om rechtsbescherming aan haar onderdanen te geven.

“Wilders plaatst zichzelf op de stoel van de rechter. Zolang iemand niet is veroordeeld, is hij verdachte. Als Wilders ze betiteld als ‘beesten van Surinaamse komaf’ gaat hij veel te ver. Het is te gek voor woorden dat een kamerlid zulke uitspraken kan doen,” vindt Janki.

C

HETZE WILDERS TEGEN VLUCHTELINGEN

”Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.’

VOLKSKRANT
WILDERS’ OPROEP TOT VERZET BRENGT KAMER IN
REP EN ROER
17 SEPTEMBER 2015

http://www.volkskrant.nl/polit iek/wilders-oproep-tot-verzet- brengt-kamer-in-rep-en-roer~ a4143720/

 
 
[37]

SCHRIKBEWIND OF VRIJHEIDASTRID ESSED9 MAART 2017

https://www.astridessed.nl/verkiezingen-2017pvv-aan-de-macht-of-nietschrikbewind-of-vrijheid/

[38]

“Ik steun jullie van harte. Miljoenen in Europa steunen jullie. Ik ben trots op jullie.” laat Geert Wilders aan de Pegida demonstranten van 25 januari in Dresden weten. Zijn boodschap aan de 17.000 demonstranten wordt voorgelezen door ‘Ed aus Holland’. Een Nederlandse man, in Duitsland woonachtig en regelmatig spreker op Pegida demonstraties.”

KAFKANEDERLANDSE PEGIDA ACTIVIST: WAPENHANDELAAR EN NAZIVRIEND27 JANUARI 2015

https://kafka.nl/nederlandse- pegida-activist- wapenhandelaar-en-nazivriend/

[39]

NOS
BOODSCHAP WILDERS VOORGELEZEN TIJDENS PEGIDA MARS
25 JANUARI 2015

http://nos.nl/artikel/2015389- boodschap-wilders-voorgelezen- tijdens-pegida-mars.html

VOLLEDIGE TEKST STEUNBETUIGING:

Lieve vrienden in Dresden
Het is werkelijk fantastisch wat hier in Dresden gebeurt. Dresden laat zien hoe het moet. Heel Europa kijkt naar jullie. Jullie staan niet alleen. Jullie zijn deel van iets veel groters. In Duitsland, in Nederland, in heel Europa. Jullie zijn de hoop van velen. Jullie zijn de stem van het volk tegen de elite. Jullie zijn het volk.
In Duitsland hebben de mensen er genoeg van.
In Nederland hebben de mensen er genoeg van.
In heel Europa hebben de mensen er genoeg van.
Genoeg van de terreur en de haat.
Genoeg van de aanslagen, genoeg van het bloedvergieten.
Genoeg van de islamisering.
Genoeg van de politieke elites
die onze joods-christelijke identiteit en onze tradities verraden,
die de toekomst van onze kinderen in gevaar brengen,
die ons land en onze beschaving in de uitverkoop doen
In heel Europa zeggen de mensen: “Wij zijn het volk” En wij zijn het beu!
Ik steun jullie van harte. Miljoenen in Europa steunen jullie. Ik ben trots op jullie.
Want wij willen wat jullie willen: een vrij volk, een vrij land, een beschaafd land, en geen islamisering.
Laat ons ons daar samen voor inzetten. Niemand kan ons stoppen.

Leve de vrijheid.
Geert Wilders   

[40]
INFORMATIE EN VERZETSWEBSITE TEGEN FORUM VOORDEMOCRATIE:
DE VALSE PIANO VAN BAUDET

https://valsepianobaudet.noblogs.org

PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOOR TWAALFASTRID ESSED5 MAART 2018

https://www.astridessed.nl/pvv -forum-voor-democratie-vijf- voor-twaalf/

DEBAT TUSSEN THIERRY BAUDET EN FEMKE HALSEMAIN DE BALIE/BRIEF AAN YOERI ALBRECHT, DIRECTEUR DE BALIEASTRID ESSED22 JANUARI 2018

https://www.astridessed.nl/deb at-tussen-thierry-baudet-en- femke-halsema-in-de-balie-brie f-aan-yoeri-albrecht-directeur -de-balie/ 

ZO DOE JE DAT: FORUM VOOR DICTATUUR ZAAIT HAAT TEGENVLUCHTELINGENJOKE KAVIAAR29 MEI 2018

https://www.jokekaviaar.nl/ Forum_voor_Democratie_ haatzaaien.html

[41]

GEZIEK VAN WE ARE HERE VLUCHTELINGEN DOOR IDENTITAIR VERZET

YOUTUBE.COM
 ACTIEGROEP ”KRAAKT” PAND BIJ WE ARE HERE
 https://www.youtube.com/watch? v=I6SfkQVc580&t=24s

 In het door hun naar buiten gebrachte statement schreef Identitair Verzet het pand in te nemen voor eigen gebruik. Ze claimden onder andere de buurt te willen gaan opknappen. Aangezien één van hun leden eerder deze maand echter al brand heeft gesticht in de wijk onder het mom van actievoeren, is het niet moeilijk een voorstelling te maken van wat dit in de praktijk betekent.”  ” Vanaf het moment dat Identitair Verzet in de wijk introk werd de sfeer dan ook grimmig. Eén van hun leden gooide een metalen pijp naar het hoofd van een voorbijganger. Na een paar uur in het huis te hebben gezeten, voelden ze zich al veilig genoeg om door de wijk te lopen met zichtbare hakenkruis tatoeages en mensen te intimideren.”  
ANTI-FASCISTISCHE ACTIEFASCISTEN VERDREVEN UIT DE RUDOLF DIESELSTRAAT23 APRIL 2018
  https://afanl.wordpress.com/20 18/04/23/fascisten-verdreven-u it-de-rudolf-dieselstraat/

WE ARE HERE VLUCHTELINGEN RUDOLF DIESELSTRAAT/VERVOLG VAN EEN TRAGEDIE/STRIJD GAAT DOORASTRID ESSED29 MEI 2018

https://www.astridessed.nl/we-are-here-vluchtelingen-rudolf-dieselstraat-vervolg-van-een-tragedie-strijd-gaat-door/

[42]

ANTI-FASCISTISCHE ACTIEFASCISTEN VERDREVEN UIT DE RUDOLF DIESELSTRAAT23 APRIL 2018
  https://afanl.wordpress.com/20 18/04/23/fascisten-verdreven-u it-de-rudolf-dieselstraat/
   TEKST  

Zoals inmiddels bekend zijn een aantal panden in de Rudolf Dieselstraat op 24 maart door We Are Here in gebruik genomen om in te wonen en uit protest tegen het inhumane asielbeleid van Nederland. In reactie hierop heeft de extreemrechtse groep Identitair Verzet in de ochtend van 21 april geprobeerd zich eveneens te vestigen in een pand in de Rudolf Dieselstraat.

Verontrustend, zeker voor mensen die bekend zijn met deze groep. Enkele aanwezigen bij de bezetting van het pand, waaronder de oprichter van Identitair Verzet, zijn in het verleden namelijk o.a. betrokken geweest bij het met hakenkruizen bekladden van joodse grafstenen. Ook is een van de leden van Identitair Verzet eerder in verband gebracht met het in brand steken van een moskee. Identitair Verzet plaatst bovendien al geruime tijd berichten over de Rudolf Dieselstraat en de We Are Here groep op hun Facebook pagina. Onder deze berichten worden steevast tientallen oproepen tot het gewelddadig verwijderen en soms zelfs vermoorden van de We Are Here vluchtelingen en hun sympathisanten geplaatst. Identitair Verzet verwijdert deze oproepen niet en neemt er ook geen afstand van.

Vanaf het moment dat Identitair Verzet in de wijk introk werd de sfeer dan ook grimmig. Eén van hun leden gooide een metalen pijp naar het hoofd van een voorbijganger. Na een paar uur in het huis te hebben gezeten, voelden ze zich al veilig genoeg om door de wijk te lopen met zichtbare hakenkruis tatoeages en mensen te intimideren.

In het door hun naar buiten gebrachte statement schreef Identitair Verzet het pand in te nemen voor eigen gebruik. Ze claimden onder andere de buurt te willen gaan opknappen. Aangezien één van hun leden eerder deze maand echter al brand heeft gesticht in de wijk onder het mom van actievoeren, is het niet moeilijk een voorstelling te maken van wat dit in de praktijk betekent. De aanwezigheid van Identitair Verzet in de wijk is en was dan ook onacceptabel. Hun ‘kraak’ kan niet worden gezien als een legitiem protest dat onder de vrijheid van meningsuiting valt. Het pand was een bedreiging voor de veiligheid van iedereen die in de buurt woont of verkeert.

Uit statements van We Are Here en andere buurtbewoners kwam naar voren dat zij al voor Identitair Verzet hun (van te voren aangekondigde) intrek nam in de wijk de politie op de hoogte hebben gesteld in een poging dit te voorkomen. De politie besloot ‘de situatie in de gaten te houden’ en verder niets te doen. Enkele buurtbewoners zijn vervolgens in gesprek gegaan met de leden van Identitair Verzet om kenbaar te maken dat ze niet welkom zijn in de wijk, en hen ervan te overtuigen de bezetting te beëindigen. Ook deze pogingen tot gesprek en overreden hebben niks uitgehaald.
Uiteindelijk is er een groep antifascisten samengekomen om Identitair Verzet uit de wijk te verdrijven. Zij hebben het pand omsingeld, met stenen en vuurwerk naar het pand gegooid en zich vervolgens weer verspreid. Deze actie heeft het gewenste effect gehad. Kort na deze actie heeft Identitair Verzet de bezetting onder druk beëindigd.

Moge het duidelijk zijn: fascistische groepen als Identitair Verzet zijn een opkomend en oud gevaar. Uit respect voor de precaire positie van We Are Here zijn wij in eerste instantie terughoudend geweest in het reageren op de aanwezigheid van extreemrechts in de Rudolf Dieselstraat. De afgelopen maand heeft echter wederom duidelijk gemaakt dat ze je hele hand nemen als je ze een vinger geeft. Het fascisme mag en zal geen voet aan de grond krijgen. Om dit te voorkomen zijn alle middelen geoorloofd. Hoewel niemand wil moeten overgaan tot het gebruiken van geweld, staan wij faliekant achter het harde optreden van de antifascisten in Amsterdam. Weer is gebleken dat de enige taal die deze fascisten begrijpen stenen en vuurwerk zijn. Dit is een taal die wij kunnen, moeten en zullen spreken. Mocht Identitair Verzet verder gaan met dergelijke provocaties, is er dan ook geen andere uitkomst denkbaar dan dergelijke acties.

TOEN NIET, NU NIET, NOOIT MEER FASCISME!

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!