De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Paus Johannes Paulus II zalig verklaard
Tijdingen -

Paus Johannes Paulus II zalig verklaard

dinsdag 3 mei 2011 11:06
Spread the love

Een half miljoen katholieken stroomden samen in Rome bij de zaligverklaring van Karol Wojty?a – Johannes Paulus II. Wij bleven thuis en vierden niet mee. Hij was wellicht een groot Kerkvorst, reisde de wereld rond en had een deskundig systeem van Public Relations… Wij durven niet oordelen of hij (en zovele anderen) in de hemel is opgenomen.

Hij was een zeer conservatieve paus, die de vrouwen uitsloot van het priesterschap. Hij oordeelde dat het seksuele misbruik van priesters en geestelijken binnen de kerk moest gehouden worden.

Met deze zaligverklaring volgens middeleeuwse regels, zetten de Roomse Kerk zich weer als een bastion van conservatisme. De Kerk zou beter Johannes 23 als vorbeeld gesteld hebben. Johannes Paulus II zette de kerk niet in de 21ste eeuw. Het is een blijfte een wereldvreemde kerk, een klerikale kerk. zelfs bij het 2de Vaticaans Concilie werden er slechts lekenwaarnemers toegelaten, terwijl 99% van de katholieken leek zijn. Johannes Paulus II benoemde wereldwijd conservatieven tot bisschop. Neen, wij vinden Karol Woityla geen verheven voorbeeld. Het Vaticaan heeft de vermoorde bisschop Romero nog niet zalig verklaard. Onze eigen grootvader was een voorbeeldig kristen, maar gewoon leek en vakbondsmilitant in moeilijke tijden…

take down
the paywall
steun ons nu!