De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Paul Selier, zoveelste politiedode/No Justice, no Peace!/Reacties op Omroep West

Paul Selier, zoveelste politiedode/No Justice, no Peace!/Reacties op Omroep West

donderdag 22 februari 2018 02:14
Spread the love

PAUL SELIER, ZOVEELSTE POLITIESDODE/NO JUSTICE. NO PEACE!/REACTIES OP OMROEP WEST

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/paul-selier-zoveelste-politiedode-no-justice-no-peace-reacties-op-omroep-west/

Beste lezers

Opdat onrecht niet in vergetelheid raakt, hierbij deze postom u te herinneren aan het ongestrafte politiegeweld, dat al veel te lang doorgaat…….

https://www.astridessed.nl/tag/politiegeweld/

VOORAF:
Wie zich de voorgeschiedenis nog herinnert, kan direct doorgaannaar ”REACTIES OP OMROEP WEST”

Weet u het nog?Op 10 februari 2018 plaatste ik een artikel/bericht over het zoveelsteslachtoffer van politiegeweld, de 39 jarige Paul Selier
https://www.astridessed.nl/politie-betrokken-bij-dood-39-jarige-man-in-waddinxveen-paul-selier-zoveelste-politiedode/

EN

http://community.dewereldmorgen.be/blog/astridessed/2018/02/10/politie-betrokken-bij-dood-39-jarige-man-in-waddinxveenpaul-selier-zoveelste-politiedode

Wat was er gebeurd?
Uit de nieuwsmedia [waaronder Omroep West] en Youtubefilmpjes heb ik het volgende gedestilleerd:
In de nacht van 1 op 2 februari werd een man, die een”verwarde” indruk maakte, door een getuige opgemerkt,terwijl hij, zittend in zijn auto zou hebben geschreeuwd enop zijn stuur zat te slaan. [1]Deze ooggetuige was een collega van de ooggetuige, die door OmroepWest in het volgende stuk wordt beschreven:Ik citeer Omroep West:”

Een ooggetuige vertelt dat Selier rond 5:45 uur verward midden op de weg zat. ‘Hij zat op zijn knieën en schreeuwde. Er was een automobilist gestopt en die zat in de auto naar hem te kijken.’ De ooggetuige ziet na vijf minuten de politie aankomen. ‘Twee agenten stapten uit. Ze riepen dat de man op zijn buik moest gaan liggen. En toen hij dat niet deed gooiden ze hem op de grond.’

Vervolgens is de ooggetuige weggereden. ‘Toen ik wegging leefde de man nog.’ [2]

Eigenlijk had de man niet weg moeten gaan.

Want het feit, dat iemand door de politie op de grond gegooid

wordt, alsof hij een zak aardappelen is, belooft weinig goeds.

En inderdaad, wat daarna gebeurde, was schokkend en als het

niet was gefilmd door een alerte scooterrijder [KUDOS voor hem!]

zouden we het waarschijnlijk nooit hebben geweten.

Zie het schokkende Youtube filmpje! [3]

Uit de schokkende filmbeelden blijkt, dat de man

bevelen werd toegeschreeuwd ”MEEWERKEN” en daarna

keihard werd geslagen. [4]

Gepakt door zeker drie [of meer] politieGANGSTERS, want

anders kan ik het niet noemen! [5]

Je hoort de man tijdens dat politiegeweld ook nogeens

ijzingwekkend schreewen. [6]

Een vriend van hem verklaart ”Ik krijg zijn gegil niet

uit mijn hoofd” [7]

Ik ook niet.

Als u en ik iemand op een dergelijke manier met anderen

te grazen genomen hadden, waren we voor jaren de cel

ingegaan.

Reken daar maar op!

Maar met de geuniformeerde politie met haar zo vaak misbruikt

geweldsmonopolie, is dat een heel ander geval.

Ik trek het door:

Stel dat u en ik een dergelijk misdadige geweldsshow gegeven

hadden, met de dood ten gevolge:

Zou er dan door een of andere Commissie eerst een onderzoek

gedaan zijn, of wij wel terecht hadden gehandeld [ja misschien

waren wij wel geprovoceerd, oude vetes, ruzie in het cafe, weet

ik wat]?

Neen natuurlijk niet.

We waren aangehouden en zeker vervolgd.

Maar in het geval van de politie wordt er niet gezegd:

De man is door gewelddadig optreden om het leven

gekomen, terwijl hij ongewapend was en er zeker vier

politieagenten op hem los gingen, dus

worden de agenten in ieder geval vervolgd, aangezien

er van proportionneel geweld [8] in dit geval

geen sprake kan zijn.

Ook nu weer een onderzoek door de Rijksrecherche,

die naar mijn oordeel partijdig is en het onderzoek

dus niet had moeten leiden.

Zie onder noot 9 uitgebreide informatie

over de handel en wandel van de Rijksrecherche.

Tegen de familie verklaarde de politie in eerste

instantie, dat Selier in elkaar gezakt was tijdens de

arrestatie [10], terwijl de schokkende beelden iets heel

anders lieten zien! [11]

Leugens!

Leugens en misleiding!

Zoals we weten, is Paul Selier niet het eerste slachtoffer

van politiegeweld!

Tallozen zijn hem voorgegaan, zoals 

Ihsan Gurz, Riishi Chandrikasing, Mitch Henriquez, 

Mitchel Winters en anderen. [12]

DIT MOET STOPPEN!

VICTIM BLAMING:

En net zoals in het geval van politiedode Mitchel Winters [13]

is er ook bij Paul Selier sprake van victimblaming.

Impliciet wordt de schuld van zijn gewelddadige dood bij hem

gelegd in een AD artikel, wat beweerde, dat hij agressief

was, een ”duistere” kant had en coke snoof. [14]

Alsof het dan WEL Okay is om dodelijk politiegeweld

te gebruiken!

Daarom ook is het goed nieuws, dat er een demonstratie tegen

het dodelijke politiegeweld tegen Paul Selier [georganiseerd

door een vriend van hem] heeft plaatsgevonden [15], waarbij ook

familieleden van politiedoden Mitch Henriquez en Bertus de

Man aanwezig waren. [16] 

MOOI!

Want zo blijft de druk op de ketel tegen de straffeloosheid

van dit politiegeweld!

REACTIES OP OMROEP WEST

Op de website van Omroep West zijn diverse berichtengepubliceerd over dit dodelijke politiegeweld tegen Paul Selier.Op een aantal heb ik gereageerd.’Nu weet ik niet, of mijn reacties al dan niet blijven staanen daarom ook wil ik ze hier met u delen.Ze zijn een fel protest tegen de jarenlange straffeloosheidvan het politieoptreden! [17]
Zie mijn reacties direct hieronder.Daaronder het notenapparaat.

NO JUSTICE, NO PEACESTOP STRAFFELOOSHEID POLITIEOPTREDEN!VERVOLGING VERANTWOORDELIJKE AGENTENIN DE ZAAK PAUL SELIER NU!!

Astrid Essed
EERDER ARTIKEL
POLITIE BETROKKEN BIJ DOOD 39 JARIGE MAN INWADDINXVEEN/PAUL SELIER, ZOVEELSTE POLITIEDODEASTRID ESSED10 FEBRUARI 2018

https://www.astridessed.nl/politie-betrokken-bij-dood-39-jarige-man-in-waddinxveen-paul-selier-zoveelste-politiedode/

MIJN REACTIES OP OMROEP WEST

EERSTE REACTIE OP OMROEP WEST
BERICHT OP OMROEP WEST

OMROEP WESTOMGEKOMEN MAN IN WADDINXVEEN IS HAGENAAR PAUL SELIER2 FEBRUARI 2018

https://www.omroepwest.nl/nieu ws/3581170/Omgekomen-man-in-Wa ddinxveen-is-Hagenaar-Paul-Sel ier-39

MIJN REACTIE

Astrid Essed

POLITIEMOORDEN IN NEDERLAND/PAUL SELIER/
ZOVEELSTE DODELIJKE SLACHTOFFER

Paul Selier
Mitch Henriquez
Rishi Chandrikasing
Ihsan Gurz
Wim Kok

Allemaal slachtoffers van politiegeweld
en geen enkele agent veroordeeld!

R.I.P.

Het is ongelooflijk, maar waar.
Het zoveelste slachtoffer van gewelddadig politieoptreden
in Nederland.
WAT IS HIER AAN DE HAND?
Uit de nieuwsmedia [waaronder Omroep West] en Youtube
filmpjes heb ik het volgende gedestilleerd:
Er was sprake van een ”verwarde” man.
Hij werd eerst [door getuige 1] gespot, zittend in zijn auto en op zijn stuur slaand.
https://www.omroepwest.nl/…/ Familie-omgekomen-man…
Door getuige 2 gespot toen hij op de weg zat op zijn knieeen in verwarde
toestand en schrreuwde.
https://www.omroepwest.nl/…/ Familie-omgekomen-man…
So far so good [or bad]
Okay, er werd een melding gedaan bij de politie, de politie arriveerde
en wat gebeurde er?
Was de politie dienstverlenend, wat haar taak hoort te zijn,
zeker als het om verwarde en hulpeloze mensen gaat?
Neen, er werd een bevel geschreeuwd, dat de man op de grond moest
gaan liggen en toen hij dat niet deed, gooiden ze hem op de grond.
Alsof hij een zak aardappelen was!
Daarbij bleef het niet.
Natuurlijk schrik je, als je op de grond wordt gegooid en verzet je je.
Daarop werd de man ”MEEWERKEN” toegeschreeuwd en werd
hij keihard geslagen.
Dat zijn GANGSTERMETHODEN!
NO MORE, NO LESS.
Ten gevolge van die klappen [en misschien is hij nog in de nekklem
genomen]] is hij waarschijnlijk overleden.
NIETS in elkaar gezakt.
Waarschijnlijk DOODGESLAGEN.
Er wordt wel onderzoek gedaan door de Rijksrecherche, maar daarin
heb ik geen enkel vertrouwen.
Want bij ieder Rijksrecherche onderzoek is de uitkomst hetzelfde:
De agenten treffen nooit blaam.
Geen wonder ook:
Als onderdeel van de politie is de Rijksrecherche niet onafhankelijk:

Aan Paul Selier zijn anderen hem voorgegaan
Ook slachtoffers van politiegeweld

MITCH HENRIQUEZ/gedood door gebruik nekklem
https://www.astridessed.nl/mit ch-henriquezdode…/
RISHI CHANDRIKASING/ al wegrennend in de nek geschoten door agent
https://www.astridessed.nl/age nt-die-rishi-neerschoot…/
IHSAN GURZ/Onder verdachte omstandigheden overleden in een politiecel
https://www.astridessed.nl/201 1dood-turkse-arrestant-in…/
Wim Kok/Kraker uit de jaren 80/Onder verdachte omstandigheden overleden
in cel [was stoned, kreeg geen medische bijstand]
https://www.indymedia.nl/nl/20 10/10/70655.shtml
En nog veel meer!
Zie deze link
https://www.jokekaviaar.nl/all es-onder-controle.html

R.I.P.
Zij rusten in vrede

LAAT PAUL SELIER DE LAATSTE POLITIEDODE ZIJN
NO JUSTICE, NO PEACE
VERVOLGING AGENTEN NU!

Astrid Essed/www.astridessed.nl

TWEEDE REACTIE OP OMROEP WEST
BERICHT OP OMROEP WEST
OMROEP WESTFAMILIE OMGEKOMEN MAN WADDINXVEEN: ”POLITIEVERTELDE, DAT PAUL IN ELKAAR ZAKTE TIJDENS ARRESTATIE”2 FEBRUARI 2018
https://www.omroepwest.nl/ nieuws/3581177/Familie- omgekomen-man-Waddinxveen- Politie-vertelde-dat-Paul-in- elkaar-zakte-tijdens- arrestatie

MIJN REACTIE
Astrid Essed

POLITIEMOORDEN IN NEDERLAND/PAUL SELIER/
ZOVEELSTE DODELIJKE SLACHTOFFER

Paul Selier
Mitch Henriquez
Rishi Chandrikasing
Ihsan Gurz
Wim Kok

Allemaal slachtoffers van politiegeweld
en geen enkele agent veroordeeld!

R.I.P.

Het is ongelooflijk, maar waar.
Het zoveelste slachtoffer van gewelddadig politieoptreden
in Nederland.
WAT IS HIER AAN DE HAND?
Volgens nieuwsmedia [waaronder Omroep West] en Youtube
filmpjes heb ik het volgende gedestilleerd:
Er was sprake van een ”verwarde” man.
Hij werd eerst [door getuige 1] gespot, zittend in zijn auto en op zijn stuur slaand.
https://www.omroepwest.nl/…/ Familie-omgekomen-man…
Door getuige 2 gespot toen hij op de weg zat op zijn knieeen in verwarde
toestand en schrreuwde.
https://www.omroepwest.nl/…/ Familie-omgekomen-man…
So far so good [or bad]
Okay, er werd een melding gedaan bij de politie, de politie arriveerde
en wat gebeurde er?
Was de politie dienstverlenend, wat haar taak hoort te zijn,
zeker als het om verwarde en hulpeloze mensen gaat?
Neen, er werd een bevel geschreeuwd, dat de man op de grond moest
gaan liggen en toen hij dat niet deed, gooiden ze hem op de grond.
Alsof hij een zak aardappelen was!
Daarbij bleef het niet.
Natuurlijk schrik je, als je op de grond wordt gegooid en verzet je je.
Daarop werd de man ”MEEWERKEN” toegeschreeuwd en werd
hij keihard geslagen.
Dat zijn GANGSTERMETHODEN!
NO MORE, NO LESS.
Ten gevolge van die klappen [en misschien is hij nog in de nekklem
genomen]] is hij waarschijnlijk overleden.
NIETS in elkaar gezakt.
Waarschijnlijk DOODGESLAGEN.
Er wordt wel onderzoek gedaan door de Rijksrecherche, maar daarin
heb ik geen enkel vertrouwen.
Want bij ieder Rijksrecherche onderzoek is de uitkomst hetzelfde:
De agenten treffen nooit blaam.
Geen wonder ook:
Als onderdeel van de politie is de Rijksrecherche niet onafhankelijk:

Aan Paul Selier zijn anderen hem voorgegaan
Ook slachtoffers van politiegeweld

MITCH HENRIQUEZ/gedood door gebruik nekklem
https://www.astridessed.nl/ mitch-henriquezdode…/
RISHI CHANDRIKASING/ al wegrennend in de nek geschoten door agent
https://www.astridessed.nl/ agent-die-rishi-neerschoot…/
IHSAN GURZ/Onder verdachte omstandigheden overleden in een politiecel
https://www.astridessed.nl/ 2011dood-turkse-arrestant-in.. ./
Wim Kok/Kraker uit de jaren 80/Onder verdachte omstandigheden overleden
in cel [was stoned, kreeg geen medische bijstand]
https://www.indymedia.nl/nl/ 2010/10/70655.shtml
En nog veel meer!
Zie deze link
https://www.jokekaviaar.nl/ alles-onder-controle.html

R.I.P.
Zij rusten in vrede

LAAT PAUL SELIER DE LAATSTE POLITIEDODE ZIJN
NO JUSTICE, NO PEACE
VERVOLGING AGENTEN NU!

Astrid Essed/www.astridessed.nl

DERDE REACTIE OP OMROEP WEST

BERICHT OP OMROEP WEST

OMROEP WESTPAUL SELIER ”HAD DUISTERE KANT EN SNOOF COKE”19 FEBRUARI 2018

https://www.omroepwest.nl/ nieuws/3590402/Paul-Selier- had-duistere-kant-en-snoof- coke

MIJN REACTIE
Astrid Essed
OMGEKOMEN PAUL SELIER EEN DUISTERE KANT EN SNOOF COKE/VICTIM
BLAMING!/VERVOLGING AGENTEN NU!

Opnieuw wordt een slachtoffer van politiegeweld
zijn eigen dood in de schoenen geschoven……/SCHANDE

https://www.ad.nl/…/lieve- omgekomen-autohandelaar-paul.. ./

Of Paul Selier nu een ”duistere kant” had, zoals het
AD schrijft, ”lief”, ”stout”, ”agressief”
of niet was, coke snoof of niet, doet NIET ter zake.
Overeind blijft staan, dat de manier van handelen van de
politie, tegen iemand schreeuwen, klappen uitdelen, waarna
de dood is ingetreden, een schandaal is en blijft, absoluut onacceptabel
en dat de betreffende politieagenten horen te worden vervolgd:
Nog even recapitulerend wat er is gebeurd, aan het licht gebracht dankzij
het filmpje van een oplettende scooterrijder [KUDOS voor hem!]
Paul Selier wordt in ”verwarde” toestand [schreeuwend langs de weg]
gesignaleerd, politie komt er op een gegeven moment bij.
Geeft Paul bevelen, die hij niet opvolgt.
Vervolgens wordt hij [volgens een eerdere getuige, die
voor de filmopname was vertrokken]] op de grond
gegooid, wat al zeer op de rand is.
Alsof hij een zak aardappelen is.
Wat het filmpje vervolgens laat zien, is dat hij kennelijk in 
bedwang wordt gehouden door een aantal agenten, dat hem
op agressieve toon wordt toegeschreeuwd ”MEEWERKEN”
en dat er vervolgens harde slagen vallen, dat hij begint te
schreeuwen en enige tijd later is overleden.
Wat de politie en de NIET onpartijdige Rijksrecherche
[de onderzoekende rechercheurs hebben nauwe banden met
politiekorpsen] er ook van willen maken:
Duidelijk is, dat tegen de man op agressieve toon is geschreeuwd.
dat er fysiek geweld gebruikt is [op de grond gegooid,
hard geslagen] en dat hij daarna is overleden.
Hoe lastig, onhandelbaar etc hij ook was, voor het doodslaan
van iemand is geen excuus.
Ik vind het schandelijk, dat deze zoveelste politiedode nu wordt
geblamed voor zijn eigen dood, want dat is wat er hier
gebeurt!
De politie hoort als ”waakzame en dienstbare” instantie
met de hulpverleningskant, verwarde mensen [ALS
hij al verward was] te helpen, niet hen dood te slaan!
SCHANDE
Bovendien is hij niet de eerste politiedode!
In de afgelopen jaren zijn Ihsan Gurz, Rishi Chandrisaking,
Mitch Henriquez en Mitchel Winters hem voorgegaan.
Ook slachtoffers van politiegeweld.
Het wordt tijd dat deze politieterreuer stopt en er daadwerkelijk
verzet komt, voordat de volgende dode valt!
VERVOLGING VERANTWOORDELIJKE
AGENTEN NU!
NO JUSTICE, NO PEACE! 
https://www.astridessed.nl/ politie-betrokken-bij-dood-39. ../
Astrid Essed

VIERDE REACTIE OP OMROEP WEST

BERICHT OP OMROEP WEST

OMROEP WESTDEMONSTRATIE TEGEN POLITIEGEWELD NA DOODHAAGSE PAUL SELIER19 FEBRUARI 2018
https://www.omroepwest.nl/nieu ws/3590552/Demonstratie-tegen- politiegeweld-na-dood-Haagse-P aul-Selier

MIJN REACTIE
Astrid Essed
DEMONSTRATIE TEGEN POLITIEGEWELD NA DOOD\
PAUL SELIER/.GOED ZO!/IN VERZET TEGEN STRAFFELOOSHEID
POLITIEGEWELD!

GOED ZO!
LAAT PAUL SELIER DE LAATSTE POLITIEDODE ZIJN!
VERVOLGING VERANTWOORDELIJKE AGENTEN NU!

https://www.astridessed.nl/pol itie-betrokken-bij-dood-39…/

Paul Selier
Mitch Henriquez
Rishi Chandrikasing
Ihsan Gurz
Wim Kok

Allemaal slachtoffers van politiegeweld
en geen enkele agent veroordeeld!

R.I.P.

Het is ongelooflijk, maar waar.
Het zoveelste slachtoffer van gewelddadig politieoptreden
in Nederland.
WAT IS HIER AAN DE HAND?
Uit de nieuwsmedia [waaronder Omroep West] en Youtube
filmpjes heb ik het volgende gedestilleerd:
Er was sprake van een ”verwarde” man.
Hij werd eerst [door getuige 1] gespot, zittend in zijn auto en op zijn stuur slaand.
https://www.omroepwest.nl/…/ Familie-omgekomen-man
Door getuige 2 gespot toen hij op de weg zat op zijn knieeen in verwarde
toestand en schrreuwde.
https://www.omroepwest.nl/…/ Familie-omgekomen-man
So far so good [or bad]
Okay, er werd een melding gedaan bij de politie, de politie arriveerde
en wat gebeurde er?
Was de politie dienstverlenend, wat haar taak hoort te zijn,
zeker als het om verwarde en hulpeloze mensen gaat?
Neen, er werd een bevel geschreeuwd, dat de man op de grond moest
gaan liggen en toen hij dat niet deed, gooiden ze hem op de grond.
Alsof hij een zak aardappelen was!
Daarbij bleef het niet.
Natuurlijk schrik je, als je op de grond wordt gegooid en verzet je je.
Daarop werd de man ”MEEWERKEN” toegeschreeuwd en werd
hij keihard geslagen.
Dat zijn GANGSTERMETHODEN!
NO MORE, NO LESS.
Ten gevolge van die klappen [en misschien is hij nog in de nekklem
genomen]] is hij waarschijnlijk overleden.
NIETS in elkaar gezakt.
Waarschijnlijk DOODGESLAGEN.
Er wordt wel onderzoek gedaan door de Rijksrecherche, maar daarin
heb ik geen enkel vertrouwen.
Want bij ieder Rijksrecherche onderzoek is de uitkomst hetzelfde:
De agenten treffen nooit blaam.
Geen wonder ook:
Als onderdeel van de politie is de Rijksrecherche niet onafhankelijk:

Aan Paul Selier zijn anderen hem voorgegaan
Ook slachtoffers van politiegeweld

MITCH HENRIQUEZ/gedood door gebruik nekklem
https://www.astridessed.nl/mit ch-henriquezdode…/
RISHI CHANDRIKASING/ al wegrennend in de nek geschoten door agent
https://www.astridessed.nl/age nt-die-rishi-neerschoot…/
IHSAN GURZ/Onder verdachte omstandigheden overleden in een politiecel
https://www.astridessed.nl/201 1dood-turkse-arrestant-in…/
Wim Kok/Kraker uit de jaren 80/Onder verdachte omstandigheden overleden
in cel [was stoned, kreeg geen medische bijstand]
https://www.indymedia.nl/nl/20 10/10/70655.shtml
En nog veel meer!
Zie deze link
https://www.jokekaviaar.nl/all es-onder-controle.html

R.I.P.
Zij rusten in vrede

LAAT PAUL SELIER DE LAATSTE POLITIEDODE ZIJN
NO JUSTICE, NO PEACE
VERVOLGING AGENTEN NU!

Astrid Essed/www.astridessed.nl

NOTEN

[1]

” Ook een collega van de getuige heeft Selier rond 5:30 uur op de Oude Dreef gezien. ‘Toen zat hij nog in zijn auto, te schreeuwen en hij sloeg op zijn stuur.”’
 OMROEP WESTFAMILIE OMGEKOMEN MAN WADDINXVEEN: ”POLITIE VERTELDEDAT PAUL IN ELKAAR ZAKTE TIJDENS ARRESTATIE”2 FEBRUARI 2018
  https://www.omroepwest.nl/nieu ws/3581177/Familie-omgekomen-m an-Waddinxveen-Politie-verteld e-dat-Paul-in-elkaar-zakte-tij dens-arrestatie

[2]

”Een ooggetuige vertelt dat Selier rond 5:45 uur verward midden op de weg zat. ‘Hij zat op zijn knieën en schreeuwde. Er was een automobilist gestopt en die zat in de auto naar hem te kijken.’ De ooggetuige ziet na vijf minuten de politie aankomen. ‘Twee agenten stapten uit. Ze riepen dat de man op zijn buik moest gaan liggen. En toen hij dat niet deed gooiden ze hem op de grond.’

Vervolgens is de ooggetuige weggereden. ‘Toen ik wegging leefde de man nog.’

  FAMILIE OMGEKOMEN MAN WADDINXVEEN: ”POLITIE VERTELDEDAT PAUL IN ELKAAR ZAKTE TIJDENS ARRESTATIE”2 FEBRUARI 2018
  https://www.omroepwest.nl/nieu ws/3581177/Familie-omgekomen-m an-Waddinxveen-Politie-verteld e-dat-Paul-in-elkaar-zakte-tij dens-arrestatie

[3]

YOUTUBE.COM

SCHOKKENDE BEELDEN ARRESTATIE WADDINXVEEN/POLITIE BETROKKEN

BIJ DOOD MAN

  https://www.youtube.com/watch? v=b69yQO34cRM
  OMROEP WESTSCHOKKENDE BEELDEN ARRESTATIE/POLITIE BETROKKEN BIJ DOODMAN IN WADDINXVEEN2 FEBRUARI 2018
 https://www.omroepwest.nl/nieu ws/3581126/Schokkende-beelden- arrestatie-politie-betrokken-b ij-dood-man-in-Waddinxveen
  OMROEP WESTOVERLEDEN MAN BIJ INCIDENT MET POLITIE IS 39 JARIGEPAUL SELIER UIT DEN HAAG2 FEBRUARI 2018
 https://www.rtlnieuws.nl/neder land/overleden-man-bij-inciden t-met-politie-is-39-jarige-pau l-selier-uit-den-haag
 ZIE OOK
 FRONTAAL NAAKTWIE BESCHERMT ONS TEGEN DE POLITIE (7}4 FEBRUARI 2018
 http://www.frontaalnaakt.nl/ar chives/wie-beschermt-ons-tegen -de-politie-7.html

[4]

YOUTUBE.COM

SCHOKKENDE BEELDEN ARRESTATIE WADDINXVEEN/POLITIE BETROKKEN

BIJ DOOD MAN

  https://www.youtube.com/watch? v=b69yQO34cRM

[5]

YOUTUBE.COM

SCHOKKENDE BEELDEN ARRESTATIE WADDINXVEEN/POLITIE BETROKKEN

BIJ DOOD MAN

  https://www.youtube.com/watch? v=b69yQO34cRM

[6]

YOUTUBE.COM

SCHOKKENDE BEELDEN ARRESTATIE WADDINXVEEN/POLITIE BETROKKEN

BIJ DOOD MAN

  https://www.youtube.com/watch? v=b69yQO34cRM

[7]

ADVRIEND OVERLEDEN PAUL SELIER: IK KRIJG ZIJN GEGILNIET MEER UIT MIJN HOOFD3 FEBRUARI 2018
  https://www.ad.nl/den-haag/vri end-overleden-paul-selier-ik-k rijg-zijn-gegil-niet-meer-uit- mijn-hoofd~a19f6ae6/

[8]

” Geweld gebruiken dat evenredig is aan wat de crimineel doet (de politie mag niet gaan schieten als twee mensen met elkaar op de vuist gaan).”
  PROPORTIONNEEL GEWELD
 http://www.encyclo.nl/begrip/P roportioneel%20geweld
 ” De politie is bevoegd om geweld te gebruiken om haar taak, de handhaving van de rechtsorde, uit te voeren. Het gebruikte geweld moet altijd in verhouding staan tot de situatie en het misdrijf. Dit wordt ook wel ‘proportioneel en subsidiair’ genoemd.”
 WANNEER MAG DE POLITIE SCHIETEN BRON:SCHIETEN DOOR DE POLITIE
  https://www.politie.nl/themas/ schietincident.html

[9]

NU.NLRIJKSRECHERCHE DOET ONDERZOEK NAAR DOOD MANNA INCIDENT MET POLITIE IN WADDINXVEEN2 FEBRUARI 2018
  

https://www.nu.nl/binnenland/5 115596/rijksrecherche-onderzoe kt-dood-van-man-incident-met-p olitie-in-waddinxveen.html

  
  WIKIPEDIARIJKSRECHERCHE
  https://nl.wikipedia.org/wiki/ Rijksrecherche
  ” De Rijksrecherche houdt zich primair bezig met opsporingsonderzoeken tegen (semi-) overheidsfunctionarissen (ambtenaren). De Rijksrecherche valt als enige onderdeel van de Nederlandse politie onder de verantwoordelijkheid van het College van procureurs-generaal van het Openbaar Ministerie. Zo vertolkt de Rijksrecherche de rol van onpartijdige instantie die (vermeend) strafbaar gedrag binnen de overheid onderzoekt”
 RIJKSRECHERCHE
  https://www.rijksrecherche.nl/ onze-organisatie
  VOLKSKRANTRIJKSRECHERCHE TE AFHANKELIJK
 https://www.volkskrant.nl/binn enland/-rijksrecherche-is-te-a fhankelijk~a743428/   De onafhankelijkheid van de Rijksrecherche bij onderzoek naar schietincidenten door de politie is niet gegarandeerd. De Rijksrecherche is voor haar onderzoek afhankelijk van de politiekorpsen….
  

Dat concludeert het Centrum voor Politiewetenschappen van de Vrije Universiteit in een onderzoek van augustus. In de afgelopen twee jaar is het zeker een keer gebeurd dat een korpschef een zaak over een schietindicent weigerde over te dragen aan de technische recherche van een ander korps. Ook kwam het voor dat de korpsleiding, nog voor de komst van de Rijksrecherche, zelf de Technische Recherche van een naburig korps alarmeerde.Volgens de onderzoekers Jaap Timmer en Maarten Pronk is het voor goed en onafhankelijk onderzoek van belang dat na een schietincident de Rijksrecherche zo snel mogelijk ter plaatse is om leiding te geven . Ze hebben voorbeelden dat de Rijksrecherche pas na dagen en een enkele keer zelfs pas na weken werd ingezet. Als gevolg van politiekogels vielen in de jaren 1978-2002 69 doden en 329 gewonden. Dat is gemiddeld drie doden en dertien gewonden per jaar. Dat wijkt niet af van andere Europese landen.Uit een eerder onderzoek van het Centrum voor Politiewetenschappen blijkt dat de Rijksrecherche in 75 procent van de gevallen dat een agent schoot, dit als rechtmatig beoordeelde. Volgens onderzoeker Timmer worden de overige, onrechtmatige gevallen meestal niet strafrechtelijk vervolgd. Dinsdag besloot justitie geen vervolging in te stellen tegen de agent die op 6 augustus in Amsterdam een Marokkaan doodschoot.

  
 Hierbij geen waardeoordeel over de al dan niet juiste conclusies’van de Rijksrechereche:Wel valt mij op, dat de agenten in wel heel veel gevallenals etiket ”handelend uit noodweer” krijgen opgeplakt
  OMAGENTEN HANDELDEN UIT NOODWEER BIJ SCHIETINCIDENTGRONINGER MUSEUM18 JUNI 2015
 https://www.om.nl/@89698/agent en-handelden/
  OMAGENT SCHIETINCIDENT NIEUW VENNEP HANDELDEUIT NOODWEER1 OCTOBER 2013
 https://www.om.nl/@32195/agent -schietincident/
  OMAGENT SCHIETINCIDENT HENGELO HANDELDEUIT NOODWEER4 SEPTEMBER 2012
 https://www.om.nl/actueel/nieu wsberichten/@30831/agent-hande lde/
  OMAGENT DIE MAN NEERSCHOOT OP GROTE MARKT HANDELDEUIT NOODWEER1 FEBRUARI 2012
 https://www.om.nl/@30000/agent -man-neerschoot/

[10]

OMROEP WESTFAMILIE OMGEKOMEN MAN: ”POLITIE VERTELDE, DAT PAUL INELKAAR ZAKTE TIJDENS ARRESTATIE2 FEBRUARI 2018
  https://www.omroepwest.nl/nieu ws/3581177/Familie-omgekomen-m an-Waddinxveen-Politie-verteld e-dat-Paul-in-elkaar-zakte-tij dens-arrestatie

[11]

OMROEP WESTSCHOKKENDE BEELDEN ARRESTATIE: POLITIE BETROKKEN BIJDOOD MAN IN WADDINXVEEN2 FEBRUARI 2018
 https://www.omroepwest.nl/nieu ws/3581126/Schokkende-beelden- arrestatie-politie-betrokken-b ij-dood-man-in-Waddinxveen  


YOUTUBE.COM

SCHOKKENDE BEELDEN ARRESTATIE WADDINXVEEN/POLITIE BETROKKEN

BIJ DOOD MAN

  https://www.youtube.com/watch? v=b69yQO34cRM

[12]

[2011]/DOOD TURKSE ARRESTANT IN POLITIECEL/POLITIESTAAT NIET BOVEN DE WETASTRID ESSED
 https://www.astridessed.nl/201 1dood-turkse-arrestant-in-poli tiecelpolitie-staat-niet-boven -de-wet/
   
   AGENT DIE RISHI NEERSCHOOT, VRIJGESPROKEN/RECHTBANKGEEFT POLITIE LICENCE TO KILLASTRID ESSED27 DECEMBER 2013
  https://www.astridessed.nl/age nt-die-rishi-neerschoot-vrijge sprokenrechtbank-geeft-politie -licence-to-kill/

MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALDNIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACE!ASTRID ESSED1 JULI 2015

https://www.astridessed.nl/ mitch-henriquezdode- politiegeweld-en-bepaald-niet- de-eersteno-justice-no-peace/

   
  ELSEVIERPOLITIE SCHIET VERDACHTE MOGELIJKE BEROVING DOOD
 http://www.elsevier.nl/nederla nd/achtergrond/2016/05/politie -schiet-verdachte-mogelijke- beroving-dood-311180/
 ADPOLITIE SCHIET VERDACHTE VAN BEROVING DOOD INSCHIEDAM30 MEI 2016
 http://www.ad.nl/rotterdam/pol itie-schiet-verdachte-van-bero ving-dood-in-schiedam~a9b1b555 /
   

VICTIM BLAMING DOOR MEDIA EN MIJN REACTIE DAAROP:

  TELEGRAAFMITCHEL LIET ZICH DOELBEWUST NEERSCHIETEN1 JUNI 2016
   http://www.telegraaf.nl/binnen land/25912202/___Mitchel_liet_ zich_doelbewust_neerschieten__ _.html
  MITCHEL LIET ZICH DOELBEWUST NEERSCHIETEN/VICTIM BLAMING/BRIEF AAN DE REDACTIE DE TELEGRAAFASTRID ESSED11 JUNI 2016
 https://www.astridessed.nl/ mitchel-liet-zich-doelbewust- neerschietenblaming-the- victimbrief-aan-redactie-de- telegraaf/ Deze brief is eveneens aan andere kranten/mediaredacties gestuurd, die ookaan victim blaimg deden!  ZIE AAN AD https://www.astridessed.nl/doo dgeschoten-mitchel-lokte-schie tpartij-mogelijk-zelf-uitblami ng-the-victimbrief-aan-ad-reda ctie/
 AAN DE NOS  https://www.astridessed.nl/age nt-mogelijk-uitgelokt-om-man-i n-schiedam-dood-te-schietenbla ming-the-victimbrief-aan-nos-r edactie/
  DE STENTOR  https://www.astridessed.nl/doo dgeschoten-mitchel-lokte-schie tpartij-mogelijk-zelf-uitblami ng-the-victimbrief-aan-de-sten tor/
  DE METRO  https://www.astridessed.nl/mit chel-lokte-dood-mogelijk-zelf- uitblaming-the-victimbrief-aan -metro/

ZEKER 23 SLACHTOFFERS POLITIEGEWELD IN BEELD:

Mitch Henriquez, Rishi Chandrikasing, Ihsan Gürz, Bertus de Man, Wensley Udenhout, Bekim Hasani, Egbert Uitenwerf, Cyprian Broekhuis, Mitchel Winters, Jerry Landveld, Umuru Seray, Rubert Lodovica, Michael Koomen, Rinus van Loos, Mike Stok, Barry Kouwenberg, René Holshuijsen, Predrag Molnar, Meta Hofman, Hans Kok, Jan Weggelaar, Steven Ho A Chin, Hmidou Takrifa.

23 doden door politiegeweld en die lijst is bij lange na niet compleet.”

ALLES ONDER CONTROLE?

JOKE KAVIAAR

27 DECEMBER 2017

https://www.jokekaviaar.nl/all es-onder-controle.html

[13]

ELSEVIERPOLITIE SCHIET VERDACHTE MOGELIJKE BEROVING DOOD
 http://www.elsevier.nl/nederla nd/achtergrond/2016/05/politie -schiet-verdachte-mogelijke- beroving-dood-311180/
 ADPOLITIE SCHIET VERDACHTE VAN BEROVING DOOD INSCHIEDAM30 MEI 2016
 http://www.ad.nl/rotterdam/pol itie-schiet-verdachte-van-bero ving-dood-in-schiedam~a9b1b555 /
   

VICTIM BLAMING DOOR MEDIA EN MIJN REACTIE DAAROP:

  TELEGRAAFMITCHEL LIET ZICH DOELBEWUST NEERSCHIETEN1 JUNI 2016
   http://www.telegraaf.nl/binnen land/25912202/___Mitchel_liet_ zich_doelbewust_neerschieten__ _.html
  MITCHEL LIET ZICH DOELBEWUST NEERSCHIETEN/VICTIM BLAMING/BRIEF AAN DE REDACTIE DE TELEGRAAFASTRID ESSED11 JUNI 2016
 https://www.astridessed.nl/ mitchel-liet-zich-doelbewust- neerschietenblaming-the- victimbrief-aan-redactie-de- telegraaf/ Deze brief is eveneens aan andere kranten/mediaredacties gestuurd, die ookaan victim blaimg deden!  ZIE AAN AD https://www.astridessed.nl/doo dgeschoten-mitchel-lokte-schie tpartij-mogelijk-zelf-uitblami ng-the-victimbrief-aan-ad-reda ctie/
 AAN DE NOS  https://www.astridessed.nl/age nt-mogelijk-uitgelokt-om-man-i n-schiedam-dood-te-schietenbla ming-the-victimbrief-aan-nos-r edactie/
  DE STENTOR  https://www.astridessed.nl/doo dgeschoten-mitchel-lokte-schie tpartij-mogelijk-zelf-uitblami ng-the-victimbrief-aan-de-sten tor/
  DE METRO  https://www.astridessed.nl/mit chel-lokte-dood-mogelijk-zelf- uitblaming-the-victimbrief-aan -metro/

[14]

AD”LIEVE” OMGEKOMEN AUTOHANDELAAR PAUL SELIERHAD OOK DUISTERE KANT19 FEBRUARI 2018

https://www.ad.nl/binnenland/l ieve-omgekomen-autohandelaar-p aul-selier-had-ook-duistere-ka nt~a7c51136/

ZIE OOK

OMROEP WESTPAUL SELIER ”HAD DUISTERE KANT EN SNOOF COKE”19 FEBRUARI 2018

https://www.omroepwest.nl/ nieuws/3590402/Paul-Selier- had-duistere-kant-en-snoof- coke

[15]

OMROEP WESTDEMONSTRATIE TEGEN POLITIEGEWELD NA DOODHAAGSE PAUL SELIER19 FEBRUARI 2018
https://www.omroepwest.nl/nieu ws/3590552/Demonstratie-tegen- politiegeweld-na-dood-Haagse-P aul-Selier

[16] 

” Onder de totaal 80 aanwezigen (inclusief pers en nieuwsgierigen) waren onder meer twee neven van Selier en familie van Mitch Henriquez en Bertus de Man. De drie mannen kenden elkaar niet, maar hebben één ding gemeen: Hun families zijn ervan overtuigd dat zij overleden als gevolg van buitensporig politiegeweld. ”

ADKLEINE OPKOMST BIJ DEMONSTRATIE TEGENPOLITIEGEWELD NA DOOD SELIER19 FEBRUARI 2018

https://www.ad.nl/den-haag/ kleine-opkomst-bij- demonstratie-tegen- politiegeweld-na-dood-selier~ a4b8d14f/

MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALDNIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACE!ASTRID ESSED1 JULI 2015

https://www.astridessed.nl/ mitch-henriquezdode- politiegeweld-en-bepaald-niet- de-eersteno-justice-no-peace/

DE STENTORFAMILIE: BERTUS OVERLEDEN DOOR POLITIEGEWELD17 JANUARI 2017

https://www.destentor.nl/ nijkerk/familie-bertus- overleden-door-politiegeweld~ a170c58f/

Mitch Henriquez, Rishi Chandrikasing, Ihsan Gürz, Bertus de Man, Wensley Udenhout, Bekim Hasani, Egbert Uitenwerf, Cyprian Broekhuis, Mitchel Winters, Jerry Landveld, Umuru Seray, Rubert Lodovica, Michael Koomen, Rinus van Loos, Mike Stok, Barry Kouwenberg, René Holshuijsen, Predrag Molnar, Meta Hofman, Hans Kok, Jan Weggelaar, Steven Ho A Chin, Hmidou Takrifa.

23 doden door politiegeweld en die lijst is bij lange na niet compleet.”

ALLES ONDER CONTROLE?

JOKE KAVIAAR

27 DECEMBER 2017

https://www.jokekaviaar.nl/all es-onder-controle.html

[17]

Mitch Henriquez, Rishi Chandrikasing, Ihsan Gürz, Bertus de Man, Wensley Udenhout, Bekim Hasani, Egbert Uitenwerf, Cyprian Broekhuis, Mitchel Winters, Jerry Landveld, Umuru Seray, Rubert Lodovica, Michael Koomen, Rinus van Loos, Mike Stok, Barry Kouwenberg, René Holshuijsen, Predrag Molnar, Meta Hofman, Hans Kok, Jan Weggelaar, Steven Ho A Chin, Hmidou Takrifa.

23 doden door politiegeweld en die lijst is bij lange na niet compleet.”

ALLES ONDER CONTROLE?

JOKE KAVIAAR

27 DECEMBER 2017

https://www.jokekaviaar.nl/all es-onder-controle.html

MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALDNIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACE!ASTRID ESSED1 JULI 2015

https://www.astridessed.nl/ mitch-henriquezdode- politiegeweld-en-bepaald-niet- de-eersteno-justice-no-peace/

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!