De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Paul De Grauwe is kort maar duidelijk
Portugal, Bankencrisis, Ratingbureaus, Spanje, Europese Centrale Bank, Beurzen, Overheidstekort -

Paul De Grauwe is kort maar duidelijk

zaterdag 8 mei 2010 17:53
Spread the love

Prof Paul De Grauwe, KUL, en in een vorig leven nog senator van VLD, geeft in enkele paragrafen een helder en verstaanbaar beeld van de Griekse, en aansluitende financiële crisis. Sterk aangeraden, men moet er geen economie of MBA voor gestudeerd hebben. Hij legt uit dat de openbare schuld van staten, en anderzijds de schulden in de private sectoren in zekere zin communicerende vaten zijn. Regeringen hebben eerst banken gered en zich daardoor in schulden gestoken. Nu wordt geeïst dat die schulden worden afgebouwd. Door die eis – overheidsuitgaven verminderen – zullen consumptie en economische productie krimpen. Zodat de schulden in de privé-sector verder toenemen. Het is een vicieuze cirkel. Echter, de financiële markten begrijpen niet wat de implicatie is. Het gebeuren wordt gevoed door fobieën die zichzelf versterken. De ratingbureaus zijn in hun nopjes. De Grauwe geeft ook een oplossing: de Europese Centrale Bank moet massaal staatsobligaties opkopen van landen die nu onder druk komen: Portugal, Spanje. Daardoor zullen hun beurskoersen (die nu laag zijn), stijgen. En de speculanten (anonieme beleggingsvennootschappen, hefboomfondsen…) die gewed hebben op koersdalingen (short selling) zullen in het zand bijten. U moet het zelf lezen, in De Morgen:  http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/De-Gedachte/article/detail/1103414/2010/05/08/Speculeren-tegen-de-speculanten.dhtml

Prof De Grauwe toont nog eens wat het verschil is tussen een wetenschapper, en anderzijds beursanalysten en bedrijfseconomen. Deze laatsten hebben oogkleppen, maar krijgen wel veel meer ruimte in de media.

http://www.econ.kuleuven.ac.be/ew/academic/intecon/Degrauwe/default.htm

Nog twee bedenkingen van mij: zoals ook de nationale banken is de ECB “onafhankelijk”. Dus de regeringen kunnen in principe niet bevelen. “Stel u voor dat de politiekers zich zouden moeien” was en is immers een bekende ideologie. Ik hoorde ze zopas opnieuw in verband met de Belgische Bankcommissie. Die was toch zo doelnmatig om het Fortis-drama te vermijden, en dan de Dexia-, en KBC-dramas…maar ze moet wel “onafhankelijk” blijven. “Stel u voor dat de politiekers zich zouden moeien!!”. De Grauwe heeft eerder al geschreven dat de ECB moet stoppen zich te steunen op de ratingbrueaus.

Tenslotte: wie zou er iets kunnen op tegen hebben dat de ECB staatsobligaties opkoopt? Even goed nadenken.

take down
the paywall
steun ons nu!