De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Pasta, pizza, of paella? Onderzoek vertelt wat wereldwijd liefst gegeten wordt

Pasta, pizza, of paella? Onderzoek vertelt wat wereldwijd liefst gegeten wordt

donderdag 16 juni 2011 10:02
Spread the love

Weet je wat er op het vuur staat in Kenia? Of wat je op je bord krijgt in Pakistan? Of hoe ze in Brazilië ontbijten?

“66 % van de ondervraagden noemt de prijs van voedsel hun grootste zorg.”

Om een beter zicht te krijgen op hoe en wat de wereld eet, heeft Oxfam aan 16.000 mensen in 17 landen gevraagd wat ze eten en van welk voedsel ze het meeste houden. De resultaten zijn tegelijk fascinerend en alarmerend. Ze tonen aan dat we meer gemeen hebben dan je zou denken, ondanks verschillen in smaak en beschikbaarheid van voedsel.*

Wat eet jij het liefst?

Hou je van pasta, vlees en rijst? Als het antwoord ja is, ben je niet alleen. Ze vormen de wereldwijde top 3 van het populairste voedsel.

Het slechte nieuws is dat rijst en graan duurder en duurder worden. Ons onderzoek toont aan dat dit gevolgen heeft voor iedereen, of je nu in België of in Brazilië woont. De graanprijzen zullen meer dan waarschijnlijk met 120 % stijgen en de oorzaak hiervan ligt voor een groot deel bij de gevolgen van de klimaatverandering.

Interessant: de Italiaanse, Chinese, Indische en Mexicaanse keuken worden overal tot de favorieten uitgeroepen.
Heb jij genoeg te eten?

Overal zijn er mensen die te weinig te eten hebben, maar als je in een ontwikkelingsland woont, is er veel kans dat je honger lijdt. Als je in Mexico of Pakistan een volle maag hebt, behoor je tot een minderheid. Als je in Kenia of Tanzania genoeg te eten hebt, ben je die ene persoon op vier met een volle maag.

Interessant: 8 % van de inwoners van de VS vindt dat ze niet altijd genoeg te eten hebben.

Hoe belandt voedsel op je bord?

Het hangt ervan af waar je woont. Als je Australiër of Afrikaan bent, vind je droogtes wellicht een groot probleem. Als je in Pakistan woont, geef je de regering de schuld omdat ze niet krachtdadig genoeg optreedt na overstromingen. Als je in India of Mexico woont, vind je toegang tot krediet, materiaal en zaaigoed het belangrijkste probleem dat met voedsel te maken heeft.

Wereldwijd vinden mensen de stijgende olieprijzen en transportkosten, of de gevolgen van natuurrampen de belangrijkste bedreiging voor hun voorraad voedsel. Dit is een zorg voor iedereen, want wetenschappers voorspellen een verdere stijging van extreme weersomstandigheden.

Andere factoren die mensen zorgen baren, zijn het beleid van hun regering, het gedrag van grote bedrijven en de behoefte aan voedsel.

Interessant: in Zuid-Afrika vinden 41 % van de ondervraagden dat de olieprijs en kosten voor transport de grootste invloed hebben op de voedselvoorraad.
Welke zorgen heb je over wat je eet?

Iedere avond gaat een miljard mensen met honger naar bed. Toen we vroegen hoe dat kwam, zeiden mensen dat de prijs van voedsel hun grootste zorg is (66 % van de ondervraagden gaf dit toe).

Dit is niet alleen een zorg voor mensen in ontwikkelingslanden: Kenia (88 %) en het Verenigd Koninkrijk (78 %) hebben het grootste percentage mensen die zich hierover zorgen maken.

Hoe zijn je eetgewoontes veranderd?

Mensen eten niet meer hetzelfde als twee jaar geleden. De stijgende prijs van sommige etenswaren en gezondheidsredenen werden hierbij opgegeven als de belangrijkste oorzaken.

Meer dan de helft van de ondervraagden zegt niet langer hetzelfde te eten als twee jaar geleden. 39 % hiervan wijt dit aan de hogere prijs van deze voedingswaren.

Iedereen wil ook gezond eten. In India, de Filippijnen, de VS en Zuid-Afrika vertelden veel mensen dat ze hun eetgewoontes veranderd hebben om gezondheidsredenen.

Interessant: in Kenia is een onrustwekkende 68 % het er mee eens dat eetgewoontes daar de laatste twee jaar veranderd zijn. Net geen 80 % gaf toe dat dit kwam door hogere voedselprijzen.

Dit onderzoek kadert in de internationale Oxfam-campagne “GROEI. Voedsel. Leven. Aarde”. Groei mee via www.ikgroeimee.be

 * Gebaseerd op een onderzoek voor Oxfam door GlobeScan en haar onderzoekspartners in elk land.
16.422 volwassenen ouder dan 16 werden ondervraagd in Australië, Brazilië, Duitsland, Ghana, Guatemala, India, Kenia, Mexico, Pakistan, de Filippijnen, Rusland, Zuid-Afrika, Spanje, Tanzania, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten tussen 6 april en 6 mei 2011.
De gegevens werden gewogen en zijn representatief voor alle landen. De meerderheid van de landen werden online bevraagd, een aantal interviews verliepen face-to-face of telefonisch. In sommige landen verschilden de steekproeven van de nationale bevolking door een lagere internettoegang.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!