De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Pascal Decroosfonds steunt onderzoeksproject over onafhankelijke straatjuristen

Pascal Decroosfonds steunt onderzoeksproject over onafhankelijke straatjuristen

donderdag 4 juli 2024 15:33
Spread the love

Ik heb samen met de Nederlandse journalist Dick Broekema een subsidie gekregen van het Pascal Decroosfonds voor een onderzoeksjournalistiek project dat de behoefte aan onafhankelijke straatjuristen voor mensen in kansarmoede wil nagaan. Ik ben in eerste instantie op zoek naar verhalen van mensen die om financiële redenen zich niet konden veroorloven beroep te doen op juridische hulp of geen juridische procedure konden opstarten – om te bekomen waar ze recht op hadden. Daarnaast wil ik hierover de mening horen van organisaties die de belangen van mensen in kansarmoede verdedigen en van experten in dit domein. Met Broekema wil ik nagaan wat we kunnen leren van het Bureau Straatjurist in Amsterdam (die recent haar naam veranderde in Straatalliantie) dat laagdrempelig gratis juridisch advies verleent aan daklozen. Aanleiding voor dit onderzoeksproject is het overlijden vorig najaar van Koen Verhofstadt, een gediplomeerd Leuvens jurist, die jarenlang kansarmen die hij in Leuven op straat ontmoette gratis juridisch bijstond. Als je hierover iets te vertellen hebt stuur mij een mail: luc.vanheerentals@telenet.be .

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!