De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Panorama over de pensioenen

Panorama over de pensioenen

vrijdag 24 juni 2011 23:06
Spread the love

De uitzending van Panorama over de pensioenen was best leerrijk. Van links tot rechts was iedereen het roerend met elkaar eens dat de werknemers moeten bloeden: hetzij door langer te werken, hetzij door het afschaffen van bepaalde gelijkgestelde dagen, hetzij door het afschaffen van het brugpensioen of een combinatie van dit alles. In het pensioendebat blijft maar één ideologie overeind en dat is die van het neoliberalisme. Jan Jambon (NVA) en Bruno Tobback (SP.a) zijn de Gildenberg en Rosenkrantz uit Shakespears Hamlet. Of was het Rosenkrantz en Guildenberg?
Politici hebben het altijd over de onbetaalbaarheid van de pensioenen indien we niet langer zouden werken etc. Dit wordt er met steun van de commerciële media (die in handen zijn van grote kapitaalsgroepen) en rechtse professoren (de enigen die aan bod komen in die media) met de voorhamer ingeramd. Maar laat ons eens kijken hoe de pensioenvoorwaarden van dezen die altijd zeggen dat we langer moeten werken er uit zien:
• Beroepsjournalisten krijgen 1/3 meer pensioen dan gewone werknemers, dus de facto een vol pensioen na 30 jaar. Gaat de regering de lat voor journalisten gelijk leggen? Ik dacht van niet. Zij moeten immers de regeringspropaganda verkopen.
• Parlementariërs krijgen maar liefst 75% van hun laatste wedde na 20 (!) jaar nl. € 5170 bruto. Dit pensioen is betaalbaar vanaf 55 (!). Ter vergelijking: het maximaal pensioen van een privé-werknemer na 45 jaar dienst is € 1480 (ook van degene die evenveel als een parlementariër verdient). Gaan degenen die zeer goed zijn in het stemmen van wetten die enkel henzelf ten goede komen ook voor hen de lat gelijk leggen? Ik zou graag van de heren Tobback (links?) en Jambon (extreem rechts) daar een antwoord op krijgen.
• Als je het geen 20 jaar uitzingt in het parlement kan je nog altijd provinciegouverneur worden. Kan je met pensioen na 12 jaar dienst. Steve Stevaert weet het wel.
• Universiteitsprofessoren krijgen 75 % van hun laatste wedde na 30 jaar dienst. Zeer gemakkelijk om dan te zeggen dat andere langer moeten werken. Wanneer wordt voor hen de lat gelijk gelegd?
• Maar ook VOKA wil de mensen natuurlijk langer laten werken voor minder geld. Maar zelf gaan bedrijfsleiders zelden na hun 60ste met pensioen, krijgen dan meestal nog een riante afscheidsbonus en een vet pensioen van de 2de peiler. Vanzelfsprekend wordt dit minimaal belast.
• Maar ook de nationale bank, de EU, de OESO, het IMF, de wereldbank en andere organisaties die willen dat we steeds langer werken zit vol met mensen die vervroegd uittreden en dat tegen veel betere voorwaarden dan Jan met de Pet (die ze wel mag betalen natuurlijk).
Vooraleer er ook maar sprake kan zijn van langer werken voor Jan met de Pet denk ik dat de politici die nog een greintje ethiek in zich hebben eerst de lat voor iedereen gelijk moeten leggen. Daarna kan het echte debat starten.
 

take down
the paywall
steun ons nu!