De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Pandemisten geven Pand over aan vzw's LeJo en Stappen. Bron: de Pandemisten
Pademisten

Pandemisten openen de deuren voor tijdelijke invulling, maar zetten strijd verder tegen privatisering woonmarkt

De pandemisten, die sinds 19 december vorig jaar opnieuw het Caermersklooster bezetten, hebben het Pand vrijwillig verlaten. Ze overhandigden vandaag de sleutels aan de vzw's, Stappen en Lejo, die er binnenkort een jongerenwerking zullen opstarten.

dinsdag 22 februari 2022 15:26
Spread the love

 

De krakers willen naar eigen zeggen het project van de vzw’s niet in de weg staan. “De opzet van onze actie was de voortdurende wooncrisis en de uitverkoop van gemeengoed aan te klagen, maar ook het Pand open te stellen naar het Gentse publiek.

Wij waren begonnen met een weggeefwinkel en volkskeuken en waren van plan ook andere open activiteiten te organiseren. Stappen en Lejo willen een soort inloopcentrum voor jongeren in precaire leefsituaties beginnen in het Pand, dit valt mooi samen met onze doelstellingen. Een sociale tijdelijke invulling is één van onze eisen, dat WoninGent daaraan voldoet is een overwinning.”

De pandemisten hadden een goed contact met de vzw’s en stelden voor om het gebouw gezamenlijk te gebruiken. WoninGent weigerde en hield de opstart van hun werking tegen zolang de bezetters in het gebouw verbleven. Zij verlaten dus nu het gebouw maar benadrukken dat dit een weloverwogen keuze is.

Pandemisten geven Pand over aan vzw’s LeJo en Stappen. Bron: de Pandemisten

“Wij zijn redelijke mensen die, in tegenstelling tot WoninGent, openstaan voor overleg en goede argumenten. We beseffen heel goed dat dit een politiek spelletje is maar staan echt achter het project van Lejo en Stappen en willen hen de ruimte geven die ze nodig hebben.

“Met de sleuteloverhandiging vandaag willen we tonen dat wij, de pandemisten, het Pand doorgeven aan de vzw’s, en niet WoninGent.”

Met de sleuteloverhandiging vandaag willen we tonen dat wij, de pandemisten, het Pand doorgeven aan de vzw’s, en niet WoninGent. Het pand was in onze hand, maar we vertrouwen het nu toe aan de goede zorgen van de Stappen en Lejo.”

“Zij zijn van plan na de krokusvakantie te beginnen met hun werking. Een samenwerking met de pandemisten wordt niet uitgesloten. In het kader van zinvolle dagbesteding voor kwetsbare jongeren zou het openhouden van een weggeefwinkel of het organiseren van een volkskeuken perfect passen.”

Pandemisten gaan voort

De pandemisten blijven verdergaan met hun campagnes rond de wooncrisis en tegen de privatisering. “Het is niet omdat we het Pand verlaten dat we de strijd opgeven. Er staan honderden sociale woningen van de Volkshaard te koop in de Marseillestraat, we richten onze pijlen daar waar ze het hardste nodig zijn. De stad en haar bedrijven mogen in de toekomst nog veel meer actie verwachten.”

De pandemisten waren zaterdag aanwezig bij de opstart van het referendum ‘Grond Recht Wonen’, een volksraadpleging die de privatisering van gemeengoed van Groep Gent [1] wil stopzetten.

Zo waren de pandemisten zaterdag bijvoorbeeld aanwezig bij de opstart van het referendum ‘Grond Recht Wonen’, een volksraadpleging die de privatisering van gemeengoed van Groep Gent [1] wil stopzetten. Ze hopen tegen de volgende gemeenteraadsverkiezingen minstens 28.000 Gentenaren te overtuigen om hen hierin te volgen.

En de pandemisten blijven ook het Pand in hun vizier houden. “Als blijkt dat de tijdelijke invullers plaats moeten moeten maken voor de verkoop, en het Pand dus niet langer publiek blijft, zullen we klaarstaan om het te verdedigen.”

Campagne tégen de Volkshaard

Via een demonstratie van een paar honderd mensen, met een symbolische uittocht uit het Pand en langs de kantoren van de Volkshaard, willen de Pandemisten aantonen dat ze blijven doorgaan met actievoeren.

Hun campagne gaat zich nu vooral richten op de Volkshaard, dat dreigt met de uitverkoop van twintig? procent van het totaal aantal sociale woningen in Gent.

“In plaats van de wooncrisis op een constructieve manier aan te pakken en voor stabiliteit op de woonmarkt te zorgen, worden als gevolg van een falend neoliberaal woonbeleid honderden sociale woningen verkocht. Dit maakt ons kwaad. Samen met vele andere Gentenaren pikken wij dit niet langer. Het stad en haar bedrijven mogen nog veel meer actie in de toekomst verwachten.”

Notes:

[1] Groep Gent is de overkoepeling van SoGent, WoninGent en stadsdiensten.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!