De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Palestina Solidariteit feliciteert Belgische regering omwille van veroordelingen mensenrechtenschendingen in de door Israël bezette Palestijnse gebieden
Opinie -

Palestina Solidariteit feliciteert Belgische regering omwille van veroordelingen mensenrechtenschendingen in de door Israël bezette Palestijnse gebieden

Palestina Solidariteit is verheugd dat de Belgische regering ondanks de zware druk van de corona-crisis ook oog heeft voor de mensenrechtenschendingen in de door Israël bezette Palestijnse gebieden.

donderdag 12 november 2020 18:26
Spread the love

 

België veroordeelt de recente vernieling van vier woningen in de bezette Palestijnse Gebieden (in al-Rakeez, ten zuiden van Hebron) door de Israëlische overheid. Deze essentiële infrastructuur werd gebouwd met Belgische financiering, in het kader van humanitaire steun geïmplementeerd door de West Bank Protection Consortium. Ons land vraagt Israël compensaties of restitutie voor deze vernielingen.

België ondersteunt zulke infrastructuurprojecten omdat zij tegemoet komen aan dringende humanitaire noden. Ze worden steevast uitgevoerd in overeenstemming met het internationaal humanitair recht.

Als lid van de VN-Veiligheidsraad, heeft België meermaals zijn grote bezorgdheid geuit over de onrustwekkende stijging van het aantal afbraken en inbeslagnemingen van structuren en humanitaire projecten in zone C in de Westelijke Jordaanoever. We wijzen er nogmaals op dat de afbraak van infrastructuur en woningen op de bezette Westoever ingaat tegen het internationaal humanitair recht, meer bepaald de vierde Conventie van Genève, de verplichtingen van Israël als bezettende macht en resoluties van de VN-Veiligheidsraad.

België reageerde ook sterk tegen de vernieling op 3 november van meer dan 80 structuren in het dorp Khirbet Hamsa al-Foqa in de Jordaanvallei. Dit heeft een enorme impact op de lokale bevolking en op de bijstand van de humanitaire partners. België roept de Israëlische overheden op om in lijn met het internationaal humanitair recht de vernieling van humanitaire hulp te stoppen. België is overigens niet de enige internationale donor die geconfronteerd wordt met afbraken. Sinds 2017 komt een groep partnerlanden die door gelijkaardige acties worden getroffen, op initiatief van België, systematisch tussen bij de Israëlische autoriteiten met het verzoek de afbraken te stoppen en de getroffen projecten te herstellen of de opgelopen schade te compenseren.

Tot slot uit België bijzondere ongerustheid over de vernielingen van scholen. Palestijnse kinderen hebben zoals alle kinderen ter wereld recht op onderwijs. Een recht dat gegarandeerd is onder de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens, de Internationale Conventie voor Economische, Sociale en Culturele Rechten en de Conventie voor de Rechten van het Kind. Daarom roept België de Israëlische autoriteiten op de vernielingsorders voor de scholen in Ras al-Tin, Jinba en Khirbet al-Fakheit niet uit te voeren, alsook alle 52 scholen in de Westelijke Jordaanoever met risico op vernieling, te vrijwaren.

Palestina Solidariteit feliciteert de Belgische regering met deze veroordelingen en vooral dat ze haar steun aan het Internationaal Recht uitdrukt.

Immers de uitvoering van het Internationaal Recht en de VN-resoluties zijn een absolute basis om te komen tot een rechtvaardige en duurzame oplossing van de Israëlisch-Palestijnse kwestie. We hopen dan ook dat een meer impactvol beleid de regel zal zijn tijdens deze regeerperiode en dat dit de start zal zijn voor meer daadkrachtige beslissingen.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!