De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Palestina in poëzie

Palestina in poëzie

zondag 10 januari 2016 15:16
Spread the love

Een middag over Palestina zonder politieke toespraken of militante tussenkomsten van deze of gene groepering, kan dat? Dat kan, en met minstens evenveel effect, zo bewees de vereniging Seniorama Leuven die drie dichters en een romanschrijfster uitnodigde om over Palestina te getuigen. Twee Vlaamse mannen, Karel Sergen en Charles Ducal, gewezen Dichter des Vaderlands. Twee Palestijnse vrouwen, Fatena Al-Ghorra en Nisma Al-Aklouk.  

Welkom op de blog van Radio 68.

De dichteres Al-Ghorra werd geboren in een vluchtelingenkamp en “refugee” staat ook op haar paspoort. Ze was een bekend nieuwsanker en een geducht commentator in Gaza, maar hield het voor bekeken toen Hamas niet enkel de macht maar ook de media overnam. Ze woont in Antwerpen en haar eerste poëziebundel in het Nederlands, het magistrale “Gods bedrog” (uitgeverij P) is ondertussen uitverkocht. De jonge romanschrijfster Al-Aklouk, die wiskunde studeerde, verruilde eveneens Palestina voor België en woont nu in Brussel. Mede dankzij PEN Vlaanderen konden ze alhier een nieuw leven uitbouwen en hun literair werk verder zetten.

Al-Ghorra las uitzonderlijk een expliciet Gaza-gedicht voor, met name over die kinderen die door een Israëlische beschieting werden gedood toen ze op het strand voetbal speelden. In het gedicht, gebaseerd op de foto’s die de wereld rond gingen, doet de dichteres het voorkomen alsof de dode kinderen verstoppertje spelen voor hun ongeruste ouders. Dit bijzondere beeld treft, omdat de essentie van een kind, elk kind, extreem wordt doorgetrokken: een kind is onschuldig, speels, goedlachs, zich van geen kwaad bewust. Een spelend kind doden, ook in een oorlogssituatie, komt de dichteres voor als het toppunt van criminaliteit:

“Zij renden tot het bolderen stopte
en zij zich verspreidden op de grond.
De foto was niet meer stil.
De stem verdween niet van het uitzicht.
De ouderen keken alsmaar rond naar de grond,
zodat ze terug zouden komen
terwijl zij boven hen waren.
Lachend sprongen zij een gat in de lucht:
toch konden we hen misleiden en konden we ons verstoppen”.

Karel Sergens gedichten zijn gebaseerd op reiservaringen. In één gedicht, vergelijkt hij de toestand van de Palestijnen met een soort wurging: de hand wordt zo geplaatst dat het slachtoffer enkel nog achteruit kan. Van samenleven tussen Palestijnen en Israëli’s is geen sprake, zegt Sergen, het lijkt meer op een hoop verwrongen staal.

Radio 68 zendt een selectie van die middag uit. Zowel Karel Sergen als Charles Ducal lezen specifieke Palestinagedichten voor. Nisma Al-Aklouk brengt een kortverhaal dat ons onrechtstreeks naar haar land van oorsprong voert. Fatena Al-Ghorra leest voor uit “Gods bedrog” (god heeft hier vele gezichten, vooral menselijke) en brengt een expliciet Gaza-gedicht. Al-Ghorra en Al-Aklouk lezen voor in het Arabisch, Karel Sergen verzorgt de Nederlandse declamatie.  

.Eddy Bonte

 De uitzending “Palestina in poëzie”: maandag 11 en dinsdag 12 januari, telkens om 1200 en 1600 uur in het programma “Free Speech / De Gedachten zijn Vrij” op  www.radio68.be “Free Speech * De Gedachten zijn Vrij” is een wekelijks programma van 1200 tot 2000 uur op maandag en dinsdag.

Radio 68 Radio 68 www.radio68.be is een niet-commerciële en onafhankelijke internetradio die opkomt voor bepaalde types muziek en woord die je zelden of nooit hoort in een samenleving waar enkel geld en glitter telt. Radio 68 wil ook de herinnering levend houden en focust daarom op zeldzame, vergeten, over het hoofd geziene, onterecht opzijgeschoven, niet-commerciële en door de media verbannen artiesten, genres en muziekjes.  

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!