De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oxfam verheugd over doorbraak transparantie vennootschapsbelasting na bijna 5 jaar impasse in EU
Opinie -

Oxfam verheugd over doorbraak transparantie vennootschapsbelasting na bijna 5 jaar impasse in EU

Na een impasse van bijna vijf jaar hebben de EU regeringen vandaag in de Raad eindelijk hun steun betuigd aan nieuwe EU-regels omtrent de transparantie van de vennootschapsbelasting.

donderdag 25 februari 2021 16:51
Spread the love

 

Op grond van het voorstel moeten multinationals publiekelijk rapporteren welke winsten zij maken, hoeveel belasting zij betalen en waar zij die betalen. De lidstaten, het Europees Parlement en de Commissie moeten het nu in de trialoog eens worden over een compromistekst.

In een reactie op het nieuws zei Chiara Putaturo, Oxfam EU beleidsadviseur voor belastingen en ongelijkheid: “Dit akkoord is een belangrijke eerste stap naar grotere transparantie van de vennootschapsbelasting, maar het is nog niet genoeg.

Jarenlang konden bedrijven hun belastingfacturen ontduiken en miljardenwinsten naar belastingparadijzen doorsluizen, buiten het zicht van het publiek. Multinationals moeten hun steentje bijdragen aan de financiering van het herstel van de huidige crisis en laten zien hoe zij de miljarden euro’s die zij aan belastinggeld hebben ontvangen, gebruiken.

Wij dringen er bij het Parlement en de Raad op aan om het huidige voorstel uit te breiden met strenge transparantieregels. Deze regels moeten betrekking hebben op operaties in alle landen, niet alleen die in EU-landen.”

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!