De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Oxfam brengt voedselcrisis wereldwijd in kaart

Oxfam brengt voedselcrisis wereldwijd in kaart

donderdag 4 augustus 2011 09:26
Spread the love

Oxfam publiceert een interactieve kaart die de impact van de schommelende voedselprijzen op de armste landen illustreert. Deze kaart met ‘brandhaarden’ voor voedselzekerheid maakt de wereldwijde voedselcrisis meteen tastbaar.

Get Adobe Flash player

“De bruuske prijsveranderingen en de tendens naar hogere voedselprijzen hebben een verwoestend effect gehad op het inkomen van de armste bevolking. Bovendien veroorzaken ze instabiliteit en geweld overal in de wereld,” zegt Thierry Kesteloot, beleidsverantwoordelijke voedselsoevereiniteit bij Oxfam. “De enorme druk die volatiele voedselprijzen uitoefenen op de allerarmste gemeenschappen van Jemen tot Bolivië kunnen we niet langer negeren. De leiders in de hele wereld moeten daar dringend iets aan doen.”

Meer dan 1 miljard mensen hebben honger

Na decennia van strijd tegen honger en enkele stappen in de goede richting stijgt het aantal mensen dat niet genoeg te eten heeft opnieuw. Gevreesd wordt dat ze binnenkort met meer dan een miljard zullen zijn. Sinds eind 2010 komen de arme producenten en consumenten nog moeilijker aan voedsel. Zo belanden tientallen miljoenen mensen in de armoede. De oplossingen die de G20-leiders voorstellen, zijn nauwelijks meer dan een pleister op een houten been. Ze bieden de gemeenschappen die het moeilijk hebben weinig hoop.

De interactieve kaart belicht landen die extra kwetsbaar zijn voor volatiele prijzen; landen waar prijsstijgingen tot voedselrellen leidden en landen die kampen met extreme klimaatomstandigheden.

Enkele voorbeelden uit de kaart:

    * Pakistan: Ongeveer twee derde van de bevolking besteedt tussen de 50 en de 70 % van zijn inkomen aan voedsel. Voor deze mensen weegt zelfs de kleinste stijging van de voedselprijzen zwaar door.
    * Tanzania: Ondanks goede economische prestaties leeft de helft van de bevolking in extreme armoede. Deze groep is dus heel kwetsbaar bij plotse prijsstijgingen.
    * Mozambique: Ondanks recordoogsten zag het land zich in 2010 genoodzaakt om –opnieuw– meer dan een kwart van zijn voeding te importeren. De volatiliteit van de voedselprijzen werd dus tegelijk veroorzaakt door de zwakke nationale productie en de afhankelijkheid van invoer.
    * Rusland: In de meeste Russische regio’s is de prijs van de gemiddelde voedselkorf met 20 tot 30 % gestegen tussen juli 2010 en maart 2011. De voedselprijzen zijn hoog gebleven, zelfs nadat de Russische regering de graanexport had verboden. Dit deed ook de graanprijzen op de internationale markten de pan uit swingen.
    * Guatemala: Op het platteland is 70 % van de kinderen ondervoed. Alles werd ingezet op goedkope import in plaats van op investeringen in de lokale voedselproductie. De crisis heeft het deel van de bevolking dat ondervoed is duidelijk doen toenemen.

“De mensen die lijden onder de gevolgen van deze crisis roepen hun politici op om ambitieuze acties te ondernemen. Maar ze moeten het stellen met alleen mooie woorden,” vertelt Thierry Kesteloot. “Als deze niet in actie omgezet worden, zullen deze mooie woorden nooit de families voeden die honger lijden. Het is hoog tijd dat de leiders van de G20 geconfronteerd worden met de realiteit en de diepere oorzaken van de crisis écht aanpakken.”

Wil je deze interactieve kaart opnemen in je eigen website? Download hier de nodige html-code.

take down
the paywall
steun ons nu!